SVĚT TAJEMSTVÍ: PROBLÉMY A NESROVNALOSTI VE VRSTVÁCH SEDIMENTŮ A FOSÍLIÍ (2)

Již v roce 1901 bylo zjištěno, že sedimentární vrstvy v "Národním parku Glacier" v Montaně v USA se výrazně odchylují od normálního měřítka. Tato vrstva hornin je 480 km dlouhá a 2 500 km široká. Svrchní vrstva pochází z období prekambria (před 4,5 miliardami540 miliony let). Pod ní se nachází vrstva hornin z mladšího období křídy (14580 milionů let). Vrstvy leží přímo na sobě a je vidět, že se neposunuly jedna do druhé, ale byly usazeny vodou. Přesto geologové hovoří o "Lewisově posunu", protože si ho nedokážou vysvětlit jinak. V období křídy měli žít dinosauři a v prekambriu neměl existovat žádný život. Jak se mohla tato obrovská mohutná vrstva hornin Skalistých hor přemístit o 80 kilometrů, aniž by po sobě zanechala stopy? To vůbec není možné, a proto ani tato přibližná data geologů nejsou ve skutečnosti správná. Ve "Franklin Mountains" v kaňonu West Crazy Cat v texaském El Pasu se nachází vápencová vrstva z období ordoviku (před 485 až 443 miliony let) nad vrstvou z křídového období dinosaurů. Geologové tam našli zkameněliny ve špatném pořadí, a dokonce ani tam není žádná známka toho, že by se obě vrstvy v určitém okamžiku posunuly.

Národní park Glacier

Ve Schwandenu v kantonu Glarus ve Švýcarsku se rovněž nacházejí smíšené geologické vrstvy. V dolní části se nachází vrstva z eocénu (56 až 34 milionů let), uprostřed vrstva z jury (201 až 145 milionů let) a úplně nahoře jako krycí vrstva horniny z permu (299 až 252 milionů let). To je nemožné, pokud je dnes uznávaná geologická časová stupnice správná. Je možné vysvětlit dvě vrstvy, které se překrývají, ale tři jsou nemyslitelné! Zde je také třeba zmínit, že všechny tyto vrstvy obsahují příslušné vedoucí fosilie! Pomalé budování po stovky milionů let rozhodně nebylo možné! Matterhorn ve Švýcarsku je dalším vynikajícím příkladem hory, kde jsou sedimentární vrstvy špatně uspořádány. Matterhorn se nachází na hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Je to jedna z nejúchvatnějších hor na světě. Vypadá ja

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.