Přednášky, kurzy, školení a workshopy Jaroslava Chvátala

Aktuální možnosti studia

Jaroslav Chvátal

Jaroslav Chvátal

provozovatel stránek a lektor

Poznejme skutečnou Pravdu o světě, ve kterém žijeme.

Jaroslav Chvátal, nar. 1967 je provozovatelem těchto internetových stránek prostřednictvím vlastních společností „Matrix Consulting“ s.r.o. a „Studio Esoterních Věd“. V roce 1990 byl jedním ze zakládajících členů tehdejší „Československé archeoastronautické společnosti“ a aktivně se podílel na výzkumu anomálních jevů v prostředí České a Slovenské republiky.

V letech 1990 - 1993 se stal žákem předního evropského energoterapeuta Andrzeje Lewandovského v Polské republice. Na toto studium pak navazuje tříleté působení ve specializovaném středisku pro výcvik lektorů alternativních disciplín v Holandsku. V tomto prostředí se setkává a navazuje kontakty s celou řadou osobností, se kterými v budoucnosti aktivně rozvíjí spolupráci.

V roce 1996 se stává písemným korespondentem společnosti „Lucis Trust“ se sídlem v Londýně, kterou je zároveň autorizován do projektu esoterní školy „Akademie Planetárního Vědomí Sedmi Paprsků“. Zároveň aktivně rozvíjí přednáškovou činnost a to především v České a Slovenské republice.

Od roku 2001 navazuje kontakt s americkými společnostmi „Leading Research Group“ se sídlem v Yelmu a s „The Academy for Future Science“ se sídlem v Los Geitos v Kalifornii. V prostředí České a Slovenské republiky zakládá rozsáhlý nadčasový multiplicitní studijní projekt „Modré Světlo“, který se postupně stává velmi vyhledávanou prestižní studijní aktivitou v prostředí Střední Evropy.

V tomto roce také spouští první verzi internetových stránek Matrix-2001.cz, které se za dobu své osmileté existence rozvinuly až do podoby tohoto portálového prostředí, které je druhým nejvyhledávanějším virtuálním prostředí alternativních informací v České a Slovenské republice.

Zároveň ve spolupráci se zahraničními odborníky se pouští do osobního výzkumu praktického využití skrytých mentálních schopností lidského organismu. Tato badatelská činnost nakonec vyústila ve vznik odborných kurzů: „A.S.H.A.“, „Technika Lorean“ a „S.A.T.I.R. - Sonicko-Asociační tvorba individuální reality“. Souběžně rozvíjí nové metody praktického sebepoznání s využitím specifických prostředku lidské přirozenosti. Všechny tyto vědomosti a znalosti uplatňuje v odborných kurzech „Archetypální numerologie“, „Zulský Tarotový Systém“ a „Astropsychologie Nového Milénia“. Jeho kurzy jsou postavené na nových a aktuálních myšlenkách i objevech, klade důraz na odbornou erudovanost a hloubku informací, rozhodující je také kamarádské prostředí ve studijním kolektivu.

Od roku 2005 začíná v České a Slovenské republice prezentovat zcela nová nadčasový školící systém „Učení Strážců“, které se postupně stává součástí studijního projektu „Modré Světlo“.

Od roku 2008 intenzivně pracuje na spuštění specializovaného internetového obchodu se zaměřením na audio a video přednášky z mnoha různých alternativních směrů. Zároveň připravuje spuštění zcela nového typu internetového rádia se zaměřením na alternativní informace a alternativní hudbu.

V roce 2009 v rámci společnosti „Matrix Consulting“ s.r.o. zakládá vydavatelství a nakladatelství „Matrix Books“ a intenzivně pracuje na vydavatelském plánu, který se bude specializovat na prestižní zahraniční publikace se zaměřením do mnoha alternativních a esoterických směrů.

Jaroslav Chvátal několik let aktivně spolupracoval s časopisem „Astro“ i s českými televizními stanicemi (Snídaně s Novou, Věštírna nebo pořad Detektor).