Připojte se k nám z pohodlí vašeho domova a zúčastněte se webinářů Jaroslava Chvátala, které přináší detailní informace k různorodým tématům. Pokud webinář nestihnete online, můžete jej zakoupit jako videozáznam v knihovně uskutečněných webinářů níže. Zakoupené webináře se trvale uloží do knihovny vašeho uživatelského účtu.

Připravované webináře proběhnou online a můžete se připojit k jejich sledování. Pokud sledování online nestihnete, budete mít možnost si přehrát webinář ze záznamu.

Archiv uskutečněných webinářů (166)

Zajímá vás obsah některého z uskutečněných webinářů? Zde je možné zakoupit a sledovat jeho video záznam.