DUCHOVÉ MOHAVSKÉ POUŠTĚ (7)

Podle knihy Burka McCartyho "ZASTÍRANÁ PRAVDA O ATENTÁTU NA ABRAHAMA LINCOLNA" se několik amerických prezidentů, kteří vystoupili proti jezuitskému zednářství, stalo terčem atentátu ze strany Iluminátů. McCarty uvádí:

 

1) Prezident William Henry Harrison.

V roce 1841 byl velkou většinou hlasů zvolen prezidentem generál Henry Harrison z Ohia. Loajalita Unie vůči generálu Harrisonovi byla nade vší pochybnost a bylo cílem moci leopoldinovců - velkého jezuitského špionážního systému, ho porazit. Ve svém inauguračním projevu... Prezident Harrison ... řekl:

"Nepřipouštíme žádnou vládu z božího práva, neboť věříme, že pokud jde o moc, dobrotivý Stvořitel nečiní mezi lidmi žádné rozdíly; že všichni jsou si rovni a že jediné legitimní právo vládnout je na základě výslovného udělení moci od ovládaných".

Těmito jednoznačnými slovy dal prezident Harrison jasně najevo svůj postoj; vrhl vzdor "božskému právu" nepřátel naší lidové vlády. Ano, udělal víc - neboť tato slova podepsala jeho rozsudek smrti. Pouhý měsíc a pět dní od tohoto dne ležel prezident Harrison v Bílém domě jako mrtvola. Zemřel na otravu arzenikem, podanou nástroji Říma. Jezuitská přísaha byla rychle vykonána.

Poznámka: Kopii jezuitské přísahy naleznete na str. 99-102 knihy Williama Coopera "BEHOLD A PALE HORSE", c/o Light Technology Publishing., P.O. Box 1495., Sedona, AZ 86336. Přísaha se objevuje v kapitole 3 - "Přísaha zasvěcení neznámého tajného řádu". Ačkoli Cooper "tuší", že přísaha mohla pocházet od jezuitů nebo maltézských rytířů, není si jistý. Dennis Passero a další badatelé však zveřejnili přesné duplikáty přísahy, která se objevuje v Cooperově knize, a uvádějí, že se jedná o jezuitskou přísahu, čímž potvrzují Cooperovo podezření. V podstatě se v ní uvádí, že jezuita je všemi morálními či nemorálními prostředky - nemorální činy lze údajně "odpustit", pokud jsou konány ve jménu římské "církve" - zasvětit svůj život tomu, aby přivodil zničení protestantského hnutí, a přivedení všech národů pod kontrolu Říma ke slávě 'Královny nebes', bezpochyby téže pohanské bohyně, kterou uctívali staří Babyloňané - nikdo jiný než starověká královna Semiramis, jíž můžeme připsat na vrub postdeluviální obnovu čarodějnictví.

Mnozí tvrdí, že římská "církev" není ničím jiným než pokračováním starověké Římské říše, která se snažila ovládnout svět, a že si pouze oblékla náboženský háv, když zjistila, že náboženské cítění je NESMÍRNĚ účinným způsobem, jak ovládat masy. Skutečnost, že Konstantin byl posledním oficiálním římským císařem a prvním oficiálním římským papežem, je důvodem k velkému podezření.

McCarty pokračuje:

"Dovolte mi, abych pro vás citoval z knihy amerického senátora Bentona 'TŘICET LET VĚCI', svazek II, strana 21, týkající se smrti prezidenta Harrisona:

 'Nebylo tu žádné selhání zdraví nebo sil, které by naznačovalo takovou událost nebo vzbuzovalo obavy, že své funkční období nedokončí se stejnou vervou, s jakou ho zahájil. Jeho záchvat byl náhlý a zřejmě od počátku smrtelný".

A na konci kapitoly v knize senátora Bentona čteme tuto významnou informaci, nad níž by bylo dobré se zamyslet, pokud jde o Harrisonovu rodinu:

Že zesnulému prezidentovi těsně předcházela a rychle následovala smrt téměř VŠECH jeho početných příbuzných, synů a dcer...".

 

2) Prezident Zachary Taylor

Ve svém prvním poselství Kongresu řekl:

"V každém americkém srdci by však měla být pěstována náklonnost ke SPOJENÍ států. Po více než půl století... zůstala tato Unie neotřesena...".

Arciplánovači v obavě, že by smrt prezidenta na počátku jeho vlády mohla vzbudit podezření, jako tomu bylo v případě prezidenta Harrisona, mu dovolili sloužit jeden rok a čtyři měsíce, když mu byl 4. července 1850 během oslav ve Washingtonu, na které byl pozván, aby přednesl projev - podán arzenik. Ráno odešel zcela zdráv, odpoledne kolem páté hodiny onemocněl a v pondělí následujícího dne zemřel, přičemž byl nemocen stejný počet dní a měl přesně stejné příznaky jako jeho předchůdce - prezident Harrison.

 

3) Atentát na prezidenta Jamese Buchanana

Byl pozván, aby přednesl projev k Washingtonovým narozeninám, a rezervoval si pro sebe a své přátele místo v hotelu National (který byl mimochodem sídlem jezuitských zrádců). Ten pán měl zřejmě ucho u země a slyšel hukot abolicionistů, a když ho výbor požádal o konferenci, chladnokrevně mu sdělil, že je PREZIDENTEM SEVERU I JIHU. Následující citace z NEW YORK HERALD a THE POST v té době kronikářsky zachytily, co následovalo:

"Jmenování, která jsou ve prospěch Severu - frakcí Jeffa Davise budou nepochybně přijata a považována za vyhlášení války a vyhlazení jedné či druhé strany. V den Washingtonových narozenin - 25. února 1857 se Buchananův postoj stal známým a následujícího dne byl otráven. Spiknutí bylo hluboké a obratně naplánované. Pan Buchanan, jak bylo u mužů v jeho postavení zvykem, nechal pro sebe a své přátele rezervovat stůl a židle v jídelně hotelu National. O prezidentovi bylo známo, že je náruživým pijákem čaje; ostatně lidé ze Severu večer málokdy pijí něco jiného. Muži z Jihu dávali přednost kávě. Proto, aby si byl Buchanan a jeho severští přátelé jisti, byl do misek s čajem a hrudkovým cukrem nasypán arzenik a postaven na stůl, kde měl sedět. V miskách používaných na kávu na ostatních stolech se práškový cukr jedem nešetřil. Ani jeden muž z Jihu nebyl zasažen nebo poškozen. Toho večera u stolu večeřelo padesát nebo šedesát osob, a jak se dá zjistit, asi třicet osm jich na následky otravy zemřelo. Prezident Buchanan byl otráven a s velkými obtížemi se mu podařilo zachránit život. Jeho lékaři ho léčili s porozuměním na základě pokynů, které jim sám dal ohledně příčiny své nemoci, neboť chápal, o co jde."

Výše uvedené citoval také badatel Dennis Passero ve svém zpravodaji "CONSPIRACY TRACKER" (již nevychází). Jelikož je Passero zapřísáhlý katolík, nemůžeme říci, že by byl ve svém odhalení jezuitů nějak zvlášť zaujatý proti katolické církvi, ale že viděl korupci v římské instituci a odhalil ji. V souvislosti s jezuitsko-zednářským hnutím a atentátem na jednoho z nejoblíbenějších prezidentů v amerických dějinách se Passero vyjádřil zajímavě:

"Prezident Abraham Lincoln. Téma Lincolnovy vraždy je příliš rozsáhlé, než abychom se jím zde zabývali. McCarty se domnívá, že za zločinem stáli jezuité a jejich nástroje, RYTÍŘI ZLATÉHO KRUHU. Zajímavé je, že prezidenti Harrison, Taylor, Buchanan a samozřejmě Lincoln byli pevně odhodláni zachovat Unii - a všichni pronesli projevy, v nichž svůj postoj naznačili. Pokud jezuité chtěli Unii rozdělit, nebyli sami. V roce 1876 Otto von Bismarck řekl následující:

O rozdělení Spojených států na dvě stejně silné federace rozhodla dávno před občanskou válkou vysoká finanční mocnost Evropy. Tito bankéři se obávali, že Spojené státy, pokud zůstanou v jednom bloku a jako jeden národ, dosáhnou hospodářské a finanční nezávislosti, což by narušilo jejich finanční nadvládu nad světem. Hlas Rothschildů převažoval. Ti předvídali obrovskou kořist, pokud by se jim podařilo nahradit dvě slabé demokracie, zadlužené u evropských finančníků, energickou republikou, sebevědomou a soběstačnou. Proto se pustili do svých emisarů, aby využili otázku otroctví a vyhloubili tak propast mezi oběma částmi republiky.

Zatímco McCarty spojuje Zlatý kruh s jezuity, Dr. Stuart Crane tvrdí, že Zlatý kruh financovali Rothschildové".

(Poznámka: Dr. John Coleman v podstatě prohlásil, že staronové rody "modré krve" neboli ČERNÉ ŠLECHTY v Evropě, které si nárokují MOC od starých římských císařů, tvoří spojení mezi Rothschildy, kteří ovládají zednářstvo; a jezuity, kteří v zákulisí ovládají velkou část katolického světa).

Aby vytvořili rozkol pomocí problému otroctví, stali se agenti Zlatého kruhu na Severu známí jako abolicionisté a na Jihu jako secesionisté. Dokonce i ohnivý John Brown, který vedl nájezd na Harper's Ferry, byl financován mezinárodními bankéři. Každý člen jižanského kabinetu patřil ke Zlatému kruhu - stejně jako všichni členové kabinetu Severu s výjimkou Lincolna a ministra Sewarda. Když se Konfederaci začalo přitěžovat, Rothschildové dokonce plánovali invazi britských vojsk, která by se snesla z Kanady, a francouzských sil usazených v Mexiku pod vedením císaře Maxmiliána do USA, ale k tomu nedošlo, protože ruský car prohlásil, že v případě útoku evropských sil zasáhne na straně Severu. Podle gen. hraběte Čerepa-Spiridoviče nechali Rothschildové jednoho ze svých agentů ve Vatikánu - židovského jezuitu jménem otec Fisher, přesvědčit papeže, aby Vatikán financoval Maxmiliána, jenž by na oplátku obnovil katolicismus v Mexiku, který příhodně zrušil zednář Benito Juarez.

Později, když skončila občanská válka, se do Mexika vydala partyzánská odnož rytířů Zlatého kruhu, aby pomohla Maxmiliánovi, který se dostal do potíží s Juarezovými silami. Této partyzánské jednotce velel plukovník William Quantrill, slavný vůdce Quantrillových jezdců, a plukovník Jesse James - pozdější slavný psanec. Stejně jako VŠECHNY ZEDNÁŘSKÉ TAJNÉ SPOLEČNOSTI si partyzáni MYSLELI, ŽE JSOU NAHOŘE, a nikdy si neuvědomili, že nad nimi stojí vyšší šarže. Z nějakého důvodu si Jesse James vysloužil hněv Rothschildů - a peněžní odměna, která byla později nabídnuta za jeho dopadení, pocházela z pokladny rodu Rothschildů.

Abraham Lincoln dokázal spiklencům zmařit plány na každém kroku. Byl si vědom aktivit jezuitů (viz: "FIFTY YEARS IN THE CHURCH OF ROME" - autor: Charles Chiniguy, c/o Chick Publications., P.O Box 662., Chino, CA 91710). Převzal armádu Unie a udělal z ní nejmocnější bojovou sílu, jakou kdy svět poznal. Vydal slavné "zelené bankovky" - odmítl přijmout půjčky od Vysoké finanční moci. Z těchto důvodů - a protože nechtěl přistoupit na tvrdá opatření rekonstrukce - bylo rozhodnuto, že zemře. Jako nástroj ke spáchání zločinu byl vybrán John Wilkes Booth - člen Zlatého kruhu a karbonářů. Přibližně měsíc před atentátem odcestoval Booth do Evropy na tajnou schůzku s Napoleonem III., rovněž členem lóže Carbonari.

(Poznámka: V epizodě seriálu NEVYŘEŠENÉ ZÁHADY z roku 1991 se tvrdilo, že strážci Unie dostali příkaz, aby Boothovi po atentátu umožnili bezpečný odchod z města).

Když byl Lincoln mimo hru, stal se prezidentem Zlatého kruhu Andrew Johnson. Z nějakého důvodu však zatvářil tvář a také nesouhlasil s tvrdými opatřeními ekonstrukce. Kvůli tomu se stal jediným prezidentem, který byl obžalován, ačkoli byl o jeden hlas zproštěn viny... Zdá se, že Rothschildové zamýšleli, aby období rekonstrukce bylo obdobou občanské války a hrůzovlády Francouzské revoluce. Nebyli spokojeni s výsledkem války, bylo nutné udržovat zemi rozdělenou prostřednictvím nespravedlností kobercových vlád. Vysoká finanční moc si uvědomila, že Jih je ve skutečnosti srdcem a duší republiky. Bylo žádoucí zničit ekonomickou základnu Severu, ale zničit morální a duchovní základnu Jihu. Individualita byla nepřítelem kolektivistických spiklenců, tehdy stejně jako dnes!

Aby se mezi oběma částmi země udržovalo neustálé nepřátelství, bylo rozhodnuto, že proti vládám rekonstrukce může být použit terorismus. Tento terorismus by mohl sloužit jako záminka k dalšímu posílení těchto falešných vlád. Terorismus by mohl být použit k zastrašení nepřátel. Mezi tyto teroristické činy patřily například mrzačící vraždy, které spáchal John Brown a jeho chlapci. Podle Dr. Stuarta Cranea se v této době zrodila teroristická organizace KU KLUX KLAN, která vznikla z Rytířů zlatého kruhu.

"Zdá se však, že v této době působily dva Klany. V čele jednoho stál Nathan Bedford Forrest. Tento Klan usiloval pouze o záchranu Jihu a o pomstu za zločiny a křivdy. Druhým bylo dítě Zlatého kruhu. Tento druhý Klan založili Judah P. Benjamin - příbuzný Rothschildů a státní tajemník Konfederace -, Kuttner Baruch, Albert Pike - známý jako Luciferův místodržící a svrchovaný papež univerzálního zednářstva -, A NEJMENOVANÝ JEZUITSKÝ KNĚZ!".

Další důkazy na podporu tvrzení, že Ilumináty tvoří jak jezuité, tak zednáři, uvádí Robold (argumentuje tím, že Ilumináti jsou tajnou odnoží jezuitismu obnovenou jezuitským knězem Weishauptem, zatímco podvratné zednářstvo 33. stupně je tajnou odnoží Iluminátů. Jinými slovy, Řím funguje jako "hlava" konspirační "šelmy", Ilumináti jsou její krk, zednářství je její tělo a mnohé novozednářské politické, náboženské, bratrské a ekonomické kulty jsou "chapadla". Bývalý zednář 33. stupně Jim Shaw dokonce odhalil desítky vatikánských úředníků, kteří jsou zároveň vysoce postavenými zednáři). Rebold ve své "VŠEOBECNÉ HISTORII ZEDNÁŘSTVÍ V EVROPĚ" odhaluje následující jezuitsko-zednářská "vejce", která se vylíhla v průběhu 18. století:

"OBŘAD KLÉRŮ STRICT OBSERVANCE", neboli klerikálního templářského systému, který založili jezuité a který se v roce 1776 spojil se SEKULÁRNÍMI TEMPLÁŘI, rovněž výtvorem jezuitů.

"OBŘAD RYTÍŘŮ VÝCHODU", jehož autorem je jezuitský emisar Pirlet... 1757.

"OBŘAD PLAMENITÉ HVĚZDY", založený baronem Schudym, emisarem jezuitů, v roce 1766.

"RIT BAVORSKÝCH ILUMINÁTŮ", jehož autorem je profesor Weishaupt (rovněž jezuita)... v roce 1776.

Dr. William Campbell, M.D., velmi erudovaný virolog, který, pokud je nám známo, o Dr. Johnu Colemanovi v době, kdy poprvé přišel se svými velmi znepokojivými odhaleními, ani neslyšel, nicméně se zdá, že Colemanovo podezření na masovou genocidu prostřednictvím virologické války potvrzuje. Cambell tvrdí, že při výzkumu viru AIDS narazil se svými spolupracovníky na spiknutí, které je téměř příliš děsivé na to, aby mu člověk uvěřil. V článku nazvaném "W.H.O. MURDERED AFRICA", který poprvé vyšel v HEALTH FREEDOM NEWS (P.O. Box 688., Monrovia, CA 91016), předložil velké množství dokumentace o tom, že virus AIDS byl nejen "vyroben" uměle "spojením" retro-virů hovězí leukémie a ovčí visny v laboratoři ve Ft. Detrick v Marylandu, ale že hlavní roli při jeho vzniku a záměrném vypuštění do světové populace hrála SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE (která je podle Dr. Johna Colemana a dalších pobočkou s ilumináty spojeného ŘÍMSKÉHO KLUBU), socialisticko-komunistické elementy a SPOJENÉ NÁRODY....

Je možné, že komunismus, podobně jako jezuity infikovaná nacistická strana sama, působil jako tajná zbraň jezuitů-iluminátů v jejich pokračující INKVIZICI proti Židům a protestantům (stejně jako proti vládám, jako jsou Spojené státy, které prostřednictvím své ÚSTAVY, BILL OF RIGHTS a DEKLARACE NEZÁVISLOSTI vyzvaly světové socialisty na souboj)? Dr. John Coleman prohlásil:

"V tomto případě se jedná o to, že se jedná o socialisty, kteří se snaží o to, aby se stali součástí společnosti. Je zajímavé, že Marx, zapřísáhlý nenávistník náboženství, se tak vášnivě hlásí k jezuitismu." (Karel Marx byl jedním z prvních členů radikálního Mazziniho hnutí, které začalo v roce 1840).

Také vykladač kultu Dave Hunt ve svém CIB BULLETINU (prosinec 1980) uvádí:

"V létě 1988 na stanici PBS odpovídala řada představitelů Kremlu na otázky, které jim kladli američtí diváci v přímém přenosu. Jeden z Američanů se zeptal: 'Co je hlavní příčinou nedorozumění mezi Sovětským svazem a Spojenými státy? VEDOUCÍ KREMLINSKÉ DELEGACE bez váhání odpověděl: "Hlavním problémem je evangelikální KŘESŤANSTVÍ."

Arizonský pastor Lee Gerrard ve své knize "MASTER PLAN FOR YOUR DESTRUCTION" (MISTROVSKÝ PLÁN VAŠEHO ZNIČENÍ) cituje z komunisticko-socialistického návodu na psychopolitiku:

"Musíte naverbovat každou agenturu národa určenou k porážce do pěnivé nenávisti k náboženskému léčení... že jakákoli náboženská praxe, která by se mohla věnovat DUŠEVNÍMU LÉČENÍ, je zlá, špatná, způsobující šílenství, veřejně nenáviděná a netolerovatelná. Musíte podnítit a naverbovat jakoukoli lékařskou léčitelskou organizaci ke spolupráci na této kampani."

Náboženské léčitelství je z velké části protestantský fenomén, právě ta skupina - oživená Němcem Martinem Lutherem. Nyní zpět k tématu "Iluminátského" spiknutí a jeho údajné souvislosti se vzdušnými a podpovrchovými jevy. Někteří badatelé se kromě výše uvedených odhalení domnívají, že existuje jistá souvislost mezi 'Ilumináty' a skupinou mimozemšťanů, kterou mnozí badatelé znají pod názvem "Muži v černém".

-pokračování-

Další díly