ZTRACENÍ BOHOVÉ: ZNOVUOBJEVENÍ ZTRACENÉ TECHNOLOGIE "ZÁŘÍCÍCH" (2)

"Silová pole" v Avebury  

Myšlenka, že starověké chrámy jsou obklopeny silovým polem, byla důkladně zkoumána. Elektrody umístěné na "henge" monumentech v jižní Anglii odhalují, jak jejich hliněné příkopy přerušují přenos telurického zemního proudu a vedou jeho elektřinu do příkopu, ve skutečnosti koncentrují energii a uvolňují ji u vchodu do areálu, někdy až s dvojnásobnou hodnotou se srovnání s okolní půdou. To vedlo k poznání, že kamenné kruhy, dokonce i kopec jako Silbury Hill, se chovají jako koncentrátory elektromagnetické energie. V Avebury byly ve zbývajících kamenech dvou cest vedoucích do tohoto mohutného kamenného kruhu zjištěny rázy geomagnetické energie, což naznačuje, že ve své původní podobě byly tyto náspy umístěny do oblastí bohatých na elektromagnetickou energii, kterou kameny vedly do středu kruhu. Hodnoty magnetismu v Avebury doznívají v noci na mnohem vyšší úrovni, než jaká by byla naměřena za přirozených okolností. Opět se nabíjejí při východu slunce, přičemž "henge" přitahuje zemní telurický proud z okolí, stejně jako magnetické fluktuace místa dosahují svého maxima. To odhaluje, proč stavitelé chrámů považovali chrám za živý organismus, který v noci spí a za úsvitu se probouzí za doprovodu slov kněží.

Magnetické vlastnosti chrámů vylepšují kameny obsahující značné množství magnetitu, díky čemuž se chovají jako slabé, ale zato obrovské, magnety. Tam, kde je použitým kamenem žula, je vlastní magnetické pole dostatečně silné, aby odklonilo střelku kompasu v některých případech až o 180° od severu k jihu. Jeden z vědců, kteří pečlivě měřili magnetické hodnoty všech zbývajících 67 kamenů na Avebury, učinil následující objev:

„Jižní pól každého kamene je obrácen k dalšímu kameni v řadě při pohybu směrem ke kamennému kruhu. Toto uspořádání znamená, že severní póly kamenů obecně směřují na jih, takže jdou proti geomagnetickému poli. Uvnitř hlavních a menších kamenných kruhů ukazuje jižní pól všech kamenů na další kámen v kruhu ve směru hodinový

Připojte se mezi
předplatitele a čtěte dál

Celý článek je dostupný pro předplatitele magazínu Matrix 2001. Podpořte tento projekt, připojte se mezi nás a získejte přístup k více než 800 hodinám videa a 11.000 článků. Více informací o registraci a předplatném získáte po kliknutí zde.