ZTRACENÉ TECHNOLOGIE STAROVĚKÉHO EGYPTA: ROZHOVOR S CHRISTOPHEREM DUNNEM

Dunn Christopher

Dunn Christopher

autor

01.06.2021 Rozhovory

Christopher Dunn je výrobním inženýrem s 50-ti lety zkušeností. Pracoval především v aerokosmonautice a zaměřoval se na přesnost a použití laseru. V roce 1977, po přečtení knihy Petera Tompkinse "Secrets of the Great Pyramid" z roku 1971, byl Dunn uchvácen starověkým Egyptem a jeho záhadami. Počáteční výzkum Velké pyramidy jej vedl v roce 1998 k napsání knizy "The Giza Power Plant: Technologies of Ancient Egypt", ve které Dunn naznačuje, že tato nádherná památka byla reaktorem postaveným vědecky vyspělou společností, aby jí dodávala energii.

Na základě výsledků více než 30 let výzkumu a 9 studijních cest do Egypta vytvořil Dunn v roce 2010 druhou knihu "Lost Technologies of Ancient Egypt: Advanced Engineering in the Temples of the Pharaohs". V této průkopnické práci odhalil, že ve starověkém Egyptě byly používány vysoce rafinované nástroje a obří stroje. Jeho moderní technické znalosti umožnily jedinečný pohled na sofistikovanou technologii použitou k vytvoření těchto proslulých památek v prehistorických časech. Dnes je Dunn plodným spisovatelem a přednáší o alternativní historii. V roce 2021 také povede expedici do Egypta.

JACK FOX-WILLIAMS (JF): Mohl byste vysvětlit, jak jste se začal zajímat o Velkou pyramidu v Gíze?

CHRISTOPHER DUNN (CD): V roce 1977 jsem byl členem skupiny lidí, kteří studovali filosofii, světové dějiny a náboženství. Tématem našich rozhovorů se často stávala Velká pyramida, protože skupinu vedl zednář a rosekrucián. Rosekruciáni věřili, že Velká pyramida sloužila jako iniciační chrám. Inspirovala mě myšlenka, že tato stavba mohla sloužit i jinému účelu, než aby byla pouze hrobkou, protože čím více jsem se o stavbě dozvídal, tím více jsem si uvědomoval, že tak úplně neodpovídá teorii o hrobce.

Začal jsem číst "Secrets of the Great Pyramid Petera Tompkinse". Množství technických detailů, které byly v této knize odhaleny, a to včetně významné kapitoly o práci sira Williama Flinderse Petrieho, souznělo s mým vlastním inženýrským technickým zázemím. Dospěl jsem k závěru, že vzhledem k investicím do prostředků a extrémní přesnosti, které byly při stavbě vynaloženy, to byla budova, která fungovala jako stroj, a tento stroj byl používán k ovládnutí zemské energie. To mě inspirovalo k výzkumu a odhalení toho, jak tento stroj fungoval. Začal jsem psát "The Giza Power Plant". O 21 let později byl můj výzkum publikován.

Přiblížení řezu. Materiál: čedič. Lokalita: Na východ od Velké pyramidy.
Výrazné řezy s jasně definovanými stupni.
Materiál: čedič. Lokalita: Na východ od Velké pyramidy.

JF: Mohl byste shrnout teorii prezentovanou v The Giza Power Plant?

CD: "The Giza Power Plant" popisuje systém, který čerpá seismickou energii ze Země pomocí velmi propracovaného projektu, jenž maximalizuje efektivní tvorbu a pohyb zvuku, který se spojuje s 1000 t žuly takzvané „Královy komory“ [uvnitř Velké pyramidy]. Důkazy naznačují, že se v Králově komoře vyráběla mikrovlnná energie a že použitým médiem byl vodík, který byl vyprodukován chemickou reakcí v Královnině komoře.

Přesná přímá hrana na vrcholu pravého poloměru. Materiál: Asuánská růžová žula.
Lokalita: Jižní strana, 100 m východně od Rachefovy velké pyramidy.

JF: Setkal jste se někdy s odporem archeologické společnosti?

CD: Objevily se silné snahy mou teorii vyvrátit. Jeden akademik tvrdil, že to znělo, jako bych navštívil „Kocourkov“. Jak jsem znal myšlení akademických egyptologů a archeologů, očekával jsem i horší komentáře a jsem si jist, že mezi nimi také zazněly. Nicméně jsem věděl, že bych snahou o jejich přesvědčení jen marnil čas, takže jsem se – s výjimkou některých debat na internetových diskusních fórech – nesnažil prosazovat svůj pohled nebo změnit ten jejich. Místo toho jsem se zaměřil na své partnery ve světě strojírenství a dostalo se mi obrovské podpory při snaze změnit jejich názor.

Jádrový vrtaný otvor. Materiál: Asuánská růžová žula.
Lokalita: Západní překlad v jihovýchodním sále v Chrámovém údolí.
Jádrový vrtaný otvor. Materiál: Asuánská růžová žula.
Lokalita: Západní překlad v jihovýchodním sále v Chrámovém údolí.

Opravdu nevěnuji příliš pozornosti tomu, že tradiční archeologové nejsou ochotni změnit své teoretické náhledy. Je to lidská přirozenost. Já se zaměřuji na využití nejpřesvědčivějších důkazů a vědeckých poznatků k prokázání správnosti své teorie. Za tímto účelem máme v terénu zařazeny odborníky, kteří jsou pro analyzování Velké pyramidy kvalifikovanější než archeologové. Tímto výzkumem se zabývají inženýři, vědci a fyzikové. Moje vlastní experimentální práce, i práce ostatních, které dokazují funkčnost základní teorie, byly provedeny až po vydání knihy, stejně jako další objevy ve Velké pyramidě.

Schránka vyřezaná z jednoho kusu široká přibližně 2 m a vysoká 2,7 m, 4 m dlouhá.
Materiál: Asuánská růžová žula. Lokalita: Skalní chodby Serapea v Sakkáře.

Autorská práva ke všem vyobrazením vlastní
Christopher Dunn a jsou zveřejněny s jeho svolením.

JF: Co podle vás inspirovalo starověké Egypťany k inovacím a stali se historicky proslulou civilizací?

CD: Inspirovaná kreativita je součástí lidské přirozenosti. Neexistují žádné zákony, které by diktovaly, že jedna civilizace bude pracovat a vytvářet to, co potřebuje, přesně stejným způsobem jako jiná. Věřím, že existují určité aspekty staroegyptského chápání přírody a znalost toho, jak s ní nejlépe pracovat, ale je to stále záhadou. Stejně tak je pro většinu lidí v dnešním světě záhadou také to, jak se věci vyrábějí a jak fungují. Podívat se na kostru civilizace a tvrdit, že rozumíte povaze jejího těla, krve a ducha, je podle mého názoru vrcholem arogance. Kdo ví, jaké technologie vlastnili? Jediné, co můžeme udělat, je studovat a pokusit se pochopit vnitřní důsledky jejich technické zdatnosti.