ZPRÁVA Z MINULOSTI: DENDERSKÝ ZVĚROKRUH - PAMÁTNÍK STAROVĚKÉHO EGYPTA: PŘEKLADY TEXTU (2)

Pavlova S.N.

Pavlova S.N.

autor

23.05.2017 Exkluzivně

Originál denderského zvěrokruhu, instalovaného v Louvru (jmenovitě jeho fotografie velkého formátu), má nějaké poškození v textové části. To vnášelo do překladu další omezení. Takže, překreslujíc všechny hieroglyfy textu jsem vyzvedla ideografický význam jak jednotlivých symbolů, tak i jejich kombinace. Pak jsem se snažila poskládat tuto důmyslnou mozaiku dohromady. Dlouho se nic nedělo. Nějaké fragmenty - a to bylo vše. A pak, když už jsem byla blízko zoufalství, 28. dubna 2000 – na Velký pátek - proběhlo následující:

Měla jsem sen… Ráno… Ano, ráno…

Jasně jsem si uvědomovala, že spím,

že tento sen je pro mě tak důležitý, a jakoby

jsem opatrně zachytila informaci.

A v hrůze, že si na ni nevzpomenu,

Když se vzbudím, neudržím jí, nevezmu,

Prázdné místo v textu s ní nevyplním

A všechny symboly nezvládnu znovu…

Běží ve snu tu sloupce, tu řádky,

Tu hieroglyfy náhodilé, tu seřazené…

Pospíchám si vzpomenout, jako úkoly

Pro život důležité - ne pro prázdné uznání.

A nemý křik se ozývá ve mně jako poplach:

„Nezapomenu! Bože, jak mi může být?“

A opakuji si rychle, mnohokrát,

Aby až se probudím, jsem nezapoměla.

Náhle hlas… s pauzami, jako učitel… přísně:

 „Nepanikař, nepropadej strachu!

Věděla jsi to dříve.

Neznepokojuj se, ale prostě vzpomínej.

Na zvěrokruhu nápis - indície

Jaké, jak etapy překonat,

Ať zvýšiš svého Ducha, svoje vědomí,

Zvednout a s Horusem- sokolem vzlétnout“.

Probudila jsem se… Oči neotevírám

A stále si opakuji: „Etapy… překonat…

Zde indície… a co zdá se vím…“

Nyní je čas sednout si k textům!

Všechno právě tak i bylo. Trýznivě jsem se snažila vzpomenout na to, co jsem viděla ve snu, panicky jsem se bála, že když se probudím, všechno zmizí… Ale všechno se uchovalo. A Hlas i teď zní v mých uších. Jeho slova jsou v této básni zapsané doslovně! Okamžitě jsem sedla k překladu textu. O tři hodiny později byl dokončen překlad segmentů kruhu. Pak jsem přeložila texty sloupců, umístěných podél úhlopříček čtverce. Na obr. 2 níže,  je zobrazení "Denderského zvěrokruhu", na kterém jsou očíslovány fragmenty kruhu a sloupce s hieroglyfy. V přeloženém textu je číslování zachováno.

Denderský zvěrokruh a číslování fragmentů hieroglyfického textu

Dva malé sloupečky uvnitř kruhu jsou odděleny proto, že jsou umístěné podél osy 4-4, čímž zdůrazňují důležitost samotné osy i svou vlastní. Proto začnu s překladem těchto dvou malých sloupečků:

1. Můžeš projít zasvěcením prostřednictvím pochopení božské pravdy

2. V tom místě, které se nachází v Jižním Egyptě a je ochráněno od temných sil bohyní Hathor, [tam je] pravda Maat.

V těchto malých sloupečcích je spojený navzájem mezi sebou text o místě iniciace (zasvěcení) a o podstatě iniciace – procesu pochopení Pravdy pod ochranou bohyně Hathor. Ne náhodou se tyto sloupečky nacházejí přesně u kloubů prstů bohů se sokolími hlavami a jsou rozložené po diagonálach bohyň zrovna na ose 4-4, která nese hlavní zátěž v rozšifrování denderského zvěrokruhu. Je to osa symetrie geometrické matrice zaplnění medailonu symboly. 

Kromě toho, tato osa ukazuje i na dvě významnější události za celou dobu platnosti daného zvěrokruhu. Sloupec 1 se nachází v dolní části pod Rakem a zaměřuje naši pozornost k době nejsilnější katastrofy a sloupec 2 - v horní části pod Kozorohem, kde, jak říkají esoterické znalosti, může (nebo musí) dojít k novému kvalitativnímu transmutačnímu skoku planety jako celku.

Čtení fragmentů kruhu probíhá ve směru hodinových ručiček.

I.     V tomto mimořádně duchovním městě - Dendeře - bohyně Hathor – Zlato nebe a manželka Hora - obdarovává zasvěcením

II.    spolu s největšími hvězdnými bohy Horem, Isis,

III.   bohem Vycházejícího Slunce, který je spojen se Starověkem,

IV.    velkou božskou Pravdou - Maat, přes hvězdy spojenými s trůnem Osirise a bohem Měsíce Tothem – vykonávatelem Pravdy.

V.     Trůny bohů na nebi – to jsou hvězdy, jako oči bohyní. Tam je údolí mrtvých…

VI.   Severní Nebe - nejvyšší svátost… To je

VII.  Nebe Severu - nejvyšší svátost bohyní Isis a Hathor,

VIII. a rovněž Nehbet a Tauert.

Samozřejmě, že překlad je provedný prostřednictvím ideografického výkladu symbolů – je to velmi přibližné. Nicméně se rýsuje logický a cílevědomý smysl. Pokusíme se to pochopit z hlediska proniknutí do jeho hluboké podstaty, a budeme doufat, že toto je už v nějakém stupni přiblížení se ke třetí, sakrální úrovni.

V kruhu je zformulovaná hlavní myšlenka zvláštního mysterijního děje a toho, jakým způsobem a kým se uskutečňuje postup iniciace. Zdůrazňuje se tam, že Dendera je místem vysokého Ducha, a proto je samotnými bohy předurčeno být místem duchovního vzestupu. Proces iniciace řídí velcí bohové: Hathor, Horus, Isis, Vycházející Slunce - Ra-Gorahti a božská Pravda - Maat. Kromě toho se tady poukazuje na přímé spojení s historií. Bůh Vycházejícího Slunce je svázaný se Starověkem

Zejména Ra byl prvním králem v době Božských Dynastií. Z textu kruhu vyplývá, že iniciace v tomto chrámu prochází oblohou, hvězdami, protože jsou „spojeny s trůnem Osirise a vykonávatelem Pravdy bohem Měsíce Tothem“. V egyptské mytologii se říká, že Osiris - král Egypta období „Zlatého Věku“ byl zabit jeho bratrem Sethem, ale pak oživený Isis. Po početí jejího syna Hora, Osiris zabral místo krále posmrtného světa mrtvých. Ale místo tohoto světa mrtvých (nebo Duat) lze chápát různými způsoby.

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly