ZÓNA ZASVĚCENÍ: Tajné projekty a technologie: A) Technologie HAARP, přednáška č. 7, "Tajemný Nikola Tesla"

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

publikováno: 29.04.2010 kategorie: Zóna Zasvěcení

Tento materiál je vyjímečně uvolněn z placené sekce tohoto magazínu jako úkázka formy a úrovně reportáží, které mají k dispozici naší privátní čtenáři.

Pokud se chceme dobře orientovat ve spleti různých záludností a kliček v návaznosti na náš výzkum, který se týká problematiky „HAARP“, nevyhneme se nutnosti nastudovat některá důležitá fakta z jiných, jakýchsi satelitních oblasti, které „rotují“ kolem našeho ústředního zájmu. V předešlém materiálu jsme si vysvětlili základní podstatu aktivity „HAARP“ a pokusili jsme se co nejpřesněji lokalizovat umístění technologického zařízení na území Aljašky.

Nyní se vnoříme jedné z prvních satelitních oblastí, která je nepřímo spojená s naší ústřední problematikou. Podíváme se na některá fakta, která se dotýkají výzkumu Nikola Tesly. Hned na úvod se přiznám k tomu, že nejsem nijak technicky zdatný jedinec a nevystudoval jsem ani jediný technický obor vyjma elektrotechnické průmyslovky (veškeré další studijní obory byly ryze humanitního směru).

Možná i proto, když mne můj vlastní výzkum a směr bádání postavil před nutnost poodhrnout roušku tajemství související s životem Nikola Tesly (viz. obr. vlevo), popravdě řečeno hodně mi zatrnulo. Jaksi spontánně se mi před očima objevilo nekonečné množství různých vzorečků technologických výkresů a patentů.

Popravdě řečeno velmi pomohl velmi vděčný ale poměrně hodně obsáhlý spis, který se jmenuje „Necenzurovaný životopis Nikola Tesly“ (bohužel tento materiál vyšel ve velmi omezeném nákladu ve francouzském jazyce). Dostal jsem se k němu čistě náhodou (i když, jak víme, náhody neexistují).

Po prostudování tohoto úchvatného materiálu jsem se ve svém pátrání „po stopách Nikola Tesly“ pustil dál a najednou jsem zjistil, že tato cesta není vůbec hrůzyplná a že obavy z matematické a technické negramotnosti, nebudou zase až tak velkou překážkou. Dovolte mi tedy, abych vás do některých faktických aspektů, jež souvisejí s výzkumem Nikola Tesly, postupně zavedl. Bude se nám to velmi hodit pro dobré pochopení skutečného a skrytého rozměru „HAARP“.

Určitě se shodneme v tom, že Nikola Tesla byl génius. Na jedné straně dodnes nedoceněný a na straně druhé globálním mocenským aparátem našeho světa zcela záměrně tabuizovaný, alespoň co se jeho nekonvenčních směrů výzkumu týče. Ano Tesla nebyl obyčejný vědec, výzkumník tzv. „klasického paradigmatu“. A rozhodně vrcholem jeho hledání nebyl objev střídavého proudu, bez kterého si dnešní svět určitě jen stěží dovedeme představit.

Jedním z prvních vědeckých pracovníků, který se veřejně postavil proti „HAARP“ a zároveň tuto technologie spojil s výzkumem Nikola Tesly, byl dr. Nick Begich. Spoluautor knihy „Angels Don´t Play This HAARP“, kterou napsal společně s Jeane Manning (vyd. Erathpulse Press, 1995) (viz. obr. vpravo). Dr. Begich byl nejstarším synem amerického poslance za stát Aljaška, Nicka Begicha Sr. a politické aktivistky Pegge Begich.

Dr. Nick Begich byl velmi aktivním člověkem. Dlouhou dobu vystupoval jako prezident „Aljašské Federace Učitelů“ (Alaska Federation of Teachers). Vystudoval medicínu, ovšem nikoliv v USA, ale na Srí Lance!! V ústavu „Open International University for Complementary Medicines“. Doktorát na této Univerzitě pak získal v roce 1994.

Pojďme se nyní podívat na to, jakými cestičkami se vlastně dr. Begich k problematice „HAARP“ dostal. Sám o to poutavě píše ve výše uvedeném spise. Takže v krátkosti. Ještě za dob svého pobytu na Srí Lance se poprvé s „HAARP“ prostřednictvím tisku seznámil díky článku, který vyšel v dnes již velmi známem australském časopise „Nexus“.

Informace, které se zde dozvěděl, ho natolik zaujaly, že po svém návratu do USA vyhledal původní patent popisující základní technologické aspekty „HAARP“, který svého času poskytl dr. Bernard J. Eastlund (už jsem o něm v tomto materiálu také hovořil) ze Spring v Texasu. Ve chvíli kdy se dr. Begich vnořil do jednotlivých výkresů patentů „HAARP“ zažil veliký šok.

Konečně předejme slovo přímo panu Begichovi:

„Mrazivý chlad projel celým mým tělem, když jsem si uvědomil, že diagramy, které jsem měl před očima, jsem již kdysi viděl. Ano, velmi mi připomínaly jisté patenty Nikola Tesly, které byly zveřejněny na přelomu 19. a 20. století listem „New York Times“.

Prostřednictvím archivní služby se mi podařilo tyto články znovu vyhledat. Nebylo pro mne žádným překvapením, když jsem zjistil, že pojednávaly o výzkumu Nikola Tesly a byly zde přímo zveřejněné právě ony patenty. První reportáž byla v „Nerw York Times“ vydána dne 8. prosince 1915. Bylo zde napsáno, že Nikola Tesla, vynálezce, podal patent aplikace na základní část zařízení, které umožňuje zachytávat blesky a kondenzovat jejich energii.

Navíc toto zařízení dokáže využívat statickou elektřinu jako pohonný systém v atmosféře naší planety. Takové zařízení prý dokáže vyvinout rychlost až 290 mil za vteřinu a tím pádem přesunout člověka ve velmi krátké době na kterékoliv místo na Zemi. V článku se dále píše, že Nikola Tesla byl velmi opatrný s vysvětlováním svých „exotických“ patentů.“

Tolik prozatím dr. Begich (obr. dole vpravo).

Jednou Nikola Tesla novináře, ale i kolegy vědce překvapil slovy:

„Ještě není čas, aby se široká veřejnost zabývala podrobnostmi mých nekonvenčních patentů. Ale mohu jen zdůraznit, že vše funguje na jednoduchých přírodních principech a hlubokém pochopení podstaty a účelu elektrické energie v přírodě. Nechci se podílet na tom, že některé z mých vynálezů budou zneužity ve válečném ohni. Nechci být ten, který by stál za neodvratným koncem lidské civilizace.

Jak říkám, ještě není ten správný čas. Ale on jednoho dne přijde. Nedožije se toho tato generace, možná ani ta budoucí, ale některé z těch následujících zcela jistě ano. V tu chvíli budou mé poznatky k dispozici našim potomkům. A až přijde ta správná generace – oni podstatu mých nekonvenčních objevů a vynálezů pochopí a to bez jakéhokoliv asistujícího komentáře. A když se tak stane, bude mé duševní dědictví v těch správných rukách.“

Jak vidíte, Nikola Tesla nebyl pouze velký vědec a vynálezce, ale byl to také geniální myslitel a vizionář. Zřejmě se již nikdy nedozvíme, co všechny byl schopen vidět. Každopádně však jeho horizont vnímání byl na rozdíl od nás nekonečně vzdálen.

A nyní vrátíme zpět slovo dr. Begichovi:

„V uvedeném článku se také psalo o přenosu elektrické energie bezdrátovou technologií, kterou Tesla vynalezl. Pozornost padla i na bezdrátový vysílač v návaznosti na patent č. 1.119.732. Prostřednictvím sítě těchto speciálních vysílačů chtěl Nikola Tesla distribuovat elektrickou energii bez nákladů na přenosovou soustavu, což by energii samo o sobě velmi zlevnilo.

Druhý článek vyšel také v listu New York Times a to dne 22. září 1940. A psalo se v něm zhruba toto:

Nikola Tesla, tento výjimečný vynálezce, který dne 10. července slavil své osmdesáté čtvrté narozeniny, sdělil, že vládě Spojených Států neprozradí tajemství oné záhadné síly, která dokáže roztavit jakoukoliv hmotu až na vzdálenost 250 mil. Díky této „síle“ by bylo možné vybudovat neviditelnou „Čínskou zeď“ kolem celé planety.

Tesla prozradil, že tato „síla“ je založena na zcela novém principu fyziky, o kterém doposud nikdo ani nesnil. Dále prozradil, že tento nový druh „síly“ působí prostřednictvím světelné energie operující ve vzájemně propojených prostorových sekvencích o průměru jedné stomiliontiny čtverečního centimetru. Tato energie by prý mohla být generována ze zařízení, jehož náklady na výstavbu by nepřesáhly dva miliony dollarů (rok 1940) a dílka výstavby by netrvala déle jak čtyři měsíce.

Na základě uvolnění výše uvedené síly dokázal Nikola Tesla zkonstruovat čtyři samostatné a veskrze unikátní patenty.“

(Jejich popis a další až v následující části. Pozn. J.CH.).

-pokračování-
Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly