ZÓNA ZASVĚCENÍ: Tajné projekty a technologie: A) Technologie HAARP, přednáška č. 2

Takže co je tedy vlastně HAARP? Pojďme si o něm začít vyprávět podrobněji. Toto zařízení je jednoznačně nejmocnějším krátkovlnným radiovým vysílačem na světě, který samozřejmě není zdaleka určen pouze pro rozhlasové a televizní vysílání.

Jeho signál je schopen dosáhnout vrchní vrstev naší atmosféry, kde vytváří účinky, jež jsou analogické gigantické mikrovlnné troubě. Doslova ohřívá vrchní vrstvy naší atmosféry. A i z tohoto důvodu se takovému zařízení říká „ionosférický ohřívač“.

Na povrchu naší planety existuje hned několik zařízení, které fungují na stejném principu, ale americký HAARP dosahuje tak mocného výkonu jako všechny zbývající dohromady. Současným provozovatelem systému HAARP na území Spojených Států je instituce, která se nazývá „Air Force Laboratory“, jehož ředitelství se nachází na „Hanscom Air Force Base“ v Massachusetts.

Dále pak je ve hře ještě jistá námořní organizace se sídlem ve státě Columbia. Tato organizace se nazývá „Office of Naval Research Laboratory“ (ONR) a druhou organizací je „Naval Research Laboratory“.

Systém HAARP financuje výhradně americké ministerstvo obrany (DOD) a údajný vědecký výzkum je prý prováděn z velké části v koordinaci s různými vzdělávacími institucemi. Dozvěděl jsem se také, že snad i některé soukromé obchodní firmy by měly nějakým způsobem participovat na experimentech HAARP.

HAARP je jednoznačně multifunkčním zařízením, které je schopné ovlivňovat nejen počasí (a to je fakt se kterým se dnes již skoro nikdo netají), ale je významným hráčem také v oblasti komunikačních a navigačních systémů.

Jeho činnost je také úzce spojená s tokem slunečních částic, které vstupují do horních vrstev atmosféry naší planety. Stejně tak jak tímto zářením může být v kterémkoliv okamžiku ovlivněna činnost družicové sítě kolem Země, stejného destrukčního efektu lze dosáhnout cílenou činnosti systému HAARP.

Bylo mi řečeno, že po kompletním dokončení tohoto zařízení bude disponovat komplexem 180 vysokofrekvenčních (HF) vysílacích antén, bude mít plně funkční tzv. „ionospheric research instrument“ (IRI), což je komplex vysoce specializovaných přístrojů a k dispozici bude široká platforma dalších vědeckých nástrojů.

Tím chci říci, že v současné době není komplex HAARP na Aljašce ještě zcela zkompletován a tudíž není ani plně funkční i když se mnohdy tvrdí opak. Oblast, která je ještě ve výstavbě se nachází nedaleko od „Tok Cut – Off Highway“ (silnice číslo 1).

Hlavní vstupní brána do komplexu se nachází v těsné blízkosti kilometrovníku „11.3“ silnice č. 1, nedaleko křižovatky se silnicí číslo 4. asi 260 kilometrů severovýchodně od města Anchorange, tedy přibližně ve stejné vzdálenosti jako od města Fairbanks, které od komplexu HAARP ovšem leží jihovýchodním směrem.

Nějakých 58 akrů půdy (nehledal jsem kolik to je v přepočtu např. na hektary, mám k dispozici data v angl. jednotkách) je ve vlastnictví amerického ministerstva obrany. Původně byla tato plocha určena pro výstavbu radarového zařízení „Over The Horizon Backscater“ (OTH-B).

Jenže v roce 1980 v důsledku finančních škrtů ve federálním rozpočtu k ničemu nedošlo. V roce 1991 pak dalo americké ministerstvo obrany pozemek k dispozici pro rozvoj projektu HAARP.

Vizuální anténní soustava – již výše uvedená „IRI“ je nejnápadnější částí celého komplexu. Z 58 akrů půdy tvoří skoro polovina (přesně je to 22 aktů) mokřady. Ty byly zavezeny štěrkem a tak se vytvořilo poměrně stabilní podloží pro „IRI“. Původně měl být aljašský komplex HAARP dokončen v roce 2002, ale v důsledku rozsáhlých vojenských výdajů v následujících letech na válku v Afghánistánu a v Iráku se projekt protahuje.

Ovšem zároveň prochází modernizací. Bylo mi řečeno, že v současné době se v tomto komplexu instaluje nový prototyp „IRI“, tzv. (DP IRI), který je v experimentálním modelu složen ze 48 věží na ploše o délce strany 1200 metrů.

Sloupy „DP IRI“ tvoří pravoúhlou mřížku o osmi sloupcích v šesti řadách. V horní části každého sloupu se nachází dvě antény, které tvoří tzv. „dipól“. Jedna část dipólu je upravená pro provoz v rozmezí od 2,8 Hz do 7 Mhz a druhá část pak v rozmezí od 7 do 10 Mhz.

Obě dvě části dipólu jsou namontovány ve vodorovné poloze v horní části sloupu a v komplexu tvoří svým seskupením tvar písmene „X“. Aktuálně může být provozována vždy pouze jedna část a to v závislosti na požadované výstupní frekvenci.

Mezi jednotlivými sloupy se ve výšce asi 15 stop nachází speciální směrová kovová zrcadla, která pomáhají směrovat radiovou frekvenci (RF) požadovaným způsobem a zároveň chrání lidi na zemi před intenzivním zářením „RF“, které je generované vysilači v případě, že jsou v provozu.

V prostředí hlavního anténního pole se také nachází celkem třicet ochranných úkrytů, které dokážou odstínit nebezpečné záření. Považte, že každý vysilač je schopen sám o sobě generovat výkon 10 000 wattů výkonu „RF“.

Společně pak mohou všechny tyto vysilače (jde o 360 kusů) vytvořit surový výkon o intenzitě 3, 6 milionů wattů na výstupu. Systém HAARP disponuje jedinečnou a patentovanou funkcí, která umožňuje soustředit přenos do jediného bodu ve vrchních vrstvách atmosféry.

Tento proces pak umocní vyzářený výkon ještě 1000x, takže na odrazu v prostředí ionosféry směrem zpět k Zemi dosahuje 3, 6 miliard wattů, což je asi 72 000x silnější výkon než kterého je schopna dosáhnout ta nejvýkonnější komerční rozhlasová stanice na světě.


V této chvíli tedy jen doufám, zda jste schopni si představit a doceni, jaké gigantické síly jsou zařízením HAARP spouštěny a uváděny do procesu. Bylo mi sděleno, že síla anténního pole HAARP na Aljašce je schopna ve velmi malém měřítku stimulovat situaci, které se vyskytuje v případě ve chvíli, kdy vyzářená sluneční energie vstupuje do interakce s horními vrstvami atmosféry.

O tuto skutečnost se také opírají oficiální proklamace, které tvrdí, že HAARP slouží pouze k vědeckému výzkumu těchto jevů. Při podrobnějším zkoumání však záhy zjistíme, že vládní dokumenty jsou si v tomto ohledu poměrně silně protichůdné a zdá se, že i záměrně zavádějící.

Zkratka „HAARP“, kterou v rámci tohoto tematického přednáškového okruhu tak často používám a budu používat, znamená „High – frequency Active Auroral Research Program“. Získat nějaké komplexní, kvalitní a hlubší informace o tomto projektu oficiální cestou je prakticky nemožné.

Projekt má sice jakési své vlastní internetové stránky (http://w3.nrl.navy.mil/projects/haarp), (v současné době odkaz opět nefunguje), ale zde musíte počítat s cenzurou. Navíc jak jsem zjistil, že chvilku fungují a pak zase nefungují a tak stále dokola. I když se oficiální politické, vojenské i vědecké instituce zadušují, že tento projekt je výhradně určen k odhalení tajemství vrchních vrstev atmosféry, je reálná situace zcela někde jinde.

Nechci ani náznakem tuto přednášku směrovat do prostředí povrchních a levných konspiračních teorií o spiknutí. Ne. Budu se snažit vás postupně zasvětit do skutečností, fakt a informací, které byste oficiální cestou marně hledali. Proč?

Například proto, abychom jsme si byli schopni vytvořit komplexnější obraz o fungování jistých mechanismů uvnitř naší globální lidské společnosti. Abychom dokázali lépe nacházet, čili odhalovat paradigmata, která nás povedou bludištěm poznání k podstatě problému. A to tak, abychom byli schopni za pomoci své vlastní „ariadniny nitě“ nalézt cestu do středu sebe samého, do místa které je centrem individuální formy osvícení.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly