Plejáďané  Billymu Meierovy (je třeba striktně odlišovat výraz "Plejařan" a "Plejáďan" - o dvě zcela odlišné formy civilizace),  mu řekli o svých (a také našich) pradávných předcích, s tím, že všichni pocházejí ze vzdálené sluneční soustavy z hvězdokupy v oblasti, kterou dnes známe jako "Prstenec mlhoviny Lyry", proto byli nazváni Lyřany. Stejně jako my říkáme lidem, kteří pocházeli z Plejád, Plejáďané. Tito raní Lyřané se ve svých početných migračních vlnách ve svém prostoro oblouku vydali k mnoha hvězdným soustavám a našli tam vhodné podmínky k bydlení a založili tam kolonie. Kolonie, které prosperovaly a nakonec vyslaly své vlastní cestovatele v čase.  Meier dále informoval o fyzickém kontaktu s lyřanským plavidlem v roce 1977, kdy Lyřané popsali svůj svět a jiné hvězdné soustavy, s nimiž spolupracují.

Alex Collier píše o počátku lyřanské civilizace, jak mu o tom řekli mimozemšťané z Andromedy: "....vzhledem k stáří sluncí a planet v naší galaxii bylo rozhodnuto, že forma lidského života má být vytvořena v systému Lyry. Lidská rasa tam žila přibližně 40 milionů let a vyvíjela se. Lidská rasa na Lyře byla zemědělsky orientována. Očividně nás bylo mnoho a žili jsme v hojnosti a míru".

Lyřané měli nordické rysy a jsou to pravděpodobně Elohimové, kteří jsou popsáni v náboženských tradicích na Zemi i v galaxii. Ale toto tvrzení není rozhodně jednoznačné. Dana problematika je podstatně komplikovanějšího charakteru. Vzhledem k roli Lyřanů, kterou hráli ve vývoji lidské přítomnosti v galaxii, se o nich dá pochopitelně předpokládat, že mají nejpřesnější znalosti o lidském původu a galaktické historii. Lze je nazvat “galaktickými historiky“ lidských ras. Lze se domnívat, že Lyřané pomáhali v galaxii šířit pravdu o evoluci lidských ras a že hluboce rozumějí galaktické lidské kultuře a “lidskému duchu“. Lyřané byli také charakterizováni následovně:

"Lyrané mají blízký vztah k původu a dávným dějinám. Proto by pro vás bylo užitečné pochopit minulost, abyste ji mohli změnit. Jakmile rozumíte své minulosti, dokážete se ve svém vědomí vrátit zpátky, krok za krokem, sloupnout slupky cibule a najít svou pravou podstatu. V tomto procesu by oni byli lidstvu výbornými průvodci, v tomto procesu, psychologickém procesu, aby pochopilo své motivace a svou historii a jak se to všechno stalo."

Závěrem lze říct, že hlavní aktivity Lyřanů spočívají v šíření vědomostí o jedinečných dějinách lidské rasy v galaxii a pomáhat lidem, aby pochopili své motivace a potenciály. Globální řešení, k nimž Lyrané přispívají, zahrnují přesné informace týkající se lidských dějin, pochopení galaktických dějin, odhalení esence lidskosti, diplomacie, řešení konfliktů a globální vzdělávání.

Podle Billyho Meiera byla další mimozemská rasa, která ho fyzicky kontaktovala, ze systému  Vegy, patřící do souhvězdí systému LyryVegané jsou lidskou skupinou s tmavší nebo modrou pokožkou a jsou pravděpodobně „modrou rasou“ vyspělých lidí, zmiňovaných ve starých védských textech, a z této rasy zřejmě pocházeli hinduističtí bohové Višnu a Krišna. To je jedna, více rozšířená verze. Ovšem s přihlédnutím k "Učení Strážců", bychom měli vzít v potaz i existenci tzv. "Modrých ze Síria".  Brazilský kontaktér Jefferson Souza tvrdí, že se s VeganyLyry setkal, a popsal je, že vypadají velmi podobně jako domorodci z Indie. Podle Alexe Colliera byla Vega první hvězdná soustava, která byla osídlena lidmi.  A to je v kontextu s dalšími informacemi velmi důležitá připomínka.

Kromě nordicky vypadajících lidí z Lyry hráli Vegani důležitou roli při kolonizování galaxie.

Podle některých zdrojů, první mimozemšťané, kteří přišli na Zemi, byli…  lidé ze světů, existujících v jiných dimenzích v oblasti systémů Lyry a Vegy. První Lyřané, spolu s Vegany, přišli poprvé na naší planetu před  22 miliony let. Tento údaj lze však poměrně lehko zpochybnit. Pobyli zde velmi krátce a pokračovali v cestě k dalších hvězdokupám a planetám. Jejich dějiny jsou hodně nejasné, i když se výsadkové skupiny příležitostně na Zemi vracely.

Před cca. 389 000 lety několik milionů Lyřanů a Veganů opět opustilo své rodné světy, vstoupilo do našeho systému prostoru a času v této dimenzi a přišlo na Zem, kde se smísili s pozemšťany. Je důležité, že výsledek křížení Veganů a Lyranů s lidmi je v souladu s událostmi, popsanými v "Knize Henochově", kdy „Nefilim“ uzavírali sňatky s lidmi a vznikla  rasa obrů, kteří nakonec vymřeli.  Meier ty události popisuje následně: rozmnožovali se běžným způsobem a také manipulací genů genetickými inženýry.

V důsledku toho genetičtí inženýři vytvořili bytosti, které byly částečně lidské, částečně zvířecí a patřili k nim obři, titáni a další stvoření. Za stovky a tisíce let byly tyto bytosti vyhnány a nakonec vymřely, protože nebyly schopny se rozmnožovat anebo byly životní podmínky pro ně nepříznivé. Takto vypadá oficiální verze, ale v tomto výkladu jsou dvě základní pochybení. První souvisí s tvrzením, že Lyřané a Vegané pochází z jiné dimenze. Není tomu tak. V současné době je již jisté, že tyto mimozemské rasy obývají hvězdné systémy ve 3D. Druhá mýlka souvisí s "Knihou Henochovou". Rasa "Nephilim" nijak nesouvisí s Lyřany nebo Vegany, nýbrž s entitami "Anunnaki Nephilim".

Billy Meier píše, jak byli vůdci Veganů a Lyřanů odpovědní za mnohé prohřešky vůči domorodým obyvatelům Země a dalších světů:

"Mnoho milionů Lyranů a Veganů, kteří opustili své rodné světy, bylo vedeno 144 207 veliteli a podveliteli, atd., kteří vládli nad svými následovníky hierarchickým způsobem. Vedoucí přenesli toto chování na pozemské lidi, s nimiž se v minulosti zkřížili a vytvořili lidské potomky různých typů. Těchto 144 207 vůdců a jejich podřízených byli řídící vrstvou, která byla zásadním způsobem odpovědná za nekalé činy, falešná učení, falešná náboženství, která lidi na Zemi přijali a napodobovali. Nicméně, ne vše, co tito vůdcové přinesli na Zemi, bylo špatné, falešné nebo zločinné. Pozemšťanům bylo ukázáno mnoho cenných věcí a nápadů, týkajících se řemesel, profesí, filozofií, způsobů myšlení, medicíny, technologie a mnoha dalšího."

Podle Lyssy Royal (jeden z pěti TOP chanellingových kanálů - asi nejlepší publikace se jmenuje "Prism of Lyra"), byli Vegané a Lyřané, pokud jde o kolonizaci jiných světů,  strategickými rivaly a nakonec došlo v souhvězdí Lyry k zničující občanské válce, k tzv. lyřanským válkám. Alex Collier se o zničující galaktické válce v Lyře také zmiňuje, ale s tím, že její příčina byla spíše vnější než vnitřní občanská válka mezi Lyřany a Vegany. Podle Meiera se Vegané, kteří se teď v této době vracejí na Zemi, snaží lidstvu pomáhat,  aby napravili chyby z minulosti a pomohli hvězdným semínkám z Vegy. Podobně jako u Lyřanů představuje řešení globálních problémů u Veganů: přesné informace o historii lidstva a veganském dědictví, pochopení dějin galaxie, objevení lidské esence, diplomacie, řešení konfliktů a globální vzdělávání.

 

Plejářané

Billy Meier dále popsal, jak Plejářané - potomci nordicky vypadajících Lyřanů, migrovali mezi mnoha hvězdnými soustavami, než se nakonec usadili v souhvězdí Plejád:

"Byly popsány také dávné dějiny raných plejádských předků v jiné, domovské sluneční soustavě a také to, jak se stalo, že přišli na Plejády. Také je popsán příchod do této sluneční soustavy, k němuž  došlo mnohem dříve  a jak se stalo, že to nebylo neúspěšné a kdy se to stalo. Poté, co byla původní domovská planeta předků Plejáďanů zničena, jedna třetina přeživších vyvinula za dobu pouhých 900 let novou technologii a navrhla a postavila velké vesmírné evakuační oblouky a po dobu mnoha dalších stovek let je vystřelovala  všude možně".

 Mimozemci, kteří kontaktovali Billyho Meiera, jsou potomky jedné skupiny z těchto vesmírných oblouků, která obsadila jednu ze tří planet, vytvořených pro obydlení lidmi,  které se nacházejí v jedné ze slunečních soustav v oblasti, které dnes říkáme Plejády. Od té doby zažili mnohokrát  velké vzestupy i velké pády. Ve své podstatě jsme potomky jejich raných kolonizátorů, kteří se snažili usadit v této sluneční soustavě, a pestré škály domorodců a lidských uprchlíků z mnoha míst. Meierovi Plejářané pocházejí ze specifické hvězdné soustavy Taygeta a hlavní planetou je ErraPlejářanéTaygety označili Meiera jako jednoho ze svých „zástupců“,  které se vybrali, s posláním přinést lidstvu pravdu o mimozemské přítomnosti. 

Semjase, Plejářanka, která navázala s Meierem kontakt, popsala Plejářany takto:

„Nejsme ani strážci Země, ani Bohem seslaní andělé, ani nic podobného. Mnoho lidí se domnívá, že dohlížíme nad Zemí a jejími bytostmi a ovládáme jejich osudy. To není pravda, protože my pouze plníme poslání, které jsme si zvolili, což nemá nic společného s dohlížením nebo řízením osudů Země. Proto je nesprávné nás označovat za mimozemské posly a strážce".

-pokračování-

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly