ZEMĚ VERSUS LÉTAJÍCÍ TALÍŘE (1)

Joseph Frank

Joseph Frank

autor

09.01.2020 Ufo

Ozbrojené síly Země se od roku 1916 do současnosti víceméně nepřetržitě zabývají vetřelci z vesmíru. Přestože na obou stranách došlo ke ztrátám na vybavení a dokonce i na životech, lidé jsou stále ve značné technologické nevýhodě. "Military Encounters with Extraterrestrials" (Vojenské střety s mimozemšťany; Bear and Company, 2018) chronologicky zaznamenávají tento nedokončený, nevyhlášený, neoficiální, většinou v skrytu probíhající konflikt, a to od zničení muničních továren prostřednictvím UFO napříč Spojenými státy, které se odehrálo těsně před účastí této země v první světové válce, až po současný boj o Sýrii, kde velitelé povstalecké armády říkají o mimozemských plavidlech, že „loví a systematicky cílí na nevinné místní obyvatele, používají neznámou zbrojní technologii nepocházející ze Země, kterou jejich vojáci dosud nikdy neviděli.“1

Jak a proč tato skrytá, pokud je ovšem skutečná, Válka světů vznikla? Před začátkem 20. století byla pozorování mimozemských vesmírných lodí zdokumentována v oficiálních záznamech nebo lodě byly vyobrazeny ve vizuálních uměleckých dílech od předcházející doby bronzové a klasického období, přes středověk a renesanci až do průmyslové éry. Teprve poté, co byla vyvinuta první technologie letadel těžších než vzduch, aby z výšky shazovala výbušniny, ve vztahu mimozemšťanů k lidstvu došlo k citelnému posunu. Pokud byli spokojeni se sledováním našeho kulturního růstu v průběhu tisíciletí, který vedl k této smrtelné inovaci, skutečné rozmístění těchto vražedných strojů je přesvědčilo, že musí zasáhnout.

 Zaprvé, účelově postavené letadlo tohoto typu – štíhlý Bristol T.B.8, poháněný jediným 60kW radiálním motorem na rychlost 105 km/h, nesoucí tucet 4,5 kg bomb na vzdálenost více než 470 kilometrů – vyrobené coby primitivní začátek. Jeho vstup na scénu na počátku první světové války však stačil komukoli s objektivně širokým rozhledem, co se týče lidského vývoje, aby z pracovního uvedení jeho předchůdce dvojplošníku extrapoloval dnešní „stealth“ bombardér vyzbrojený termonukleárními hlavicemi, a to po o něco málo více než jednom stu let, tedy pouhém mrknutí oka v lidské historii.

Zadruhé, zcela zřejmý krok – vytvoření „vesmírné armády Spojených států – byl učiněn teprve loni. Vzhledem k zrychlujícímu se tempu vědeckého pokroku se během dalších sta let rozšíří lidský dosah za sluneční soustavu s přiměřeným zlepšením palebné síly. Mimozemská inteligence by mohla s lhostejností přihlížet, zda pokračujeme ve stále účinnějším vzájemném vyvražďování ve stále ničivějších válkách, omezených podobně jako my na jednu planetu. Nicméně, nevyhnutelné rozšíření agresivního potenciálu našeho druhu k dobývání vesmíru nemůže být vítanou zprávou pro ostatní bytosti kdekoli jinde. Naopak, nemohou to považovat za nic menšího než za ozbrojenou invazi. Odtud tedy mimozemský zájem, či dokonce zásah do pozemských vojenských záležitostí.

 

Meziplanetární útoky v roce 2018  

Protože publikace "Military Encounters with Extraterrestrials" byla vydána koncem roku 2017. Meziplanetární útoky, které dokumentuje, však stále probíhají a přelily se i do loňského roku. Odpovídajícím způsobem byl také plný akcí, v nichž se zapojovaly ty druhy ozbrojených sil, které tento neustálý konflikt charakterizují už od jeho vzniku a zejména během posledních 103 let. V roce 2018 bylo první pozorování tohoto druhu zachyceno na videu během pozdního odpoledne 26. února. Záběry jasně ukazují dvojici bílých světelných koulí vznášejících se nízko (asi třicet metrů) nad základnou Royal Navy v Plymouthu v Anglii. Jedna z nich v popředí postupně mizí, poté krátce poté rematerializuje, jako by se fázově objevovala zde a v jiné dimenzi nebo čase.2

Dvojice bílých světelných koulí vznášející se nízko
nad základnou Royal Navy v Plymouthu v Anglii, 26. února 2018

Téhož večera, v 19:45 hodin, na druhé straně severní polokoule, trio stíhacích letounů amerických vzdušných sil opakovaně kroužilo nad americkým městečkem De Soto, poblíž východního břehu řeky Mississippi, v jihozápadním Wisconsinu, poté odletělo severním směrem. Ihned po jeho zmizení byla pozorována modrá, hvězdám podobná světla, která se pohybovala „velmi rychle po obloze bez absolutně jakéhokoli zvuku.“3 O několik dní později dva bojové letouny USAF zapojily menší, trojúhelníkový objekt do cvičného boje o Lincoln County v Nevadě, v pouštní oblasti zahrnující i notoricky známou "Oblast 51", polotajnou základnu amerických leteckých sil, která se nachází méně než 130 kilometrů od Las Vegas a údajně se podílí na reverzním inženýrství havarované mimozemské kosmické lodě. Podle pozorovatele Tima Doyla „to rozhodně vypadalo, jako by ty tři letouny spolu navzájem interagovaly“. Jak vypověděl, „věřil, že trio bylo zapojeno do leteckého souboje.“4

Dne 3. března byly ve městě LaGrange v Indianě, 225 kilometrů východně od Chicaga, spatřeny dvě stíhačky USA-A-10, které nízko na obloze pronásledovaly „temnější a menší objekt“.5 Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. nese jediné, 30 mm GAU-8/A rotační dělo Avenger s 1 174 náboji, plus několik střel AIM-9 Sidewinder, typu vzduch-vzduch. V noci 21. března pronásledovaly vojenské bitevní vrtulníky nespecifikovaný počet „jasných světel“ nad Fayetteville v Severní Karolíně, která je domovem amerického komplexu Fort Bragg, největšího vojenského zařízení na světě (podle velikosti posádky) s více než padesáti tisíci členy aktivního vojenského personálu.6 Někteří z nich jsou veterány bojů v Afghánistánu, kde byly pozorovány UFO od zahájení americké účasti v roce 2001. Na konci března byl pořízen videozáznam tří světelných objektů ve stacionární poloze nad základnou americké armády poblíž Surobi.7

V 03:43, brzy ráno 23. dubna, pozorovatel: „....hleděl severovýchodně na leteckou základnu Nellis, což je asi devět kilometrů od mé polohy [North Las Vegas, Nevada]. Mým směrem se objevuje neobvyklé bílé světlo,“ hlásil "National UFO Reporting Centre" (Národní zpravodajské centrum UFO) v Davenportu ve Washingtonu. „Světlo bylo stejně jasné jako Jupiter, jako bych zíral na letadlo se zapnutými světlomety. Pak světlo pohaslo a začalo se pohybovat na jihovýchod; ztlumené nevypadalo jako žádná světla související s letem, která jsem kdy viděl, a ve svém blikání nemělo žádnou pravidelnost; vypadalo to, jako by se mihotalo kvůli tomu, že se jednalo o zdroj tepla nebo kvůli atmosféře, ale rozhodně to nebylo schéma typické pro letadlo.

Dva bojové letouny USAF zapojily menší, trojúhelníkový objekt
do zdánlivého boje nad Lincoln County v Nevadě

Nebyl slyšet ani žádný zvuk, který bych jistě v tiché noci zaznamenal. Zvuk helikoptéry by je byl logicky prozradil. Také jsem na svém chytrém telefonu zkontroloval blízká letadla, abych viděl, co to bylo, a na této části se oblohy nic neobjevilo... Vzhled a chování tohoto objektu mi říká, že byl neznámý.“8 O pouhých deset dní později se letecká základna Nellis stala opět místem dalších, úplně jiných pozorování několika očitých svědků, kteří hlásili, že vojenské zařízení je sledováno plavidlem ve tvaru diamantu „...se šesti až devíti oválnými předměty kolem něj. Diamant byl hodně velký a vypadal, jako by byl v ohni, podobně jako pára kolem něj“. Diamantový tvar a jeho doprovodné koule „...se vznášely dvacet až třicet minut. Na obloze nebyla žádná letadla, což zde není běžné.“9

V podvečer 8. května voják z letecké základny Holloman v Novém Mexiku „...řídil cestou domů z práce na základně a nedbale se podíval po své pravici (na jih) a všiml si dvou oranžově žlutých světel vznášejících se a vrhajících hodně světla na zemi vzdálenou dva až jedenáct kilometrů. Zastavil jsem, abych se podíval blíž, a když jsem nahrával pomocí telefonu, objevil se třetí a s ostatními dvěma utvořil trojúhelníkovou formaci. Nezdálo se, že by se pohybovaly nebo padaly. Nezaznamenal jsem žádný slyšitelný hluk. Vím, že nešlo o odlesky něčeho jiného, protože byly nehybné a jediná věc ve směru, kterým jsem se díval, byla otevřená poušť. Nebyla to ani letadla. Poté, co jsem je asi pět minut pozoroval, všechna v rychlém sledu zmizela.“10

Odpoledne 29. května Lucas Budel pořídil videozáznam dokumentující vysoce neobvyklý, neidentifikovaný létající objekt, který se střídavě ztrácel a opět vynořoval nad High Wycombe v Buckinghamshire, severozápadně od Londýna. Bledé, bílé kosmické plavidlo proudilo mezi prameny mraků podobných páře v podivných vlnách napříč oblohou nad jeho domovským městem, které je nejen současným sídlem ústředí leteckého velitelství, ale také místem bývalé základny RAF, „která sloužila k vyšetřování pozorování UFO.“11 Dne 7. června kolem 22:12 byly pozorovány dva nízko letící vrtulníky, jak těsně pronásledují jasně osvětlenou oranžovou kouli nad Rye v New Hampshire. Další vojenský vrtulník byl pozorován 13. června, jak se jen obtížně drží v patách menšímu kovovému předmětu nad Harford County v Marylandu.12

Fotografie záhadného oranžovo-žlutého světla,
kterou pořídil technik na letecké základně Holloman

Roger Marsh, který podával hlášení pro "Mutual UFO Network", uvedl, jak muž a jeho manželka „sestavovali teleskop v místním parku za úplňku ve 23:15, což se odehrálo v noci 28. června v Buckeye v Arizoně. „Než byl teleskop úplně sestaven,“ vypověděl manžel, „pod měsícem se objevil vertikálně vyrovnaný, koblize podobný prstenec se žlutooranžovým světlem/povrchem, pohybující se z jihovýchodu na severozápad extrémně vysokou rychlostí a v nízké výšce, zhruba sto padesát až tři sta metrů AGL (above ground level, nad úrovní terénu). Objekt nevydával absolutně žádný zvuk, ale nejblíže byl okolo jednoho kilometru od naší polohy/stanoviště. Svědek je veterán amerického letectva a zpravodajský analytik speciálních operací, který měl dříve bezpečnostní prověrku s upozorněním.“13

Lze si představit, že termonukleární výbuch, který by jen těsně minul jedno z nejvýznamnějších vojenských zařízení na světě, by zaslouženě způsobil vlnu mezinárodní publicity. Dne 29. června kolem 15:00 „byl v Belmaru na pobřeží New Jersey pozorován doutníkový útvar bez křídel, pohybující se severo-severovýchodně přes oceán ve vysoké nadmořské výšce. O pár minut později přiletěly ze západu dvě stíhačky a zůstaly kroužit nad oceánem.“14 Další objekt cigaretového tvaru, jasný a stříbřitý, byl podle jednoho z očitých svědků spatřen, jak se „pohybuje po obloze od západu na východ přibližně v 08:00, 2. července, nad Bennett Springs v Missouri. „Přibližně o patnáct minut později letěly stejným směrem čtyři neviditelné bombardéry“ z Whitemanovy letecké základny, nacházející se 150 kilometrů severně, mimo město Knob Noster, kde 509. bombardovací peruť provozuje víceúčelové strategické bombardéry Northrop Grumman B-2 Spirit.15

Dne 11. července bylo z města Warrington, 11 kilometrů severně, pozorováno několik vrtulníků sledujících velký mimořádně jasný objekt vznášející se poblíž letecké stanice námořnictva – společné základny záloh Willow Grove v Pensylvánii. UFO změnil tvar z oválu na trojúhelník, před svým zmizením po 22:00, znovu se objevil asi o čtyři hodiny později ve stejné poloze.16 Dne 15. července očitý svědek sedící na své terase na Virginia Beach  kolem 16:00 „...viděl velký, nahnědlý, obdélníkový objekt nonšalantně létající… asi dvě až tři minuty, než „odletěl přímo jihovýchodním směrem.“17 Virginia Beach je domovem jak námořní letecké stanice Oceana, tak i kontrolního a sledovacího zařízení loďstva.

-pokračování-

----------------------------------------------------------------

 

PRAMENY:

1. Ken Oz, www.altheadlines.com/syria-large-ufosighting-8-28-13-13250773

2. www.latest-ufo-sightings.net/2018/03/ufo-naval-baseplymouth-uk-february-2018.html

3. www.nuforc.org/webreports/ndxe201802.html

4. www.latest-ufo-sightings.net/2018/03/us-fighter-jets-ufoapparently-dogfight-lincoln-county-nevada.html

5. www.nuforc.org/webreports/ndxe201803.html

6. www.nuforc.org/webreports/ndxe201802.html

7. www.latest-ufo-sightings.net/2018/03/strange-lights-filmed-overafghanistan.html

8. www.nuforc.org/webreports/ndxe201804.html

9. www.nuforc.org/webreports/ndxe201805.html

10. www.latest-ufo-sightings.net/2018/05/amazing-triangle-ufo-sightingover-holloman-air-force-base-new-mexico-8-may-2018.html

11. Shocking moment ‘UFO’ spotted hovering near High Wycombe RAF base, www.youtube.com/watch?v=Frk1HzYRHJA

12. UFO Seen in Maryland, www.youtube.com/watch?v=zsvkpGNqb9I

13. www.mufon.com/ufo-news, Case 93454

14. www.nuforc.org/webreports/142/S142227.html

15. www.nuforc.org/webreports/142/S142049.html

16. www.nuforc.org/webreports/ndxp180713.html

Další díly