ZDÁNLIVÁ MÝLKA O MIMOZEMŠŤANECH A UFO (2)

Čáp Josef

Čáp Josef

autor

27.10.2011 Ufo

Právě tyto uváděné GM plodiny se nejvíce podílejí na spotřebě v konzumaci těchto využívaných rostlin. Z kukuřice se získává kukuřičný sirup, též označovaný jako izoglukóza. Toto sladidlo se přidává do všech možných nealkoholických nápojů, hlavně do dětských limonád! Dále pak všudy používané kukuřičné modifikované škroby. Ze sóji vyrábíme tzv. sojové maso, nelze se vyhnout ani kosmetice „oleje, mýdla“. Dobře známe též sojové mléko, sýry, jogurty, tofu atd. Řepka je surovinou z níž se vyrábí jedlý olej. Biomasa řepky se úspěšně využívá jako hnojiva, ale nejznámější její využití je v podobě kontroverzního „bio dieselu“. Nejmasovější zastoupení je ovšem ale u tabáku. Cigaretové výrobky, potažmo jejich konzumenti po celém světě, představují nejvýznamnější podíl GM produktů v celém tomto spotřebitelském koši.

Na těchto zmiňovaných rostlinách se rovněž vyskytly ony záhadné „agrosymboly“, sice ne tak často jako u pšenice a jiných obilnin, ale výskyt byl u těchto rostlin taktéž zpozorován. Agrosymboly se nacházejí přeci nejčastěji v polích pšenice, z toho usuzuji, že opravdu není něco s tímto druhem obilí v pořádku! Co když nakonec vznikají obilné kruhy pouze na GM rostlinách, a na původních kultivarech nikoliv. Proto není nic neobvyklého, když v pšeničném piktogramu je polehlá výhradně  pšenice, a jiné druhy obilnin na jednom a tom samém poli „ ve kterém bylo v předchozích letech zaseto např: ''žito'' třeba právě tento druh obilí, není vůbec vystaven tomuto efektu, poněvadž takové žito nebylo zřejmě geneticky upravené.

Nepředstavují tyto kruhy pro nás lidi ten zásadní důkaz, co nás má vyburcovat k tomu, aby se řeklo veřejně a velmi důrazně nahlas „dost GM výzkumu, i těmto jeho nepřirozeným produktům!“ Jsme varováni před neuvěřitelně nebezpečným experimentem, jenž má z člověka v budoucím čase vytvořit něco takového, čím určitě nikdo z nás nechce v žádném případě být, tedy tím tvorem zabaleným do gumové tělesné schránky! Zastavme co nejdříve tuto nadcházející evoluční pohromu, tento pokus, co je úmyslně řízen ještě větší touhou po snadném výdělku. Nakonec i za hlavním tlakem stojícím za touto technologií bylo přesunutí zisku ze zemědělských chemikálií do osiva, a tím si zajistit naprostou kontrolu nad výrobou potravin ze strany dodavatelů osiv.  

Včely jsou nositelky vývoje i garancí zdravého růstu celosvětové flóry, a právě tento ničím nenahraditelný hmyz záhadně umírá. Nikdo oficiálně však neví proč, nebo se o tom ví, ale existuje strach ukázat prstem na opravdového viníka tohoto nebezpečného stavu. Geneticky zmanipulované rostlinstvo obsahuje v sobě jedovatý toxin, který má za úkol usmrcovat přirozené škůdce takto pěstovaných plodin, jenomže takový jed v rostlině může ve formě pylu vybíjet i celá včelstva, včetně samotných lidí! Připomenu slavný citát Alberta Einsteina „Pokud by na Zemi zmizely včely, zůstaly by lidem jen 4 roky života.“ Jestliže jsou tyto obavy byť jen trochu opodstatněné, je varování agrosymbolů víc než jen šokující!  

Obiloviny patří beze sporu do strategických potravin pro civilizaci naší doby. Bez obilí by nastal ve světě naprostý hladomor! Většina obyvatel západního světa, každodenně konzumuje různé druhy pečiva, které bylo vyrobené právě z této mouky, před kterou jsme nepřetržitě varováni. Odborníci na dětskou výchovu, dětští psychologové, psychiatři, ale i učitelé se bezvýsledně zaobírají nepřirozeným chováním mládeže, neobvyklou agresivitou, ničím nevyvolanou hyperaktivitou, ztrátou soucitu či nezájmem o dříve často provozované dětské činnosti. A zatím skrytou příčinou toho všeho může být naše pravidelně konzumované pečivo, vyrobené z upraveného obilí.   

Vraťme se ale ještě jednou zpět k člověku pocházejícímu z budoucnosti, který z dnešního námi vnímaného pohledu, nebude již více člověkem. Lidé z roku 3000 a více, budou velmi prazvláštními tvory, jejich tělesná schránka bude naprosto odlišná od současného člověka. Kůže pokrývající tento druh bude převážně tvořena s plastové tkáně, půjde o čistou gumu. Humanoidní člověk se rázem promění v tzv. Gumanoida! Tomuto tvrzení docela dobře nahrává i ta skutečnost, že většina domnělých a přímo zpozorovaných mimozemšťanů, byli očitými svědky popisováni jako neoblečení, čili bez jakéhokoliv oděvu nebo ochranného skafandru. Z teplokrevné milující lidské bytosti se díky GM potravinám stanem jednou v budoucnosti chladnokrevnou, zlou, ryze nelidskou bytostí, bez jakéhokoliv empatického cítění či vnímání. Tento Gumanoid představující vrchol svého pomyslného evolučního procesu, pravděpodobně započatého v těchto dvou stoletích (20-21), nebude se moci rozmnožovat přirozeným způsobem, neboť gumovitá stvoření toho nebudou nikdy schopna.

Gumanoid z této budoucnosti nebude podléhat sice rychlému stárnutí, žádným nemocem, ale ani lidským emocím, natož potom potřebné lásce. Ke své reprodukci musí Gumanoidi i proto využívat lidské jedince „ženy rodičky“ pocházející z jiných minulých časů, třeba i z této doby. Snad i proto je hlášeno tolik UFO únosů, a to převážně u žen! Není rovněž vyloučené, že ony varující zprávy, které se zobrazují v obilí, jsou zaslané od toho, koho tihle Gumanoidi v budoucím čase (v jiné dimenzi) existenčně ohrožují. Jestliže rozpoznáme toto skryté nebezpečí, potom nikdy nedojde k onomu evolučnímu skoku, jenž nás má přeměnit z člověka na onoho nebezpečného Gumanoida! Této nově nadřazené rase bohužel zůstanou i nějaké ty lidské vlastnosti, ty nejhorší možné jako jsou (krutost, sobeckost, zlost, ztráta lítosti, panovačnost, nadřazenost nad ostatními atd).   

Musel jsem se zamyslet nad tím, jak by současná civilizace nahlížela na neandrtálského předka, napadlo mě něco velmi s námi symbolického. Nepředstavoval by pro nás tento zástupce z pravěku, jen jakousi prehistorickou opici, kterou by rozhodně stálo za to, podrobit ji různým výzkumům či všelijakým pokusům. Vždyť i my v této době, ve jménu lidstva, vědy a pokroku, pácháme hnusné pokusy na primátech, tak proč by člověk z roku 3000 nebo 4000, nemohl provádět s námi to samé!

Ano, za tisíc let nebude budoucnost člověka z 21.století posuzovat jako sama sobě rovného, ale bude na něj pohlíženo jako na velmi primitivního neandrtálce, kterého je akorát tak dobré pozorovat ze zákulisí, nebo jej použít k jinému prospěšnému účelu. Takové výhodné využití člověka z časů minulosti, může spočívat ve vykonávané práci pro budoucnost. Moderní průmysl dnes vyrábí velmi mnoho pro laika nesrozumitelných součástek, ze kterých se potom na pásu montuje námi běžně používaná domácí elektronika. To jsou televizory, počítače, mobilní telefony atd, ale samotné komponenty, nic konkrétního nepředstavují (jednotlivé díly nejsou finální produkty). To však neznamená, že z výrobních komponent určených k sestavení televizoru, nelze v jiné časové dimenzi vytvořit úplně něco jiného! Stavebnice modelářům rovněž umožňují ze stejných dílů, poskládat mnoho tvarově odlišných modelů.

Proto je docela dosti možné, že nevědomě pracujeme pro budoucnost, aniž bychom o tom měli ponětí. Jestliže v nevědomosti odvádíme práci pro jiný svět, a nám z toho nezůstávají vůbec žádné hodnoty, (viditelné zisky) pak jsme se stali pouze obyčejnými otroky těchto tvorů, co k nám přicházejí z budoucích časů! Jsme zneužíváni opravdu Gumanoidy?    Když jsem psal o zlatu a jeho nesporných výhodách v elektronice, ale i o jeho kladných účincích na lidský organismus, dokážu si představit jeho velký nedostatek v daleké budoucnosti. Po dlouhých úvahách, dospěl jsem až k hypotéze, která připouští jistou intervenci z budoucna, do této naší stávající doby.

Proč by se nedalo cestovat tam odsud do minulosti, třeba do těch dob starého Sumeru či Egypta, a odtud pak přemisťovat toto drahocenné zlato pro budoucnost, kde ho je toho času zrovna nedostatek. Na Egyptských freskách můžeme spatřit, letadla nebo vrtulníky, které sice nevypadají jako ty dnešní, ale zase na druhou stranu, nepřipomínají mimozemský projev odlišnosti. Nejedná se spíš o moderní stroje pocházející z budoucnosti? Nepochází náhodou ta stará baterie z Bagdádu od cestovatelů časem? Možná, že Sákkarského ptáčka, to funkční letadlo, které spatřili kdysi staří  egypťané na vlastní oči, přivezli sem do Egypta zrovna tito návštěvníci z budoucna!

(Autor tohoto obrázku, buď měl tak velkou a neomezenou fantazii, že hned vytvořil tyto nám v 21.století známé stroje „letadlo, vrtulník, tank“, nebo skutečně viděl na vlastní oči takto dokonalou předlohu těchto strojů pocházejících z budoucnosti! Myslím si, že ani náš první Československý prezident - TGM, by na tomto obrázku neshledal nic neobvyklého, na rozdíl od nás dnes žijících lidí!)

Ještě si musíme položit jednu zajímavou otázku, i když připustíme tu domněnku, že jsme byli možná vytvořeni s mimozemských genů, tak to nemusí nutně znamenat, že máme i stejnou anatomii těla jako naši tvůrci! Potom se nabízí logická úvaha, proč by mimozemšťané měli mít vůbec nějaké pletky s lidskými dcerami, když pravděpodobná anatomie mimozemského druhu, nemusí být vůbec slučitelná s anatomií člověka. Je dosti možné, že budoucnost nebude staré předky „Homo sapiens“ nějak důstojně vnímat, ale dovedu si více představit onen tělesný kontakt člověka s člověkem, než-li pohlavní kontakt člověka s mimozemšťanem.

Jak máme tedy vysvětlit ta současná UFO pozorování? Tak jako tak, přijde jednou doba, která nám umožní překonat gravitační zákony, předčíme samotnou rychlost světla, nakonec poslední výzkumy ve Švýcarském Cernu, něco obdobného připouštějí. Tak proč by jsme třeba za sto let, nemohli využívat leteckých strojů připomínající ta dnešní pozorovaná UFO na obloze! Odlišné stroje UFO objektů (trojúhelníkové, diskové, válcové tvary) jsou možným důsledkem toho, že se i tady mohou navzájem střetávat jednotlivé kultury lidí, a to ze všech možných budoucích časů.

Nezamítejme prosím tuhle představu, jen kvůli tomu, že vypadá jako ze sci-fi filmu, neboť podle nositele Nobelovy ceny „Alberta Einsteina“, je cestováním časem možné! Jestliže je takové cestování technicky proveditelné, tak musí zcela nepochybně existovat stále stejné časové úseky (časové dimenze), do kterých se lze neustále vracet, jakoby v samotném prostoru neměl čas svých pevných hranic, (minula, přítomna, budoucna). 

Je to téměř identické, jako na filmovém záznamu, kde lze bez přestání přehrávat již jednou odehrané filmové snímky, dopředu i zpět na začátek samotného filmu. Pokud tedy vložíme jakýkoliv vybraný DVD disk do přehrávače, a spustíme přehrávání, načte se začátek filmu, který když nepřerušíme, tak svou posloupností dojde až k samotnému konci. Celý tento proces přehrávání pak vyvrcholí dotazem „tento DVD disk znovu přehrát?“ Neustálé obehrávání stejného obrazového záznamu se nazývá „filmovou smyčkou“.

Stručně řečeno, s každým uběhlým koncem se DVD disk vrací na svou počáteční pozici, ukončení filmu jak všichni dobře víme, neznamená trvalí konec, nýbrž nový začátek před jeho dalším spuštěním. Tímto naznačuji, že celá historie lidstva se odvíjí od jednoho a toho samého DVD disku, který běží bez přerušení, a ten kdo nalezne dálkové ovládání k přístroji, může vstupovat do jednotlivých částí (titulů) filmu. V tomto případě se jedná o absolutně stejnou paralelu, srovnatelnou s popisovaným časovým cestováním. „Konec neznamená smrt, nýbrž nový začátek“, nejsou tyto slova náhodně shodná s příkladem filmového disku?  

Nedá se taktéž vyloučit, že jiné nadpozemské síly, ustavičně bojují proti tomu, kdo vědomě porušuje onu důležitou konstantu času!

Na druhou stranu nelze ani též zamítnout, že jsme jen úplně obyčejnými zajatci, času do kterého jsme na trvalo uvrženi. Za touto utajovanou nadvládou mohou stát přímo v zákulisí samotní Gumanoidi, kteří svou technickou vyspělostí, operují ve všech stoletích časů dávno minulých. Aby zároveň nedošlo k  nežádoucímu odhalení tohoto podvodu, jsou jakékoliv informace hned v tom daném čase pozměněny natolik, že historické spisy pak přenesené ve formě zápisu do budoucna, nelze nikdy přesně a hlavně správně dešifrovat. Jedno je víc jak jisté, tihle Gumanoidi mají své podřízené vykonavatele jejich vůle na těch nejvýznamnějších místech „státní správa, banky, firmy“ jak v této době, tak i v jiných dobách minula. Jsou to pořád jedni a ti samí lidé, co jsou klanově mezi sebou vzájemně propojeni!

Již v několika mých článcích jsem se několikráte vyjadřoval k lidským nadpřirozeným schopnostem, jako je telepatie, telekineze, i věštění budoucnosti. Právě vidění do budoucna nahrává mé úvaze o nekonečně se opakujícím (cyklickém) čase. Věštec je totiž člověk, který využívá víc svých částí jinak běžně nepoužívaného mozku, a proto dokáže na DVD přehrávači využít tlačítka „stop,“ které ho sice na velmi krátkou dobu, ale přenese vpřed do jiného titulu či podtitulu - kapitoly filmu (v našem případě času). Připomenu, že všichni věštci nebyli v žádné době vůbec populární, bylo tomu vždy naopak. Věštectví bylo a je potlačováno, poněvadž nám odkrývá pravdu, kterou přisluhovači Gumanoidů za žádnou cenu nechtějí vyzradit. Za tuto službu vykonávanou pro Gumanoidy, získávají jejich služebníci nemalé výhody. Především moc a beztrestnost, to zřejmě stojí i za tuto námahu, uvádět většinovou společnost v tento dokonalý omyl!

Jediný možný způsob jak se vypořádat s tímto nadčasovým Gumanoidním živlem, je smazání jejich časové struktury (existence), která se asi nachází někde v této době 21.století. Agrosymbolů rok od roku neuvěřitelně přibývá, poněvadž genová transformace započala a bude teprve tehdy dokončena, až vznikne nově nadřazená rasa s plastovou tkání a ledovým srdcem „Gumanoidi!“ K úplnému završení „přeměny člověka“ už zbývá dokončit jen málo dílčích kroků. Úmyslně vytvořená celosvětová hospodářská krize, má posloužit pouze k tomu, aby dnes běžně prodávané potraviny, nebyly již víc každému finančně dostupné, a mohla tak začít éra prodeje výhradně GM potravinových produktů. Toto opatření jenom urychlí proměnu člověka, který se tak v konečném důsledku, evolučním skokem navždy změní v Gumanoida. Tato doba, tento čas, je pro budoucnost nejpodstatnější, protože pokud by totiž nedošlo k nástupu oněch GM potravin, nevznikla by pak ani tahle obávaná, minulost ovlivňující Gumanoidní rasa!

Na samotný závěr bych chtěl znovu připomenout a především zdůraznit, že UFO talíře i jiná kosmická plavidla, byla nad naší oblohou pozorována již od dob starého Sumeru, až do dnešní doby. Jenom ten historický výklad se v jednotlivých staletích vzájemně od sebe lišil. Za časů starého Egypta, bylo na tyto návštěvníky nahlíženo jako na „Bohy,“ ve středověku se spíše jednalo o nebeské anděle, dnes jsou to zcela prokazatelně mimozemšťané. Důkazy nepochybně existují, UFO tady bylo po celou lidskou historii, toto nelze ničím zpochybnit! Jediný rozpor z toho vyplývající je nevyjasněná otázka, zda se doopravdy v tomto případě jednalo o mimozemskou civilizaci, nebo o nadčasovou pozemskou entitu z budoucnosti sem přicházející?!

Samozřejmě že nechci ani tu mimozemskou aktivitu nikterak vyloučit, neboť pevně věřím, že ony varovné agrosymboly (kruhy v obilí) jenž nás neustále na nebezpečí GM plodin upozorňují, pocházejí buďto od těchto mimozemšťanů, nebo snad od samotného boha, čili toho Stvořitele jenž stál za naším zrozením tady na Zemi. I když dávné zvěsti o blížícím se konci světa, nenaznačují onu přímou hrozbu v souvislosti s genetickým inženýrstvím a GM výživou, tak slova nejznámějších věštců je možné i zcela jinak přeložit či vysvětlit do srozumitelného jazyka, kterému lze docela i dnes dobře porozumět. „Očekávaná apokalypsa skutečně nemusí postihnout tuto planetu Zemi vesmírnou katastrofou, či světovou válkou, ale těmi obětmi soudného dne, můžeme být myšleni jen my lidé z rodu Homo sapiens!“

Přesně řečeno, koncem je myšlen věk lidstva, který zůstane navždy uzavřen ve své časové věznici (dimenzi), ze které již nebude návratu zpět. Pokud nepřekonáme tu dnešní povýšenost a hlavně chamtivost, tak budoucnost již více člověka moudrého nepozná, poněvadž člověk bude nahrazen novým nadřazeným druhem, plastovou kreací nazývanou „Gumanoid!“ „Stále je čas“, stojí v jednom z těch rozluštěných piktogramů (agrosymbolů) zaslaných....od našich přátel. Záleží čistě na nás samotných, jak se k tomuto odkazu „varování,“ této pravdě dokážeme podívat přímo do očí!

-konec-

Pro Matrix-2001.cz  zaslal Josef Čáp