ZÁSADNÍ AKTUALIZACE - "RASA STAROVĚKÝCH STAVITELŮ" A OBNOVA DĚDICTVÍ STARÉ MILIARDU LET (8)

Wilcock dr. David

Wilcock dr. David

publikováno: 15.02.2018 kategorie: Exkluzivně

Když vám naskakuje "husí kůže"

Tři vodní bytosti, kterým chyběly spodní končetiny, byly suspendovány ve válcích naplněných tekutým roztokem. Tyto válce se volně vznášely nad podlahou. Evidentně to byl důsledek působení silového pole, které tyto entity ovládaly prostřednictvím svého vědomí. Na intuitivní úrovni jsem vnímal velmi nepříjemné pocity a to ve chvíli, když jsem procházel kolem nich.

Naklonil jsem se ke Gonzálesovi a zeptal jsem se ho: "Nenaskakuje vám husí kůže z těch bytostí ve vodní lázni?" Gonzáles se zastavil a vytáhl malý, jakoby skleněný, předmět. Podíval se na monitor a když jsem k němu přistoupil, podal mi ho do ruky.

Řekl mi, že i nadále existuje velký počet experimentálních pokusů v pozemských oceánech, které ničí vodní ekosystém a z tohoto důvodu tyto bytosti nemají lidi zrovna moc v lásce. Považují nás za rakovinu oceánů, moří a volně žijících zvířat na této planetě. Určitě byste se nechtěl ocitnou ve vodách, kde zrovna nějaký takový experiment probíhá.

Podíval jsem se opět dolů na monitor malého průhledného tabletu, kde se ukázala utajovaná vojenská zpráva z dob korejské války.

 

Incident během "korejské války"

Podle této zprávy, během korejské války, se jeden z amerických bombardérů pohyboval nad mořským příkopem nedaleko korejského poloostrova ve chvíli, kdy došlo k technickému kolapsu letounu. Posádce bombardéru, se zdařilo odvysílat nouzový signál, ještě před tím než letadlo narazilo do ledových vod Tichého oceánu. Posádce se nakonec podařilo zachránit a to díky tomu, že vyskákaly v nouzovém režimu ještě před tím než narazil na vodní hladinu.

Letoun klesal velmi rychle, takže přeživši ve třech různých záchranných člunech se vzájemně od sebe nacházeli ve vzdálenosti asi 90-ti metrů. Přeživší ve člunech používali provizorní pádla se snahou dostat se do bezpečné vzdálenosti od nebezpečných trosek. V jednom okamžiku se z jednoho člunu ozval křik. Bylo šero, takže viditelnost rychle klesala.

Ti, co přežili, se stali svědky dalšího a pro jejich psychiku, velmi těžkého okamžiku. Spatřili, cosi, co vypadalo jako siluety lidských postav, jež se vynořily zpoza vodní hladiny a následně vytáhly jednoho z přeživších zpátky do vody a to i navzdory záchranné vesty, kterou měl voják na sobě. Člověk pak ještě nějakou dobu bojoval na pod vodou.

Křik bylo slyšet pouze z jedné ze tří záchranných plavidel. Skupina na druhém plavidle nijak nereagovala a skupina na třetím plavidle, která byla tvořena piloty letounu a letovou posádkou v reakci rychle vytáhla své ruční zbraně a připravila se na obranu.

 

Vojáci byli napadeni

Vojáci v rámci svých možností  vizuálně prozkoumávali bezprostřední okolí, se snahou zachytit nějaké plavidlo nebo ponorku od by "nepřátelští potápěči" mohli pocházet. Pak najednou tři vodní bytosti vyskočili na kraj třetího záchranného člunu a chytili se těch, kteří přežili. Pilot a další členové posádky okamžitě zahájili palbu a podařilo se jim všechny tři vodní bytosti zabít. Jejich těla byla zčásti vytažena na palubu, ale jejich ocasy vyčnívaly přes okraj člunu do vody.

Posádka pak setrvala v obranném postavení až do rozednění. Mezitím se zjevně jiným vodním bytostem podařilo dvě mrtvá těla svých kamarádů stáhnout zpět do moře. V reakci na tuto skutečnost, pak piloti vytáhli zbývající třetí těla kompletně do záchranného člunu, tak aby měli k dispozici důkaz o existenci pozoruhodné inteligentní vodní formy života - samozřejmě za podmínek, že přežijí.

Přeživší lidé byli o osm hodin později zachráněni americkým námořnictvem. Tělo vodní bytosti bylo ihned převezeno ke studiu, zatímco v oficiální zprávě bylo uvedeno, že přeživší byli vystaveni těžkému duševnímu traumatu, přičemž následné série žraločích útoků si vyžádaly několik obětí. (Corey Good na toto téma připravuje více informací.  Měl bych je mít k dispozici na přelomu dubna a května 2018).

Ze zjištěných informací, jsem byl docela dost mimo a nejistě jsem se rozhlížel po ostatních bytostech přítomných na shromáždění. Zeptal jsem se Gonzálese, zda i oni mají kolem sebe speciální druh energetického pole, které generuje chemické složení, jež je typické pro jejich vlastní atmosféru. Gonzáles mi odpověděl, že tomu tak skutečně je, podobně jako u vodních bytostí. "I kolem nás existuje podobné energetické pole a díky tomu můžeme dýchat stejně lehce jako na Zemi aniž bychom museli mít na sobě nějaké ochranné obleky".

 

Byl jsem na řadě v předsednictví

Architektura sálu byla pozoruhodná. Gonzáles se na chvíli odmlčel a pak dodal:

"Tento prostor na stanici je na jedné straně velmi moderní, ale zároveň má v sobě jisté archaické rysy. Je schopen snímat jakoukoliv bytost, která sem do tohoto prostředí přijde a to takovým způsobem, aby mohly být okamžitým způsobem zkopírovány všechny potřebné biologické potřeby takové bytosti. Také disponuje schopností propojení na všech základních úrovních, což výrazným způsobem usnadňuje obousměrnou komunikaci mezi všemi přítomnými".

Gonzáles přešel k jednomu ze sedadel pro delegáty ve tvaru podkovy.

Zeptal jsem se: "Jsi dneska v křesle ty, nebo já?"  Gonzáles zareagoval s úsměvem: "Ne, ty jsi tam nahoře", ukázal na platformu pro mluvčího. A pak, když viděl můj zděšený pohled, se od srdce rozesmál.

"Nebojte se, copak může na zasedání "Super-Federace" a "Strážců" být něco špatného". Rozhlédl se kolem sebe. "Dobře, teď běžte na pódium a myslete si: Jsem připraven začít."

Zeptal jsem se: "Začít co?"

 

Jsem připraven

Odebral jsem se tedy na pódium a obrátil se do hlediště. Každé oko v aule upíralo svůj pohled na mne. Vnímal jsem, jak v sále narůstá očekávání. Podíval jsem se směrem k pozemské delegaci. Poznal jsem některé jedince a pak i jednoho člověka z "Rady 200", se kterým jsem se již jednou v minulosti setkal. Začal jsem být trochu nejistý, nejraději bych to chtěl mít již všechno za sebou.

Pomyslel jsem si: "Jsem připraven".

Náhle se za mnou objevil "Tear-Eir" s jednou bytostí "Golden Triangle" ("Bytost se zlatou trojúhelníkovou hlavou"). Velmi mi to připomínalo situaci, když se u mne objevili poprvé na "LOC". "Tear-Eir" se ke mě naklonil a řekl: "Opakujte vše přesně tak, jak vám budu říkat."

Kývl jsem na souhlas. Pak jsem pronesl: "Zdravím Vás v lásce a světle jednoho nekonečného tvůrce". V tom okamžiku "Tear-Eir" a "Golden Triangle" vytrčili dlaně rukou dopředu a sklonili hlavu. Napodobil jsem vše podle nich. V následujících vteřinách jsem ucítil velmi milující energii, která mne počala obklopovat. I když jsem se snažil překonávat emoce, nemohl jsem zabránit tomu, aby slzy nezačaly stékat po mé tváři.  

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly