ZÁHADNÉ MÍSTO CRAWFORDSVILLE

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

23.05.2023 Zajímavosti

Jsou tu místa hoodoo, prokletá místa a podivné zóny, kde se látka reality velmi ztenčila. Tato místa jsou koncentrátem podivných událostí, podivných zmizení a podivných setkání. Na mysl přicházejí místa jako Benningtonský trojúhelník, vír Velkých jezer, Bermudský trojúhelník, Point Pleasant, Clapham Wood nebo úseky Cannock Chase. Ve skutečnosti je však takových záhadných míst mnohem více. Takovým místem je například město Crawfordsville v Indianě. Hluboko v místní historii se nachází asi 150 let znepokojivých anomálií. Výzkumy fortelných anomálií zahrnují také konkrétní geografické okolí, aby se prozkoumalo, jaké další anomální jevy se mohly v určité lokalitě projevovat po delší časové úseky. Nazývám to "topografie prokletých". Psali o ní mimo jiné Charles Fort, John Keel, Loren Coleman a James Shelby Downard. Já jsem jí věnoval článek, který vyšel v Anomalist 14. Záhadných míst je mnohem více, než víme. Místa, okolí nebo zeměpisné lokality, kde řada neobvyklých událostí vtiskla duchovnosti krajiny děsivý nádech.

V noci 18. června 2012 spatřil vyděšený svědek sedící na verandě před domem třináct červených světel, která se na obloze nad Crawfordsvillem objevovala po sobě v desetivteřinových intervalech. Jednalo se pouze o poslední z řady případů UFO, které město sužovaly. Před více než sto lety, v roce 1891, se Crawfordsville stalo centrem pozoruhodného pozorování, o němž se dodnes diskutuje a které městu zajistilo jeho fortelnou slávu. V roce 1931 se dostalo do jedné z knih Charlese Forta, Lo! Fort napsal jednomu z hlavních očitých svědků, reverendovi G. W. Switzerovi, ale ten mu nikdy neodepsal. Vincent Gaddis, který vymyslel termín "bermudský trojúhelník", se vrátil k místním novinovým složkám a pátral po něm. Své předběžné poznatky sepsal v krátkém článku v časopise Doubt a později v knize Mysterious Fires And Lights (Záhadné ohně a světla), která vyšla v roce 1967. To, co bylo spatřeno, bylo popsáno jako jakýsi čistě bílý útvar dlouhý možná 18 stop a široký 8 sto

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.