Záhada vojenské podzemní instalace - "Hora Jamantau" (1)

        Znáte problematiku "Hory Jamantau"?  Nikoliv !? Tak to by jste měli, Jamantau Hora totiž zneklidňuje celý svět. Mnozí o této oblasti hovoří jako o ruské "Area 51". Díky svým kontaktům Vám mohu přinést poměrně unikátní informace o událostech a skutečnostech, které svou povahou jsou velmi závažného charakteru. Brežněvovské období odstartovalo výstavbu masivního podzemního zařízení v lokalitě Yamantou Mountain (Hory Jamantau viz. dále.) a města Mezgoryje, které se před tím nazývalo "Beloretsk - 15 a Beloretsk - 16. V roce 1997 již Rusko vytvořilo speciální rozpočet pro provoz tohoto zařízení, které spadá pod úřad ministerstva obrany. Ale již v roce 1996 americké noviny "New York Times" dne 16. dubna 1996 informovaly o tajemné základně vybudované v centrálním Rusku. Doslova bylo napsáno: "Rusko obnovuje aktivity v rámci tajného projektu připomínající nechladnější dny studené války. Dochází k rozšiřování mamutího podzemního armádního komplexu, který se nachází v jižní části uralského pohoří. Komplex uvnitř hory Jamantau by vybudovaný díky snaze mnoha desítek tisíc pracovních sil a pokrývá plochu, která zhruba odpovídá velikosti města Washington. Údajně se zde nachází velké množství umělých jeskyň umožňující přežití ohromnému množství lidí. Na místě se nachází ohromné podzemní skladiště jídla a oděvů a nikdo si nedělá iluze o tom, že by mělo sloužit jako útočiště pro ruskou vládu a jejich rodiny, ekonomických a dalších vědeckých prominentů v případě jaderné války a nebo jakékoliv jiné katastrofy globálních rozměrů. Pojďme se na celý problém podívat v detailnějším pohledu.

 

       V současné době je známé, že bývalý Sovětský Svaz používal poměrně velké množství podzemních základen ve Východní Evropě, které obsahovaly rakety s jadernou náloží, které tvořily integrální část bojové strategie v případě vypuknutí jaderné války. Celkem asi 73 raket typu "SS-23"  by vytvořilo nukleární sílu, která by se rovnala 365 bombám té, která byla svržena na Hirošimu. Rusové tím jednoznačně porušovali tzv. "INF smlouvu", která vešla v platnost v červnu roku 1988.

        Pokud by skutečně vypukla válka vytvářely by tyto rakety pro Rusy jednoznačnou strategickou výhodu tím, že by jim dovolily z bezprostřední blízkosti decimovat síly NATO v Evropě v rámci rychlého a zřejmě i překvapivého útoku. Poslední z těchto raket byla zničená na Slovensku pod grantem Spojených Států.

       V podstatě to může být jen čirá spekulace, ale v dnešních podmínkách může jít o podobný nukleární podvod v daleko větším měřítku pod "Horou Jamantau". Zdejší gigantický podzemní komplex je navržen tak aby odolal i trvalejšímu jadernému útoku. Americké zpravodajské služby ovšem mají za to, že komplex v Jamantau je jedním ze zhruba dvou set hluboko položených podzemních komplexů, které se nachází především v horských sibiřských oblastech Ruska. Na přiložených mapách je znázorněna pozice našeho zařízení. Od konce studené války v roce 1991 prý ruská vláda do zařízení v Jamantau napumpovala v přepočtu více jak 6 miliard dolarů. Po rozšíření má celý komplex podle velmi seriózní odhadů kolem 400 čtverečních kilometrů.

 


 

       V roce 1998 v unikátním veřejném komentáři se nechal slyšet velitel systému strategických vojenských příkazů "STRATCOM" Gen. Eugene Habinger:

       "Vojenská instalace "Jamantau Hora"? Velmi velký komplex a my nemáme sebemenší tušení co se tam děje."

      Systém je navržen tak aby v případě nutnosti pojal až 60 000 osob a to také díky speciálnímu vzduchovému filtračnímu zařízení, které je schopné do jisté míry čelit nukleárnímu, chemickému a nebo biologickému útoku. Měl by být mimo klasických pitných zásob napojen na hluboké podzemní zdroje pitné vody což by umožňovalo udržet při životě výše uvedené množství lidí určitě i po několik let.

       Komplex "Hora Jamantau" je lokalizován poměrně nedaleko jedné z preferovaných laboratoří pro jaderné zbraňové systémy "Čeljabinsk-70". Tato skutečnost nahrává spekulacím, že by Jamantau komplex mohl být nejen specializovaným velitelským stanovištěm, ale i špičkovou výzkumnou laboratoří a to nejen pro jaderné zbraně, ale především pro specifické použití netradičních zdrojů energie. Na opakované dotazy americké vlády poskytly Rusové celkem dvanáct vzájemně neslučitelných a poměrně nelogických vysvětlení z nichž ani jedno nebudilo větší míru důvěryhodnosti.

       Velmi zvláštní způsob chování ruské protistrany se nelíbil ani Kongresu, který v roce 1997 zveřejnil zprávu ve které zdůrazňuje, že obrovské sumy finančních prostředků jsou vlévány do projektu Jamantau a zároveň američtí daňoví poplatníci poskytují miliardy dolarů v rámci pomoci Rusku rozebrat rozsáhlý arzenál jaderných hlavic na jedné straně a na straně druhé se začíná nanovo. V této zprávě přímo zaznělo:

        "Hora Jamantau je největší nukleární bezpečnostní projekt na světě. Tam pod zemí se nachází celé podzemní vlakové systémy a bůh ví co ještě všechno. Tyto aktivity jsou vysoce podezřelého charakteru, když si uvědomíme, že ten samý stát není schopen dát dohromady nějakých 200 milionů dolarů na to, aby mohl již konečně dobudovat a zmodernizovat obslužný modul na mezinárodní vesmírné stanici".

Rep. Barlett

 

       Ale to není zdaleka všechno. V souvislosti s realizací projektu "Hora Jamantau" vybudovali Rusové dvě kompletně nová města, která postupně vchází ve známost jako "Beloretsk 15 a 16". Ovšem pozor!!! Tato města jsou pro veřejnost uzavřená a v každém z nich se nachází zhruba kolem 30 000 osob, kteří jsou nějakým způsobem zainteresování do výstavby podzemního komplexu. Bez nadsázky lze konstatovat, že tato města jsou jedním z nejpřísněji střežených míst Ruska. Jednou se pokoušel tuto oblast navštívit americký vojenský atašé se sídlem v Moskvě, aniž by se mu vůbec podařilo dostat do blízkosti inkriminované zóny byl šmahem vrácen zpět do Moskvy.

        Ani "CIA"  (Centrální vyšetřovací agentura) ani "DIA" (Obranná vyšetřovací agentura) není schopna komentovat co vlastně Rusové uvnitř Jamantau Hory kutí. "Bohužel doposud nejsme schopni klasifikovat tento problém. "Je těžké o tom diskutovat s nějakou konkrétní přesností", sdělil mluvčí CIA Mike Mansfield.

       Níže můžete vidět americkou satelitní fotografii Jamantau Hory z 16. září 1997. Na ní můžete vidět jasně rozeznatelné známky rozsáhlých výkopů v oblasti mezi Jamantau Horou a Mezgorije. V oblasti Beloretsk a Tyrljanskij jsou pak lokalizovány již zmíněná města - každé o 30 000 obyvatelích, kteří zároveň tvoří výkonný budující personál.

 


 

       Několik informací prosáklo na povrch díky komunikaci se zběhem col. Olegem Gordievským, který za poměrně dobrodružných podmínek se dostal nejdříve do Velké Británie a pak byl deportován přímo do "hlavního stanu" v USA. Ten sdělil, že již od komunistických dob v hlubinných útrobách KGB  existovala jakási tajuplná organizace, která se nazývala "Ředitelství 15", která měla na starosti vše co se týče instalace "Jamantau Hora". On sám ovšem neměl možnost jakkoliv proniknout blíž k této zvláštní instituci, která spadala přímo pod velení prezidentské politické oligarchie.

        "Je velmi zajímavé, že i prezident Jelcin a další tzv. "noví demokratičtí vůdcové" jednoznačně toto zařízení aktivně využívali stejně tak jako jejich předchůdci za dob hluboké totality."

 Col. Oleg Gordievsky

 

       Instalace "Jamantau Hora" je tak utajována, že jen hrstka členů ruské vlády ví o čem je řeč, říká rep. Curt Weldon, který je pověstný tím, že umí velmi dobře rusky a často do Ruska cestuje kdy předsedá pracovní skupině, která probírá strategické problémy se svým  protějškem, kterým tzv. "Ruská Duma".

        "Požádám Rusy o jednoznačnou a přímou odpověď jakmile se s nimi příště setkám", prohlásil Weldon.

       Weldon se o tuto záležitost poměrně intenzivně zabýval v roce 1995 s tím, že mu tenkrát bylo sděleno, že jde o rozsáhlý těžební projekt dolování rudných ložisek. 

       "Při nejbližší návštěvě Moskvy jsem si vyjednal audienci u jednoho ze zástupců ministra vnitra. Zeptal jsem se ho zda ví o tom, že nějaký takový projekt v inkriminované oblasti existuje. Pouze potřásl hlavou a sdělil mi, že nikdy o žádném tak rozsáhlém projektu dolování rudných ložisek neslyšel a ani o ničem takovém neví. Tak jsem "adresu" upřesnil a zmínil jsem se o místu "Mezgorie". Ani poté nezareagoval, ale poslal svého asistenta aby se pokusil na patřičných místech zjistit něco bližšího. Asistent se asi za 20 minut vrátil a byl viditelně otřesen přičemž mi naznačil, že o tomto sektoru nemohou podávat žádné informace", sděluje Weldon .

 


      

        Weldon se také setkal s bývalým zástupcem ministra obrany Andrejem Kokoškinem. Ten byl mimochodem za éry Jelcinova prezidentství členem Bezpečnosti Rady Státu. Weldon vzpomíná:

       "Kokoškin celou tuto záležitost označil za mohutných projekt stavebních prací s tím, že není se vůbec čeho bát s tím, že ministerstvo obrany nemá na tomto projektu žádnou účast. Na to jsem vyndal kopie položek ruského ministerstva obrany (šlo o několik stran dlouhý panflet) a přímo jsem mu ukázal sled položek, které se týkaly Mezgorije. On se na to jen usmál  a sdělil mi, že to musí být investice týkající se mostů a silnic. Když jsem se ho zeptal zda bych mohl předmětnou dokumentaci přímo shlédnout, odpověděl, že toto by bylo jedině možné přes prezidenta Jelcina. Vyplývalo z toho, že daná oblast byla řízena přímo prezidentem Jelcinem.".


       Zítra  v následující části přineseme dokončení této reportáže. Mimo jiné v ní čtenář nalezne přesné JPS lokalizace jednotlivých inkriminovaných sektorů, které tvoří jádro instalace "Jamantau Hora".


(c)2007 Jaroslav Chvátal