Náboženským tématem analýzy a interpretace Bible se zabývalo mnoho autorů, avšak existuje pět pramenů na vysoké úrovni, které přinášejí definitivní objasnění života, učení a díla "Ježíše" (v tomto materiálu se objevují dvě knihy): "Psychická čtení Edgara Cayceho", "Cassiopejská vysílání" (1994-2021) od Laury Knight-Jadzcyk, "Esejské evangelium míru - knihy 1-4" (1975) od Edmonda Székelyho, "Jmmanuelův talmud" (2010) od Judase Ischariota a Eduarda Meiera a "Thiaooubovo proroctví" (1993), jehož autorem je Michel Desmarquet. Vzájemné porovnávání informací z těchto zdrojů na vysoké úrovni ukazuje, že mimozemšťané z jiných světů podnikli dvě odlišné meziplanetární mise duchovního charakteru; šlo o činy vyspělých technologických společností, které dobrovolně přijaly nejvyšší občanskou odpovědnost zahrnující plný dohled nad vývojem lidstva na Zemi.

Biblický význam události UFO nad Chrámovou horou v Jeruzalémě z 28. ledna 2011 nelze podceňovat. Nad zlatou kopulí mešity Al-Aksá se objevil objekt ve tvaru disku, který sestoupil do nehybné polohy asi 60 metrů nad ní. Po několika vteřinách zářící plavidlo vydalo vysoce intenzivní záblesk UVA světla, který kopíroval událost "vzkříšení", při níž byl spálen Ježíšův pohřební rubáš, nyní uchovávaný v italském Turíně. Mešita Al-Aksá na hoře Moria v Jeruzalémě (31,7779715° s. š., 35,2350439° v. d.) se nachází 274 km od Velké pyramidy v dnešní Gíze v Egyptě. Tento rezonanční vzdálenostní interval odpovídá 1,10 % středního obvodu Země ; uzlový bod v nelineárním poli planetární infrazvukové rezonance. Pod horou Moria zůstává ukrytý rozsáhlý podzemní paleosanitární chrámový komplex, který je propojen tunelovými systémy Prvního chrámu s místem římských hrdelních trestů, včetně kůlů a ukřižování. Rozsáhlé archeologické vykopávky těchto tunelových systémů zahájil v 70. letech 20. století inspirativní americký badatel Ronald Wyatt (1933-1999) a odhalil tak skutečné místo ukřižování Ježíše Nazaretského.

Podívejme se na informace od Cassiopejců o stavech nadvědomí a "replikaci Duše" z 30. září 1994, kteríé zaznamenala Laura Knight-Jadzcyk:

Otázka: (L) Kdo byl Ježíš Nazaretský?  
Odpověď: Pokročilý duch.

Otázka: (L) Narodil se Ježíš z neposkvrněného početí, to znamená, že jeho matka neměla pohlavní styk s mužem, aby se mohl narodit z neposkvrněného početí?
Odpověď: Ne.  

Otázka: (L) Měla sex s mužem, aby ho počala, je to tak?  
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) Kdo byl ten muž, s nímž měla sex, aby počala Ježíše?  
Odpověď: Tonatha.

Otázka: (L) A kdo byl ten člověk, Tonatha?  
Odpověď: Známý.

Otázka: (L) Kolik let bylo Ježíšově matce Marii, když počala Ježíše?  
Odpověď: 19.

Otázka: (L) Byl Josef rozrušený, když zjistil, že je Marie těhotná?  
Odpověď: Ne.

Otázka: (L) Kolik bylo Josefovi let, když se oženil s Marií?  
Odpověď: 39.  

Otázka: (L) Nebyl Josef schopen zplodit děti?
Odpověď: Téměř.

Otázka: (L) Kterého dne, počítáno zpětně v našem kalendářním systému, se narodil Ježíš?  
Odpověď: 01 06 minus 14.

Otázka: (L) V kolik hodin se narodil?  
Odpověď: V 6 hodin ráno...

Otázka: (L) Jakou hvězdu viděli mudrci na východě, která je dovedla k místu, kde se narodil? Došlo k nějaké události, při které přišli mudrci přinést dary?
Odpověď: ??.

Otázka: (L) Kdo to byl, kdo mu přišel předat dary?  
Odpověď: Tři proroci.

Otázka: (L) Z jaké země tito proroci pocházeli?  
Odpověď: Z Íránu. Známá také jako Persie...

Otázka: (L) Jaká byla "hvězda", která prorokům naznačovala, že...  
Odpověď: Kosmická loď.  

Otázka: (L) Jaký druh...?  
Odpověď: Mateřské plavidlo

Otázka: (L) Odkud se tato mateřská loď vzala?  
Odpověď: Z jiné říše.

Otázka: (L) Znamená to jiná říše jako dimenze nebo hustota?  
Odpověď: Ano...

Otázka: (L) Ježíši bylo dvanácti let, když byl v Bar Micvahed, je to tak?
Odpověď: Bar Micvahed byl ve věku deseti let.

Otázka: (L) Dostal v té době vzdělání někde jinde?  
Odpověď: Aramejský obřad.

Otázka: (L) Cestoval Ježíš během svého dospívání... a učil se u jiných mistrů?  
Odpověď: Ne.

Otázka: (L) Kde se mu dostalo učení nebo výcviku? 
Odpověď: Bylo mu předáno kanálem.

Otázka: (L) Cestoval někdy v průběhu svého života do Indie? 
Odpověď: Ne.

Otázka: (L) Cestoval do Egypta a podstoupil zasvěcení ve Velké pyramidě?  
Odpověď: Ne.

Otázka: (L) Žil celý život v Palestině?  
Odpověď: Téměř. V té obecné oblasti. Bible není zcela přesná...

Otázka: (L) Řekni nám, co Ježíš skutečně dělal.  
Odpověď: Učil duchovní pravdy ty, kteří po nich hladověli.

Otázka: (L) A co bylo základem těchto duchovních pravd?  
Odpověď: Informace z vyšších zdrojů.

Otázka: (L) Jaké pravdě Ježíš učil?  
Odpověď: Že všichni lidé jsou Stvořitelem milováni a jsou jedno s druhým.

Otázka: (L) Dělal zázraky?  
Odpověď: Některé.  

Otázka: (L) Můžeš nám říct o jednom nebo dvou z nich?  
Odpověď: Uzdravování.

Otázka: (L) Dokázal doslova uzdravovat dotykem ruky?  
Odpověď: Ano.  

Otázka: (L) Prováděl exorcismy?  
Odpověď: Téměř.

Otázka: (L) Je Reiki metoda, kterou používal k léčení; nebo něco podobného?  
Odpověď: Ano...

Otázka: (L) Jaké další druhy zázraků dělal?  
Odpověď: Telekinezi.  

Otázka: (L) Chodil po vodě?  
Odpověď: Ne.

Otázka: (L) Proměnil vodu ve víno?  
Odpověď: Ne.

Otázka: (L) Jsou to všechno jen příběhy? 
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) Jaký je účel těchto příběhů?  
Odpověď: Kontrola...

Otázka: (L) Dobře, jaká je v této věci pravda?  
Odpověď: Opustil pozemskou rovinu na lodi po delším spánku...

Otázka: (L) Takže se svým následovníkům jevil jako mrtvý?  
Odpověď: Mysleli si to.

Otázka: (L) Vstal a řekl někomu něco, než odjel na lodi?  
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) Vrátil se k životu...  
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) A pak jim vyprávěl věci, které viděl v prodlouženém meditačním spánku, tak se to stalo?
Odpověď: Dalo by se tak říci.

Otázka: (L) Dobře, co se stalo?  
Odpověď: Vyprávěl proroctví a pak ohlásil případný návrat.

Otázka: (L) Byly to informace, které získal během tohoto období prodlouženého spánku?  
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) Jak dlouho spal nebo byl v tomto stavu polomrtvého stavu?  
Odpověď: 98 hodin.

Otázka: (L) A pak připlula loď a odvezla ho pryč, je to tak?  
Odpověď: Ano. Přeprava probíhala za pomocí světelného paprsku.

Otázka: (L) Má modlitba ve jménu Ježíše nějakou zvláštní moc nebo výhodu?  
Odpověď: Ano... Modlitby jdou k němu.

Otázka: (L) Co dělá, když slyší modlitby?
Odpověď: Určuje jejich potřebnost na pozadí individuálního vývoje duše.

Otázka: (L) Řekl jste, že když se člověk modlí k Ježíši, že činí nějaké rozhodnutí...?  
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) No a jak to může udělat, když se k němu současně modlí miliony lidí?
Odpověď: Rozdělení duší...

Otázka: (L) Kolikrát se rozdělí?
Odpověď: Nekonečně jako projekce vědomí.

Otázka: (L) A co se děje s tím kouskem duše, který se rozdělí nebo promítne?  
Odpověď: Není kouskem duše.

Otázka: (L) Co to je?  
Odpověď: Je to replikace.  

Otázka: (L) Je každá replikace naprosto totožná s originálem?  
Odpověď: Ano. A také ne.

Otázka: (L) V čem se replikovaná duše liší od originálu?  
Odpověď: Není schopna věnovat individuální pozornost.

Otázka: (L) Je kdokoli z nás schopen se takto replikovat, pokud si to přeje?   
Odpověď: Mohl by, pokud by se nacházel ve stejných podmínkách. Tento proces probíhá následujícím způsobem: Když Ježíš opustil pozemskou rovinu, přešel do jiné dimenze či hustoty reality, kde jsou všechna "pravidla" týkající se uvědomování si času a prostoru zcela odlišná od toho, jak jsou vnímána zde. V tomto okamžiku v časoprostoru se jeho duše, která byla/je stále ve fyzické sféře, dostala do stavu něčeho podobného jako pozastavená animace a jakési pokročilé formy nevědomí. Od tohoto okamžiku až do současnosti byla jeho duše replikována ze stavu tohoto nevědomí, aby tak mohli individuálně učinit všichni, kdo ho vzývají nebo s ním potřebují být či s ním mluvit. Jeho duše může být replikována ad infinitum - tolikrát, kolikrát je třeba. Proces replikace vytváří stav nadvědomí v každé verzi vědomí duše...

Otázka: (L) Pasáže připisované Ježíšovi v Matoušově evangeliu 24 a Lukášově evangeliu 21, kde Ježíš předpovídá konec věku a svůj návrat, je to vykresleno poměrně přesně?  
Odpověď: Téměř.

Otázka: (L) Je Ježíš ve skutečnosti ve stavu pozastavení, dobrovolně, v jiné rovině existence, když se rozhodl vzdát se svého života na této rovině, aby neustále vytvářel repliky svého vzoru duše pro ostatní lidi, kteří ho mohou volat o pomoc?  
Odpověď: Ano.

Překvapivé informace sdílené prostřednictvím kanálu Cassiopaea poskytují mnoho podrobností týkajících se skutečné osoby a událostí zaznamenaných v Bibli a dalších starověkých textech. Při mnoha příležitostech Laura zpochybnila pravost kontaktů s UFO, o nichž informoval Billy Meier, přičemž odpovědi od Cassiopeanů naznačují, že jeho skutečné rané kontakty s Plejarany byly koncem 90. let nahrazeny falešnými projekcemi od syndikátu Bafath ET. Tiché potvrzení pravdivosti raných informací sdělených Meierem ze strany Cassiopejců posílilo předchozí podrobnosti týkající se Ježíše, které byly sděleny Lauře Knight-Jadczykové během následné diskuse 5. října 1994:

Otázka: (L) Ráda bych se dozvěděla více podrobností o muži, o kterém říkáte, že je biologickým otcem Ježíše. Ještě jednou, jak se jmenuje?  
Odpověď: Tonatha.  

Otázka: (L) Říkal jste, že to byl Mariin známý?  
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) Byl z nějakého důvodu vybrán jako Ježíšův biologický otec jinými bytostmi nebo mocnostmi.  
Odpověď: Těsně.

Otázka: (L) Můžete nám o něm říci nějaké podrobnosti. Jaký byl jeho původ, odkud pocházel atd.
Odpověď: Byl členem sekty bílých.

Otázka: (L) Co je to bílá sekta?  
Odpověď: Andarané.

Otázka: (L) Byla Marie členkou skupiny Esejců?  
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) Byl tento muž také členem esejců?  
Odpověď: Ne.

Otázka: (L) Tento člověk, Tonatha, byl vybrán za Ježíšova biologického otce?  
Odpověď: Ano.

Otázka: (L) Proč se za něj Marie neprovdala?  
Odpověď: City byly nesmírně pomíjivé.

Otázka: (L) Chcete říct, že byla přelétavá?  
Odpověď: Ne, byla ovlivněna telepatickou sugescí.

Otázka: (L) Byla v té době již zasnoubená?  
Odpověď: Ne. Hypnotizovaná na prvním stupni.

Tyto odpovědi od Cassiopeanů naznačující použití telepatické sugesce k hypnotizaci Marie - odhalují složité technické činnosti týkající se mise ET s vysokým duchovním záměrem; počít nebeské dítě mezi komunitou esejského řádu v Nazaretu. Zvláštní okolnosti předpovídající narození Ježíše naznačují skrytý rozměr biblického vyprávění, který je v rozporu se všemi textovými zdroji.

-pokračování-