ZA SPIRITUALITOU, PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI I HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI RUSKA S „CESTAMI PŘÁTELSTVÍ“

 Redakce

Redakce

autor

28.05.2024 Exkluzivně

Krásný den vážení a milí přátelé, dovolte nám, abychom Vás nyní seznámili s některými našimi cestovatelskými a jak doufáme i objevitelskými záměry pro rok 2024.

Připravili jsme pro vás několik cest do Ruska. A to nejen na notoricky známá místa, jakými jsou například Petrohrad nebo Moskva, ale a zejména, nádherná tzv. silová místa. Pro letošek jsme z mnoha, které v Rusku jsou, vybrali místa dvě. Tělecké jezero na Altaji a jezero Bajkal na jižním cípu východní Sibiře.  Všechny Vás zveme, abyste se k nám připojili na cestách do míst, kde od pradávna sídlí hluboká životodárná energie a kde příroda ohromuje a omámí svou krásou.  

První výlet na silová místa bude v červenci na Altaj. Oblast Altaje se nachází na západě Sibiře. My se vydáme k Těleckému jezeru, v původním jazyce nazývanému Altyn Kjol, v překladu Zlaté jezero. Je to jedno z nejhlubších jezer v Rusku. Se svou délkou 78 km a více než 70 přítoky není vskutku žádný drobeček. Obklopuje jej chráněná krajinná oblast s nádhernou panenskou přírodou a spoustou míst, která svou energií dýchají až tak moc, že se lidem tají dech. Tělecké jezero se nachází v tzv. jedné ze šesti „Výsadních energetických zón“ na území Ruské federace. Již ve starověkých dobách se v této lokalitě koncentrovalo významné množství duchovně probuzených demografických skupin ruského národa. Prastaré tradice hovoří o tom, že se v těchto místech po mnoho generací nacházela významná migrační skupina pradávných Hyperborejců, kterým se podařilo přežít „Polární kataklyzma“ před 115 000 lety.

Tělecké jezero

Na cestu k Těleckému jezeru vycházejí dva dny. Stejně tak potom na cestu zpátky. Letecky z Kaliningradu přes Moskvu do Gornovo Altaje, pak autobusem do místa pobytu. Deset dní budeme pobývat u tohoto nádherného čistého jezera v obci Artybaš, která leží na severním břehu jezera. Z tohoto místa budeme dělat výlety většinou po vodě, protože cesty kolem Těleckého jezera v podstatě neexistují. Uvidíte vodopád Dívčí slzy, doporučujeme se v něm vykoupat, jeho tekoucí voda z hor prostupuje křemičitým podložím, dochází v ní k piezoelektrickému efektu s efektem energetického nabíjení buňkového systému lidského těla. Navštívíme Grot což je skála, o které se traduje, že v ní sídlí duch jezera. Když se k ní člověk přiblíží, prý se mu splní všechna jeho přání. Zajedeme se podívat na mnoho dalších vodopádů, namátkou lze zmínit Kište nebo Čedor, kterých najdeme okolo Těleckého jezera opravdu hodně.

Svou dechberoucí krásou nás očaruje vodopád Učar na jižní straně jezera. Navštívíme jej a pokocháme se jím během dvoudenního výletu, kdy se na noc uložíme v místní turistické základně. Ubytování nejen zde očekávejte prosté, žádný luxus velkoměsta, za nějž ovšem člověk platí vysokou daň v podobě neklidu, stresu nebo dokonce nespavostí či jinými neduhy. Na našich cestách půjdeme, poletíme a poplujeme opravdu za hranice všedních dnů.  Čarokrásná místa nás přenesou do zcela jiného, takřka pohádkového světa a jejich mocný spirituální náboj napomůže k rozšíření našeho duchovního vědomí.

Vodopád Učar

Klima Těleckého jezera je velmi mírné, jezero v zimě téměř nezamrzá. Na severu jezera, v chráněné vesnici Jajlo, kam se také podíváme, budeme obdivovat překrásné a voňavé jabloňové sady. Určitě si během pobytu uvaříme něco dobrého na ohni, pro zájemce lze individuálně domluvit rybolov v jezeře proslulém průzračně čistou vodou. Vystoupáme také na místní horu Tilan Tuu, zastavíme u svatého pramene a necháme se prostoupit silou a moudrostí místní kultury a přírody. Všechny výlety a aktivity zvládne každý průměrný turista. Mimochodem svatý pramen v zóně Tilan Tuu se nachází uprostřed jednoho z nejsilnějších energetických meridiánů terrestrické energie v altajské oblasti.

Další cestou v podobném klidovém duchu, ale více na východ a s jiným klimatem, bude cesta na nejstarší a nejhlubší jezero na světě. Jestlipak víte, které to je? Nu samozřejmě jezero Bajkal, které se nachází v jižní části východní Sibiře. Letní sezona se zde skládá prakticky jenom z července a srpna. Klima je v tyto měsíce velmi příjemné, my budeme navíc bydlet ve městě Chužir na ostrově Olchon, který je nejteplejším místem celého Bajkalu. Jezero má v příhodných měsících viditelnost do hloubky až čtyřiceti metrů, ale týká se to jen jarních a podzimních měsíců, kdy je tam opravdu už větrno a chladno.

Ostrov Olchon omývá nádherná křišťálová voda a na rozdíl od Těleckého jezera jsou na Bajkale překrásné pláže a celé západní pobřeží tvoří Pribajkalský národní park. Pobyt na Bajkalu přináší mimořádně povznášející a naplňující pocit. Na Bajkal budeme stejně jako k Těleckému jezeru cestovat 2 dny. Letecky z Kaliningradu přes Moskvu do Irkutsku a potom autobusem do Chužiru. Na Olchonu budeme ubytováni 10 dní, určitě se dostane na místní domácí kuchyni, která je velice jednoduchá, ale zato velmi chutná.

Nejhlubší jezero světa – Bajkal se nachází na velmi zajímavé hluboké geologické trhlině ze které tryská masivní energie z těch největších hlubin naší planety. Tento typ energie obsahuje významnou skalární složku obohacenou o tzv. „solitonový vlnový jev“. Pomineme-li blahodárné účinky na lidský organismus včetně psychického zdraví, tato energetická skladba přitahuje inteligence nelidského typu jejichž přítomnost včetně jejich technologie je zde dlouhodobě místním obyvatelstvem sledována. Jezero Bajkal s jeho okolím patří mezi pět míst v Ruské federaci s nejčastějším pozorováním fenoménu UFO se vším, co k tomu patří. Možná i my budeme mít štěstí.

Olchon na břehu Bajkalského jezera

Budeme podnikat výlety po celém ostrově, který je opravdu veliký. Zvlášť probádáme jeho severní i jižní část. Nachází se tam skvostná silová místa, jako je například skála Šamanka. Najdeme tam různé posvátné jeskyně s výraznými energiemi, podíváme se i do zálivu mezi mysem Taškaj a Todakte, kde přes skály vyvěrá vysoce harmonizační energie s blahodárným účinkem na čakrový systém.  Lodí zajedeme na východní břeh Bajkalu na poloostrov zvaný Svatý nos. V jeho špici je obrovská vitální energie jako by se tam stahovala energie z celého Bajkalu.

Dochází tam k zajímavým energetickým jevům, mezi které patří i pozoruhodné holografické projekce. Navštívíme posvátná místa Kurkut či Sachjurta. Budeme se pohybovat s místním průvodcem, protože je spousta míst, na která by neměla lidská noha vkročit a mnoho turistů to neví. My se budeme těmito místními doporučeními řídit, protože vážit si místní kultury, místních zvyklostí a lidí je pro nás velice důležité. Naopak třeba Skála lásky je přímo určená k návštěvám. Traduje se, že neplodné páry toto místo navštěvovaly, aby se jim dostalo potomka. Bajkal neuvidíme určitě celý.

Je to obrovské jezero a někdy je považováno za základ dalšího moře, i přesto, že je v něm křišťálově čistá sladká voda. Jezero nestárne, nezanáší se například jako Kaspické moře, naopak se rozšiřuje.  Je to tektonická oblast, ale větší zemětřesení tu bylo naposledy v roce 1829. Občasné tektonické pohyby dnes cítí jenom přístroje nebo velmi senzitivní lidé. Spát zde budeme v místním dřevěném penzionu.

Od energetických míst se dostáváme pomalu ke klasickým, turisty obdivovaným a milovaným městům, a těmi jsou Petrohrad a Moskva.

Petrohrad založený carem Petrem I. v roce 1703 byl postaven jako okno do Evropy a je považován za hlavní město kultury ruských zemí. V době jeho výstavby byl dáván důraz na tolerantnost, takže zde najdeme budovy mnoha náboženství. Architektura je opravdu dechberoucí. Uvidíme obrovské paláce, nádherná náměstí, sochy, parky, překrásné mosty, obrovitánské bulváry hrající spoustou barev. Jedna z věcí, kterou ale potkáte málokde jsou mosty, které se v noci otevírají, aby mohly proplout velké lodě.

Carské Selo – Petrohrad

Petrohradu se nachází přes 200 muzeí a přes 70 divadel. My navštívíme muzeum jedno a hned to největší – Ermitáž. Na Ermitáž budeme mít jenom jeden den. Tvrdí se, že abyste v Ermitáži viděli všechno, měli byste tam chodit týden v kuse, ale myslím, že to je podhodnocené. Uvidíme notoricky známá petrohradská zákoutí jako je Gribojedovův kanál s chrámem Kristova vzkříšení.  Vystoupáme na ochoz Izakievského chrámu, ze kterého je krásný výhled na Petrohrad. Navštívíme Dům knihy, uvidíme Bankovní most, Auroru, Petropavlovskou pevnost, Střelku. Zajedeme do bývalého Puškinu, dnes Carského Sela, kde se nachází letní sídlo carské rodiny, Kateřinský palác se svou jantarovou komnatou. Jeho opulentnost a nádhera je málo s čím srovnatelná. Podíváme se i do „podzámčí“. Zajdeme do klasického, prostého, opravdu ruského gastinného dvora, což je trh uprostřed bloku domů, ve kterých jsou také obchody.

Petrohradu nezapomene navštívit Petěrgof, česky Petrodvorec s jeho překrásným palácem. Do Petrodvorce se dostaneme po vodě rychlolodí Meteor a budeme zde obdivovat obrovské množství fontán kaskádovitě postavených od paláce k zálivu. A co v Petrohradu nikdy nesmí chybět je projížďka lodí večer tak, abychom uviděli otevřené mosty, což je zážitek, který vám může nabídnout málokteré město na světě. Součástí našeho programu bude mimo jiné skutečný kulturní nebo kulturně sportovní zážitek.

Ovšem i Petrohrad má svůj spirituální rozměr. Toto město bylo založeno na původním mnohem starším sídlišti, přičemž lokalitu jeho umístění určil v dávném starověký velmi významný jasnovidný mnich. Petrohrad se nachází na čtvrtém nejsilnějším euroasijském transkontinentálním energetickém meridiánu. V současné době v katastru tohoto města registrujeme celkem 46. energetických městských čakrových center, což Petrohrad v tomto případě řadí na první místo v Evropě. A v neposlední řadě tu evidujeme neustálé se zesilující nelokální rezonanční spojení s další významnou energetickou lokalitou – Oněžským a Ladožským jezerem.

Posledním místem, které bychom s vámi letos chtěli navštívit, je hlavní město Ruska – metropole Moskva. Její rozlohu se svými 12 a půl miliony obyvateli nejlépe demonstruje mapa metra, které je opravdu, ale opravdu dlouhé. Nejstarší trasy metra se pyšní spoustou nádherných architektonických skvostů v podobě stanic i nadzemních vstupů. Uvidíte zakázkové lustry, sochy, vitráže, mozaiky, obrazy, vykládané stropy. Metrem nás provede původní Moskvan, milovník svého města.

Moskvě rozhodně nesmíme opominout a také neopomineme Rudé náměstí, kde stojí nejenom chrám Vasilije Blaženého, ale také Velké divadlo, obchodní dům GUM – Státní univerzální obchod, Alexandrijský park s hrobem neznámého vojína či Leninovo mauzoleum. Mauzoleum je většinou zavřené, ale budeme-li mít štěstí, může se nám i podařit zajistit vstupenky. Uvidíme. Samozřejmě se podíváme rovněž za zdi Kremlu, kde navštívíme několik chrámů s hrobkami carů a velmožů a s nádhernými freskami na stěnách a stropech.

Dalším nezapomenutelným místem, které nemůžeme v žádném případě při prohlídce Moskvy vynechat je VDNCH neboli Výstava úspěchů národního hospodářství. Je to obrovský komplex budov s parkem, na kterém demonstruje své národní úspěchy ruská země. Jsou zde pavilony jednotlivých bývalých států Sovětského svazu, maketa Moskvy, fontány, sochy a také četná muzea, například muzeum kosmonautiky. V areálu výstaviště rovněž můžete vidět na vlastní oči raketoplán Buran nebo raketu Sojuz. Po prohlídce tohoto jedinečného místa si zajdeme na večeři do restaurace Varjeničnaja, kde můžeme ochutnat nejen ruská klasická jídla.

Další pamětihodností, kterou v Moskvě navštívíme bude památník vítězství ve 2. světové válce, resp. Velké vlastenecké válce, postavený na hoře vítězství, na tzv. Poklonné hoře. Kdo tento památník a toto místo jednou navštíví, tak už na něj nikdy v životě nezapomene. Mimo jiné jsou v něm umístěné diorámy nejdůležitějších a největších bitev Velké vlastenecké války, jak je Rusy 2. světová válka nazývána. V Moskvě navštívíme rovněž tzv. downtown. V Moskvě se tento prostor nazývá Moskva Siti. Je to část Moskvy, kde byly postaveny nejmodernější stavby a mrakodrapy.

Futuristický komplex Moskvy s „Věží Federace“

V nejvyšším z nich, Věži Federace, se nachází panoramatická vyhlídka na Moskvu a také místní čokoládovna. V Moskvě máme také jedinečnou možnost setkat se s paní Jaroslavou Navrátilovou, Češkou žijící 13 let v Moskvě, která má reálné znalosti o tom, jaký je život v Rusku především pro nás, pro Čechy. Její povídání je velice poutavé a ráda vám po přednášce zodpoví všechny vaše otázky. V Moskvě se stejně jako v Petrohradu můžete těšit na autentický kulturní či kulturně sportovní zážitek.

A ještě jedna Moskva se chystá, a to Moskva vánoční. K novému roku, stejně, jako jsou vánoční trhy u nás, tak i Moskva je osvětlená miliony světýlek různých barev a na mnoha místech jsou kluziště pod otevřeným nebem, která přímo vybízí k tomu, aby si člověk šel okamžitě zabruslit. Nový rok je pro Rusy velikým svátkem. Všichni jsou v povznášející vánoční náladě. Vánoce se v Rusku neslaví jako u nás 24. prosince, dárky si pod jolkou předávají 31. prosince, na našeho Silvestra. Ten den je v Moskvě také nepřekonatelný nádherný ohňostroj. Kdo má rád toto období a miluje onu sváteční vánoční náladu, tak toho vánoční Moskva prostě nadchne.

Co říci závěrem? Pokud rádi cestujete za poznáním a máte chuť spojit duchovní zážitky s nádhernou přírodou s příchutí zajímavých historických poznatků a městských architektonických památek – pak neváhejte a připojte se k nám. Neboť tento „koktejl“ máte u nás namíchán a stačí jen ochutnat. Těšíme se na Vás přátelé…

Videa s dalšími informacemi:
https://www.youtube.com/@cestypratelstvi
https://www.youtube.com/watch?v=-hYvnsiZY9I