WEF 2021 & VELKÝ RESET: POUŽITÍ ČTVRTÉ PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE COBY PREVENCE VEŘEJNÉ VZPOURY (2)

V roce 2009 byznysmen Mark Hodgins prosazoval „reset“: „jako určitou dlahu této ekonomiky, která umožní, že selhání na jakékoli úrovni nezpůsobí, aby se ekonomika jednoduše dále lámala, implodovala“.21 Pro podnikatele prof. Richarda Floridu byl už samotný Velký reset finančním krachem, což podle něj znamenalo, že musíme žít v rámci svých možností, například si pronajímat stísněné, plesnivé byty, místo abychom si koupili slušné ubytování,22 což podle něj ovlivňuje podnikání po celém světě. Podobný vzorec se objevil při krizi vyvolané COVIDem. Světoví miliardáři rozmnožili své bohatství a trhani se brzy mohou vzbouřit. Stejně jako americká ústava a třetí reformní zákon v Anglii (1884) je Velký reset dalším opatřením působícím shora dolů, jehož cílem je podkopat osobní a kolektivní svobodu, a to pod rouškou filantropie.

Schwab opětovně připomíná obavy elit ze vzpoury lůzy: „stále sílí frustrace plynoucí ze sociálních problémů, jako je rostoucí nerovnost – a během krize rostoucí společné bohatství amerických miliardářů“. Jeho řešením je třífázová změna globálního řízení:

1) vytvoření „zainteresované společnosti“, v níž jsou lidé propojeni se systémem;

2) využívání stimulačních balíčků k budování zelené infrastruktury;

3) inovace a vytvoření čtvrté průmyslové revoluce vycházející z velkých technologií a dat, která pomůže řešit sociální zátěž, například zdravotní péči

Globální elity, které až dosud ve velké míře profitovaly z kapitalismu a neoliberalismu,
uznávají, že „kapitalismus nefunguje“ a „svět může být jiný“, když přijmeme
jejich čtvrtou průmyslovou revoluci umělé inteligence a robotů,
kteří budou všechno řídit – systém, který ze své podstaty lidstvo zbavuje síly

Možná si myslíte, že to všechno zní velmi rozumně. Jedná se však o zástěrku restrukturalizace, která nasype ještě více peněz do kapes bohatých a která také předejde sociálním nepokojům. Schwab dále říká, že Velký reset „bude vyžadovat silnější a efektivnější vlády, i když to neznamená ideologický tlak na ty významnější“ (jeho zdůraznění). Důsledky laissez-faire kapitalismu i to, jak COVID prohloubil krizi, jsme viděli. „A bude to v každém kroku vyžadovat zapojení soukromého sektoru,“ uvedl Schwab.23

Thierry Malleret je bývalým senior partnerem společnosti Informed Judgment, „investičního obchodu pro jednotlivce s velmi vysokou čistou hodnotou.“ 24 Malleret a Schwab se stali spoluautory publikace o tom, nakolik bude COVID vyžadovat Velký reset: „Mnozí z nás přemýšlí, kdy se věci vrátí do normálu. Krátká odpověď zní: nikdy.“25 Co chystají společnosti stojící za těmito elitními loutkami? Velký reset dalším opatřením působícím shora dolů, jehož cílem je podkopat osobní a kolektivní svobodu....

Techno-tyranie: Čtvrtá průmyslová revoluce

Schwab také prosazuje čtvrtou průmyslovou revoluci (4IR): „umělou inteligenci, robotiku, internet věcí, autonomní dopravní prostředky, 3D tisk, nanotechnologie, biotechnologie, vědu o materiálech, skladování energie a kvantové výpočty“. Schwab dále říká, že 4IR nejen změní nákupní zvyklosti (např. veškeré nákupy online, vyloučení lidské interakce) a představy o vlastnictví (např. neustálou potřebu obnovovat leasingy softwaru), ale údajně změní i naši představu o sobě samých (např. posthumanismus, jako invazivní biomarkery sledující COVID).26

Mnoho lidí považuje 4IR za další prostředek sociální kontroly. Podle WEF měly technologie potenciál udržet občany na svém místě, ale jejich dvojsečná povaha umožňuje, že je určité části populace (např. nezávislí myslitelé, konspirační badatelé, aktivisté atd.) mají tendenci používat k tomu, aby elity porazily v jejich vlastní hře. WEF uvádí: „Technologie ztěžují vládnutí. Technologické šíření – a komunikační propojení – může vést k tomu, že se sociální kontrola státu vymkne z rukou, a to hned v několika směrech najednou.“ Všimněte si, že jejich základní domněnkou je, že ovládání celosvětové populace je ze své podstaty spravedlivé a nezbytné.27

Evropské fórum mládeže konstatuje, že internet poklesnul na Trinet, kde více než 70% provozu a 60% příjmů z reklamy vlastní jen tři společnosti: Amazon, Facebook a Google. Zpráva dále uvádí řadu technik, které představitelé 4IR používají k řízení chování mladých uživatelů internetu. Mezi ně patří Teorie očkování (Inoculation Theory), která uživatele vystavuje dezinformacím, aby jim pomohla je lépe odhalovat a čelit jim, a dále Teorie pošťouchnutí (Nudge Theory), založená na práci Casse Sunsteina, poradce Baracka Obamy, který je spoluautorem stejnojmenné knihy obhajující použití techniky „šťouchnutí“ pro manipulativní ovlivnění chování. Zpráva konstatuje, že tyto techniky používala také britská pravice, aby přiměla nacionalisty k podpoře brexitu (tedy prodeje Velké Británie americkým korporacím).28

Projekty inteligentních měst se šíří po celé Austrálii a jsou prodávány
coby krok pozitivního vývoje. Podle tří akademiků v článku pro
"The Conversation" „se inteligentní město v praxi velmi liší od jeho vize.
Lepší je ho chápat jako obsazené město.“

Když udeřil COVID-19, některé vlády vzkazovaly: zůstaňte doma. Luis Bonilla-Molina, odborník v oblasti vzdělávání, píše: „Domov se stal primární řídicí jednotkou,“29 doplněnou v každém obývacím pokoji o jednoho špiona zvaného počítač. Zastánci 4IR prosazovali distanční učení, protože 1,2 miliardy dětí a teenagerů po celém světě bylo uvězněno ve svých domovech. Očekává se, že specializovaná, individuálně přizpůsobená platforma pro distanční vzdělávací Chegg Inc. zvýší své zisky o třetinu. Prostřednictvím Perdoceo Education nabízí americká InterContinental University a Colorado Technical University možnost distančně získat titul či další kvalifikaci. Očekává se, že hodnota této společnosti vzroste o 10%. Podobně také společnost K12 nabízí individuální výuku od distanční mateřské školy až po studenty 12. ročníku. Očekává se, že hodnota společnosti vzroste o více než 50%.30

Protože děti zůstávají doma a dospělí nakupují online, krmí velké datové společnosti neocenitelnými informacemi: svými jmény, věkem, adresami, tělesnými proporcemi (např. velikostí oblečení), příjmem (např. kolik utratí a za co), zdravotním stavem (např. objednáváním potravních doplňků, nebo nezdravého jídla atd.), osobními zájmy (např. o knihy, filmy) apod. Velké technologické společnosti o vás ví všechno, přesto vy nevíte nic o těch, kdo za nimi stojí. Tento asymetrický vztah je pravým receptem na tyranii. Využívání online nákupů staví mezi lidmi další zdi, protože se vytrácejí osobní interakce a mohou se posléze stát minulostí. Technologičtí giganti se proměňují ve stále větší monopoly (např. Google kupuje YouTube, YouTube cenzuruje kontroverzní obsah), které přispívají ke kolapsu infrastruktury tím, že odmítají platit spravedlivý podíl na daních.

Díky použití automatizace na montážních linkách, při skladování, zapojení GPS, a dokonce i dronů při doručování zásilek zákazníkům se lidé stávají stále méně potřebnými. Zůstávají tak bez pevné pracovní smlouvy, pracovních výhod nebo jistoty a ti, kteří najdou práci, se stanou otroky tzv. gig economy, aby dodávali online nákupy zákazníkům v domácnostech. 4IR má za následek odtržení lidí od sebe navzájem a jejich zakotvení ve světě digitální pseudoreality, v níž vládne výhradně online angažovanost, propaganda a konzum. Jednotlivec se stává závislý také na internetu věcí. Koncept inteligentních a udržitelných měst (SSC) existuje již několik let jako řešení problémů způsobených přelidněním, chudobou a znečištěním. Když jsou ale monitorovací a behaviorální technologie v rukou soukromých monopolů, které těží z vašich osobních údajů, SSC se stanou příležitostí ke kontrole. Nyní jsou vytvářeny především pro práci s COVIDem-19.

Rada globální agendy, založená Světovým ekonomickým fórem
v posledních desetiletích, je připravena prosazovat a provádět Velký reset

V roce 2019, pod označením Switching on Darwin, městská rada tohoto australského města nainstalovala do centra stovky takzvaných inteligentních zařízení: CCTV, environmentální čidla a pouliční osvětlení. Tým vědců označuje tento trend jako „obsazená města“ a tvrdí, že filozofie internetu věcí končí prosazováním policejního dohledu, který se zaměřuje na ohrožené skupiny, aby zabránil společenským nepokojům a udržoval nespravedlivý status quo.31 V Singapuru si můžete povšimnout robo-psa , navrženého společností Boston Dynamics, jak se pohybuje parkem a přehrává digitální zprávy, aby udržoval sociální distanci z důvodu COVIDu. Spot je součástí singapurské Rady národních parků, Smart Nation a Digital Government Group.32

K jihokorejským SSC patří Eco Delta City, projekt Smart City Data Hub Project a District 5–1 v Sejong City. Internet věcí mapuje populaci, její zdravotní stav, emise a znečištění. Když zaútočil COVID, Jižní Korea byla připravena lépe než jiní, ale za cenu ztráty individuálních svobod.33 Vlády Jižní Koreje, Bahrajnu, Belgie, Bulharska, Indie i Hongkongu prosazovaly digitální náramky pro pacienty pozitivní na COVID, aby zajistily, že budou dodržovat karanténní opatření.34 Internet věcí je sledoval v okolí Smart Cities. Ve Velké Británii použila vláda konzervativců COVID jako záminku k otevření doslova zlatého dolu soukromých kontraktů s datovými giganty s temnými plány, a to včetně Palantiru UK: britskou pobočkou americké firmy původně najatou neziskovou společností In-Q-Tel, financující Ústřední zpravodajskou službu USA.35

 

Závěr

Řešením krizí popsaných v tomto článku je demokratizace, ale nikoli ten druh kompromisní demokratizace, který nabízejí elity, od amerických Otců zakladatelů až po Světové ekonomické fórum: skutečná, přímá demokratizace, při níž veřejnost ovládá svůj vlastní život; své komunity, čtvrti, místní měnu, pracovní místa a sdružení. Cílem elit je rozdělit lidi do digitálních bublin avatarů, telemedicíny a konzumu, kde „pravda“ je čímkoli, čemu věříte, v závislosti na spolku vašich přizvukovačů, a vašimi „přáteli“ jsou anonymním lidé nebo algoritmy řízení roboti na sociálních sítích. Velký reset i 4IR jsou současnými prostředky elit, aby naplnily svůj odvěký sen.

-konec-

 

PRAMENY:

21. Mark Hodgins (2009) The Great Reset, Bloomington: AuthorHouse, str. 11.
22. Florida, op. cit.
23. Klaus Schwab, “Now is the time for a ‘great reset’,” WEF, 3 June 2020, www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
24. Biography, The Globalist, www.theglobalist.com/contributors/thierry-malleret
25. Thierry Malleret and Klaus Schwab (2020) COVID-19: The Great Reset, Cologny: World Economic Forum, str. 12.
26. Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond,” WEF, 14 January 2016, www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourthindustrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond
27. World Economic Forum, Global Futures Council on The Future of International Security, 2016-18, p. 26, www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_International_Security_Consolidated.pdf
28. European Youth Forum, “Youth in Europe Face the Fourth Industrial Revolution: Tactics for Success,” Pineapple Report, pp. 4, 20, http://lcfi.ac.uk/media/uploads/files/Penn_ThePineappleReport.pdf
29. Luis Bonilla-Molina (2020) “Covid-19 on Route of the Fourth Industrial Revolution,” Postdigital Science and Education, (2):562–568.
30. Ritujay Ghosh, “4 Stocks to Gain From Remote Learning Amid Coronavirus Scare,” Yahoo! Finance, 1 June 2020
31. Jathan Sadowski, Anna Carlson, and Natalie Osborne, “Darwin’s ‘smart city’ project is about surveillance and control,” The Conversation, 4 February 2020
32. Amanda Kooser, “Boston Dynamics Spot robot dog reminds park visitors to maintain distance,” CNet, 8 May 2020
33. Jung Won Sonn and Jae Kwang Lee (2020) “The smart city as timespace cartographer in COVID-19 control: the South Korean strategy and democratic control of surveillance technology,” Eurasian Geography and Economics, DOI: 10.1080/15387216.2020.1768423.
34. Maysoun Ibrahim (2020) “The Fourth Industrial Revolution Combatting COVID-19: The Role of Smart and Sustainable Cities,” UNDESA, 4-7 August, www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/09/Maysoun-Ibrahim_4IR-and-SCs-in-the-Time-of-COVID19.pdf
35. Hannah Crouch, “NHS signs new four-month contract with private tech firm Palantir,” digitalhealth, 17 July 2020