Všechno může být zcela jinak, aneb komparativní studie roku 2012 a 2022. Přichází fatální zjištění: lidstvo se nachází na kauzální časové osudové linii č.2 (timeline-2) a s tím přichází radikální změna......(3)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

27.03.2009 Exkluzivně

         Gravitace planety Nibiru vstupující do vnitřních částí naší Sluneční soustavy by měl mít velmi silné účinky na všechna tělesa obíhající kolem Slunce včetně Země. Ve skutečnosti příběh Anunnaki říká, že předchozí přítomnost tohoto tělesa byla zodpovědná za tzv. "Velkou povodeň" zaznamenanou v "Genesis", kdy prakticky všechen život na naší planetě vyhasl, ale díky Noemovi byl uchován, pakliže tomu věříte! Někteří výzkumníci jdou ještě dál a jsou přesvědčeni o tom, že se před mnoha milióny roky Nibiru se Zemí dokonce srazila. Mark Hazelwood, že Země cyklicky zažívá v souvislosti s tímto tělesem katastrofické jevy, jako jsou záplavy, zemětřesení, sopečné výbuchy, posuny pólů a jiné živelné katastrofy, které jsou tak intenzivní, že následující přílet Nibiru přežije pouze několik set milionů lidských jedinců. Naznačuje také, že by se mohla planeta Země ve své rotaci zastavit na tři dny v souvislosti s biblickou zmínkou o "třech dnech tmy". Někteří výzkumníci, kteří se zbývají problematikou Nibiru často citují proroctví Edgara Cayceho, který předpověděl, že by na naší planetě mělo dojít v brzké době k posunu pólů i když toto tvrzení nedával nijak do souvislosti s planetou X. Samozřejmě je také hodně analyzován i mayský kalendář s potenciálním "koncem světa" ke kterému by mělo dojít v prosinci roku 2012. Vědci sami o sobě se nezmiňují o příchodu takového tělesa. Nicméně ti co věří v Nibiru jsou přesvědčeni o tom, že vědci (alespoň někteří) jsou dobře informováni o pravém stavu věci, který před veřejnosti tají.

 

       K jaké reakci dojde u Anunnaki? Pomohou nám? Nebo se nás pokusí zbavit?

       Robert K. Rouse se dotazoval dr. Sitchina a požádal ho, aby mu odpověděl na tuto otázku: Existence Nibiru nemusí být planetou naší Sluneční soustavy. Ale na situaci lze hledět i jinak, protože pokud Nibiru existuje a existují i Anunnaki a pakliže sumerské texty tvrdí, že se toto těleso dostává do blízkosti Země každých 3600 let, pakliže stojí u zrodu naší civilizace - pak nejsme v naší Sluneční soustavě sami a musí akceptovat existenci podstatně pokročilejšího druhu, než jsme my.

       Co se stane, až se opět vrátí? A dr. Sitchin odpověděl: "Kdo ví, co si o nás budou myslet, až se vrátí. Mohou se rozhodnout poskytnout nám více vědomostí a nové technologie, nebo mohou dojít k názoru, že nejsme dobrá civilizace a pokusí se nás zbavit?"

       Druhá otázka, která byla položena dr. Sitchinovi, zněla: "Co nám můžete říci o Anunnaki? Máme svobodnou vůli anebo je Anunnaki všechno určeno."

       A dr. Sitchin odpověděl: "Jsem tázán, zda Oni vypadají jako My a já říkám, že nikoliv. My vypadáme jako Oni. Stvořili nás prostřednictvím genetického inženýrství. Pomocí svých prostředků urychlili evoluci a stvořili nás po fyzické stránce k jejich obrazu a to i emočně. Je to v podstatě to co říká Bible: "Bůh stvořil Adama k obrazu svému".

        Fyzicky, napovrch i vnitřně. Tím čím jsou oni, jsme i my. Existuje však propastný rozdíl v délce života, která je příčinou legend o jejich nesmrtelnosti. Jeden rok pro ně je jedna orbita kolem Slunce. Takže jeden jejich rok se rovná 3600 našich roků.

 

        Anunnaki jsou schopni oživit mrtvé.....

        Dr. Sitchin pokračuje: "Toto je klíčový rozdíl mezi námi a jimi. Pak samozřejmě existuje rozdíl v jejich technologických možnostech, které jim umožňují nejen cestovat v kosmickém prostoru a to dokonce před půl milionem let, ale jsou schopni i oživit mrtvé a dělat další věci, které, které byly v biblických časech považovány za zázraky.

        Tak nějak cítím, že když nás stvořili pomocí genetického inženýrství, kdy smísili své geny s opičími samicemi, věděli, že jednou i my budeme cestovat kosmickým prostorem a učiníme podobnou věc. V tomto smyslu věřím, že věci podléhají principu vzorů. Ale otázkou je, kolik událostí je uvnitř tohoto velkého systému vzoru je určováno jednotlivci?

        Mám na mysli příběh o povodni, zničení lidstva a ukládání semen život pomoci Noeho a jeho archy. Enlil se rozhodl využít povodně a zničit lidstvo. Enki zase naučil Noeho jak postavit archu a zapečetit jí takovým způsobem, aby nemohla být zaplavena a Noe byl schopen zachránit nejen sebe a svou rodinu, ale podle sumerských textů i semena lidstva.

        Máme zde konflikt mezi dvěma vůdci Anunnaki. Každý z nich volil zcela odlišnou cestu. Takže ve hře je otázka svobodné volby, co je správné a co je špatné, co mělo být učiněno a co nikoliv".

 

        Příchod planety Nibiru je zřetelně odlišný od příchodu Anunnaki

        V diskuzi týkající se knihy "Divine Encouters" dr. Zecharia Sitchin popsal, jak v několika biblických knihách je velmi striktním způsobem odlišen "Konec Dní" od "Konce Času". Sitchin je přesvědčen o tom, že příchod planety Nibiru je ve své podstatě odlišný od příchodu Anunnaki a byl neústupný v tom, že tyto dvě události se neshodují.

         Pokud jde o dobu kdy Nibiru "Nebeský Pán" bude viditelný, máme k dispozici sérii grafů a textových prostředků pomocí kterých můžeme určit sled orbitálních drah tohoto tělesa. Starověká data byla v roce 1989 porovnána s analýzou setkání s touto planetou, kterou učinil dnes již zesnulý dr. Robert Harrington z "Americké Námořní Observatoře".

 

        Sitchin: Anunnaki jsou pravděpodobně na cestě zpět

        Dr. Harrington poskytl Zechariovi informace o tom, kde si myslí, že se nachází planeta X. Dr. Harrington zaslal náčrtek, ze kterého je patrné, že Nibiru by měl přijít z jihu, učinit jakousi zatáčku na severu a pak zmizet. Zecharia se vyhnul sdělení nějakého přesného data kromě toho, že důrazně odmítl myšlenku, že by měl mít návrat Nibiru nějakou souvislost s rokem 2003.

        Na základě objevů umělých struktur na Marsu, nedávné vědecké objevy vztahující se k Marsu spojené se záhadným zničením kosmické lodi Phobos II. bývalé SSSR, spekuluje Zecharia Sitchin o tom, že Anunnaki jsou pravděpodobně na zpáteční cestě. V tomto ohledu Zecharia opětovně zdůraznil, že "Den Pána" (návrat Nibiru) není to samí jako "Konec Dnů" (konec kalendářního období) který je odvozen z biblické "knihy Ezechielovi" anebo "knihy Danielovi."

        Budeme-li citovat biblická proroctví, pak bylo řečeno: "První věci musí být posledními", z toho vyplývá finální otázka: "Jestliže minulost je klíčem k budoucnosti, kdy má budoucnost začít?"

 

        Teorie/Tvrzení: Anunnaki nikdy neopustili Zemi

        Přesto jsou mezi námi ti, kteří silně věří, že velkoplošný návrat Anunnaki nikdy nenastane, jelikož nikdy z planety Země neodešli. Datumi jako 2003, 2012, 2022 anebo 2085 této skupině nic neříkají.

        Tvrdí, že některé vlády v našem světě jsou si zcela jistě vědomé scénáře planety X, Anunnaki a návratového schématu Anunnaki kdy se tyto bytosti v posledních dvaceti letech tajně připravovali a jejich podzemní scénář má právě nyní dojít k naplnění.

        Celá řada státních organizací jsou připravené odložit normální vládní operace. Sportovní arény se mají stát místy pro ty, kteří přežijí. Čipy "RFID" se budou používat pro identifikaci a sledování lidských jedinců.

        Koncentrační tábory jsou připravené uvěznit disidenty. Nastartuje se globální systém dozoru, který bude sledovat každodenní činnost naší populace. Aktivity takového policejního státu jsou dokumentovány na internetových stránkách jako "Infowars" Alexe Jonese anebo "Prison Planet".

        Pod rouškou "Novus Ordo Seclorum" (Nový Světový Řád) tito lidé věří, že Anunnaki jsou ještě zde, přinejmenším jejich zbytek. Jsou prý připraveni připravit světové události takového rozsahu, aby mohli znovu zotročit planetu, tak jak se to stalo již v minulosti.

        Anunnaki se znovuobjevují skrze bankovní instituce a globální korporace se záměrem vzkřísit "Třetí Říši". Pod vedením "Dragon - Baala" (Quetzalcoatl) a bestie Molocka (Marduk) je jejich konečným cílem světová vláda.

        Jedno z jejich prohlášení znalo asi takto: "Uctívaný vládce Mayů v Palenque - Pacal Votan sdělil výstrahu týkající se "konce dnů". Doslova řekl: "Během následujících pěti plných cyklů "Vycházející hvězdy" budou vládnout cizí bojovníci, budou následovat orgie smrti a ničení. Pamatujte si dobře vy všichni, které jsem učil: nevracejte se k hadovi a obětem.

      Jejich cesta bude vést jen k finálnímu ničení. Vězte, že konec nastane během pěti plných cyklů "Hvězdy Svítání". Pět je rozdíl mezi číslem Země a existujícím číslem 8 a oné "Hvězdy Svítání", která je číslem těchto dětí ničení".

      V tomto proslovu se Pacal odkazuje na pět úplných cyklů "Hvězdy Svítání". Jde samozřejmě o planetu Venuši. Tato skutečnost je platná pakliže výše uvedené vyjádření má nějaký smysl. To vše platí s podmínkou souvislosti týkající se konjunkce Venuše a Země. Planeta Venuše je také nazývána "Večernicí" (před konjunkcí) anebo také "Jitřenka" v době svítání v době (po konjunkci).

        Takže pět plných cyklů znamená pěti nepřetržitých konjunkcí. To se rovná době sedmi let strádání. Oproti Sitchinově teorii se pojem "cizí bojovníci" zřejmě odkazuje na Anunnaki s tím, že jejich přítomnost na Zemi je již dávno reálná.

        Mimoto Anunnaki byli zobrazování jako bojovníci, kteří vždy bojovali mezi sebou a s obyvateli Země. Jeden z Anunnaki byl známý jako Baal (nebo také Quetzalcoatl, Opeřený Had podle aztéckého náboženství), vyžadoval lidské oběti, zvláště pak dětí - proto ten odkaz na "hada a oběti". (Zase podle výše uvedené skupiny: Tito mimozemští bojovníci chtějí zavést stále větší a větší orgie smrti a zkázy).

        V souvislosti s vývojem zbraní hromadného ničení a velkými pokroky ve vědecké technologii mohou případné válečné konflikty mít daleko větší destruktivní sílu než kdykoliv dříve není těžké si představit orgie smrti vedoucí k finální zkáze (Armagedon). V předchozím prohlášení se říká, že konec nastane během pěti celých cyklů "Planety Svítání" - Venuše. Podobné souvislosti můžeme nalézt i ve filozofii spojené s rokem 2012 ("Konec Času").

        Mohla by mít Venuše nějakou souvislost s "koncem času". Aktuálně se tato problematika týká roku 2013. Pacal Votan žil v letech 603 až 683 n.l., v době kdy Řím přešel na juliánský typ kalendáře. Když Gregoriánský kalendář vstoupil v platnost v roce 1582, muselo dojít k jednoroční korekci. Takže soubor pěti cyklů "konce času" vrcholí periodou "2006 - 2013" našeho kalendáře.

        Takže rok 2013 je v našem kalendáři rok 2012. Pakliže se podíváme na Venuši z astronomického hlediska v pohledu pěti úplných konjunkcí, zjistíme, že právě pátá konjunkce nastala roku 2006. Následující skutečnosti mohou být trochu nepřehledné, ale ne natolik pokud pochopíme orbitální pozice planet v kontextu s Fibonacciho posloupností.

        Text proroctví Pacala Votana hovoří o tom, že Země je zastoupena číslem "8". Pak podle Fibonnačiho pravidla Venuše by představovala číslo "5" a Merkur "3". Ovšem v textu se hovoří, že je to číslo "5" je rozdíl mezi Zemí (8) a číslem "dětí destrukce" (children of destruction - COD). Tato situace teda znamená, že: "COD-5 = 8. Z tohoto důvodu je "COD" roven čísli "13".

         Jak vidno nemáme žádná nedostatek nápadů, pojetí, teorie a předpokladů. Takže ve shrnutí můžeme sdělit toto:

 

a)      Ti, kteří nevěří v ufos a následně i v návrat Anunnaki, který považují za mýtus

b)      Ti, kteří věří v existenci Anunnaki, ale mají svou vlastní představu ohledně jejich návratu a jejich "destruktivního" programu ve spojení se silným náboženským cítěním a fanatismem

c)      Ti, kteří se narodili proto¨, aby byly opozicí vůči jakékoliv teorii

d)      Skeptici a arogantní vědci, kteří se schovávají za svá dogmata vysmívající se materiálům svých kolegů anebo badatelů vůbec

e)      Pak jsou tu tzv. "chanellingoví emisaři", kteří jsou údajně ve spojení s Anunnaki a dostávají od nich průběžně informace v přímé chanellingové linii.

f)        A nakonec tu máme skupiny jako jste vy a nebo já, kteří jsou otevření novým představám a jsou ochotni prozkoumat to, co bylo kdysi omezeno, křehkou moudrostí a nemorálností, pakliže to nebylo dokonce označeno jako tabu anebo odsouzeno.

 

 

        O diskuzi obklopující Dr. Sitchina a má podpora jeho práci

        Dr. Sitchin je pevný jako skála. Před nedávnem, několik lingvistů, vyučujících univerzitních profesorů specializující se na hebrejské, aramejské a sumerský jazyk včetně historiků a expertů na staré jazyky byly strůjci velmi zlých útoků na dr. Zecharia Sitchina a tvrdí, že nemá přehled o pravé podstatě věci a nezná sumerský jazyk.  

        Také prohlašují, že jeho hebrejština a aramejština je velmi špatná. Tyto útoky přicházejí od profesorů semitských jazyků, kteří pracují na "Ivy League Univerzity" ve Spojených Státech společně s profesory na Oxfordu a Cambridge v Anglii.

        Tito lidé vydali neurčité články, které rozeslali obrovskému množství různých internetových stránek. Jiní zase napsali knihy, ve kterých diskreditují vše, co dr. Sitchin kdy prohlásil včetně terií o "Starověkých astronautech", teorie týkající se názorů na vytvoření lidstva, návratu Anunnaki, existence "Obrů" a další teorie týkající se kosmických lodí Anunnaki v oblasti Sumeru (dnešního Iráku a Fénicie - dnešní Libanon).

         Tento útok samozřejmě vytvořil velký chaos a zmatek v mysli milionů čtenářů dr. Sitchina. Někteří začali dokonce pochybovat o slovech autora. Tyto pochybnosti pochopitelně nakonec vedly k otázce zda Anunnaki skutečně existovali anebo jsou pouze výplodem fantazie dr. Sitchina.

         Velké množství univerzitních profesorů, učenců hebrejského, aramejského, sumerského a talmudického jazyka přesvědčovali dr. Sitchina o tom, že Anunnaki nebyli nic jiného než božstva, která existovala v mýtech včetně bohyní mnoha pohanských národů v pantheonu starověkých civilizací na blízkém a středním východě. A pakliže mají pravdu, pak nemusíme mít z ničeho strach neb Anunnaki přece neexistují.

         Ale jak tuto základní otázku rozhodneme? Jsme experti na Sumerské civilizace? Umíme mluvit a psát v sumerském, aramejském anebo hebrejském jazyku? Měli jsme nějakou zkušenost s originálními sumerskými texty a tabulkami? Měli jsme možnost porovnat úroveň a kvalitu mnoha různých překladů univerzitních profesorů a akademiků, kteří učí sumerské a starověké semitské jazyky na vysokých školách a univerzitách?

        Jak můžeme odpovědět na všechny tyto otázky! Co se mne týče, obdivuji práci dr. Sitchina. Tento muž je průkopník a to na mnoha úrovních.

-konec-


(c)2009 Jaroslav Chvátal