VRACÍME SE K TÉMATU NEZNÁMÉHO OBJEKTU UVNITŘ SLUNEČNÍ SOUSTAVY - TENTOKRÁT PŘICHÁZÍ NA SCÉNU TAJEMNÝ KYLE KAPLAN A SPOLU S NÍM VELKÁ KONTROVERZE - KDE LEŽÍ PRAVDA? (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

03.02.2014 Exkluzivně

Je tomu několik dní, co magazín Matrix-2001.cz opublikoval informace týkající možné existence neznámého tělesa pohybujícího se ve vnitřní oblasti naší sluneční soustavy, které by se mělo přibližovat k naší planetě. Aktuálně jsme k této záležitosti získali další velmi pozoruhodné informace, které celou tuto problematiku posouvají do nové úrovně. Vývoj událostí je v tomto ohledu velmi zajímavý a řekl bych až dramatický, ale i zde platí, že by si měl čtenář vytvořit svůj vlastní úsudek na vývoj tohoto jistě zajímavého tématu.

Před několika dny se veřejně nechal slyšet muž, který je identifikován jako dr. Kaplan - profesor vyučující na "Katedře astronomie" "University of Texas" v Austinu, který ke své vědecké práci využívá "McDonaldovu observatoř" (viz obr. níže). Pokud je vám název této observatoře nějak povědomý,tak vězte, že jde o ten samý ústav, kde se pohyboval dr. Norton při teleskopickém sledování neznámého objektu uvnitř naší sluneční soustavy - odkaz: (http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7228-americka-nasa-je-jiz-bezmala-trictvrte-roku-na-nohou-a-ma-problem-zkouma-obrovske-nezmame-teleso-v-jednom-z-mesicnich-krateru-1/).

Dr. Kaplan údajně odhalil existenci neznámého tělesa, které se nachází na trajektorii přibližující se k Zemi. Dr. Kaplan se rozhodl zveřejnit aktuální souřadnice tohoto tělesa pro širokou veřejnost, zároveň na toto téma přímo z prostor "Astronomické observatoře McDonald" nahrál na toto téma video, které poskytl veřejnosti. Podařilo se mi zachytit dva odkazy na tento snímek. První se nachází, nebo spíše nacházel na této adrese: (http://www.youtube.com/watch?v=orp19gORgfo&feature=youtu.be), jenomže je prý kvůli autorským právům smazáno. Po pravdě řečeno, této hlášce moc nerozumím, jelikož data měla být určena pro širokou veřejnost. Nicméně tu máme ještě druhý odkaz: (https://www.youtube.com/watch?v=OmeLFeCahu0), kde se zase dozvíme, že video má soukromý status.

Těžko říci, jaká hra se tu hraje. Je možné, že prostě odněkud z vyšších míst přišel striktní pokyn zakázat tato data veřejně distribuovat. To už nyní neovlivníme, ale máme k dispozici několik screenshotů avizovaného videa, které jsou součástí tohoto článku. Pojďme ale k věci. Víme o tom, že dr. Kaplan měl neznámé těleso sledovat dne 26. ledna 2014 kolem 22.00 hodin místního času v Texasu a to dalekohledem - "Harlan J. Smith" o zrcadle 2,7 metrů (viz obr. výše). Na videu dr. Kaplan nesděluje žádné podrobnosti ohledně kurzu avizovaného tělesa s tím, že přesný výpočet jeho trajektorie je stále v procesu. Nicméně uvedl, že evokované gravitační účinky by měly mít na naši planetu velmi zásadní vliv.

V další fázi prezentace dr. Kaplan sděluje, že objekt by měl být vizuálně viděn v srpnu letošního roku, kdy by se měl maximálně přiblížit Zemi. Některé zpravodajské deníky prý konzultovaly informace poskytnuté dr. Kaplanem s nezávislými experty v oblasti astronomie, geologie a klimatologie. Ti se shodli v tom, že pokud je Kaplanova teorie skutečně správná a reálná, pak by hypoteticky slapové účinky takové tělesa aktivovaly na Zemi výrazné povětrnostní anomálie s extrapolací zemětřesení i sopečných erupcí.

Někteří odborníci uvedli, že by v takovém případě nebyly vyloučeny tsunami o výšce až 1000 metrů pohybující se rychlostí kolem 1200 kilometrů za hodinu. Jeden z expertů dokonce naznačil, že by se nedalo vyloučit zastavení rotace planety. Takovou situaci přirovnal k vozidlu, které jeden rychlostí 1000 kilometrů v hodině a v této rychlosti se náhle zastaví. Výsledná setrvačnost uvede do pohybu masy planetární hmoty.

Dr. Kaplan ve svém vystoupení uvedl, že v době pozorování dne 26. ledna 2014 se neznámý objekt nacházel a byl viděn na těchto souřadnicích:

Rektascenze: 04 hodin, 08 min.  08. vteřin
Deklinace: 60° 56 úhlových minut, 43 úhlových sekund
Objekt se má přibližovat k zemi rychlostí cca. 200 kilometrů za sekundu

Pokud dobře počítám, pak z toho vyplývá: 12 000 kilometrů za minutu, 72 000 kilometrů za hodinu a 17 280 000 kilometrů za den. Takže budeme počítat dále. Nebude to sice zcela přesné, ale pro vytvoření určitého náhledu snad postačující. Když píši tyto řádky, je 3. února 2014, takže k 1. srpnu máme nějakých plus mínus 179 dní? To by při rychlosti 1 728 000 za den znamenalo, že objekt je nyní ve vzdálenosti nějakých cca 3 093 120 000 kilometrů od Země. Všechna tato data prosím berte s velkou rezervou, neboť je nemám ověřené z dalších nezávislých zdrojů.

V takovou chvíli člověka jistě napadne, zda je taková rychlost vůbec možná? Když se podíváme například na stránky (http://www.livescience.com/32294-how-fast-does-earth-move.html), zjistíme, že se naše planeta pohybuje kolem Slunce na své orbitě rychlostí 666 600 mph (což je asi 106 560 kilometrů za hodinu).

Samozřejmě že je třeba si uvědomit, že se jedná o tzv. "relativní rychlost", ale stejně není od věci si říci, že celá naše sluneční soustava si to sviští kolem galaktického jádra rychlostí 560 000 mph (což je nějakých 896 000 kilometrů za hodinu). Pro přesná data tohoto typu uvádím ještě tento odkaz: (http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/ask_astro/answers/971028e.html).


A jak je to s gravitačním efektem na určité vzdálenosti?

Podle notoricky známých astronomických dat se Země nachází od Slunce ve vzdálenosti zhruba 150 milionů kilometrů (1 astronomická jednotka) - viz (http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce). Je zjevné, že i na tuto vzdálenost působí naše Slunce na Zemi velmi výraznou gravitační silou. Je třeba si uvědomit, že ta samá gravitační síla udržuje na oběžných drahách i jiné planety včetně i tak vzdálených těles, jako je například Pluto, a i přesto dokáže Slunce svými gravitačními efekty tuto obří planetu spoutat a to na vzdálenost nějakých 483 milionů kilometrů. Čistě pro zajímavost a pro lepší představu pár konkrétních dat: Jupiter je více než 317 krát hmotnější než Země. Objem Jupiteru je 1,43128 x 1015 km3, což je 1321 krát objem Země. Plocha Jupiteru je 6.1419 x 1010 km 2. Země je tedy více než 120 krát menší.

Samozřejmě že spolu se všemi těmito informacemi je třeba si uvědomit, že naše Slunce je obrovský a velmi masivní objekt, který disponuje na poměry našeho planetárního systému extrémní gravitační silou. Pokud se informace ohledně neznámého tělesa potvrdí, pak ale budeme muset vzít v potaz fakt, že (alespoň prozatím) neznáme jeho velikost a ani hustotu. Je tedy velmi otazné, zda již, hypoteticky řečeno, jeho gravitační síla působí na naši planetu. Na druhou stranu je možné, že podivné výkyvy počasí toho mohou být alespoň částečně důvodem.

Když jsem tento materiál dopsal do tohoto místa, přišly mi ze Spojených států velmi zásadní aktualizace k tomuto tématu, které je rozhodně nutné uvést. Tak především se ukázalo, že autor videoprezentace a výše uvedených informací ohledně neznámého objektu není dr. Kaplan vyučující na "University of Texas", nýbrž absolvent citované Univerzity, který se jmenuje Kyle Kaplan (viz obr. níže). Jeho kontaktní informace jsou uvedeny zde: (http://www.as.utexas.edu/astronomy/people/people.html?u=135).

Ovšem, a to je velmi zásadní informace, záhy po natočení avizovaného videa byl zajištěn příslušníky tajné služby! Tato skutečnost se mi však zdála velmi podivnou, a proto jsem se jal pátrat dále. Zjistil jsem, že celé video vystoupení Kyle Kaplana byl prý pouze vtip určený kamarádům - informace např. zde: (http://beforeitsnews.com/alternative/2014/01/nibiru-astronomer-cover-up-found-footage-claim-2885652.html). Na této adrese je k dispozici i jeho omluvné video, které nelze vkládat do přílohy. Tato skutečnost by do určité míry vysvětlovala onu blokaci jeho videa na YouTube. Z jiných míst mám k dispozici informace o tom, že k natočení tohoto videa byl donucen právě ze strany amerických zpravodajských služeb.

Jak vidno, celá věc se začala pěkně zamotávat, proto jsem byl nucen vydat se na další zvědy, které přinesly své "ovoce".

-pokračování-

Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly