VOLÁNÍ ALDEBARANU (12)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

20.09.2022 Fenomenologie

Martin Bormann (Hitlerův osobní tajemník) věděl, o čem mluví, a já si velmi dobře pamatuji, co jim řekl, něco jako:

"Ono (Mariino letadlo, přesněji řečeno, jak si myslím, jeden z Mariiných prvních prototypů) není daleko odtud... můžeme letět do Rakouska, ale mě nezajímalo, o čem Bormann mluví, protože jsem pořád myslel na děti a na doktora Helmuta Kunze, který dětem píchal jed...".

Svědectví Erny Fleglové zůstalo utajeno a zabezpečeno v trezorech Richarda Helmse (bývalého ředitele CIA), který byl v roce 1945 šéfem zpravodajské služby Spojených států v Berlíně. Vojáci Rudé armády vystavující mrtvá těla dcer Josefa Goebbelse, které otrávil Dr. Helmut Kunz. Maria Orsic se snažila zabránit této zbytečné tragédii, ale nikdo ji neposlouchal. Kdysi respektované a důvěryhodné médium Maria Orsic se v očích Himmlera a jeho nohsledů stala personou non grata.

Ruská armáda při pohledu na ohořelá těla Josefa Goebbelse,
jeho ženy Magdy a jejich dětí, kteří byli otráveni v Hitlerově bunkru

Maria Orsicová poslala Magdě Goebbelsové posla, aby jí sdělila, že Rusové obsadí Berlín a město promění v popel, a proto by měla s dětmi opustit Berlín, než bude pozdě. Dostat se z Berlína byla jediná možnost, jak zachránit svůj život a životy svých dcer. Paní Magda Goebbelsová však buď Marii Orsic nevěřila, nebo jí v odchodu z Berlína bránila loajalita k Adolfu Hitlerovi a povinnost stát při svém manželovi až do smrti.

 

Poslední dny Marie Orsicové v Německu: Rozloučení s přítelem Dr. Schumannem

Ve čtvrtek 15. března 1945 se Maria Orsic naposledy setkala s Dr. Schumannem na Sterneckerstraße v Mnichově. Dr. Schumann předal Marii dva neidentifikované rozsáhlé spisy, o nichž se předpokládá, že jsou to spisy o poslední verzi německých UFO a její předběžné náčrty. Dr. Schumann zůstal Marii do konce života vděčný, přestože odešla s Jenseitsflugmaschine; strojem, na kterém léta pracoval a který chtěl mít blízko svého zraku, mysli i duše. Nelitoval toho, protože z Mariiných vizí dokázal vyvinout velké vědecké objevy a vynálezy, jako např:

a) jeho legendární Levitátor, u nás známý jako "Schumannův SM-Levitátor", známý také jako VRIL DRWE

b) Triebwerk; antigravitační motor

Než se s doktorem Schumannem rozloučila, Maria ho silně objala a se slzami v očích mu řekla: "Německo bude do konce roku 1945 zcela zničeno, ale za méně než 60 let se znovu vzchopí jako velký průmyslový národ". Dodala, že Třetí říše byla pro Německo velkou chybou a katastrofou. Litovala, že Raumschiff nebyl postaven mnohem dříve, protože s jeho pomocí mohla zastavit válku, změnit osud Německa a nastolit mír na Zemi.

Dr. Schumann se jí zeptal: "A kam teď Maria?"
A Maria se smutným úsměvem odpověděla: "Na stanici, kde na mě čekají."

 

Dr. Schumann: A ty budeš létat na Jenseitsflugmaschine... Ne, nebudu se tě ptát, kde ses naučila létat s takovým monstrem?
Maria: Budu ho řídit... zapomněl jsi na "pásmo", které jsi pro mě vytvořil?

 

Doktor Schumann: Jak daleko vás to zavede?
Maria: Na stanici a odtud mě k nim dopraví jejich mateřská loď... Traute, Heike a ostatním jsem už všechno vysvětlila a jsou spokojení.

 

Doktor Schumann: Uvidíme se ještě?
Maria: Na tomto světě ne... Budu na vás vždycky vzpomínat...

Objali se navzájem. Maria ho políbila na čelo a řekla: "Sbohem, příteli, odcházím s tebou, nechávám s tebou velkou část svého srdce..."  V sobotu 17. března 1945 se Maria se svou skupinou Vril vydala do hangárů Messerschmidt v Augsburgu, aby převzala kosmickou loď Vril.

 

Spatřil je podplukovník Walter Fellenz....

V neděli 18. března 1945 - Maria Orsic a dámy z Vrilu opustily Mnichov a vydaly se na místo určení, které znali pouze Dr. Schumann a podplukovník Walter Horten. V tento den podniklo osmé letectvo Spojených států nejtěžší nálet II. světové války na Berlín. Podplukovník Walter Fellenz, pořadové číslo 0-23055 z armády Spojených států, 42. pěší divize, 1. prapor, (součást 7. armády), která vstoupila do Mnichova v březnu 1945, hlásil, že viděl podivně vypadající plavidlo, které se vznášelo nad Mnichovem a mizelo neuvěřitelnou rychlostí.

Podplukovník Walter Fellenz, spolehlivý očitý svědek,
který v neděli 18. března 1945 ohlásil pozorování
UFO-Vril Marie Orsic vznášející se nad Mnichovem

Později podplukovník Walter Fellenz popsal plavidlo jako obrovské létající plavidlo kruhového tvaru bez křídel. Nepochybuji o tom, že létajícím plavidlem kruhového tvaru bylo UFO-Vril Marie Orsicové. Fellenzovu výpověď potvrdil brigádní generál Henning Linden a příběh Fellezova kruhového UFO vyprávěl plukovník Buldoc.

Brigádní generál Henning Linden potvrdil pozorování Fellezova
kruhového plavidla v Mnichově v roce 1945. Toto plavidlo je považováno
za UFO, se kterým Maria Orsicová letěla na neznámé místo určení.

Po válce pobočník generála Lindena, poručík Cowling, uvedl, že to, co viděl podplukovník Walter Fellenz v Mnichově, bylo ve skutečnosti německé UFO.

Hans Schissler (vlevo) ve svém bytě byl posledním člověkem v Mnichově,
který nahlásil, že v pátek 16. března 1945 viděl Marii Orsicovou s
německým plukovníkem
(pravděpodobně Walterem Hortenem) vycházet
z budovy na Thierschstraße v Mnichově. Schissler byl po celé dva dny
zadržován zpravodajskou službou armády Spojených států.

Odpovědi na otázky, které mohou vrtat hlavou

1. Otázka: Proč Maria a členové Thule a DHvSS tajili projekt stavby Vrilu?

Odpověď: Úžasný aspekt příběhu Orsic-Vril spočívá částečně v utajení jeho stavby. Proč mnozí členové Thule a DHvSS, kteří do projektu investovali a byli pro-váleční, prohitlerovští a někteří byli extrémně fanatičtí nacisté, tajili Mariinu kosmickou loď před Albertem Speerem, Himmlerem a Luftwaffe? Pro mnohé z nás je to nepochopitelné! Dokonce absurdní. Ne tak docela. Vše tajili z mnoha důvodů: Jmenujme alespoň některé:

První důvod: Věděli, že jakmile se Heinrich Himmler dozví o existenci plavidla, převezme kontrolu, stroj zabaví a vykopne je.

Druhý důvod: Mnozí věřili, že Marinin stroj by mohl být po válce využit jako nadzvukové transatlantické letadlo, které by přineslo spoustu zisků; byl to přece revoluční vynález, fantastické letadlo, které nemělo obdoby a konkurenci svou koncepcí, rychlostí a originalitou.

Třetí důvod: Mnozí stále věřili, že Marinin letoun není stoprocentně spolehlivý, a pokud Himmler projekt kontroluje a zjistí, že nefunguje tak, jak by si přál, tento šílenec je bez váhání zlikviduje, neboť byl znám svou krutostí a zákeřností při zacházení s ostatními inženýry a vědci, kteří buď selhali v projektech zadaných SS, nebo nepřinesli takové výsledky, jaké Himmler očekával; ten člověk byl zrůda, zabil mnoho vědců, kteří v jeho zlé a zvrácené mysli nesplnili zadání. Strach ze zabití Heinrichem Himmlerem byl tedy jedním z hlavních důvodů, proč byl projekt udržován v přísném utajení.

Čtvrtý důvod: Věděli, že Speer začal znárodňovat soukromé firmy a továrny a přijímat civilní inženýry; jejich stroje, úsilí, investice a zejména jejich svoboda tak budou zcela pohlceny Hitlerovou válečnou mašinérií.

Pátý důvod: Tento poslední důvod se objevil mnohem později v této sáze. Ti, kteří si uvědomili, jak se věci za oponou a na bojištích začínají měnit ve prospěch Spojenců, začali velmi vážně přemýšlet o svém přežití; jejich životy byly v sázce a jedinou možností, jak se dostat z Německa, než se zhroutí, bylo naskočit do toho zatraceného letadla a odletět do jedné z destinací, které měli na mysli, jako byla Argentina, Venezuela, Peru, Chile, Ekvádor a Brazílie. V tomto kontextu bylo letadlo jejich záchrannou přikrývkou.

Berthold Konrad Hermann Albert Speer.
V roce 1934 se Speer stal Hitlerovým hlavním architektem,
v roce 1942 ministrem německého zbrojení a
v roce 1943 ministrem zbrojení a válečné výroby.

2. Otázka: Jsou UFO skutečná?

Odpověď: UFO jsou skutečné? Pokud se zeptáte člověka s jednoduchým myšlením, zda jsou UFO skutečná a zda jsou mimozemská, přispěchá s odpovědí, že ano! Odpověď skeptiků a vyvracečů by zněla Ne! Teoretici starověkých astronautů by vám samozřejmě řekli, a dodali by - aniž by byli požádáni, aby toto téma rozvedli -, že vše a cokoliv, co věda nebo naše omezené znalosti o Vesmíru nedokáží vysvětlit, musí být mimozemské! Astronomové a teoretici kvantové fyziky" by "elegantně" odpověděli, proč ne? Pokud se však zeptáte zasvěceného člověka, jeho odpověď by mohla znít: Co si představujete pod pojmem UFO? Otázka sama o sobě a jako taková je totiž vágní a nevzdělaná. Kromě vědců, techniků, inženýrů, zkušebních pilotů, vynálezců, lingvistů, vysoce postavených vojenských "účastníků" od tříhvězdičkového generála po seržanta, strážného, "nakladače" a poslance, pracujících ve vládních zařízeních, laboratořích, výzkumných centrech, vojenské základně a hangárech, zabývajících se mimozemskou technologií a zpětným inženýrstvím, slovo UFO nepoužívají! Místo toho používají různé termíny, jako např:

1. AGM (antigravitační stroj).
2. M2 (Modul 2).
3. M3 (Modul 3).
4. RC (Reverse-craft).
5. Trubice (The Tube). Odkaz na netradiční pohonný systém.
6. Schumannův disk (SD), s oblibou nazývaný také "rotační motor" nebo RE.
7. Sláma.
8. IC (Intraterrestrial Craft), tedy meziplanetární plavidlo.
9. Háček. Označuje lesklý trojúhelníkový kruhový antigravitační modul (Craft) používaný armádou v různých částech Středozápadu, obvykle nad neobdělávanými poli a vzdálenými farmami.
10. Delta. Odkazující na trojúhelníkový antigravitační modul (TAC).
11. Zvíře. Odkazující na obrovskou, víceúrovňovou, víceúčelovou mateřskou loď, podobnou "UFO", které 17. listopadu 1986 nad Aljaškou zachytilo japonské nákladní letadlo Boeing 747 (let Japan Airlines 1628).
12. Rotunda. Označuje typ létajících talířů, podobný těm, které létaly nad Washingtonem v roce 1952.
13. VBH (von Braunův klobouk). Označuje typ létajícího modulu podobného tomu, který se zřítil v městečku Kecksburg v Pensylvánii 9. prosince 1965.
14. V6. Označuje obrovskou kosmickou loď ve tvaru písmene "V", která 13. března 1997 prolétla nad Phoenixem v Arizoně a Sonorou v Mexiku. (Poznámka: Přečtěte si knihu "The Phoenix Lights" od Dr. Lynne Kiteiové).
15. 6F, odkazující na neidentifikované létající plavidlo, které v roce 1958 přeletělo nad 6. flotilou vyslanou Dwightem Eisenhowerem k libanonským břehům.

Kdo vymyslel všechna ta barvitá jména a termíny?

CIA? Ne!

NSA? Ne!

NASA a USAF, samozřejmě. Až na karikaturní výraz "kosmické opice", který se připisuje prezidentu Harrymu Trumanovi a označuje vyzvednutá mrtvá těla mimozemšťanů-hybridů. Někteří němečtí vědci pracující pro Spojené státy používali termíny jako např:

1. Die Mutterschiff Einsatzkommando. S1 A S2. Přeletěla nad mnoha oblastmi ve Spojených státech, včetně Arizony, Texasu a Nevady.
2. Neuer Bestellugsstrom.
3. Schwarzer Wind. Létalo nad Belgií, Brazílií, Mexikem a Spojenými státy.
4. Deutsche Tornado-Wut. Přeletělo nad Brazílií, Belgií, Mexikem, Chile, Peru, Bahamami, oblastí Bermudského trojúhelníku a Spojenými státy.
5. Mehrlagige Kuppel. Přeletěl nad Ruskem, Polskem, Holandskem a Spojenými státy.
6. Die Schwerkraft Aufhebemaschine. Letělo nad Mexikem, Chile, Bahamami, oblastí Bermudského trojúhelníku a Spojenými státy.
7. Jenseitsflugmaschine (verze V-12).
8. Die Glocke (verze UV3).
9. Vril (Maria Orsic'stime-machine).
10. Geist 7.
11. Haunebu.
12. RFZ (RFZ).
13. Rundflugzeug.
14. Reichsflugscheiben.
15. Hauneburg-Geräte.

Takže ano! To, čemu masy říkají UFO, je skutečné, nicméně není to tak, jak se domnívá široká veřejnost, unesení, nadšenci New Age, novodobí křesťané, teoretici starověkých mimozemšťanů/starověkých astronautů, internetoví blázni a ufologové; nejsou to lodě našich nebeských mimozemšťanů-bratrů a mimozemšťanů-sester, UFO a vozy bohů z Bible a hinduistických pověstí, létající talíře Josefa Stalina a Sovětů, vyslané do Spojených států (Roswellské místo havárie UFO), aby vyvolaly masovou hysterii a národní paniku, jak tvrdí někteří autoři bestsellerů; mimozemské létající talíře ze Zeta Reticuli; tajné UFO Spojených států! ! A létající stroje z budoucnosti. I když o termínu "stroje času" bychom měli vážně uvažovat pouze v souvislosti s mimozemskými kosmickými plavidly; fenomenálním projevem, který se na našem nebi projevuje jen zřídka.

 

Statistický přehled o původu a povaze pozorování UFO v moderní době z let 2011-2012

1. UFO nad Evropou, Asií, Afrikou, Latinskou/Jižní Amerikou (mimo Spojené státy):

a) 95 % vytvořili němečtí vědci; pozůstatky Třetí říše a neoněmci anebo neonacisté na odlehlých tajných místech.
b) 1 % vyrobili američtí vědci. (Včetně vědců z Austrálie, Kanady a německých vědců, kteří byli do Spojených států přivezeni v rámci operace Paperclip).
c) 4 % vyrobili intraterestriálové; jsou to USO.

2. UFOs nad Spojenými státy:

a) 90 % vyrobeno německými vědci; zbytky Třetí říše a neoněmci anebo neonacisté na odlehlých tajných místech.
b) 6 % sestrojeno americkými vědci. (Včetně vědců z Austrálie, Kanady a německých vědců, kteří byli do Spojených států přivezeni v rámci operace Paperclip).
c) 3 % vyrobili intraterestriálové; jsou to USO.
d) 1 % neznámého původu.

-pokračování-

Další díly