VLNOVÁ PODSTATA GENOMU

Je zřejmé, že jsme svědky radikální změny paradigmatu v chápání a obecném přijetí genetického inženýrství. Nové postupy, jako je cílená modifikace určitých genů pomocí metody CRISPR/Cas, se staly všeobecně známými. O živé injekci geneticky modifikovaných organismů se diskutuje u jídelního stolu. Dokonce i pojmy jako (lidské) klonování a používání rekombinantní DNA (spojování genů dvou různých druhů) opustily zónu tabu. Díky globální a mediálně řízené "pandemii", která je udržována při životě propagandistickým polovědeckým zpravodajstvím, odpadla většina našeho dřívějšího intelektuálního a morálního váhání, zda přijmout syntetickou biologii.

Syntetická biologie a modRNA "vakcíny" jsou zde, aby zůstaly. Morální a intelektuální krajina se možná navždy změnila, a vlastně i nano- a mikrobiologické prostředí a genetická databáze mnoha očkovaných nebo infikovaných jedinců. Nyní byly předloženy důkazy, že je možná reverzní transkripce virové i vakcinační RNA! A přesto, navzdory těmto probíhajícím významným změnám, nám možná uniklo nejdůležitější pochopení podstaty DNA od objevu dvojité šroubovice - nepochopení, které by ve skutečnosti mohlo ohrozit budoucnost lidského druhu.

Mluvíme o vlnové povaze genomu.

 

Kvantové geny

Nejen DNA/RNA, ale všechny makromolekuly, proteiny a cytoskeletální struktury vykazují rysy koherentních elektromagnetických a akustických oscilací, které zcela mění naše chápání způsobu ukládání, přenosu a přijímání genetické informace. Nemluvíme zde pouze o epigenetických faktorech, které dočasně ovlivňují up- a down- regulaci genů a fenotypovou expresi, ale o hlubokém paradigmatu vibrační fyziky a kvantové biologie, které se podílejí na kódu života na planetě Zemi. Je nanejvýš důležité, abychom se o tom všichni dozvěděli dříve, než dojde k nevratným škodám.

Tato zpráva1 se zabývá kvantově fyzikální a holografickou povahou genetického kódu a jeho důsledky, tedy perspektivou, která doplňuje a nakonec může nahradit tradiční biochemický přístup

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.