Velký podvod s globálním oteplováním

Singer S. Fred

Singer S. Fred

publikováno: 20.06.2007 kategorie: Životní prostředí a udržitelnost

        V případě Al Goreho filmu An Inconvenient Truth (Nepohodlná pravda) nakonec narazila kosa na kámen ve formě zdrcujícícího dokumentárního filmu britské televize, který už dnes shlédly milióny lidí i na internetu. Navzdory okázalému titulu je "Velký podvod s globálním oteplováním" filmový dokument spočívající na zdravé nefalšované vědě a rozhovorech se skutečnými klimatology, včetně mé maličkosti. Na druhou stranu Goreho film "Nepohodlná pravda" je z největší části prezentací založenou pouze na emocích jediného politika. Vědecké argumenty prezentované ve filmu Velký podvod s globálním oteplováním můžeme stručně shrnout takto:

       

        1. Neexistuje žádný důkaz, že současné oteplení způsobuje produkce skleníkových plynů na základě lidské činnosti.

        Záznamy v ledových jádrech z uplynulých 650 000 let ukazují, že zvýšeným emisím CO2 v posledních stoletích vždy PŘEDCHÁZEL nárůst teploty, čili nebyl jeho důsledkem, což opět naznačuje, že nejvýznamnější příčinou přírůstku atmosférického CO2 je ohřev oceánů. Jakožto dominantní skleníkový plyn je vodní pára mnohem, mnohem důležitější než CO2. Hrozivé prognózy nastávajícího oteplení jsou téměř výhradně založeny na počítačových modelech podnebí, nicméně tyto modely roli vodní páry přesně nechápou. V každém případě, vodní páru nemůžeme mít pod kontrolou. Počítačové modely navíc nemohou najít žádné vysvětlení pro ochlazování pozorované ve větší části uplynulého století (1940-75), ani pro pozorované zákonitosti oteplení, jimž říkáme "otisky prstů". Například Antarktida se ochlazuje, zatímco modely předpovídají oteplení. A tam, kde tyto modely vyžadují, aby se střední atmosféra ohřívala rychleji než povrch, vykazují konkrétní pozorování přesný opak.

        Nejlepší možný důkaz pro podporu přirozených příčin kolísání teplot spočívá ve změnách v oblačnosti, jenž významně korespondují s pravidelnými cykly sluneční aktivity. Současné ohřívání je pravděpodobně součástí přirozeného cyklu ohřívání a ochlazování ovzduší, stopovatelného téměř milión let zpět. Existují podklady pro Středověké oteplení, okolo roku 1100 n. l., kdy Vikingové osídlili Grónsko kde pěstovali obilí, a Malou dobu ledovou asi od roku 1400 do 1850 n.l., jenž Evropě přinesla kruté zimy a chladná léta s výpadky sklizní, hladomor, nakažlivé choroby a všeobecné strádání. Zastánci oteplování způsobeného člověkem se dnes pokoušejí existenci těchto historických výkyvů podnebí popřít a tvrdí, že nynější ohřívání je "neobvyklé", přičemž používají podvržených analýz letorostů a dalších zástupných dat, vykazujících pověstný "hokejkový zlom" teplotního grafu. Tento "hokejkový diagram" byl v dokumentu dokonale zdiskreditován.

       

       2. Jestliže je příčina oteplování z největší části přirozená, pak proti tomu nemůžeme téměř nic udělat.

       Nemůžeme řídit změny na Slunci, pravděpodobném původci většiny klimatických změn. Žádné ze současných okolo problému rozvinutých schémat redukce skleníkových plynů ničeho nedosáhne; vše navrhované je naprosto bezvýznamné, nepoužitelné a nesmyslně nákladné:

- kontrola emisí CO2, ať už podle návrhů počítajících s "příděly" či prostřednictvím komplikovaného "cap-and-trade";
- neekonomické "alternativní" energie, jako například etanol a ekonomicky nepraktický "vodík";
- hromadná instalace větrných turbín a slunečních kolektorů;
- navrhované projekty pro "stahování" CO2 z komínů či dokonce z atmosféry...

       Je ironií, že i kdyby byl CO2 skutečně zodpovědný za pozorovaný trend oteplování, byly by všechny tyto plány neúčinné, pokud bychom nepřesvědčili všechny národy, včetně Číny, aby snížily svou spotřebu paliv o 80 procent!

      

        3. A konečně: nikdo nemůže doložit, že teplejší podnebí bude mít obecně negativní důsledky.

       Obávané stoupání mořské hladiny se nejeví jako závislé na krátkodobých změnách teploty, protože rychlost stoupání hladin je trvalé a rovnoměrné už od poslední doby ledové před 10 000 lety. Mnozí ekonomové ve skutečnosti argumentují, že pravděpodobnější je opak, a že oteplování s sebou přináší řadu výhod ve formě zvýšených výnosů a tím i životního standardu. Proč vlastně předpokládáme, že současné podnebí je optimální? Pravděpodobnost, že tomu tak je, je mizivě malá, což ostatně dokazuje ekonomická historie středověkého oteplení.

       Hlavní poselství filmu Great Global Warming Swindle jde však mnohem hlouběji. Pokládá otázku, proč bychom měli zasvěcovat naše tenčící se zdroje něčemu, co v podstatě nepředstavuje žádný problém, a ignorovat skutečné problémy jimž svět čelí: hlad, nemoci, odpírání lidských práv, pomineme-li hrozbu terorismu a jaderných válek? A jsme opravdu připraveni vypořádat se s živelnými pohromami, epidemiemi, které mohou vyhladí většinu lidské rasy, nebo dokonce s dopadem asteroidu, jako například toho, který kdysi vyhladil dinosaury? Politici a elity ve velké části světa přesto raději upřednostňují utrácení našich omezených zdrojů na modní záležitosti, než aby se soustředili na skutečné problémy. A pouvažujte o děsivých předpovědích, vyplývajících z pravděpodobně konkrétních světových čísel: hlavní vědecký poradce Velké Británie říká, že pokud neizolujeme naše domy a nebudeme užívat účinnější žárovky, bude v roce 2100 jediným obyvatelným kontinentem Antarktida s několika přežívajícími páry schopnými reprodukce lidské rasy. A myslí to, prosím, vážně. Vážně!...

        Dovedu si představit, že všechny tyto reklamní triky v nepříliš vzdálené budoucnosti potichu vymizí, zejména pokud se podnebí rozhodne ochlazovat tak, jako ve větší části minulého století; měli bychom si připomenout, že se Země už od roku 1998 neohřívá. Budoucí generace se na současné šílenství budou ohlížet a divit se, okolo čeho se vlastně rozpoutalo. Připomínat to budou už jen naivní filmy jako "An Inconvenient Truth" a dokumenty jako "The Great Global Warming Swindle"... 

        Atmosférický fyzik S. Fred Singer je výzkumníkem při Independent Institute. Je velmi těžké odbýt jej jako "laika, který se nevyzná v dané problematice". Byl profesorem ekologie na University of Virginia a zakládajícím ředitelem U.S. Weather Satellite Service (Americké satelitní povětrnostní služby). Je autorem knihy "Hot Talk, Cold Science: Global Warming's Unfinished Debate" (Horká slova, chladná věda: neukončená debata o globálním oteplování), kterou vydal The Independent Institute roku 1997.

Poznámka: Článek publikovaný The Independent Institute 19. března 2007 přetiskujeme v zájmu informovanosti našich čtenářů. Historie ukázala, že lidstvo lze snadno oklamat velkoryse založenými a v konečném důsledku vysoce lukrativními podvody. To dokázal například už Louis Pasteur, jemuž "vděčíme" za "bílou medicínu". Důsledky bývají fatální.

článek byl otištěn v prázdninovém dvojčísle 66-67/2007


Převzato: http://www.mwm.cz/