VELETOV U KOLÍNA - (24. - 26. 03. 2023) TECHNIKA LOREAN I.

 Redakce

Redakce

autor

18.03.2023 Oznámení

Technika Lorean v samotném důsledku realizuje dva velmi důležité procesy v mikrokosmickém pojetí lidské bytosti s vlivem do makrokosmické oblasti. Série specializovaných metod iniciuje na individuální úrovní fúzi fyziologické DNA s její vysokofrekvenční replikou která se nazývá „Světlená DNA“ a označuje se zkratkou DNAs. Za normálních okolností bohužel disponuje člověk rozštěpenou konfigurací, jež vytváří chronicky extrémně blokující stav na všech úrovní života. Vychází ze základu dlouhodobého výzkumu dr. Garjajeva, dr. Poponina (Rusko), dr. Tagarttové (Kanada), nebo dr. Poppeho (Holandsko).

Lektor Jaroslav Chvátal vyučuje tuto techniku úspěšně již 15 let a za tu dobu prošlo branami tohoto kurzu několik set studentů.

Druhým zásadním procesem, který se během studia a následné aplikace Techniky Lorean realizuje je postupná fúze klasické formy fyzického Vědomí a pojmového typu paměti s tzv. Hyperprostorovou složkou Vědomí (HP Vědomí), které ve svém výkonu používá nesmírně efektivní strukturální čili obrazovou formu paměti.

Ve chvíli kdy jsou tyto dvě základní systémové fúze ustanoveny je daná lidská individualita schopná Vědomě vstoupit do režimu tzv. „Kosmického programovacího jazyka“ v tu chvíli využívá sady speciálních grafických archetypálních nástrojů které obdrží v průběhu studia této techniky, přičemž v své finální podobě se naučí realizovat vlastní archetypální grafické nástroje potřebné pro režim Tvoření a realizace skrze „Kosmický programovací jazyk“. Možnosti využití, tedy aplikace v každodenním životě je tak rozsáhlá, že nemá podle mého názoru smysl zde tyto oblasti vyjmenovávat.

A hlavně: úspěšné absolvování Techniky Lorean otevírá bránu k nejnovějším revolučním metodám mentálního inženýrství, práce s bioenergetickým potenciálem své vlastní individuality a tvoření reality:

„Metoda S.A.T.I.R.® – (Sonicko asociační tvoření Individuální Reality)

 

Základní postuláty „Techniky Lorean“

 • 1) Existují dvě základní formy vědomí. Fyzické Vědomí a HP Vědomí (hypervědomí)

 • 2) V prehistorických dobách byla HP složka aktivní a dominantně využívaná

 • 3) Jedním z důležitých biologických nástrojů aktivující HP složku vědomí je ta část mozku, která se nazývá neocortex

 • 4) Fyzické vědomí používá dominantně nejméně efektivní formu paměti, která se jmenuje pojmová paměť. Pojmová paměť je také spojená s rozvojem intelektu a technokratického způsobu života

 • 5) HP složka vědomí dominantně využívá nejefektivnější formu paměti, která se jmenuje strukturální čili obrazová. Obrazová paměť je také spojena s nástroji přirozené intuice a umožňuje lidské bytosti se plnohodnotně a harmonicky zapojit do globální rezonance přírodních principů a zákonů makrokosmu a mikrokosmu. To umožňuje danému člověku v maximální míře a efektu nabírat s této energetické studnice přírody, tak aby daný jedinec zažil dostatek na mentální, citově emoční i fyzické úrovni svého života

 • 6) Hp složka vědomí a strukturální čili obrazová paměť využívá unikátní programovou sekvenci Vesmíru (Božský program) k intenzifikaci vývoje a rozvoje ve svém individuálním životě

 • 7) Tento unikátní Vesmírný program je trvale jsoucí a jeho produktem je realitou, kterou žijeme ve svých životech. Tak jako program v elektronickém zařízení vytváří iluzi obrazu a dějů na monitoru počítače, tak tento vesmírný Božský program vytváří realitní projekci všeho co zažíváme a svými smysly přijímáme.

 • 8) Tento Vesmírný program programuje i přírodní principy a zákony. Přírodní principy a zákony podle kterých se moduluje projev, tok a účinky jednotné energie světa jsou tedy produktem toho Vesmírného Božského programu.

 • 9) Jednotlivá informační jádra Vesmírného programu vytváří fyzické vnímatelné markery čili ukazatele. Těmito ukazateli jsou tzv. archetypální projevy Přírody (které lze vnímat v různém projevu všude) a hologramická rezonační struktura reality.

 • 10) Technika Lorean umožňuje studentům Vědomě pracovat s Vesmírným Božským programem v souladu s Principy Tvoření a praktickým způsobem aplikovat do různých oblastí svého života přirozené požitky z toho vyplývající jsou-li v souladu s Principy Tvoření.

 • 11) Základními aplikačními oblastmi praktického využití schopnosti Tvořit pomocí Vesmírné Božské programovací báze jsou:

  a) Unikátní poznání sebe sama, svých skrytých schopností a možností včetně jejich realizace v životě,
  b) Hluboké a kvalitní pochopení světa jehož jsme součástí, jeho role a poslání,
  c) Vysoce efektivní rozvoj mentální oblasti včetně vizualizačních, asociačních a paměťových schopností,
  d) Vysoce efektivní rozvoj citově – emoční oblasti,
  e) Vysoce efektivní rozvoj fyzicko biologického aparátu včetně unikátních alternativních metod léčení, stimulace světlené DNA a masivní rozvoj imunitního systému těla
  f) Umění modulovat projev energie dle svého přání v okamžikovém efektu pomocí účinků HP složky Vědomí a přímého vstupu do Vesmírného programovacího módu (energetizace, čištění, harmonizace různorodé změny stavu atp.).

 • 12) Výše uvedené praktické dovednosti nelze zneužít. Jelikož jakékoliv odchýlení byť sebemenší povahy od univerzálního Principu Tvoření je zablokováno kolektivním Vědomím Vesmíru (Bohem).

 • 13) Technika Lorean je postavena na možnostech stimulace HP složky Vědomí a obrazové paměti a světelných sekvencí DNA pomoci praktického využívání strukturálizovaných archetypálních nástrojů a hologramických funkcí Vesmírného programu.

 

Není jeden Vesmír a v něm miliardy bytostí, ale jsou miliardy bytostí – každá se svým vlastním Vesmírem. (Tento postulát je nutné velmi dobře pochopit, aby byl náležitě pochopen a doceněn význam a dosah Techniky Lorean). Každý z nás je na své individuální úrovni svobodný do té míry do které si to sám dovolí. Hranice a mantinely svobody a svých možností si určujeme my sami. Velmi moudré pro nás samotné je naučit se být prospěšný pro Vesmír.

 

Další iniciované efekty jsou následující povahy

1.) Harmonizace mozkových hemisfér formou pracovních archetypů

2.) Zjištění duchovního životního cíle a analýza životního archetypu pomocí techniky Lorean (každá lidská bytost má pevně stanovený duchovní životní cíl, který je součástí základního předem naplánovaného životního programu, který tvoří Duše ještě před aktuální inkarnací přičemž životní archetyp v sobě obsahuje ty nejdůležitější předem stanovené lidské překážky na jedné straně a silné pozitivní dispoziční vlivy na straně druhé). Pro zkvalitnění individuálního životního projevu jsou výše uvedené znalosti zcela zásadního charakteru.

3.) Základy duchovní komunikace s Vědomím těla a jednotlivých psycho-mentálních zón těla.

4.) Praktické základy aktivní práce s kosmickými řetězci archetypů a tvorba vlastních mentálních tvořivých programů s širokým rozsahem uplatnění

5.) Potencionální vylepšení paměťové kondice jedince díky postupnému praktickému využívání strukturální paměti

6.) Schopnost efektivního vyhledávání informací a příčinných souvislostí zpětně v paměťové matrici

7.) Potencionální vylepšení mentální představivosti a obrazotvornosti.

8.) Lepší identifikace životních potřeb a pružnější reagování na náhle změny situací v životě

9.) Potencionální vylepšení schopnosti výuky cizích jazyků v sekvencích, které jsou vázány na mentální pružnost a paměťovou kapacitu.

10.) Zlepšení schopnosti soustředit se a mentální koncentrace

11.) Zlepšení koordinace imunitního systému a energetické obranyschopnosti organizmu

 

Upozornění

Důležité je ovšem zdůraznit, že výsledný prakticky efekt výuky je přísně individuální povahy a je odvislý především od těchto kritérií:

1.) Pravidelné tréninkové opakování látky mimo rámec a prostor vlastního kurzu

2.) Schopnost vytvářet si podmínky pro praktické aplikování naučené látky

3.) Schopnost stanovit cíl a vybrat si oblast ve které získané schopnosti budou největším přínosem, tedy nejefektivněji se zhodnotí

 

DALŠÍ INFORMACE ORGANIZAČNÍHO CHARAKTERU A ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA - ZDE