USA přerušuje internetové spojení na Středním východě po saudskoarabských výhružkách, Rusko odpovídá vojenským letectvem

         Zprávy, které dnes obíhají v Kremlu, vykreslují pochmurný obrázek  toho, jak zoufalými se američtí váleční vůdci stali, když v situaci, kdy jejich ekonomika pokračuje ve svém volném pádu směrem k totálnímu zhroucení, zablokovali přístup k Globálnímu Internetu pro bankovní centra Středního východu v Egyptě, Saudské Arábii, Abu Dhabi, Íránu, UAR, Turecku a Kuwaitu. Tyto zprávy tvrdí, že Američané se v uplynulém týdnu 'rozzuřili', když Organizace zemí vyvážejících ropu/OPEC zamítla požadavky Američanů na okamžité navýšení ropné produkce. Dále Američany v uplynulém týdnu rozlítilo také turecké zamítnutí amerických požadavků na přerušení bankovních vazeb s íránskou bankou Bank Mellat, což nadále umožňuje Íránu přístup k celosvětovým bankovním zdrojům. Nicméně tyto zprávy uvádějí, že největší obavy byly u Spojených států vyvolány, když Saudská Arábie 'varovala' USA, aby 'ustoupily' od svých výhružek Íránu nebo aby se vyrovnaly se saudským odpojením amerického dolaru od jejich obrovských světových ropných obchodních transakcí.  

 

        Přestože se americký prezident osobně vydal do Saudského Království, aby tam loboval a zapůsobil na spojence USA na Středním východě a vmanévroval je do souhlasu s útoky zaměřenými proti Íránu na základě íránského odstavení amerického dolaru od jejich ropného obchodu - Bush byl bleskově odmítnut. 

        Je dobré si všimnout, že tyto Národy, které se odvážily odstavit americký dolar od svých ropných transakcí, Irák, Írán, Rusko a Venezuela, se dostaly pod palbu ničivých útoků ze strany Američanů a jejich západních spojenců; přičemž žádný z nich není horší než případ Iráčanů, kteří dle zpráv utrpěli více než 1 milión mrtvých, od té doby, co byl Irák napaden Američany v roce 2003.

       Avšak z těchto zpráv vyplývá, že 'nejhorší noční můra' Američanů se začala zhmotňovat, když  jejich saudskoarabští spojenci měli údajně začít s odstavováním amerického dolaru od svého ropného obchodu se záměrem nahradit rapidně upadající americkou měnu evropským eurem.

      Nicméně američtí váleční vůdci byli již dříve varováni ohledně vzrůstajících saudskoarabských obav z toho, že se stanou držiteli trilionů klesajících amerických dolarů a také že Saudská Arábie, vůbec poprvé, odmítne snížit úrokové sazby dle standardu federálního bankovního systému USA a to vedlo k obavám z panické hromadné reakce, ze strany ostatních Národů Středního východu, ve smyslu vycouvání pryč od amerického dolaru.

      Ruští vojenští analytici ve svých zprávách tvrdí, že Spojené státy se pod takovouto hrozbou, ke které se ještě přidalo přiblížení se saudskoarabského krále k íránskému prezidentovi Ahmadinejadovi, opřely o jednu ze svých takzvaných  'nukleárních alternativ' tím, že přerušily čtyři hlavní podmořské kabely napojující ústřední bankovní centra Středního Východu na jejich západní, a celosvětové, protějšky.

      Dosah a dopad tohoto přerušení kabelů je pro bankovní centra Středního východu až takový, že je jim odepřen přístup k Automatizovanému mezinárodnímu bankovnímu systému (SWIFT), jehož základna je v Bruselu a který denně vyřídí až 12,7 milionů zpráv obsahujících instrukce ohledně množství mezinárodních převodů peněz mezi bankami, což by učinilo Saudskou Arábii, či jakoukoli jinou zemi Středního východu, neschopnou změnit dříve zakódované - před ztrátou komunikace - měnové instrukce.

       Akce, které učinila Moskva vůči Západu byly s ohledem na toto přerušení kabelů ze strany USA rychlé, neboť prezident Putin nařídil stíhačkám a bombardérům vojenského letectva, aby okamžitě jednali v zájmu ochrany vitálních podmořských kabelů Ruských Národů v Arktickém a Atlantském oceánu.

      O akcích ruského vojenského letectva se můžeme dočíst v článku zpravodajské služby Reuters News Service nazvaném "Rusko vysílá bombardéry a stíhačky do Atlantiku a Arktického oceánu", jenž říká:

      "Piloti vojenského letectva budou provádět v těchto oblastech cvičení, včetně rekognoskace a raketových bombových útoků,  na útok námořních sil ze strany hypotetického nepřítele, boj vzduch-vzduch a doplňování paliva a patrolování", řekl mluvčí vojenského letectva. Skupina bombardérů zahrnovala dva Tupolevy Tu-160, strategické bombardéry, jimž NATO dalo krycí název "Blackjack", dva letouny s turbovrtulovým motorem  Tu-95,  strategické bombardéry "Bear", a osm Tu-22, bombardérů "Blinder". MiG-31 a stíhačky Su-27 byly také vyslány do oblasti."

       Neznáme finální výsledek těchto událostí, ale máme k dispozici výpověď jednoho ruského bankovního vedoucího pracovníka, který si přeje zůstat v anonymitě a říká: "Kdyby Saudská Arábie skutečně odpojila svou ropu od amerického dolaru, Spojené státy, ze všech praktických pohledů,  přestanou být Světovou Velmocí, neboť jejich ekonomika se kompletně zhroutí, jelikož americký dolar nemá žádnou hodnotu sám o sobě a sám ze sebe kvůli ohromující zadluženosti Američanů.

      Bez ropy nejsou ničím."


Převzato: www.whatdoesitmean.com

(c)2008 Translation: Adriana Křížová