UFOlklor: III. Démonologie & mytologie UFO: Evangelium kosmické hrůzy (3)

San

San

publikováno: 15.02.2018 kategorie: Ufo

Bublinový mnohovesmír

„Globule – kulaté či vejcovité,“ jsou spojovány zejména se Setem coby Velestarým, jehož „maska byla shlukem koulí hrajících duhovými barvami: ohavný Yog-Sothoth, navěky zpěněný jako prvotní sliz v nukleárním chaosu za nejzazšími výspami prostoru a času!“[26]

Teorie chaotické inflace, v podstatě varianta teorie o kosmické inflaci, předpokládá, že mnohovesmír neboli vesmír jakožto celek, se rozpíná a bude tomu tak navždy, avšak některé oblasti vesmíru se rozpínat přestaly a vytvářejí různé bubliny (podobně jako póry naplněné kysličníkem uhličitým vznikajícím v kynoucím těstě při přípravě chleba). Takové bubliny jsou embryonální úrovní mnohovesmíru. U jednotlivých bublin může docházet ke spontánnímu rozpadu symetrie majícího za následek odlišné vlastnosti, jako třeba různost fyzikálních konstant.

Bublinový mnohovesmír

Podstata pohonu mezihvězdné lodě, tzv. "Alcubierrův pohon", spočívá v tom, že emuluje nadsvětelnou rychlost tak, že manipuluje se základními stavebními prvky časoprostoru. Teoreticky by tedy k cestě nadsvětelnou rychlostí stačilo kolem lodi vytvořit warpové pole,[27] a tím ji oddělit od fyzického vesmíru vlastní bublinou. Teoretický základ pro tento způsob cestování připravil fyzik Miguel Alcubierre v 90. letech dvacátého století.[28] Kosmická loď by před sebou drtila prostor způsobem podobným hypotetickému „velkému křachu“ (opak velkého třesku), protože za lodí by prostor opět vznikal. Vznikla by tak jakási prostorová bublina (neboli warpové pole), která by nebyla omezena fyzikálními zákony vesmíru.

Warpové pole Alcubierreova pohonu

Tato teorie využívá faktu, že rychlost rozpínání (a smršťování) vesmíru není ničím omezená, ani rychlostí světla. Stejně jako se vesmír při svém vzniku rozpínal rychleji, než je rychlost světla, mohla by se tak přemisťovat i kosmická loď, která by se však vlastně vůbec nepohybovala, takže by neporušovala teorii relativity – své místo v prostoru by měnil jenom warpový ostrůvek. Bublinu by od okolního vesmíru dělila tzv. zvláštní hmota, podivný kvantový stav, při němž má hmota negativní energii.

Před pár měsíci šokoval fyzik Harold White zástupce aeronautického průmyslu, když oznámil, že jeho tým vyvíjí v NASA warpový pohon s nadsvětelnou rychlostí. Jeho konstrukce by mohla jednoho dne dopravit kosmickou loď k nejbližší hvězdě během pár týdnů. Whitea to napadlo, když přemýšlel nad jednou rovnicí formulovanou Miguelem Alcubierrem. Michio Kaku tituloval jeho teorii „cestovním pasem do vesmíru,“ využívající kapsu, bublinu, v „kosmologickém kódu“ k expanzi a kontrakci časoprostoru.

Star Trek: Vulkánský křižník

„Pamatujte na to, že lokálně nic nepřekročí rychlost světla, ale prostor může expandovat a kontraktovat jakoukoliv rychlostí,” sdělil White reportérům. „Ovšem časoprostor je opravdu neohebný na to, aby vytvořil expanzní a kontrakční efekt, aby pro nás byl užitečný k dosažení hvězdných destinací v rozumném časovém horizontu, a vyžadoval by spoustu energie. Na základě analýzy, na níž jsem pracoval posledních osmnáct měsíců, by tu mohla existovat naděje. První výsledky naznačují, že jsem objevil něco, co bylo po celou tu dobu přítomno v matematice. Najednou jsem si uvědomil, že pokud zhustíte energetický prstenec negativního vakua – šiftující tvarově z pásu do tvaru koblihy a oscilující warpové bubliny, můžete silně zredukovat množství potřebné energie – a tím snad i převést tuto ideu do praxe.“[29]

 

Démonologie a theosofičtí mimozemšťané

Sakralizace mimozemšťanů původně vedla k chápání těchto vetřelců jako v podstatě dobrotivé mesianistické postavy – jakéhosi „technologického anděla“. K tomuto postoji hodně napomohla studená válka, během níž vznikla celá řada kultů UFO.[30] Mýtus přitahoval ty, kdož vyhlíželi mimozemské spasitele v době, kdy naše planeta byla politicky i vojensky nestabilní. A vzhledem k tomu, že kult UFO má kořeny v theosofické tradici, náboženské vnímání mimozemšťanů mělo sklon být podstatným způsobem poplatné konceptu moudrého a laskavého mistra.

Při vytváření obrazu zlovolného mimozemšťana se kulty UFO a unesení neobrátili k theosofii a východním náboženským tradicím, nýbrž k mýtům a symbolům křesťanské démonologie. Kromě toho, při zkoumání původu a povahy démonologie soudobých kultů UFO a spirituality zaměřené na problematiku únosů UFO je třeba obrátit pozornost k významu západní popkultury, která – sama o sobě ovlivněná křesťanskou tradicí – přispěla k utváření jak populární démonologie, tak i UFO mytologie, a obojí se naopak spojilo do UFO démonologie.[31]

Venušan vítá George Adamskiho

UFO skupiny a kontaktované osoby už od počátku 50. let prohlašovaly, že přijímají poselství od vysoce duchovně vyvinutých, morálně nadřazených, technologicky pokročilých a dobrotivých bytostí s hlubokým spasitelským zájmem o lidstvo blížícího se nukleárnímu sebezničení. V dané době probíhal rovněž zásadní technologický pokrok a úpadek náboženství. Bylo tedy méně pravděpodobné, že bychom se mohli nadít spásy ze strany tradičních náboženství, a jak Jung argumentoval, šlo o počátek kosmického věku, kdy si lidé začali vážně představovat život za hranicemi svého pozemského domova. Nelze se tedy divit, že politické a kulturní prostředí na konci čtyřicátých a v průběhu padesátých let dvacátého století vytvořilo živnou půdu pro fascinaci UFO a návštěvy mimozemšťanů.

Za pozornost rovněž stojí skutečnost, že velmi významný vliv v historii kultů UFO měla theosofická tradice, v níž se mluví o jiných světech a mimozemských civilizacích. H. P. Blavatská, zakladatelka moderní theosofie, hloubala nad existencí venušského „Pána plamene“, který podle výkladu Charlese Leadbeatera náležel k nejvyšší hierarchii vládnoucích mistrů. Dalším takovým byl Guy Ballard, zakladatel hnutí Já jsem, jenž pod pseudonymem Godfre Ray King prohlašoval, že se setkal s dvanácti Venušany, kteří mu zjevili, že Venuše je domovem rasy technologicky a spirituálně vyspělých bytostí.[32] Nepřekvapí tedy, že kulty UFO[33] ovládali lidé s theosofickou tradicí. Patří mezi ně i George Adamski, první a rozhodně nejvlivnější kontaktér, a také George King, zakladatel jednoho z nejstarších kultů UFO, společnosti Aetherius (1954).

Star Trek: Klec

William M. Alnor učinil pozoruhodné prohlášení: „Věřím, že UFO jsou skutečná, představují však ďábelská mámení z druhé strany. A věřím rovněž, že některé z létajících strojů, jež údajně přistály, mohou být dílem padlých andělů; nejsou hmotné povahy, jsou však skutečné.“ Randall Baer zase důrazně prohlašuje, že „v UFO se skrývá nesmírně mocná síla, ať už jde o cokoliv. Tato síla je dozajista démonické povahy a má mimořádnou schopnost vymývat lidem mozky.“ Douglas Groothuis, zakládající svůj názor na hermeneuticky podobném podezření, píše: „Křesťané by měli přehodnotit [a vnímat mimozemšťany] jako škodolibou maškarádu jistých velmi pokleslých démonických bytostí a příšer.“ „Reflexe klíčového tématu křesťanské démonologie, může odhalit úmysly těchto vesmírných démonů,“ píše Frank Allnutt, „jejichž cílem je mást lidi ohledně pravé podstaty spásy, totiž našeho Pána Ježíše Krista.“

Podrobnějším studiem zpráv týkajících se krajních podivností (nebo tzv. „zatracených dat”) se můžeme přiblížit pochopení podstaty těchto jevů, jinak selžeme a nepoučíme se z toho, co se nás pokoušel naučit Charles Fort. Informace, ať už jakkoliv bizarní či zvláštní, je třeba vzít v úvahu.

-konec třetí části-

---------------------------------------------------------------------

 

REFERENCE

[26] H. P. Lovecraft & August Derleth: Strážci z hlubin času. Volvox Globator, Praha 2016. Novela Ten, kdo číhá na prahu, str. 182. Srv. první část článku UFOlklór: I. Psychomytologie, pozn. č. 35.

[27] Srv. https://cs.wikipedia.org/wiki/Warp_pohon.

[28] Miguel Alcubierre: The Warp Drive: Hyper-Fast Travel Within General Relativity (1994).

[29] Srv. http://www.untold-universe.org/2017/12/nasas-stunning-breakthrough-its-first.html, česky zkráceně viz https://www.national-geographic.cz/clanky/nadsvetelny-warp-pohon-je-mozny-nasa-uz-na-nem-pracuje.html.

[30] Viz https://en.wikipedia.org/wiki/UFO_religion a https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UFO_religions.

[31] Christopher Partridge: Alien demonology: the Christian roots of the malevolent extraterrestrial in UFO religions and abduction spiritualities. Religion 34, 2004, str. 163.

[32] Godfre Ray King: Unveiled Mysteries. Saint Germain Press, Chicago 1934.

[33] Podrobně viz https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UFO_religions.

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly