UFO INCIDENT V KECKSBURGU (1)

Gerschitz Oliver

Gerschitz Oliver

autor

14.09.2020 Ufo

Havárie UFO v Kecksburgu nebyla doposud plně prozkoumána. Existuje však tolik svědků a solidních důkazů, že tuto koauzu již nelze zpochybňovat. Podle zpráv očitých svědků z řad místních obyvatel a novinářů, došlo 9. prosince 1965 k havárii neidentifikovaného objektu. Stalo se tak v lesním porostu poblíž Kecksburgu v Pensylvánii. Krátce předtím tisíce lidí spatřilo na obloze ohnivou kouli, která se zajímavým způsobem pohybovala po obloze. Svědci v Kecksburgu měli dojem, že objekt nekontrolovaně přistál, spíše, než narazil do země. Co byl tento objekt zač? Některé hlasy také tvrdily, že mnozí obyvatelé z dotčené lokality byli přinuceni k mlčení. Věděli o něčem, co by se nějakým způsobem vztahovalo utajenému vládnímu programu? Nebo se stali svědky něčeho, co muselo být před veřejností utajeno?  

 

„Nouzové přistání“ v obydlené oblasti?

Ale vraťme se zpátky do odpoledních hodin 9. prosince roku 1965. Bylo přesně 16:47, když k tomu došlo. Obyvatelé Kecksburgu viděli, jak tento podivný předmět spadl do nedalekého lesa. Nebyl však slyšet žádný náraz, nebo exploze. Mnozí spatřili sloupec modrého kouře, který pak stoupal vysoko k nebi. Podle zpráv očitých svědků, někteří obyvatelé okamžitě vyrazili do lesa a snažili se havarovaný objekt nalézt. A skutečně se jim to nakonec podařilo. K jejich překvapení našli zvláštní kovový předmět, který stále kouřil, přičemž byl částečně zaryt do země. Jeden z prvních, kterému se podařilo k tělesu dostat, byl Jim Romansky. Ten také později uvedl:

"Přímo přede mnou se objevil onen obrovský kovový předmět. Měl tvar obrovského žaludu. V jeho spodní části bylo patrné velmi zvláštní vyboulení. Přišlo mi, že ta věc mohla být vyrobena z bronzu nebo mědi. Barva se dala jen stěží popsat.“  

Kresba kecksburgského objektu nalezeného podle svědků

Po nějaké době, jak Romansky tak další svědci zjistili, do Kecksburgu dorazili ozbrojení američtí vojáci. Přijeli na kamionech s dalším těžkým vybavením. Jim Romansky k tomu uvádí:

"Ti vojáci, když dorazili na místo dopadu v lese, byli velmi odhodlaní. Jeden z nich se rozhlédl, spatřil havarovaný objekt. Stál jsem tam nejméně s čtyřiceti dalšími lidmi z města. Když nás vojáci spatřili, jeden z nich, zřejmě velitel takovým vojenským tónem oznámil, že oblast je nyní zakázanou zónou a všichni ji musíme okamžitě opustit.“

Romansky a další svědci uvedli, že objekt zůstal na místě havárie jen několik hodin. Vojsko ho velmi rychle vyzdvihlo ze země a naložilo na náklaďák. Jim Romansky upřesňuje:

"Byl tam obrovský podvalník se dvěma částmi a s tažným zařízením vzadu. Když odjížděli, byla v zadní části podvalníku vidět velká plachta, která objekt zakrývala. Obrys tělesa byl přesto velmi dobře vidět. Prostě krycí plachty byly připevněny tak pevně, že bylo vidět tvar odváženého tělesa. Bylo zcela zřejmé, že odvážejí tu věc, která předtím spadla v nedalekém lese.“

Kolona vojenských vozidel, opustila Kecksburg pozdě večer. Podle všech dostupných informací vojáci směřovali na leteckou základnu Lockbourne v Columbusu ve státě Ohio. Neznámý objekt zde byl hangárován jen krátkou dobu. Nakonec náklad skončil na základně leteckých sil Wright-Patterson v Daytonu v Ohiu. Vědci se domnívají, že americká vláda o tomto objektu věděla. Připravený tým byl rychle upozorněn na nutnost zajištění havarovaného tělesa. Na první pohled by se mohlo zdát, že za nějakou dobu se událost zapomnělo. Opak byl pravdou. Pro očité svědky to všechno mělo své následky. Majitel jedné z rozhlasových stanic – John Murphy – si uvědomil, že jde o velmi důležitý problém. Rozběhl intenzivní šetření, postupně se mu podařilo získat velmi zajímavé kontakty na důležité svědky, se kterými uskutečnil celou řadu velmi zajímavých rozhovorů. Celá řada svědků se neustále vracela k nějakým podivným nápisům ve spodní části havarovaného tělesa. Nebylo to normální písmo a stejně tak nešlo o japonské, nebo čínské hieroglyfické znaky.  

John Murphy byl také informován, že lidé v Kecksburgu se bojí, protože kvůli vojákům ve vesnici byla situace velmi napjatá. Svědkové havárie UFO byli ve skutečnosti velmi razantním způsobem zastrašováni. Někteří z nich opakovaně Johnovi Murphymu volali, různě měnili své výpovědi, nebo svá prohlášení dostatečně odvolali s tím, že se zmýlili. Ti lidé byli velmi vyděšeni. Je zřejmé, že stejně jako tomu bylo v případě Roswellu i zde armáda vyvíjela na svědky velký tlak. Takže u Kecksburgu muselo dojít k něčemu velmi vážnému.

Jim Romansky k tomu ve svém vlastním prohlášení řekl:

"Myslím, že i mnohým jiným lidem postupně došlo, že se stalo něco velmi neobvyklého. Té noci byla armáda uplně všude. Ve městě kontaktovali každou rodinu. Identifikovali každého jednotlivého člověka, který něco viděl, nebo se ocitl v blízkosti havarovaného objektu“.

Vláda USA zde očividně prováděla velmi specifickou politiku. Je zřejmé, že některá pozorování UFO spadá do agendy mimozemských objektů. Armádní a politický establishment dělá vše proto, aby se zabránilo úniku pravdy. Armáda v Kecksburgu pravděpodobně velmi dobře věděla, že má, co do činění s kosmickým plavidlem. Co ale nasvědčuje tomu, že objekt z Kecksburgu je mimozemskou kosmickou lodí?  K této otázce se později ještě jednou vrátíme. Pak došlo ke sporům o důvěryhodnost. Někteří lidé byli přesvědčeni o tom, že to, co spadlo, byl meteorit.

Hlavní svědek Romansky:

"Ptali jsme se, co to vlastně havarovalo? A někdo od vojáků zakřičel: Byl to meteorit. Podíval jsem se na jiného chlapa a oba jsme se začali rozzuřeně smát. Protože to nebyl meteorit. Ne, ani náhodou. Rozhodně to meteorit nebyl.“

Později armáda uvedla tuto verzi do svého oficiálního prohlášení. Objektem prý byl meteorit. Co však zcela vylučuje tuto hypotézu, je trajektorie objektu. Předmětný objekt byl nejdříve spatřen v podobě letící „jasně zářící koule“ na území Kanady. Poté byl spatřen na obloze v mnoha státech USA: Michiganu, Indianě, Ohia, a nakonec i Pensylvánie. Bez ohledu na to, o jaký objekt se v Kecksburgu jednalo, máme jistotu (díky tisícům svědků), že těleso během pohybu na obloze častokrát provádělo změny směru letu – prostě a jednoduše inteligentně manévrovalo.  

Žádný meteorit, žádné přirozené těleso toto nedělá. A meteorit to nedělá. Meteority jsou kousky horniny, které hoří v zemské atmosféře. Padají k zemi velmi vysokou rychlostí a nemění směr. Uvedení očití svědci si všimli, že když předmět sestupoval, pohyboval se v poslední fázi velmi pomalu. Neviděli klasický meteoritický „ohon“, ale na konci jen jediný proud plamene. Pokud si toto vše složíme dohromady, máme zde hořící předmět, který zřejmě kontrolovaně přistál; pak tu máme kovový trup, který neměl sváry; na předmětu byly podivné neznámé značky a americká armáda, která tam byla velmi rychle. Všechno se zdá být naprosto věcné.  Svědci vypověděli, že armáda byla na místě v Kecksburgu opravdu velmi rychle. Také svědčili o tom, že vojáci dorazili koordinovaně zřejmě z několika různých základen. V případě dopadu meteoritu by tam armáda nebyla tak rychle.

Podivná trajektorie kecksburského UFO. Nad Ohiem objekt provedl
náhlou změnu směru letu o 90 stupňů. Tím lze vyloučit havárii meteoritu.

Stanné právo v Kecksburgu

Podle Jima Romanského přišla do města armáda a okamžitě obsadila některé ze státních úřadů:

"Dostali se do budovy hasičského sboru. Říkám vám, šlo o reálnou vojenskou invazi. Myslím, že všude byly džípy, auta a kamiony. Uniformy byly všude. U dveří stáli vždy nejméně dva ozbrojení strážci. Nemohli jsme pořádně ani na toaletu. Všechno mi to velmi připomínalo válku. Vojáci vyhlásili stanné právo.“

Podle některých insiderů existuje již mnoho let utajený protokol pro revitalizaci mimozemských objektů. Ten také zahrnuje existenci speciálních vojenských týmů, které mohou být okamžitě na místě, pokud dojde k něčemu takovému jako v Kecksburgu, nebo Roswellu. Tyto oddíly jsou však využívány pouze tehdy, když se stane něco opravdu důležitého. Co však říká sama americká armáda na tento incident? Výzkumník Stan Gordon našel záznamy o „662 vojenské letce“. Tato letka byla také známá jako „speciální sledovací letka“.

Dokumenty dokazují, že některé jednotky této letky byly přímo zapojeny do operace v Kecksburgu. V archivních vojenských záznamech z prosince 1965 však nebyly nalezeny žádné odpovídající záznamy. Insideři si myslí, že celá akce byla prohlášena za tajnou, a proto o ní nebyly nalezeny žádné oficiální dokumenty. Je zajímavé, že po tolika letech nebyly žádné informace o tomto incidentu zveřejněny na veřejnosti. Co je na incidentu v Kecksburgu tak tajemného, že dodnes, nemůže být nic z toho na oficiální úrovni propuštěno?

-pokračování-

Další díly