UČENÍ "MAAT II." - NÁSTAVBA "TYRKYSOVÝCH KÓDŮ"

 Redakce

Redakce

autor

25.05.2023 Oznámení

Thovt, Hermes Trismegistos, Imhotep a Tutmos III. jsou inkarnace jednoho a toho samého Ducha. Odkaz Tutmose III. tvoří dominantní iniciační platformu "Učení MAAT". Odkaz Tutmose III. obsahuje rozsáhlý soubor doposud nezveřejněných ani nepublikovaných staroegyptských mystérií, která jsou však svým významem určena výhradně pro současnou dobu. Ve své podstatě tvoří vysoce efektivní rámec praktických nástrojů umožňující nastartovat svůj osobní duchovní vývoj přesně v souladu s požadavky této doby a svého vlastního nadčasového reinkarnačního poslání.

1. Jakým způsobem dosáhnout kontaktu a vnitřní komunikace se svou nejsilnější inkarnací. 

2. Praktická iniciace do užití "Energetických klíču sféry Osirise" - metodologie práce na uvolnění karmických blokující úrovní.

3. Energetická a vibrační analýza Cheopsovy pyramidy + nelokální napojení na aktuální energo-informační platformu Gizy. Obohacující potenciál na fyziologické, citově-emoční a mentální úrovni obyvatel "Země Dvouocasého Lva".

4. Energetická a vibrační analýza "Chrámu Kom - Ombo" + nelokální napojení na jeho aktuální energo-informační platformu. Obohacující potenciál na fyziologické, citově-emoční a mentální úrovni obyvatel "Země Dvouocasého Lva".

5. Praktická iniciace do užití "Energetických klíčů sféry Ptaaha" - metodologie práce na uvolnění karmických blokující úrovní.

6. "Tajemství Času" - "Časové cyklické uzly" + praktická metodologie využití energetického potenciálu tohoto fenoménu.

7. Struktura "Planetárního času Země" a jak ovlivňuje energetické systémy lidských éterických těl.

8. Průběžně vedená konzultace.

TENTO SEMINÁŘ JE URČEN I PRO ZCELA NOVÉ STUDENTY, KTEŘÍ SI MOHOU ZPĚTNĚ ZAKPUPIT STUDIJNÍ SKRIPTA A ZVUKOVÉ NAHRÁVKY ZE SEMINÁŘŮ  "TYRKYSOVÉ KÓDY" I., II. A "UČENÍ MAAT" I. - (chvatal@matrix-2001.cz). Detailní rozbor obsahu učiva "TYRKYSOVÝCH KÓDŮ" - https://www.matrix-2001.cz/clanek/uvodni-informace-k-blizicimu-se-seminari-uceni-arkturianu-tyrkysove-kody-cesta-trunu-8332

INFORMACE ORGANIZAČNÍHO CHARAKTERU + PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA TÉTO AKCI - ZDE