TŘÍPRSTÉ BYTOSTI A AKTUALIZACE UDÁLOSTÍ Z PERU - AKTUÁLNÍ VÝSTUPY Z ANALÝZ ZÍSKANÝCH VZORKŮ DNA (1)

Howe Linda Moulton

Howe Linda Moulton

autor

09.06.2018 Exkluzivně

Před několika dny, jsem měl v Praze poměrně důležité pracovní setkání s majitelem naší americké sesterské společnosti "TV Gaia". Souběžně má redakce obdržela novou aktualizační epizodu, jež je součástí seriálu "Nazca", který můžete v české verzi sledovat na našem internetovém portálu "Matrix-2001.cz". Tuto novou epizodu odvysíláme ve volně přístupném režimu zítra, čili tuto neděli.

 Od mého přítele a kolegy, jsem se dozvěděl, že Linda Moulton Howe (spolupracovník TB Gaia) zveřejnila jakýsi aktuální souhrn toho všeho, co se přímo dotýká problematiky tříprstých bytostí z Cuzca v Peru. Nyní máte možnost v české verzi si příslušný materiál přečíst také v otevřeném volně přístupném režimu. Jinak televizní a vědecký tým naší sesterské společnosti, aktuálně odletěl do Peru, kde byl obnoven rozsáhlý výzkum, který naváže na fakta, která jsou nám již dobře známá.

Pro lepší orientaci v této zajímavé problematice, si můžete samozřejmě zpětně shlédnout všechny dostupné epizody obou dvou seriálů, které v dané věci podávají skutečně vyčerpávající informace včetně bohatého dokumentačního materiálu ve vysoké kvalitě. Nyní tedy již předám slovo Lindě Howe. Pouze bych chtěl upozornit na to, že informace vedené v tomto materiálu jsou vskutku interesantní povahy.

Jaroslav Chvátal

----------------------------------------------------------

 

Zhruba před 2000 lety, se objevila tzv. "Kultura Paracas" v Peru, která je typická svými výrazně protáhlými lebkami. Potomstvo této kultury vytvořilo především v oblasti Pālpā a Nazca velmi výrazný kreativní odkaz v podobě skupiny asi 1600 rovných linií velmi podivného charakteru a geoglyfů na vrcholcích a úpatí kopců Pālpā a na ploché náhorní plošině v Nazca Ta se nachází nějakých 45 kilometrů jihovýchodně od Pālpā. Přímo na náhorní plošině Nazca, se nachází přes 800 rovných linií, 300 geometrických obrazců a na 70 útvarů v podobě různorodých rostlin a živočichů.

Čistě pro připomínku. Nazca se nachází nějakých 320 kilometrů jižně od Limy, Peru. Pālpā pak asi 45 kilometrů severozápadně od Nazcy. Lokalita Ica se nachází 85 kilometrů severozápadně od Pālpā a Paracas na pobřeží Tichého oceánu, je od Pālpā vzdálen nějakých 140 kilometrů. Výše uvedené záhadné geoglyfy jsou vyrýsovány do hloubky asi 35 cm do podloží a většinu z nich lze vidět jasně a zřetelně pouze ze vzduchu.

To je také důvod, proč tyto útvary byly objeveny až v roce 1939, kdy nad avízovaným regionem bylo možné cestovat letecky. Ještě mnohem více geoglyfů existuje v mnohem méně známé lokalitě, která se jmenuje Pālpā. Zdejší útvary jsou ještě o 1000 let starší, než geoglyfy v Nazce. Rovné linie jsou také  mnohem delší a i masivnější charakteristiky.

Dlouhé, rovné linie v Pālpā, Peru

Dodnes nebyl nikdo schopen vysvětlit, proč na 2000 geoglyfů a jakýchsi "přistávacích drah",  bylo doslova vygravírováno do místního podloží. Je to určitý paradox, ale lokality Nazca a Pālpā jsou mnohem více prozkoumány místními lupiči, kteří jsou známí pod termínem "huaqueros". V podstatě se jedná o velmi aktivní vykradače hrobů a pokladů. Faktem je, že po celém světě existuje obrovský černý trh, ve kterých se pohybuje ohromující množství finančních prostředků.

Tito "huaqueros", jsou teoreticky schopni získat všechny druhy možných artefaktů pro svou širokou a velmi bohatou klientelu. Údajně tyto aktivity fungují proto, že peruánská vláda podporují přísné celní zákony, které v podstatě nedovolují, aby žádná ze starověkých  archeologických památek legální způsobem opustila tuto zemi.

Mimo zmíněných "huaqueros", pak existují jakýsi "YouTubers", kteří hledají různorodé způsoby, jak výrazným způsobem zvednout pro-kliky na svém kanálu, což do určité míry zvedá finanční příjem. Dne 6. října 2016, peruánský "YouTuber", jež se jmenuje Paul Ronceros, objevil v jednom místním televizním programu v Peru oznámení o nálezu "mimozemských", či "plazích forem mumií" s třemi prsty na horních a dolních končetinách, jež byly nalezeny anonymní skupinou "huaqueros".

Na začátku června loňského roku 2017, TV Gaia z Boulderu, Colorado, vyslala vlastní produkční tým do oblasti Cuzca, Peru, v čele s reportérem a vyšetřovatelem Jaime Maussanem z Mexico City, Mexiko. (viz. naše materiály:  https://www.matrix-2001.cz/gaia-video-serial/nazca-nove-objevy-16 a https://www.matrix-2001.cz/gaia-video-serial/hledani-ztracenych-bohu-19, J.CH.). V Peru se výše uvedený produkční tým setkal s prezidentem "Inkari Ústavu", Thierry Jaminem PhD v jehož muzeu se nacházely inkriminované artefakty.

Podle informací, které máme k dispozici, byl dr. Jamin osloven skupinou "huaqueros", kteří nalezli mumifikované ženské tělo pokryté bílým práškem s tím, že chtěli zjistit, co vlastně nalezly, neboť skeletální taxonomie, byla v jistých bodech velmi vzdálená klasické humanoidní bytosti. Dr. Thierry Jamin měl ženské tělo uložené ve velkém plastovém obalu, který byl vynesen na střechu ústavu. Zde byl pořízen první oficiální kamerový záznam, jenž byl ze strany TV Gaia odvysílán 20. června 2017 (viz. první epizoda seriálu "Zvláštní zpráva: Odhalení z Nazca"", pozn. J.CH.).

Jak se čtenáři sami mohou přesvědčit, na kamerovém záznamu, je vidět holé tělo bez srsti, dlouhou oválnou dozadu protáhlou lebkou s velkými očními důlky a malým plochým nosem. Na obou horních i dolních končetinách jsou patrné tři velmi dlouhé prsty. Každý prst je složen ze šesti kloubních článků (na rozdíl od člověka se třemi články). Mumifikované tělo bytosti, které bylo mezitím pojmenováno "Maria", se nacházelo ve stejné poloze v jaké bylo nalezeno uvnitř velkého kamenného sarkofágu.

Položme si nyní otázku. Existují někde ve světových dějinách odkazy na tříprsté bytosti? Po pravdě řečeno, není jich mnoho, ale ty nejprůkaznější pochází právě z Jižní Ameriky a z oblastí, které mají s nálezem podivných mumifikovaných těl jistý vztah. Tento fakt odhalil pátrací tým TV Gaia. Mimo jiné se jedná o petroglyfické úlomky na kterých se nachází zřetelné vyobrazení humanoidní bytosti se třemi prsty na dlouhých rukách (viz. obr. níže).

Na tomto místě je potřeba upozornit, že tato forma se nazývá "tridaktylní". Tridaktylní formou končetin disponovali například předci současných koní (Protohippus a Hipparion). I někteří současní ptáci disponují tříprstou formou (Emu, dropové, křepelky apod.).

Gaia televizní štáb nahrával v "Inkari Institutu" v Cusco v červnu 2017,
přičemž fotografoval tento skalní střep s vyobrazením tříprstého humanoida
Foto:  © 2017 by Gaia TV

.Pojďme dál. Analýza bílého prášku ukázala, že se jedná o bílou infusoriovou hlinku (směsice vápna, uhličitanu a oxisu křemičitého). Jde o diatomit z kopců v oblasti Pisco/Palpa/Nazca/Ica. V podstatě se jedná o anorganickou látku, která se formovala v pravěkých dobách na dně moří před tím, než v důsledku velkého kataklysma, byla celá tato oblast prudce vyzvednuta do výšky několika tisíc metrů. Původní mořské dno bylo hustě poseto mrtvými oceánskými jednobuněčnými řasami, mušlemi a rozsivkami v tenkých vápencových vrstvách, které byly v době vyvrásnění vtlačeny do pozdější kopcovité peruánské krajiny.

 [Poznámka redakce : Křemelina se skládá z výrazné směsi 33% oxidu křemičitého, 19% vápníku, 5% sodíku, 3% hořčíku a 2% železa, a může být přítomno až 15 dalších  prvků, jako je bor, mangan, titan, měď a zirkonu.]

Hlava ženského mumifikovaného těla - „Maria“
s velkým očními důlky pokryté bílou zeminou.
Foto: © 2017 Barry Fitzgerald
 Prezident "Inkari ústavu", dr.Thierry Jamin, zkoumá ženské tělo neznámého původu,
které disponuje třemi prsty na rukoách a nohou, ušní otvory bez boltců na povrchu těla,
zuby, velké oční důlky a protáhlá hlava, což by mohlo odkazovat na genetický profil
starověké peruánské kultury Paracas před 1.800 až 2.000 let.
Foto: © 2017 Gaia TV.
Foto se svolením "Historického muzea Paracas".
V místnosti se nachází více jak 40 prodloužených lebek,
které byly nalezeny na různých místech v Peru.

Provedenou uhlíkovou analýzou ženského těla, bylo určeno jeho stáří do doby před 1800 lety.  "Huaqueros" se mezitím přiznali k tomu, že na inkriminovaném místě nalezli asi 20 malých a zjevně uměle vyrobených asi 60 cm vysokých těl, které prý byly roztroušeny na různých místech podzemních prostor, kde došlo k nálezu velkého sarkofágu s "Marií" uvnitř.

Poté, co TV Gaia zveřejnila první zprávy z Peru, vydali se 14. července 2017 do regionu Nazca/Cuzco i dva reportéři z anglického magazínu "Phenomenna", kteří na inkriminovaných místech chtěli nastartovat svůj vlastní individuální výzkum. Kromě již známé "Marie" se jim do rukou dostala videokazeta s kamerovým záznamem stejného, ale menšího mumifikovaného těla (jakási dětská verze "Marie"), které bylo pojmenováno "Wawita". O necelé dva měsíce později - 24. srpna 2017, Steve a Barry odvysílali svůj vlastní video dokument.

-pokračování-