TŘETÍ SÍLA (25)

Farrell Joseph

Farrell Joseph

autor

27.05.2024 Exkluzivně

Zmínka o supravodičích opět připomíná Hudsonova pozorování anomálií ztráty hmotnosti v jeho podivném materiálu a jejich vysvětlení fyzikem Halem Puthoffem. Všimněte si však, co Dröscher a Häuser uzavírají ohledně konfigurace experimentu: protože umělé gravitační pole bylo generováno v rovině rotace supravodiče, a nikoli v rovině rovnoběžné s osou rotace, nemohl z experimentu plynout žádný praktický pohonný přínos. A právě v tom spočívá Heimova jedinečná teorie:

"...Teoretické úvahy získané na základě rozšířené Heimovy teorie vedou k závěru, že by mělo být možné experimentálně vytvořit gravitační pole působící rovnoběžně s osou rotace rotujícího prstence... a tak, pokud se potvrdí, by mohlo sloužit jako demonstrátor principu pohonu pole.223 Autoři pak navrhují přístroj pro ověření této hypotézy sestávající ze dvou protiběžných rotujících soustav uspořádaných podle předpovědi Heimovy teorie jedna nad druhou, přesně tak, jak jsem se domníval, že vypadá skutečná vnitřní konfigurace protiběžných bubnů nacistického Zvonu!"224

Dröscherův a Häuserův návrh přístroje pro testování principu pohonu pole
v rovině rovnoběžné s osou dvou na sobě umístěných protiběžných systémů

To, že tato teorie předpovídala tak konkrétně takovéto účinky, a to v tak krátké době po skončení II. světové války, při její podezřelé podobnosti se skutečnou navrhovanou konfigurací vnitřních protiběžných bubnů soustavy "Zvonu", naznačuje, že ve hře při vzniku Heimovy teorie je možná víc, než se na první pohled zdá. A to jen potvrzuje záhadu, jakým výzkumem se Heim během války vlastně zabýval.225 Shrňme si nyní, co máme k Heimově teorii k dispozici:

1) Teorie začíná definicemi vyšších dimenzí kvantovaného, ale plně geometrizovaného časoprostoru;
2) Teorie je schopna z prvních principů předpovědět hmotnostní a spinové vlastnosti základních částic;
3) Teorie se významně odchyluje od Einsteinovy relativistické hypotézy časoprostorového kontinua a v tomto smyslu lze Einsteinovu teorii považo

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly