TŘETÍ SÍLA (23)

Farrell Joseph

Farrell Joseph

autor

19.04.2024 Exkluzivně

b. Možnosti výkladu

Dříve než přistoupíme k zodpovězení této nejdůležitější otázky, která je v Richových poznámkách ústřední, musíme prozkoumat interpretační možnosti, které tento katalog poznámek nabízí. Pokud se na Richovy výroky podíváme pozorně, můžeme je rozdělit do tří základních tříd:

1. Výroky naznačující obecnou povahu fantastické, i když skryté a tajné technologie, aniž by byly naznačeny schopnosti nebo povaha této technologie

2. Výroky naznačující obecnou povahu fantastické, i když skryté a tajné technologie, s jasným tvrzením, že tato technologie je schopna mezihvězdných schopností

3. Jediné tvrzení naznačující, že vědci společnosti Lockheed našli chybu "v rovnicích", která je základem fantastických technologií, na něž odkazují všechna ostatní tvrzení

Všimněte si, že Rich je konkrétní a hovoří o chybě v syntetickém systému, ačkoli ji neuvádí:

a. Upřesnit povahu této chyby, zda spočívá v obecných filosofických a fyzikálních předpokladech, nebo zda je specifičtější a formálnější matematické povahy

b. Upřesnit, o jaký druh rovnic se jedná: o rovnice pole elektromagnetismu, o tenzorové rovnice teorie relativity? To netušíme. Rich však poskytuje vodítko v tom, že se odvolává na jedinou chybu v rovnicích, což znamená, že jde o soubor rovnic popisujících určitý jev. To svědčí o tom, že "ojedinělá chyba" mohla být obecné filozofické povahy, která se vloudila do formalizace celé sady rovnic

c. Nyní můžeme zkoumat interpretační možnosti, které Richovy výroky vyvolávají

d. Naše zkoumání můžeme začít malým myšlenkovým experimentem. Představme si, že jsme zahraniční agenti infiltrovaní do každé Richovy prezentace, abychom ji monitorovali, analyzovali a vyhodnotili a podali zprávu své vlasti. První a nejzřejmější možnost, kterou musíme vzít v úvahu, je, že Rich možná lže, že uvádí věci jako součást psychologické operace, aby si potenciální nepřátelé Ameriky mysleli, že USA disponují technologiemi, které jsou daleko přednější než cokoli v poze

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly