TŘETÍ SÍLA (14)

Farrell Joseph

Farrell Joseph

autor

02.10.2023 Exkluzivně

1. Podobnost s mýty

V předchozích částech jsem poukázal na paralelu mezi kontaktními mýty adamovského typu a mýty samotného západního náboženství. Vallee sestavil užitečný katalog víry kontaktérů:

"Katalog témat kontaktérů, sestavený na základě rozhovorů, které jsem vedl, obsahuje následující:

Intelektuální abdikace. Rozšířené přesvědčení, že lidé nejsou schopni řešit své vlastní problémy a že je nezbytně nutný mimozemský zásah, který nás "navzdory nám samým" zachrání. Nebezpečí takové filozofie spočívá v tom, že své věřící činí závislými na vnějších silách a odrazuje od osobní zodpovědnosti. Proč bychom se měli starat o problémy kolem sebe, když se je chystají vyřešit bohové z Vesmíru?

Rasistická filozofie. Zhoubná domněnka, že někteří z nás na Zemi jsou mimozemského původu, a proto tvoří "vyšší rasu". Nebezpečí plynoucí z tohoto přesvědčení by mělo být zřejmé každému, kdo nezapomněl na genocidy druhé světové války, provedené na základě předpokladu, že některé rasy jsou jaksi "čistší" nebo lepší než jiné (jen tak mimochodem poznamenejme, že Adamského Venušan, cizinec z Canigou, kterého viděl Bordar, a mnozí další údajní mimozemšťané byli vysocí árijští typy s dlouhými světlými vlasy).

Technická impotence. Tvrzení, že zrod civilizace na této planetě nebyl výsledkem geniality a schopností lidstva, ale opakované pomoci vyšších bytostí. Archeologové a antropologové si neustále uvědomují obdivuhodnou zručnost, s níž "dávní inženýři" (abychom použili výraz L. Sprague de Camp) vyvinuli mýty civilizace na všech kontinentech. K vysvětlení výdobytků rané kultury není nutné odvolávat se na vyšší síly. Víra vyjádřená kontaktéry prozrazuje tragický nedostatek důvěry z jejich strany v lidské schopnosti.

Sociální utopie. Fantastické ekonomické teorie, včetně přesvědčení, že "světovou ekonomiku" lze vytvořit přes noc a že demokracie by měla být zrušena ve prospěch utopických systémů, obvykle diktátorských ve svém pohledu.11

Všimněte si, že témata diktatury, rasové a tech

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly