TITANOVÁ PYRAMIDA: AKTUÁLNĚ OTEVÍRÁME OBJEDNÁVKY PRO TENTO PRODUKT

 Redakce

Redakce

autor

02.04.2019 Titanová pyramida

Úvod

Vážení přátelé a příznivci internetového portálu „Matrix-2001“, dovolujeme si Vám oznámit, že jsme i pro rok 2019 obnovili výrobu a distribuci titánové pyramidy. Toto naše rozhodnutí plyne především ze situace, kdy jsme opakovaně dostávali žádosti s tím, zda existuje nějaká možnost, nebo alternativa umožňující realizovat objednávku titánové pyramidy. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste si detailně přečetli tento článek, ve kterém máte k dispozici aktualizované náležitosti, které jsou důležité pro realizaci objednávky z Vaší strany. Také si v klidu prostudujte nosný a hlavní materiál k titánové pyramidě a jejímu užívání. Tento materiál najdete v sekci „Titánová pyramida“ v levém sloupci „Magazínu“, anebo přímo na této adrese: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7054-pribehy-titanovepyramidy-1-titanova-pyramida-jako-unikatni-alternativni-prostredek-21-stoletiaktualizovane-informace/.

Dále pro držitele a majitele našeho produktu realizujeme pravidelná víkendová školení, v rámci, kterých se pod odborným dohledem naučíte nejefektivnější způsoby aktivace, užívání a ošetřování titánové pyramidy. Noví držitelé tohoto produktu budou mailem automaticky osloveni ohledně možnosti absolvovat příslušný seminář. Pro nové majitele titánové pyramidy v letošním roce se otevírá školení k náležitému užívání a ošetřování tohoto produktu v druhé polovině letošního roku. Budete včas oslověni s termínem akce.

Producenti titánové pyramidy mají úlohy rozděleny takto:

Jaroslav Chvátal (chvatal@matrix-2001.cz) - výzkum účinků titánové pyramidy a školení/kurzy (s dotazy ohledně zaškolení do práce s titánovou pyramidou kontaktujte pana Jaroslava Chvátala)

Zbyšek a Barbara Sikorovi (barunkasikora@seznam.cz) - výroba a distribuce titánové pyramidy (s dotazy týkající se výroby a distribuce, se obracejte na manžele Sikorovi)

Jsme pevně přesvědčeni o tom, že naše rozhodnutí týkající se obnovení výroby titánové pyramidy, bude pro všechny potenciálně nové majitele tohoto produktu zajímavým a přínosným počinkem. Podívejte se tedy i na následující důležité informace technického a organizačního charakteru.

 

Technické a obchodní informace

Titanová pyramida byla jako cílový produkt pro klienta navržena ve dvou variantách a definována proporcemi a úhly posvátné geometrie s následujícími parametry:

Varianta.:1

Hmotnost: cca 956 g (při měrné hmotnosti 4,506 kg/dm3)

 

Varianta.:2

Hmotnost cca 207 g (při měrné hmotnosti 4,506 kg/dm3)

 

Ostatní parametry pyramid:

Drsnost povrchu boku pyramidy: 3,2 mikronů

Rozměrová tolerance ± 0,5 mm

Čistota chemického složení dle ASTM: Grade 2

 

Postup pro objednání titanové pyramidy

► Vážný zájemce písemně oznámí na E-mail: barunkasikora@seznam.cz upřesněné objednací množství pyramid 100x100 mm nebo 60x60 mm, poštovní adresu odběratele,

kontaktní telefon

E-mailovou adresu pro komunikaci

Upozorňujeme zájemce na to, aby při zasílání závazné objednávky uvedli všechny požadované údaje. V minulosti totiž vznikly situace, kdy klient formuloval nepřesné, nebo chybné údaje, což způsobovalo dodavateli následné komplikace s dodatečným upřesňováním a realizací zakázky. Sběr požadavků na novou výrobní sérii bude ukončen k 15.3.2019. Po naplnění minimálního rentabilního množství pyramid dle jednotlivých rozměrů (menší množství prodražuje výrobu) a ověření aktuální ceny titanu obdrží zájemce informaci o konečné ceně pyramid, výši zálohy a způsobu platby. Po obdržení úhrady zálohy bude objednateli závazně potvrzena dodávka a informace o výši doplatku na dobírku.

 

Cena a platební podmínky

Momentální celková prodejní cena titanové pyramidy 100x100 mm je 5 200,- Kč, cena pyramidy 60x60 mm je 2 400,- Kč. Pro zájemce ze Slovenska je cena 200 EUR a 92 EUR (při kurzu 26.-Kč/EUR). Taktéž bude možno zasílat platbu na účet vedený u slovenské banky. K základní ceně výrobku bude připočteno balné a poštovné. V případě objednání většího množství bude zájemci optimalizován způsob balení v zájmu snížení celkových nákladů za poštovné. Cena produktu je však závislá na aktuální ceně titanu na světovém trhu, kurzu EUR oproti Kč a USD vůči EUR. Proto si dodavatel vyhrazuje právo na změnu ceny produktu do okamžiku jeho potvrzení v případě, kdy dojde ke změně nákupních podmínek titánu, popř. změny kurzu EUR vůči Kč v okamžiku plnění dodávky pyramid o více jak 5%.

 

 Způsob úhrady

Pro pyramidu 100x100 mm: Záloha předem 3000.- Kč (100 EUR), doplatek při odebraní zboží na dobírku.

Pro pyramidu 60x60 mm: Záloha předem 1500.- Kč (50 EUR), doplatek při odebraní zboží na dobírku.

Důvod úhrady zálohy v požadované výši je bohužel zapříčiněn stejnými nároky platby předem ze strany výrobce polotovaru.

 

Termín dodání

V termínu plnění byl zohledněn nabízený termín dodávky polotovarů, lhůta pro opracování, balení a expedice. Předpokládaný termín dodávky kupujícímu od okamžiku obdržení požadované platby a potvrzení dodávky je do 30.6. 2019.

 

Pyramidový rotátor

Vzhledem k tomu, že náš výzkum práce s titanovými pyramidami pokračuje systematicky kupředu, máme pro vážné zájemce připraveno několik tzv. „pyramidových rotátorů“ (rotátor umožňuje uvést do rotace jednu nebo i dvě titánové pyramidy, které pak vytvoří kompozici „binárního titánového krystalu“ a tím generování pozitivního energetického pole třetí a čtvrté generace – podrobnější informace, viz. školení pro majitele titánové pyramidy).

Technický popis „pyramidového rotátoru“

Rotátor na titanové pyramidy je vyroben na stacionární rotací 72 otáček/min.

Pohon rotace zajišťuje krokový motor (napětí 220V/12V), který se vyznačuje vysokou přesností chodu a dlouhou životností.

Rotátor je vybaven přepínačem směru rotace (levá/pravá).

Uchycení pyramid zajišťuje vrchní gumová část, která umožňuje uchycení jak velké pyramidy se základnou 10 cm, tak i malé 6 cm pyramidy.

Gumový mezikus zároveň zaručuje přesné vystředění pyramid, které je důležité pro hladký provoz přístroje. Navíc nedochází k poškození povrchu pyramid.

Horní pyramida je položená základnou na obrácené spodní pyramidě, bez nutnosti dalšího uchycení. Tento způsob instalace pyramid byl zkoušen do 150ot/min s bezproblémovým výsledkem na případný vznik vibrací.

Rotátor je možné nechat zapnutý dlouhodobě (i několik dnů v kuse). Výrobek byl podroben 6ti měsíční nepřetržité bezporuchové zkoušce.

 

Způsob objednání rotátorů

Závazné objednávky adresujte na E-mail: petr.frauenterka@seznam.cz (kontaktní osoba p. Petr Frauenterka)

Termín – ihned (vyrobeno omezené množství ks, další kusy pak na zakázku s dodatečně upřesněným termínem)

Cena rotátoru je 5.200,-Kč + poštovné.

Cena dopravy na dobírku (poštovné včetně dobírky) - 180,-Kč

Cena dopravy s platbou převodem – 90,-Kč (dopravce Geis parcel)

 

Účinky rotace titanových pyramid na prostředí

Ionty jsou elementárními nosiči náboje ve vzduchu, kdy náboj může mít kladnou nebo zápornou povahu. K ionizaci je nutné atomu nebo molekule dodat určitou energii, aby nejvolněji vázaný elektron na okraji oběžné dráhy kolem jádra překonal ionizační potenciál a uvolnil se do prostoru. Odtržením elektronu z obalové dráhy vznikne kladný ion a volný elektron. Ten není schopen sám existovat a předává své elementární kvantum elektřiny jinému neutrálnímu atomu nebo molekule. Základem záporných iontů je molekula kyslíku. Vznikají tak oxidy dusíku a ozón. Ozón je velmi silný oxidant a je ideální jako čistící a dezinfekční prostředek. Výskyt záporných iontů v prostředí je značně rozdílný.

 Je vědecky prokázáno, že záporné ionty mají velmi pozitivní vliv na zdraví a psychickou pohodu člověka. Vyšší koncentrace lehkých záporných iontů činí vzduch svěžejší, dýchatelnější a čistší. Atmosféra obsahující vysokou koncentraci záporných iontů má antibakteriální účinky, kladný vliv na krevní oběh člověka, zvyšuje se pH a klesá sedimentace. Záporné ionty stimulují myšlenkovou činnost a zlepšují paměť, dochází také k růstu duševní i fyzické výkonnosti jedince. Bylo zjištěno, že při rotaci titanových pyramid dochází k emitování kvantového pole, které má dosah i do nižších energetických kmitočtových úrovní. S použitím měřiče záporných iontů byly zaznamenány velmi zajímavé výsledky. Aktivní rotátor se nacházel v místnosti prvního patra rodinného domu. Hodnota záporných iontů v jeho bezprostřední blízkosti se pohybovala kolem 1100 iontů.

Měření v přízemní místnosti, kdy měřicí jednotka byla vzdálená od rotátoru asi sedm metrů, vykázalo také zajímavé výsledky. Úroveň záporných iontů se pohybovala od 800 do 900 jednotek, což je minimálně čtyřnásobek normálního stavu.

Ještě zajimavější hodnoty byly naměřeny v další přízemní místnosti, kde na jedné stěně je instalována mozaika ze šungitu. Šungit, jak je známo, je prastarou polyminerální uhlíkovou horninou s řadou léčivých účinků. Měření v bezprostřední blízkosti mozaiky vykazovalo hodnoty od 2600 do 2900 iontů.

Velmi zajímavá situace nastala také při měření záporných iontů v suterénní místnosti, kde na jedné ze stěn je namalovaná mandala. Mandalu můžeme považovat za harmonizační plošný zářič. Zde se úroveň záporných iontů pohybovala od 1000 do 1300 jednotek, přičemž rotátor se nacházel o dvě patra výše v přímé vzdálenosti cca 9 m. Jako by došlo do interakce záření mandaly s pyramidální zářením.

Jak již bylo řečeno, záporné ionty jsou vzdušné povahy a proto jejich proudění je omezeno fyzickými překážkami (např. stěny, podlahy apod.). Přesto, z výše uvedeného měření lze usuzovat, že generované pyramidální záření kvantových částic z rotujících pyramid sekundárně ovlivňuje mimo jiné kvalitu ovzduší nárustem záporných iontů.  Ostatní blahodárné účinky pyramidálního záření jsou předmětem dalšího zkoumání a zároveň individuální zkušenosti majitelů titanových pyramid. Doufáme, že tyto informace potěší vážné zájemce o titanové pyramidy a práci s nimi. Těšíme se na kontakt s Vámi.

NOVÍ MAJITELE TITÁNOVÝCH PYRAMID OBDRŽÍ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2019 POZVÁNKU NA ŠKOLENÍ OHLEDNĚ KOMPLEXNÍ PRÁCE S TITÁNOVOVU  PYRAMIDOU A JEJÍHO ENERGETICKÉHO NASTAVENÍ. ZÁJEMCI O TOTO ŠKOLENÍ SE MOHOU HLÁSIT PANU CHVÁTALOVI (chvatal@matrix-2001.cz) TAKÉ SAMI S PŘEDSTIHEM.

Jaroslav Chvátal, Barbara a Zbyšek Sikora