TAJUPLNÉ SPOJENÍ MEZI SIRIEM A LIDSKOU HISTORIÍ (1)

Citizen Vigilant

Citizen Vigilant

autor

23.10.2012 Esoterika

Už od dávných dob byla u mnoha prehistorických civilizací hvězda Sírius čili také "Psí Hvězda" obklopena velmi tajemnými tradicemi. Esoterická učení různého stáří vždy Síriu připisovala zvláštní status a významnou okultní symboliku. Čím je Sírius tak zvláštní? Je to tím, že je nejjasnější hvězdou na obloze? Nebo je to z toho důvodu, že existuje jakési prastaré spojení mezi lidstvem a touto hvězdou? Následující reportáž se zaměřuje na okultní význam Síria v celé své historii, také v návaznosti na různorodé tajné společnosti a jejich symboliku, která je obklopuje.

Sírius se nachází v souhvězdí Canis Major, které je také známé jako souhvězdí "Velkého Psa". Tato hvězda je více jak 20x zářivější než naše Slunce a je také 2x hmotnější. V noční době je Sírius nejjasnější hvězdou na obloze a jeho bílo namodralá záře byla sledována našimi předky od samotného úsvitu času lidské civilizace. Není tedy divu, že Sírius byl ctěn prakticky všemi civilizacemi. Ovšem v souvislosti s tímto objektem je toho daleko více, než by se na první pohled mohlo zdát, a o tom je právě tento velmi zajímavý materiál.

Artefakty starověkých civilizací vypovídají o tom, že Sírius měl obrovský význam v astronomii, mytologii i okultismu. Mysterijní školy o Síriu vždy hovořily jako o "hvězdě za hvězdou". Narážely tak na zvláštní energetické a zřejmě i duchovně evoluční spojení mezi naším Sluncem a Síriem. Pokud je sluneční záření a teplo Slunce odpovědné za udržení živého fyzického světa na naší planetě, pak Sírius byl vždy považován za patrona a mentora duchovního světa všech živých forem uvnitř naší sluneční soustavy. Jeho světlo bylo považováno za "duchovní světlo" na rozdíl od světla Slunce, které osvětluje fyzický svět, který byl a je považován za prostředí "velké iluze".

Sírius byl také spojován s různorodými božskými silami. Teosofické a jiné esoterické tradiční linie učí o tom, že v energetickém a duchovním prostředí Síria se nachází domov "Velkých Učitelů" našeho lidstva. Je zajímavé, že toto přesvědčení byla zakotveno v mytologiích mnoha tzv. "primitivních civilizací". Podíváme se tedy na tuto hvězdu a její význam v prostředí starověkých národů, budeme analyzovat jeho výjimečnou pozici v prostředí tajných společenství a budeme zkoumat tyto esoterické pojmy tak, jak jsou uváděny v populární literatuře.V prostředí dávných civilizací

Tak například ve Starém Egyptě byl Sírius považován za nejdůležitější hvězdu na obloze. Ve skutečnosti šlo o astronomický objekt, který tvořil základ celého náboženského systému Starého Egypta. Byl ctěn pod názvem Sothis a byl spojen s Isis - matkou bohyní uvnitř egyptské mytologie. Isis je staroegyptský ekvivalent tzv. "kosmické svaté trojice" ve svém ženském aspektu. Tuto trojici pak doplňuje Osiris a jejich "syn" Horus.

Staří Egypťané ovšem se Síriem spojovali i další božstva. Především by stálo za to zmínit "Anubise" (boha smrti se psí hlavou), ale i "Thoth - Hermes" jako velký učitel lidstva byl esotericky spojen s touto hvězdou. Je také zajímavé, že egyptský kalendář byl založen na tzv. "heliacálním" východu Síria, ke kterému docházelo vždy těsně před pravidelnými ročními záplavami řeky Nil v letním období. Nelze opominout ani to, že tato nejjasnější hvězda oblohy byla velmi bedlivě pozorována a ctěna i starověkými Řeky, Sumery, Babyloňany a mnohými dalšími civilizacemi.

Někteří okultní vědci jsou přesvědčeni o tom, že tzv. "Velká Pyramida" v Gize byla postavena v dokonalé harmonii s konstelacemi některých hvězd na obloze a zejména pak Síria. Světlo z těchto hvězd bylo důležitým energetickým esenciálním prvkem během různých staroegyptských okultních rituálů a náboženských obřadů. Staří Egypťané si byli velmi dobře vědomi toho, že jednou ročně je naše Slunce v přímé linii s "Psí Hvězdou". Velká pyramida byla postavena tak, aby přesně v tuto dobu světlo této hvězdy dopadalo na "The Square Stone God", které se nachází na horním konci tzv. "Velké Galerie", a odtud paprsky této hvězdy dopadaly na nejvyššího kněze, který byl zasvěcen do mystérií tzv. "Slunečních Iniciací". Prostřednictvím svých schopností se pak tento nejvyšší kněz usiloval přenes sluneční sílu na další zasvěcence, kterými byl obklopen. Celý tento proces byl jakousi neuvěřitelně mystickou praxí vybuzující sílu Božství, které údajně dřímá v každém člověku.


I toto byl jeden z mnoha účelů "Stone God" (Božího Kamene), na který údajně v neviditelné podobě během rituálů usedal samotný Osiris, tak aby na všechny přítomné kněží přenesl aureolu "kosmického světla". Staroegyptské hymny proklamují, že sever a jih jsou rohy nebeské "Koruny Lásky", a tak během těchto a podobných rituálů údajně docházelo k zvláštní transmutaci onoho nebeského čili hvězdného Světla ve "Světlo Moudrosti", které vždy jedenkrát v roce mohli přijmout noví kooptovaní adepti vstupující do "Síně Slávy" staroegyptských Zasvěcenců.

Nedávné vědecké objevy vztahující se k Velké Pyramidě a jejím tajemným "vzduchovým šachtám" vedly výzkumníky k potvrzení toho, jak velký význam měla hvězda Sírius pro Velkou pyramidu. Jedním z fascinujících aspektů této hvězdy je spojující konzistence symboliky a významů. Mnoho velkých prehistorických civilizací v různých časech a zcela nezávisle na sobě přisoudilo Síriu božstvo s "psí hlavou" (ale v tuto dobu ještě ani zdaleka neexistoval název souhvězdí "Velkého psa"). Navic se stejným způsobem stala tato hvězda zdrojem nebo místem, kde se skrývá zdroj ohromující tajemné kosmické síly.

Ve starověkém modelu čínské a japonské astronomie je Sírius známý jako "hvězda nebeského vlka". Některé indiánské domorodé kmeny Severní Ameriky žijící především v oblasti jihozápadu nazývající tuto hvězdu "Seri" nebo "Tohono O´odham" a popisují ji jako "psa, který střeží nebeské ovce". Indiánský kmen Cherokee zase spojuje Síria s hvězdou Antares (souhvězdí Štíra). Obě dvě tyto hvězdy vnímají jako "psí strážce", kteří hlídají cestu odtělených lidských Duší. Indiánský kmen "Skidi", který sídlí oblasti amerického státu Nebraska, nazývá Síria "vlčí hvězdou" a indiánské kmeny v oblasti Beringovy úžiny daleko na severu hovoří o Síriu jako o "psím strážci pozemských dětí".

Jak vidno, tak shoda v názvu hvězdy je naprosto obdivuhodná, přičemž ani hvězda, ale ani souhvězdí naprosto ničím psa nepřipomíná, a tak z racionálního hlediska není jediný důvod, proč tuto hvězdu takto označovat. A přesto od těch nejstarších dob prakticky po celém našem světě se tak činí. Otázka samozřejmě zní: "Proč?" Možná, že nám v nalezení odpovědi pomůže výlet do jisté specifické části naší planety. (Obr. vpravo: Staroegyptské hieroglyfy reprezentující Siria v kontextu tří elementů: falický obelisk (Osiris), horní půloblouk (Isia) a specifická hvězda (Horus).)Kmen Dogonů a Atlantida

V roce 1971 americký autor Robert Temple zveřejnil velmi zajímavou ale kontroverzní knihu s názvem "The Mystery Sirius" (Mystérium Síria), kde prohlásil, že Dogonové (starověký africký kmen, který dodnes žije na území republiky Mali) mají k dispozici unikátní podrobnosti této hvězdě. Vědomosti takového charakteru nelze v žádném případě zajistit bez použití dalekohledů a dalších moderních technologií a vědeckých výpočtů.

Podle výše uvedeného autora museli Dogonové nějakým způsobem pochopit podstatu binární povahy této hvězdy, která se ve skutečnosti skládá ze dvou hvězd (Sírius A a Sírus B). Teoreticky je pak ve hře ještě i Sírius C. Na základě těchto skutečnosti je Temple přesvědčen o tom, že Dogonové museli mít někdy ve starověku přímé spojení s bytostmi tohoto hvězdného systému. Mytologický systém Dogonů je neuvěřitelně zajímavý.

Praví se v něm, že lidstvo povstalo z mimozemské rasy zvané "Nommo". Jednalo se o jakousi obojživelnou civilizaci, která obývala jednu z planet, která kroužila kolem Síria. Africký kmen hovoří o tom, že kdysi dávno tyto bytosti sestoupily z nebe v jakési zvláštní "nádobě" za doprovodu hromů a ohně, aby následně tyto bytosti předaly lidské rase ohromující vědomosti. Robert Temple má za to, že alespoň v teoretické podobě by mohly entity Nommo být mimozemskými bytostmi z prostředí Síria, které přicestovaly na Zem, a to z nějakého nám doposud neznámého ale velmi pádného důvodu.

Systém dogonské myologie je nápadně podobný analogickým systémům jiných civilizací, jako jsou například Sumerové, Egypťané nebo Babyloňané, a to z toho důvodu, že obsahuje archetypální mýtus "Velkého učitele" sestupujícího z nebe. Faktem je, že tato mytologická forma byla velmi silně rozšířená i u starověkých národů na americkém kontinentu. Ve hře je tak Enoch, Thoth nebo Hermes Trismegistos, Quetzalcoatl, Viracocha, Oriana atp.

V okultních tradicích se nachází zmínky o tom, že "Thoth - Hermes" učil Atlantský lid, který se ve své době stal nejvyspělejší civilizací na této planetě, samozřejmě dlouho před tím, než tento kontinent pohltila voda. ("Thoth - Hermes" se v atlantských análech nazývá "Chiquetat - Arlich Vomalites". Výraz "Chiquetat" znamená "Velký Učitel", pozn. J.CH.) Ti, kteří tuto katastrofu přežili, odcestovali v několika velkých skupinách do různých míst světa včetně afrického kontinentu (Egypt), kde své vědomosti předávali autochtonním domorodým kmenům. Podle esoteriků by tento fakt vysvětloval neuvěřitelné podobnosti mezi tak vzdálenými kulturami, jako např. mezi kulturou egyptskou a mayskou, nebo dokonce i inckou.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly