TAJNÝ PROJEKT CHANELLINGOVÉHO SPOJENÍ: NA PŘÍJMU JE "KONCIL DEVÍTI" - ODTAJNĚNÉ PARADIGMA NOVÉHO VĚKU (8)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

27.09.2013 Channeling

Po sedmi letech jsem se rozhodl dále pokračovat v prezentaci unikátních archiválií velmi dobře střežených záznamů chanellingových přenosů, které po dobu mnoha let byly prováděny speciálně ustanovenou skupinou médií na americké akademické půdě. Ta měla za úkol prověřit, zda chanellingový přenos je skutečně životaschopnou realitou, anebo výmyslem. Projekt byl veden a financován zvláštním oddělením "SRI". Po celou dobu byl s ohromným zájmem sledován těmi nejvyššími kruhy a několikrát se dokonce dostal na přetřes ve vědecké radě OSN. Praktické výsledky totiž předčily všechna očekávání.

Zvláštní zpráva dr. Andriji Puharicha to jednoznačně dokladuje. Přenos vesměs zabezpečovala dvě nejznámější média, a to Phyllis Schlemmerová a Uri Geller. Pojďme společně sledovat jeden z nejvíce fascinujících příběhů, který je dodnes zahalen obrovským tajemstvím. Rozhodl jsem se pokračovat, neboť vývoj jistých skrytých událostí v prostředí naší planety mi velí seznámit Vás s kompletním materiálem výše uvedeného projektu. Tyto informace se stávají být extrémně důležitými (tedy ne zcela všechny, ale valná většina z nich). Plynule naváži tam, kde jsme před sedmi lety skončili. Asi by bylo rozumné osvěžit si paměť a přečíst si znovu celý doposud prezentovaný materiál od začátku.

--------------------


John: Nyní, když je "Dvacet čtyřka" (skupina zástupců dvaceti čtyř specifických civilizací) v kontaktu s naší sluneční soustavou, myslím, že jste nám jednou sdělili, že ke kontaktu lze použít i jiné fyzické formy planet uvnitř naší sluneční soustavy, prostřednictvím kterých by mohli jejich zástupci sestoupit do fyzického projevu. Můžete nám tedy sdělit, které z fyzických planet našeho systému jsou používány jako dimenzionální sestupové portály?

Tom: Ale tady nejde o subsektory zástupců dvaceti čtyř civilizací. Oni nemají takovou potřebu.


Gene: Mám otázku, které se nemohu vyhnout. Proč se jako "Devítka" nesnažíte naší civilizaci poskytnout silnou a jednoznačnou známku své existence či své blízkosti? Proč používáte nepřímé metody, jako je například tento channelling, a další nepřímé způsoby? Zřejmě k tomu máte své důvody, ale jaké to jsou?

Tom: Jak sami víte, vy všichni jste součástí tajného vládního projektu, jehož součástí je i tato naše vzájemná dlouhodobá komunikace. Vlády mocností vašeho světa jsou rozděleny do dvou frakcí. Jedna z nich (ta, které jste součástí), chce pro vaše lidstvo dobro. Ta druhá ovšem nikoliv, neboť je pod vlivem jistých velmi záludných sil. Tato frakce učiní vše pro to, aby zablokovala informace o nás vašim lidem. Ale navíc je vaše civilizace stále pod velkým vlivem kulturní a sociální manipulace.

Jsme přesvědčeni o tom, že ve chvíli, kdybychom se mezi vámi objevili, vznikla by globální panika přiživována onou druhou mocenskou frakcí vašeho světa. Vaše společnost by si myslela, že vám chceme ublížit, neboť by uvěřila těm, kteří mnohé z vás ovládají a mají ve své moci. A navíc si pamatujte, že "tam venku" nejsme pouze my nebo "Dvacet čtyřka". "Tam venku" existuje skutečně velká skupina civilizací, které o vás vědí a mají velkou touhu ovládat vaši planetu, ale také vaše Duše.

Bohužel zástupci těchto civilizací přistáli na vaší planetě již v prehistorických dobách a vytvořili velké potíže, s jejichž důsledky se potýkáte do současné doby. Tyto důsledky jsou velmi fatální povahy. V této chvíli je velmi důležité, že neexistuje žádná panika mezi komunikací ve vaší společnosti na vaší Zemi. Velmi důležité znalosti k vám lze přenést jemným, a přesto efektivním způsobem. Bohužel jsme si jisti v tom, že kdyby uvnitř vaší společnosti vznikla globální panika, lidé by byli schopni vzít si jak své vlastní životy, tak i životy svých blízkých v rámci svých rodin, a to by ničemu ani nikomu neprospělo.

Popravdě řečeno vlády vašeho světa i nadále odmítají uznat existenci jiných, evolučně více pokročilých inteligencí a vpravdě mnohdy i ryze duchovních inteligencí, které se tichým způsobem projevují v prostředí vaší planety, a které vám chtějí nezištně pomoci ve vaší situaci. Takže se mezi vámi fyzicky projevíme, až přijde ten správný čas. Nepřijdeme vámi manipulovat nebo vás držet v otroctví, ale naopak přijdeme s láskou, trpělivostí a pochopením. Ale zatím mezi vámi stále existuje snaha popřít existenci takových civilizací jako jsou Altea, Hoova, Ashan nebo "Dvacet čtyřka". Rozumíte tomu?


Gene: Myslíme si, že veřejnost bude velmi překvapena, až bude seznámena s informacemi našeho rozhovoru, které se nahrávají na magnetické pásky a ukládají do archívu. Řekli jste nám, že máte schopnost vnímat naše myšlenky, ale jde o všechny lidi, nebo jde čistě o nás, kteří jsme součástí tohoto projektu?

Tom: Věc se má tak, pokud okolnosti budou příznivé pro vás a my budeme vědět, že je to pro vaše dobro, pak s vaším souhlasem jsme samozřejmě schopni sdílet vaši mysl, ale rozhodně nemáme v úmyslu napadnout vaši mysl a získat ji pod vlastní kontrolu. Nezasahujeme a nebudeme zasahovat do svobody druhých. Inteligence civilizací Altea, Hoova, Ashan, ale i Aragonie nás požádaly, abychom vám sdělili, že i když tyto schopnosti mají, nebylo by ku prospěchu Země a jejího lidstva je používat. V opačném případě by se jednalo o invazi do vaší duchovní integrity.


Gene: Vaše informace týkající se způsobu komunikace jsou velmi zajímavé, ale máme trochu problém s tím pochopit, jak jste schopni mluvit naším jazykem či jazykem jiných národů, když říkáte, že nevstupujete do našich myslí, i když tuto schopnost máte. Jak jinak byste byli schopni se s námi domluvit? Vždyť i tato komunikace probíhá ryze na mentální úrovni.

Tom: Pokusíme se vám to vysvětlit. Zástupci naší civilizace mnohokrát v tichosti vaši planetu navštívili tak, aby nenarušili váš osudově se vyvíjející Řád. Faktem také je, že když jsme s vámi schopni komunikovat na mentální úrovni, nepotřebujeme slova. Pracujeme s mnoha pojmy, které se nedají vysvětlit v žádném z vašich aktuálně používaných jazyků. Takže pokud byste byli schopni číst naše myšlenky, a kdybyste nám dovolili komunikovat s vaší myslí v rovině čisté telepatie, pak bychom byli schopni vám předat to, co se vám snažíme předat. Ovšem na tento proces musíte být připraveni a souhlasit s ním, a to nejen pouze v rámci tohoto projektu, ale i v rovině vaší civilizace. A k tomu je ještě dlouhá cesta.


Gene: Za tuto odpověď vám děkujeme. Zmínili jste se o tom, že v určité fázi se fyzicky objevíte mezi námi. Je logické, že se budeme ptát otázkami, kdy a kde, ale nyní nás nejvíce zajímá, jak to chcete provést? Jinými slovy řečeno, ptáme se na váš způsob dopravy, který by byl v takovém případě použit.

Tom: Věc se má tak, že do vaše slunečního systému jsme schopni se dopravit prostřednictvím jistého druhu vysoce pokročilé technologie, ale uvnitř vaší sluneční soustavy a v prostředí vaší planety jsme schopni čisté teleportace. Pokud vám jde o to, zda naši kosmickou technologii budete schopni vidět, pak odpovídáme, že ano. Budete se jí schopni i fyzicky dotýkat například tak, jako vašich vozidel.


Gene: Můžete nám již nyní říci něco bližšího o vaší dopravní technologii? Velikost, tvar, kolik pojme osob?

Tom: Naše kosmická dopravní technologie je řízena prostřednictvím mentální energetické symbiosy, která panuje mezi naší myslí a myslí kosmického dopravní prostředku, který může plasticky měnit velikost, tvar a vůbec celkový vzhled. Těžko vám lze slovy tuto technologii popsat. Asi nejvíce by se tomu přibližoval termín "symbiotický kybernetický organismus". Pakliže bychom se v budoucnosti fyzicky uvnitř vaší společnosti projevili, pak bychom pro větší transparentnost našeho pohybu  používali specifickou technologii, která je podobná tomu, čemu říkáte "létající disky", a to i přesto, že by bylo pro nás přirozenější používat volné přímé teleportace.


Gene: Umí vaše kosmické dopravní prostředky dosáhnout pohybu v dimenzi času či v prostorových dimenzích?

Tom: Ano, rozsah inteligence našeho kosmického dopravního prostředku umožňuje pohyb v obou dvou dimenzionálních úrovních.


Gene: Nyní dostáváme pokyn od našich nadřízených, abychom se zeptali, jakým druhem energie jsou vaše kosmické dopravní prostředky napájeny?

Tom: Říkáte tomu "Kosmická Energie Nulového Bodu".


Gene: Bude mít lidstvo možnost se blíže seznámit s vaší dopravní technologii kosmického i planetárního charakteru?

Tom: Ano, určitě na to budeme připraveni.


Gene: Lidstvo bude mít určitě zájem cestovat ve vašich dopravních prostředcích. Budete nám i v tomto směru nakloněni?

Tom: Teoreticky ano, ale nejdříve se budete muset umět naladit na frekvenci vědomí takovéto technologie, a k tomu zcela jistě nedojde hned.Gene: Vaše přítomnost bude různými vládami Země a zřejmě i lidmi posuzována různě a v tomto ohledu lze zcela jistě říci, že vás mnozí budou i přes všechna vaše opatření vnímat jako hrozbu. Máte k dispozici nějakou metodiku, jak se této situaci vyhnout?

Tom: Je potřeba abyste pochopili, že uvnitř vaší civilizace se fyzicky projeví především zástupci mimozemské inteligence, se kterými My - "Devítka" dlouhodobě komunikujeme a pomáháme jim v jejich vývoji. Pochopitelně máme prostředky k tomu, abychom ve vteřině zabránili útoku lidí na zástupce těchto civilizací, a to nikoliv silou nebo násilím, ale prostřednictvím energetického projevu lásky a něhy. Předpokládáme, že je to pro vás asi jen stěží představitelné, ale v praxi to funguje výborně.

Faktem je, že zástupci těchto pro vás cizích civilizací se projeví takovým způsobem, že nebudou vykazovat objektivně žádné znalosti a vědomosti o vaší civilizaci. Kdyby tomu bylo jinak, pak by měli lidé podezření, že vás chtějí ovládat a k tomu, jak jsme již řekli, nemá nikdo ani náznak vůle. Jako první se u vás objeví zástupci civilizace Altea. Ti vás připraví na pozdější kontakt se zástupci civilizace Hoova.

-pokračování-
Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.

Další díly