TAJNÝ PROJEKT CHANELLINGOVÉHO SPOJENÍ: NA PŘÍJMU JE "KONCIL DEVITI" - ODTAJNĚNÉ PARADIGMA NOVÉHO VĚKU (3)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

25.02.2006 Chanelling

       Rozhovor s Tomem pokračuje. Začiná nabývat velmi zajímavých rozměrů. Poté  co jsme opustili briefing, diskuze se stočila k biblickým příběhům. V této fázi debata jistě byla také velmi interesující, ale tak nějak jsme tušili, že nás čekají další zajímavé pasáže. A proto jsme diskutující na chvíli opustili. V tomto díle vstupujeme do diskuze ve chvíli kdy se rozhovor stočil k problematice principu duality. K záležitostem týkající se "dobra" a "zla". Vědeckou skupinu velmi zajímalo jak vidí tuto záležitost Koncil Devíti. Věřím, že by Vás to milí příznivci Matrixu mohlo zajímat také. Takže mám nápad. Pomalu a potichu otevřeme dveře této multidimenzionální diskutárny a půjdeme se posadit mezi diskutující. Jsem přesvědčen, že se opět dozvíme něco zajímavého......

John: Je pravdou, že mezi Vámi a námi existuje několik rozměrů čili dimenzí?

Tom: Velmi mnoho. Každý rozměr má své realizační kódy uvnitř ve Vaší Mysli. Chápu, že tomu budete možná velmi těžko rozumět, chápu, že takové tvrzení může být v mechanismu Vaší stávající logiky nepřijatelné, ale nemohu sdělit nic jiného než to co jest. Představte si Vaší Zemi a představte si, jak Vaše planeta produkuje kruhovité vlny (jako když hodíte kámen do vody a ten rozčeří hladinu). Tak každý objekt permanentně čeří hladinu energetické základny Vaší reality. Jedna vlna ale produkuje další a kruhy se zvětšují a rozšiřují s narůstající vzdáleností od Země. A tak jak to všechno září ven se také postupně pročišťuje. A tak s narůstající dimenzionální vzdáleností se zvuky stávají zcela čistým projevem a stejně tak tomu je světlem, které nakonec vezme velmi světle zlatou frekvenci - a to je náš svět, náš Vesmír, náš domov.

 

John: Děkuji Vám za nádhernou asociaci.

Tom: Vesmír funguje na bázi krystalové ultra rezonance. Realizuje v souladu s prvotním programem  dvě základní funkce. Funkci homogenizace a funkci vlnové kultivace (modulace). To vše souvisí s tím, čemu vy říkáte "duchovní vývoj". 

 

Andrew: Rádi bychom se dozvěděli něco o Vaší přirozené historii. Rádi bychom poznali jak vypadáte, jak se reprodukujete, jakou potravu přijímáte, jaká je vaše role ve Vesmíru a v čem spočívá Váš zájem o naší planetu?

Tom: Z Vašeho úhlu pohledu nemáme fyzické tělo i když jsme schopni to zařídit tak abychom se Vašemu zraky zjevili jako fyzičtí jedinci - tedy v podobě jakési iluze sloužící jako pomůcka k lepšímu přijetí. Je velmi těžké popsat naší podobu, jelikož pro určité fragmenty neexistují slova ve Vaší řeči. Takže stejně tak se ve Vašem světě můžeme projevit jak koule energie a nebo jako čisté světlo. Velmi často jsme každému z Vás velmi blízko, ale nevnímáte nás. Lidská bytost je bohužel stále ještě velmi zahleděna do svých vlastních potřeb osobnosti, takže dostatečně dobře nevnímá mnoho velmi důležitých podnětů, které se kolem Vás nabízí. Je to škoda, velmi Vás to ochuzuje a ztrácíte tím také mnoho důležitého poučení. Nejblíže se k nám dostáváte ve chvíli kdy se Vaše vědomí zaobírá tužbami, které jsou v souladu s Vašimi duchovními předpoklady a individuálním plánem evoluce.

 

Andrew: Pokud to dobře chápu, tak máte možnosti jak se fyzikálně projevit v našem světě. Mám pravdu?

Tom: Ano jistě. Ale obáváme se, že byste neporozuměli naší technologii. My jsme v naší mysli, tak jako vy jste ve Vašem čase. Nevím zda mne dostatečně chápete. My existujeme v zóně chladu. Proto nemáme žádný problém se projevit v jakémkoliv charakteru v souladu s naší vůlí. Pokud tohoto jsme schopni, pak klasický způsob reprodukce u nás pozbývá smysl. Pouze připomínáme, že jsme museli ujít neuvěřitelně dlouhou cestu než jsme se dostali do pozice ve které se nacházíme nyní.

 

Andrew: A v jaké části Vesmíru se nacházíte??

Tom: My jsme Vesmír.

 

Andrew: Nyní v našem Vesmíru existují hmotné světy, antihmota, fotony, paprsky, částice a mnoho dalšího. Co z toho se projevuje ve Vašem Vesmíru. Nebo je to také za hranicemi naší reality?

Tom: Je to za hranicemi Vašeho současného vnímání. My přicházíme ze zóny chladu. To je dokonalost.

 

Andrew: V současné době u nás na Zemi pomalu začínáme rozumět chladu čili zóně chladu. To přeci souvisí se supravodivostí. Víme, že tam neexistuje žádný odpor, žádné tření. Jinými slovy je to oblast zvláštního druhu svobody a volnosti. Je tento můj výrok pravdivý.

Tom: Ano to je pravdivé a toto je dokonalost. Učí vás, že z chladem ustává pohyb molekul. Z hlediska Vašich pozorovacích možností tomu tak jest. Ve skutečnosti ovšem dochází k transformaci pohybu na zcela jiný druh pohybu, který Vaše smysly nejsou schopné registrovat a Vaše fyzika měřit. Dokonce ani model Vaší euklidovské matematiky, či jiné matematické modely nejsou schopné popsat takový proces. My jsme v centru, uprostřed. Prosím vnímejte tato slova tak, že nechceme aby to vyznělo, že jsme dokonalí a nebo egoističtí. Když povíte pozitivní, tak to je nerovnováha a když povíte negativní tak to je také nerovnováha. My jsme uprostřed, jsme v centru a tam je dokonalost. Naší úlohou je pokoušet se přivádět do rovnováhy ostatní síly a projevy. Ve světě ohromné množství sil a projevů energie není v rovnováze a to se musí změnit a to je vývoj. Existujeme v centrálním bodu Vesmíru - tam je rovnováha. Uvnitř každého z Vás, ve Vašem středu je také rovnováha. Jsou soustředěné všechny pozitivní i negativní síly Vesmíru. Rozumíte tomu?

 

Andrew: Přiznám se, že tomu moc nerozumím. Nechápu jak jste schopni se nepolarizovat. U nás je buď něco dobré a nebo špatné, a nebo více dobré s méně špatným a nebo více špatné s méně dobrým. Nedokáži si představit onen absolutní střed.

Tom: Chápejte, jste-li uprostřed, jste rovnováhou obou polarit. Rozumíte povaze hmoty a anti-hmoty?

 

Andrew: Nevím o žádném spojení hmoty a antihmoty. Naše věda ještě nedosáhla této schopnosti a ani nevím o ničem podobném v přírodě. U nás hmota a antihmota existuje nezávisle na sobě. Pakliže dojde k jejich spojení vznikne gigantická exploze??

Tom: Co je Armagedon?

 

Andrew: Nevím, vím že toto slovo pochází z Bible.

Tom: Není to obří exploze?

 

Andrew: To ale přece není záležitost hmoty a nebo antihmoty?.

Tom: Tvořím analogii. Mohu ti vysvětlit?

 

Andrew: Je to všechno velmi obtížené pochopit i když se mi to snažíte vysvětlit.

Tom: Dobře tak začneme od začátku. V každém z Vás, stejně tak jako v každém z nás je úplnost, celistvost. Celistvost je vyjádření dokonalé harmonie a rovnováhy mezi tím čemu říkáte "dobro" a "zlo". To je to co nás udržuje v ústředním bodu. To je to proč jsme střed, proč jsme v rovnováze. Když jsme spolu jsme jedno a jsme střed. Předpokládejme, že žijeme ve světě hmoty - není to pravda, ale představme si to. Nyní je Koncil Devíti v centru. A po naší pravici by byl svět hmoty a po naší levici svět antihmoty. Všimni si, je to ona třetí strana, která zabezpečuje aby nedošlo k explozi. Odstraníš-li třetí stranu dojde k explozi.

 

Andrew: Mám v jedné věci potíž. Vy jste říkali, že jsme směsicí obou stran polarity, tak jak tam může být ještě další strana, když jsme onou směsicí?

Tom: Neporozuměl jsi tomu co jsme říkali.

 

Andrew: Pakliže jsme směsice nemůže mít vidět dvě strany. Pakliže jsme černobílí, pak máme vidět dvě strany, ale pak nejde o směsici - šedá je přece směsice výše uvedených barev. Nechápu to?

Tom: Ano, potíž je v tom, že jednu a tu samou věc vy reprezentujete v podmínkách svého světa a my zase v podmínkách našeho světa. Budeme to nazývat  tedy esencí..?

 

Andrew: Výborně s tím souhlasím. To v mnohém usnadní mou představu, pakliže budeme hovořit v termínu esence a ne hmotná substance?

Tom: Takže to je esence.

 

Andrew: Výborně souhlasím.

Tom: Uvnitř všech těchto esencí je rovnováha. Co způsobí nehodu, kolizi je v podobné situaci jakou je záležitost s hmotou a antihmotou. Oni nemohou se smísit, oni nemohou se smísit v harmonii, oni nemohou se míchat a tak se stanou destruktivními sami k sobě a vůči sobě navzájem.

      Následuje několik výměn názorů ohledně problematiky duality mezi Andrewem a Tomem. Tom se několikrát pokouší objasnit situaci.

 

Andrew: Svým způsobem máme potíže porozumět tomu co je "negativní" a co je "pozitivní" ve smyslu toho co je nazýváno "dobro" a co je nazýváno "zlo" na úrovni lidského vědomí.

Tom: Je velmi těžké ve vašem světě abyste porozuměli skutečné podstatě obou faktorů. Já se to nyní pokusím vyložit takovým způsobem, kterému byste mohli porozumět. Vezmeme si k tomu obří měřítko Vesmíru. Představ si, že jsi středem tohoto Vesmíru. Na jedné straně je vše pozitivní a na straně druh je vše negativní. Jsi střed a tebou, pouze tebou prostupují oba faktory. Jsi to ty, jako střed Vesmíru, který udržuješ rovnovážný stav. Toto je příměr, ale není daleko od skutečné reality. A nakonec ti sdělím cosi možná velmi šokujícího. V kterékoliv části Vesmíru, na kterémkoliv místě, které tě jen napadne se nachází jeho střed. Je tedy i v tobě a je ve mne a je v nás. Je všude??

 

Andrew: To je fantastické??

Tom: Mohu tedy pokračovat ?

 

Andrew: Jistě, samozřejmě. Je to fascinující??

Tom: Víš, snažím se maximálně přiblížit Vašemu chápaní, Vaší logice, která je podmíněna zkušenostmi a snad nekonečným počtem různých vlivů. Pochop hovoří mezi sebou dvě zcela odlišné inteligence. Takže mohu tedy pokračovat. Pochop, každý střed je paradigma devíti. Všude v rovině Vesmíru, galaxií, slunečních soustav i planet včetně Země existují čtyři směry. Tyto směry jsou jedinými skutečnými jsoucími směry jelikož v nich teče magnetická vitální energie projeveného. Status vaši logiky je zná jako východ - jih - západ a sever, a nebo je také znáte v přenesené podobě ve vitálních kvalitách fyzikální esence jako: oheň - voda - země a vzduch. Pak devítka středový princip - centrum, které je jak jsem již naznačil všude jsoucí je ve vaší logice označeno pojmem - akaša. Takže střed je mystérium devíti. Proč? Protože všude jsou čtyři hlavní směry jsou rozdělené do dvou polarit - a tím dostaneš osm. Číslo osm je referencí napětí a nezbytného řešení všech věcí. Ve vaší logice na to existuje ekvivalent - karma. Zcela správně k němu vaše mysl přiřazuje číslo osm. A co zbývá? Středový princip a ten je vždy devátý??

 

Andrew: Pokračuj Tome?.

Tom: Takto je udržována dokonalá rovnováha. Tato rovnováha platí uvnitř vašich galaxií i slunečních soustav. Pokud by jsi měl kámen z každé z těchto galaxií a ten by byl v dokonalé hmotnosti a proporci ke zbylým tří stranám - pak by toto bylo také v rovnováze. Ale pokud by jeden jediný z těchto kamenů byl porézní substance a pokud byste ho dali do substance a ten by tuto substanci pohltil vážil by více včetně oné substance a to by narušilo rovnováhu a rozrušilo by to kalibrační mechanismy klidně na druhé straně Vesmíru. Tak například vaše planeta se této možnost velmi dotýká. Negativita je velmi těžká substance. Pamatujte si opozitní řády jsou v rovnováze, ale případná nerovnováha může podle pořadí převrátit zbytek. A to není správné. Ve skutečnosti není nic dobré ani nic špatné. Stane se to jedině tehdy když jedno z nich změní svou přirozenou konzistenci. Protože existuje objektivní neznalost obyvatel planety Země a protože jejich vůdcové sami učí neznalosti vaše negativní síly se vám nikdy neobjeví tak abyste je mohly vidět v plném rozsahu. Nakonec v konečném důsledku řešení této situace přichází strach, který vytvoří jistý druh napětí ve vašem vědomí - a pak je šance vidět. Ale co je skutečně negativní vedle touhy nenasytnosti je realizace záměrného popírání skutečnosti. Vědomě podváděné Vědomí se tak dostává do konfliktu s Pravdou, které zná Nadvědomí a to způsobuje tvorbu toho čemu říkáte - reinkarnace. Jinými slovy proces reinkarnace započal s "prvotním hříchem", a jím byl vědomí podvod spáchaný na Lidském Vědomí týkající se čisté interpretace existence finální reality.

- pokračování -


(c) Koncil Devíti

(c) Palden Jenkins

(c) Jaroslav Chvátal