TAJNÝ PROJEKT CHANELLINGOVÉHO SPOJENÍ: NA PŘÍJMU JE "KONCIL DEVITI" - ODTAJNĚNÉ PARADIGMA NOVÉHO VĚKU (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

22.02.2006 Chanelling

         Vážení přátelé a příznivci nezávislého internetového deníku Matrix-2001. Za těch několik měsíců fungování tohoto serveru jste si již zvykli na to, že jedním ze stěžejních a důležitých informací jsou seriálové řady, které jsou zaměřeny k různým velmi důležitým tématům. Těm se střídavě věnujeme. Namátkou připomínáme problematiku WTC v souvislosti s událostmi z 11.9.2001, nebo čerstvě otevřený seriál z prostředí utajovaných skutečností Vatikánu, záhadný měsíc Iapetus či seriál zaměřený na technologii diskovitých letounů nacistického Německa. Zvláštní postavení si pak zasluhuje "Horizont událostí". Dnes tuto seriálovou řadu rozšíříme. Rozšíříme jí o unikátní archiválie velmi dobře střežených záznamů chanellingových přenosů, které po dobu mnoha let byly prováděny speciálně ustanovenou skupinou médií na americké akademické půdě. Ta měla za úkol prověřit zda chanellingový přenos je skutečně života schopnou realitou a nebo výmysl. Projekt byl veden a financován zvláštní oddělením "SRI". Po celou dobu byl s ohromným zájmem sledován těmi nejvyššími kruhy a dostal se několikrát dokonce na přetřes ve vědecké radě OSN. Praktické výsledky totiž předčily všechna očekávání. Zvláštní zpráva dr. Andriji Puharicha to jednoznačně dokladuje. Přenos vesměs zabezpečovala dvě nejznámější média. A to Phyllis Schlemmerová a Uri Geller. Pojďme společně sledovat jeden z nejvíce fascinujících příběhů, který je dodnes zahalen obrovským tajemstvím.

       Existují starobylé záznamy, které se odkazují na ještě starší zprávy, které naznačují existenci skupiny devíti sil, které se často na personifikační úrovni jeví jako skupina devíti zasvěcenců, kteří mají přístup k devíti oblastem jež určují evoluční expanzi lidské civilizace a celé naší planety vůbec. Na toto téma podává poměrně velké množství informací celá řada spisovatelů naladěných na tuto frekvenci bádání. Jmenujme například Bergiera a Pauelse a jejich světoznámé "Jitro kouzelníků", ale i díla Deverauxe, Kolossima a nebo Butlara se dotýkají tohoto velmi zajímavého tématu. V roce 1990 to bylo právě "Jitro kouzelníků", které mne doslova donutila k systematickému výzkumu na tomto poli bádání. Skutečnosti ke kterým jsem za těch bezmála patnáct let osobního výzkumu dospěl tu ale nechci rozvíjet i když by jistě nebyly od tématu.

      Ustanovená skupina již nějaký čas zkoušela různé modely chanellingového přenosu někdy s lepším a jindy z horším výsledkem. O to větší překvapení bylo když jednoho dne z úst Phyllis Schlemerové zaznělo:

      "My jsme tady. Hovoříme skrze Tom. Přicházíme v Lásce a Míru. Posíláme pozdravy, požehnání a radost. Toto je první z přenosů od Koncilu Deviti. Tom je nástroj skrze kterého jsme schopni Vás vnímat a Vy nás."

       (Pro upřesnění směrem k čtenářům je třeba poznamenat, že do budoucna budeme Toma vnímat v personifikační podobě. Bude to pro nás jistě jednodušší. Ve skutečnosti je totiž Tom akrostych přičemž písmena tohoto jména jsou ve skutečnosti počátečními písmeny třech dalších slov. Jde o anglická slova vzhledem k tomu, že chanellingový přenos probíhá v anglickém jazyce. Tom by se měl ve skutečnosti psát takto: T.O.M (Time Orbiter Matrix, pozn. J.Ch.).

       Výše uvedená první památná věta jednoho z nejpodivuhodnějších mentálních spojení zazněla v roce 1991. Následující materiál je složen z množiny fragmentů, které spatřily světlo světa. Drtivá většina materiálu nadále podléhá přísnému utajení a bohužel je nedostupná. Už z tohoto důvodu lze konstatovat, že následující zveřejněné skutečnosti jsou jistě unikátního charakteru.

       Svým způsobem to sdělil Tom v jednom z následujících mentálních spojení těmito slovy:

       "Energie našeho vzájemného porozumění, které rozvíjíme a budeme rozvíjet skrze posloupný poznávací proces formou kontinuální výměny informací uschopní Vaše životy velmi důležité a potřebné změně. A nám zase umožní dosáhnout větší míry harmonie a vzájemnosti našeho vědomí s našim posláním. Paradigma kosmologického poznávání jehož podkladem jsou naše vzájemné mentální dotyky Vám i Nám dává příležitost znát Pravdu. Jak asi sami tušíte Pravda není jedna, Pravda se dokonce nedotýká ani samotné informace? Hledání Pravdy je ve skutečnosti hledání procesu stále kvalitnějšího poznávání Sebe Sama?".

       Koncil Deviti skrze sjednocující parametr "TOM" používá speciální způsob kódování, které umožňuje lidskému vědomí přijímat jakoukoliv informaci o trochu více kvalitněji než je tomu za normálních okolností. Jde v podstatě o větší "sací schopnost" ve vztahu k přijímaným informacím.

       A když už jsme u informací je třeba zmínit člověka, který věnoval neuvěřitelné množství času správnému seskupení získaných fragmentů ze škály chanellingového spojení speciálně ustanovené skupiny lidských médií. Tím člověkem je Palden Jenkins. Díky němu máme ohromné množství poznatků seskupené do jednotlivých tématických kapitol, kterým se budeme v následujících dílech tohoto seriálu věnovat.

      Dne 17. dubna 1999 proběhl památný šestihodinový chanelling, který byl veden přes médium Phyllis Schlemmerovou. Během mentálního přenosu byl lidstvu předán soubor konkrétních informací týkající vysvětlení problematiky roku 2012 a přilehlých souvislostí a okolností. Tento veskrze unikátní soubor informací byl tajnými orgány nazván "Kodex 2012". Čtenáři Matrixu budou moci se s touto záležitosti unikátně seznámit i v tomto seriálu. Další podrobnosti pak budou uvedeny v materiálu "Horizont událostí".

      Během tohoto spojení bylo přes Tom sděleno:

      "Když budete připraveni pro komunikaci s bytostmi z jiných rozměrů, je nesmírně důležité abyste vždy měli na zřeteli účel a motiv takového dialogu. Sdělím Vám, že existují různé směry informací, které vedou k Pravdě - tedy poznání Sebe Sama, ale mnohé z nich se pouze tak tváří a ve skutečnosti jsou metodou manipulace a kontroly. Já Tom jsem jediným mluvčím Koncilu Devíti a nehovořím skrze nikoho třetího."

      Tuto úvodní vstupní část nového seriálu bych chtěl uzavřít jedním konstatováním Toma:

      "Plníme Vás naší energií a Vy jednáte obdobně. Probouzíme Vás a Vy necháváte možnost našemu probuzení. Velmi si přejeme, abyste věděli, že Vás milujeme. Pochopili jsme, že Láska je stav, který přichází s uchopením Pravdy a jejím přijetím skrze sebe samého. Jelikož pouze ten, který je schopen tento stav zažít a později žít, je také schopen ho pomáhat probouzet v druhých. Děkujeme Vám, že Jste?".

-pokračování-


(c) Koncil Devíti skrze T.O.M. (Time Orbiter Matrix)

(c) Palden Jenkins

(c) Jaroslav Chvátal