TAJEMSTVÍ "SOLFEGGIO FREKVENCÍ" (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

21.03.2014 Esoterika

S vibračními a energetickými změnami, které v současné době velmi razantním způsobem zasahují do prostředí naší sluneční soustavy a tím pádem významně ovlivňují nejen naši planetu, ale i náš organismus na fyzické i spirituální úrovni, se již před několika lety zjistilo, že naše lidské vědomí jako celek a vědomí buněk našeho těla velmi intenzivním způsobem reaguje na některé kategorie akustických vibračních hladin, jež lze zakomponovat do velmi specifického druhu hudby. Následná interakce mezi energetickou fyziologií, vědomím lidského jedince a cíleně generovaným rezonančním akustickým polem přináší fantastické léčebné, čistící a harmonizační účinky ve fyzické, psychicko/emoční a mentální sféře lidské bytosti.

(Před několika měsíci jsem byl zasvěcen do unikátní metody akustické terapie zvané "Yamaroo", která spojuje efekt hojivého působení speciální akustické rezonance s dynamickou formou rezonančního působení vybraných fraktálových obrazců. Získal jsem celou řadu akusticko-obrazových souborů, jejichž výběr je podmíněn oblastí lidského těla, psychiky a vědomí včetně konkrétního druhu potíží. Již příští měsíc bude u nás v ČR k dispozici první terapeutická produkce zaměřená na konkrétní zdravotní potíže a psychické a mentální bloky. Nezapomeňte si proto již zítra prostudovat podrobný materiál, který k této novince budu zveřejňovat).

V tomto článku bych se chtěl soustředit na jeden velmi důležitý aspekt, který je dnešní společností stále nedoceněn a který konec konců do určité míry s výše uvedenými informacemi také souvisí. Jak nadpis napovídá, jde o tzv. "solfeggio frekvence". Tyto frekvence jsou tvořeny starobylou 6 tónovou stupnicí, která byla používána našimi předky k produkci posvátné hudby včetně krásných a známých gregoriánských chorálů. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že každý "solfeggio tón" se skládá z frekvence, která je důležitá pro stimulaci a harmonizaci důležitých energií, jež jsou potřebné k harmonizaci našeho těla, mysli i ducha.

Zde je šest hlavních "solfeggio frekvencí" s dominantním druhem pozitivní atributace:

 • 396 Hz - navozuje osvobozující stav od viny a strachu,

 • 417 Hz - stimuluje schopnost rychlejšího a efektivního rozhodování a přizpůsobení se změnám,

 • 528 Hz - stimuluje velmi pozitivní účinky v oblasti lidské DNA (procesy sekvenčních oprav),

 • 639 Hz - harmonizuje mezilidské vztahy,

 • 741 Hz - stimuluje intuici a pomáhá nalézt správná řešení v klíčových životních situací,

 • 852 Hz - napomáhá návratu k "duchovnímu řádu".


Často se mne lidé (i z řad mých studentů) ptají na původ těchto tónů. Sám jsem se touto otázkou kdysi také zabýval. Nakonec jsem narazil na velmi zajímavou práci profesora Willi Apela, který zjistil, že původ starověkých "solfeggio tónů" lze vysledovat až ke středověkému "chvalozpěvu Jana Křtitele" (osobně si však myslím, že jsou podstatně staršího původu). Jmenovaná píseň má tu zvláštnost, že prvních šest řádků skladby je zahajováno v samostatném osobitém režimu.

Jinými slovy to znamená, že první slabika každého z šesti řádků je zpívaná o jeden stupeň výše než u řádku předcházejícího. V současné době je objektivně prokázáno, že "chvalozpěv Svatého Jana Křtitele" má úžasné účinky jak na emocionální, tak i na mentální tělo lidské bytosti a upravuje energie prostředí.

Podle některých myslitelů byla původní "solfeggio stupnice" vyvinuta benediktinským mnichem Guido d´Arezzo (991 n. l. - 1050 n. l.). V současné době má "solfeggio škála" celkem sedm vzestupně přiřazených pomocných slabik (Do - Re - Mi - Fa - So - La - Si). Ovšem původní originální rozsah byl tvořen šesti unikátními slabikami tohoto druhu - (Ut - Re - Mi - Fa - Sol - La). Slabiky této stupnice byly převzaty z již citovaného "chvalozpěvu Svatého Jana Křtitele" - "Ut Queant Laxis" od autora Pauluse Diaconuse. V polovině roku 1970 lékař a myslitel - dr. Joseph Puleo objevil šest elektromagnetických zvukových frekvencí, které odpovídaly slabikám z "chvalozpěvu Svatého Jana Křtitele". A s tím je spojená poměrně zajímavá okolnost.

Výše uvedený vědec objevil uvnitř "solfeggio frekvencí" velmi zajímavé matematické souvztažnosti úzce korespondující s Pythagorovým způsobem redukce čísel. V podstatě se jedná o jednoduchou metodu redukce, kdy se hodnoty všech číslic sčítají. Příklad: číslo "456" může být redukováno na "4+5+6=15" a toto číslo se pak dále redukuje ve smyslu "1+5=6". Takže číslo "456" se zredukuje na konečné číslo "6". Dr. Puleo objevil, že uvnitř "chvalozpěvu Svatého Jana Křtitele" jsou velmi zvláštní matematické vztahy objevující se v každém šestém následujícím verši, počínaje veršem číslo "12" a konče veršem číslo "78". Provedeme-li matematickou redukci číselné hodnoty daného verše, dostaneme následující situaci:

 • Verš 12 = 1 + 2 = 3,

 • Verš 18 = 1 + 8 = 9,

 • Verš 24 = 2 + 4 = 6,

 • Verš 30 = 3 + 0 = 3,

 • Verš 36 = 3 + 6 = 9,

 • Verš 42 = 4 + 2 = 6,

... až do verše 78 .

Podívejte se na vertikální číselnou koncepci pravého řádku. Vidíte opakování čísla "396"? Toto číslo odpovídá první "solfeggio frekvenci" - 396 Hz. Ovšem dr. Puleo šel ještě dále. Analogicky přistoupil k druhé skupině veršů, ve které se hodnoty také opakují v šestkové posloupnosti (jedná se o analogii k šesti hlavním solfeggio frekvencím?). Obdržíme následující situaci:

 • Verš 13 = 1 + 3 = 4,

 • Verš 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1,

 • Verš 25 = 2 + 5 = 7,

 • Verš 31 = 3 + 1 = 4,

 • Verš 37 = 3 + 7 = 10 = 1,

 • Verš 43 = 4 + 3 = 7.


Podívejte se opět na vertikální číselnou koncepci pravého řádku. Vidíte opakování čísla "417"? Toto číslo odpovídá druhé "solfeggio frekvenci" - 417 Hz. Samozřejmě že zbylé "solfeggio frekvence"  lze určit podle stejného postupu. Jak jsem již výše zmínil, existují původní čili originální slabiky pro označení tónů (Ut - Re - Mi - Fa - Sol - La). Zjistilo se, že tyto slabiky byly převzaty přímo z první sloky hymnu Svatého Jana Křtitele:

 • Ut queant laxis Resonare fibris,

 • Mira gestorum Famuli tuorum,

 • Solve polluti Labii reatum,

 • Sancte Iohannes.


V přeneseném překladu lze výše uvedenou pasáž chvalozpěvu interpretovat takto:

".....Aby lidé mohli žít společně v míru, komunikovat v harmonii a tvořit zázraky ve svém životě a k tomu nechť jim Bůh žehná."

Z dané poznámky lze pochopit, že "solfeggio frekvence" jsou schopné otevřít komunikační kanál s Božstvím. Každá klíčová slabika byla do současné doby studována mnoha odbornými badateli s velmi pozoruhodnými výsledky.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly