TAJEMSTVÍ HORY KAILAS (6)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

17.05.2024 Esoterika

Dalším slavným Jihoameričanem, který se zajímal o odkaz ztracených civilizací a podzemních míst v Jižní Americe, byl chilský diplomat Miguel Serrano (1917-2009). Také on studoval ztracené civilizace na Zemi, napsal na toto téma několik knih a popsal rasu Hyperborejců, kteří původně přišli na Zemi z jiné galaxie před velmi dávnými časy. Podle jeho názoru měla být existence těchto mimozemských předků árijských národů zakryta monumentálním spiknutím. Hyperborejská civilizace se prý nenacházela v říši hmoty, ale byla spíše éterická. Serrano věřil, že hmotnou zemi ovládá zlovolná entita, kterou stejně jako raně křesťanští gnostici nazýval "Demiurg". Demiurg je falešné stvoření a nižší božstvo. Serrano byl přesvědčen, že hebrejský lid uzavřel s Demiurgem smlouvu a od té doby mu slouží. Negativní energie Demiurga je prý obzvláště silná v současném pozemském věku Kali jugy a tato bytost prý svou omezenou mocí vytvořila kosmické vězení, které drží pozemské lidské Duše ve věčném cyklu reinkarnace na zemi.

To bylo nepřijatelné pro árijské Hyperborejce, kteří dávali přednost cestě bohů a inkarnovali se jen tehdy, když se pro to sami rozhodli. Hyperborejci s sebou na Zemi přinesli tajemství síly Vril a tuto božskou moc využili v boji proti Demiurgovi. Válka s Demiurgem nakonec vedla k založení druhé Hyperborey na severním pólu a tato civilizace se fyzicky projevila jako kulatý kontinent, kde Hyperborejci začali řešit oduševnění světa. Miguel Serrano věřil, že do těl neandrtálců a dalších lidí implantují zvláštní částici nesmrtelnosti, aby prolomili kletbu. Tento plán se dařil, dokud se Hyperborejci nepustili do pohlavního styku s lidmi, a trestem za toto míšení prý byl katastrofický dopad komety, který měl způsobit posun pólů. Tak začala válka mezi silami Demiurga a Hyperborejců a Hyperborejcům stále hrozilo, že se jejich božská krev rozředí. Serrano věřil, že tajemná krev Hyperborejců pochází přímo z mystického Černého slunce, konečné prázdnoty, z níž vychází veškeré stvoření,

Zaregistrujte se a čtěte dál,
získáte 8 dní předplatného
na zkoušku zdarma

Najděte svou cestu k transformaci s naší rozsáhlou nabídkou videí a článků, které rozšíří vaše obzory.

Další díly