Tajemství filmu "Osvícení" aneb jak falešné přistání na Měsíci téměř stálo Stanley Kubricka manželství a život (1)

Snímek "Osvícení" (The Shining) režiséra Stanleyho Kubricka je dozajista jeho nejvíce nepochopeným mistrovským dílem.

Výrazu „mistrovské dílo“ užívám obezřetně, protože jsem si ve skutečnosti nikdy nemyslel, že by "Ozáření" bylo nějak extra dobrým filmem.

Když jsem ho tehdy, v roce 1980, poprvé zhlédl, vůbec se mi nelíbil. Vadil mi způsob, jakým Kubrick vynechal tolik ze skvělého původního materiálu z pera Stephena Kinga a nahradil ho spoustou věcí, které zdánlivě nedávaly smysl.

Doufám ale, že ještě před koncem tohoto článku čtenář pochopí, že jsou to právě tyto změny, kterými Kubrick dramaticky pozměnil celý scénář původního Kingova románu, díky nimž je možné pochopit, co se nám Stanley Kubrick ve své verzi "Osvícení" snaží říci.

Od počátku je třeba si uvědomit, že "Osvícení" je Kubrickovým nejosobnějším filmem (možná kromě Eyes Wide Shut). Než dospějeme k závěru tohoto článku, bude nad slunce jasné, že Kubrick použil román Stephena Kinga pouze jako odpalovací rampu (odpusťte mi ten vtip) k tomu, aby mohl pod zástěrkou natáčení filmu založeného na knižním bestselleru odvyprávět svůj, zcela odlišný příběh.

Udělal to z velice závažných důvodů – zejména proto, aby si zachránil život. Ale nepředbíhejme.

Začněme tradičně, od samého začátku.

Ve filmu vystupuje dvojice hlavních postav, Jack Torrance (ztvárněný Jackem Nicholsonem) a jeho syn Danny (ztvárněný Danny Lloydem).

Je důležité pochopit, že Jack a Danny představují dva aspekty samotného Stanleyho Kubricka. Jack je praktický a pragmatický chlapík, který chce být velkým umělcem. A očividně je ochoten udělat cokoliv, aby svého cíle – být umělcem (spisovatelem) – dosáhl. Jack má, stejně jako Stanley, černé vlasy, je výstřední a dokonce kouří stejné cigarety jako Stanley (Marlbora).

Danny je režisérovou druhou stránkou, jeho druhým já. Je to Kubrick dětina. Je to tedy ve skutečnosti Danny, který je opravdovým umělcem.

Kubrickovo "já" znázorněné Dannym je duchovní, mladistvé a vidí věci, které ostatní nevidí. Danny má také tendenci říkat lidem věci, které by měly zůstat nevyřčeny.

První část filmu je zřejmě těch nejdelších a nejnudnějších 58 minut Kubrickovy kariéry. Začátek filmu nutí diváka sledovat Stanleyho pragmatickou stránku – Jacka – který uzavírá smlouvu s ředitelem hotelu Overlook (Vyhlídka).

Dohoda mezi Jackem a ředitelem hotelu Vyhlídka spočívá v tom, že si Jack může psát (tedy tvořit), jak bude chtít, pokud se ovšem zároveň o hotel „postará“.

Následuje další důležitá věc – ředitel hotelu Jacka obeznámí s tím, že předchozí správce hotelu se stresem a úzkostí pomátl a zabil svou ženu a dvě dcery.

Jack prohlásí, že to je „zajímavé“, ale tu práci vezme stejně.

Ředitel hotelu Vyhlídka je oblečen v červené, bílé a modré. Jackova manželka Wendy (ztvárněná Shelly Duvalovou) a jeho syn Danny jsou také oblečeni v červené, bílé a modré, a to po téměř celou první hodinu filmu.

Podle této symbolické interpretace je hotel Vyhlídka AMERIKOU. Podle slov jeho ředitele byl postaven na místě starého indiánského pohřebiště. I při procházení hotelem zjistíte, že šlapete po celé řadě symbolů původního amerického obyvatelstva.

Samotný hotel Vyhlídka je vlastně Amerika. Stejně jako Amerika, i hotel září novotou. Je okázalý, kýčovitý a z architektonického hlediska nudný.

Podle toho, co ředitel vypráví Wendy, „tu bydleli ti nejlepší.“

Ale děje se tu ještě něco mnohem hlubšího. Kubrick byl jedna ruka s tehdejší světovou elitou, takže věděl, o co jde.

Kubrickův příběh musíme začít chápat podle toho, jaké používá symboly. Jak rád říkávám: pokud obrázek řekne víc než tisíc slov, pak symbol řekne víc než tisíc obrázků. A budou to právě symboly, díky nimž a skrze něž může být odhalen skutečný význam filmu "Osvícení".

Během pohovoru s Jackem má ředitel Vyhlídky přímo za hlavou amerického orla.

Vypadá to, jako by „orel“ byl silou stojící za ředitelem.

Nejen, že orel je symbolem Ameriky, ale také je třeba poukázat na to, že „The Eagle“ (Orel) se jmenoval i přistávací lunární modul mise Apollo 11.

Po ředitelově levici stojí na stole americká vlajka.

Symbolicky vzato je ředitel (ztvárněný Barry Nelsonem) tváří vlády Spojených států. Jack tak uzavřel smlouvu s vládou, podle níž se stává „správcem“ hotelu.

Ředitel vysvětlí Jackovi, že jeho hlavní povinností je uchránit Vyhlídku (Ameriku) před tím, aby působila zchátrale. Ředitel zopakuje, že to je Jacková prvořadá povinnost.

První den v hotelu má Jack vizi, v níž se mu zjeví dcery předchozího správce, a on zjistí, že to byly dvojčata. V románu Stephena Kinga tyto dcery předchozího správce dvojčaty nebyly. Jak budeme pokračovat, budou rozpory mezi knihou a filmem co do důležitosti stále závažnější.

Jack, Danny a Wendy se také setkají s Dickem Halorannem, který je na Vyhlídce kuchařem. Halorann se spřátelí s Dannym a chlapec se díky němu dozví, že není sám, kdo má podivné psychické schopnosti.

Dick varuje Dannyho, ať za žádnou cenu nevchází do pokoje 237.

Jack, Wendy a Danny se pak do hotelu definitivně přestěhují. Čeká je dlouhá a mrazivá zima. Jack si nejprve hotel zamiluje, ale časem začne mít určité potíže s psaním. Také nemůže spát. Wendy a Danny se mezitím baví a užívají si. Jack nepíše. Místo toho si hází v místnosti, ve které má psací stroj, o zeď  tenisákem.

Na zdi, o kterou tenisák hází, je indiánský motiv, který nápadně připomíná skupinu raket připravených k odpálení.


Jack házející tenisákem o rakety/šípy na stěně. Apollón (anglicky Apollo, pozn. překl.) byl bůh lukostřelby. Jack si hází míčem o Apollónovy šípy.

Míč nakonec odskočí pryč a odkutálí se od Jacka do temných zákoutí hotelu.

Jack přejde na druhou stranu a dívá se na model bludiště. Uprostřed vidí chycenou Wendy a Dannyho a absolutně netuší, jaký druh smlouvy to vlastně s Vyhlídkou uzavřel.

K hotelu se nyní žene epicentrum mrazivé bouře.

Přicházející bouře je symbolem studené války mezi Ruskem a Spojenými státy. Studená válka je také samozřejmě jednou z hybných příčin k tomu, proč přistání na Měsíci falšovat. Bylo nutné zatajit pokročilou americkou technologii talířů před Sovětským svazem.

Žili jsme tehdy ve velmi nebezpečném světě, který byl natolik vychytralý, aby před Rusy skrýval a tajil naši pokročilou technologii. To je důvod, proč se v celém "Osvícení" vyskytuje tolik medvědů.

Ruský medvěd a jeho soupeření s USA v závodě o dosažení Měsíce byly hlavními důvody stojícími za nezbytností zfalšovat přistání na Měsíci v rámci programu Apollo.

Jack, jeho rodina a celý hotel Vyhlídka jsou lapeni studenou zimou, podobně jako byla Amerika lapena ve studené válce s Ruskem.

Vycpaní medvědi objevující se v průběhu filmu jsou symbolem Sovětského impéria.

Ze symbolického hlediska tito medvědi rovněž reprezentují tlak vyvíjený na USA z ruské strany – ohledně závodů v dosažení povrchu Měsíce. Američané museli přistání na Měsíci zinscenovat a utajit tak skutečnou pravdu o létajících talířích a jiné technice, kterou měla vláda Spojených států k dispozici a používala ji už od druhé světové války.

Danny projíždí na kole hotelovými chodbami, když náhle narazí na dvojčata, dcery předchozího správce.

Dívají se na Dannyho a jednohlasně ho lákají:

„Pojď si s námi hrát, Danny. Napořád.“

Danny se otočí a ujede odtamtud.

V tomto bodě filmu zjistíme, jakou že smlouvu to vlastně Jack s ředitelem Vyhlídky uzavřel.

Jde o klíčovou, nejdůležitější scénu celého filmu. Danny je uprostřed hraní si s autíčky. Zničehonic mu Projekt, hotel Vyhlídka, zdánlivě odnikud přikutálí tenisový míč.

Je to gesto, které jako by znělo:

„Chceš si hrát?“

Nyní se tedy dozvídáme, co se stalo s Jackovým tenisákem, který předtím pohltila temná zákoutí hotelu.

Také se dozvídáme, k jaké hře to dvojčata – dcery předchozího správce – předtím Dannyho lákala.

Danny se diví, kde se tam míček vzal, a diváci mají konečně možnost spatřit, čeho že se Projekt doopravdy týká.

Když se Danny postaví, odpověď je okamžitě nasnadě. Danny má na sobě svetr s upleteným vzorem rakety. Na této raketě jsou jasně rozpoznatelná písmena tvořící slova: APOLLO 11.


Diváci tak doslova sledují start Apolla 11 – odehrává se přímo před jejich zraky, když Danny vstává ze země. Není to ale skutečné odpálení, jde samozřejmě o start symbolický. Jinými slovy – není to skutečné.

Co se odehraje potom, je klíčové pro pochopení všeho ostatního, co se následně ve filmu stane.

Zmatený Danny kráčí chodbou, když najednou uvidí pokoj 237ten, před kterým ho Halorann varoval. Klíč je v zámku a dveře jsou dokořán.Zde je důležité poznamenat, že v původním "Osvícení" Stephena Kinga měl tento pokoj číslo 217. Kubrick ho z neznámých důvodů změnil na 237.

Tyto neznámé důvody budou ale brzy ozřejmeny.

Danny je přímým nositelem symbolického Apolla 11 – má ho na svém těle – a se svetrem ho s sebou nese na Měsíc, když vstupuje do pokoje 237.

Proč si to myslím? Protože průměrná vzdálenost Měsíce od Země je 237 000 mil (tj. asi 384 000 km).

Skutečná pravda je, že tento film je celý o smlouvě, dohodě, kterou uzavřel Stanley Kubrick s ředitelem hotelu Vyhlídka (s Amerikou). Tato dohoda byla o tom, že Kubrick bude najat, aby vytvořil (tedy zinscenoval, zfalšoval) přistání Apolla 11 na Měsíci.

Danny představuje Kubrickovu uměleckou stránku osobnosti. Kvůli složitosti uměleckého ztvárnění zachycujícího scénu přistání lunárního modulu na Měsíci musel Kubrick důvěřovat svému umělecky založenému já.

Pokoj 237 představuje falešnou scénu měsíčního povrchu, kterou musel Kubrick připravit, aby přistání vypadala věrohodně. Ale na této scéně v tomto pokoji není skutečného nic.

Jak film brzy odhalí, o pokoji 237 se musí lhát. Porozumět mu je nemožné… k tomu nikdy nedojde. V pokoji 237 se nikdy neodehraje nic skutečného. Ve filmu to na chvíli vypadá, že Danny do něj vejde, ale jistí si být nemůžeme.

V další scéně má Jack během práce noční můru. Svěří se Wendy, že v onom snu ji i Dannyho zabil. Mezitím se na scéně objeví Danny a je na první pohled jasné, že mu fyzicky ublížila nějaká tajemná síla.

Tato záhadná síla mu také potrhala svetr s vyobrazením Apolla 11.

Vyděšená Wendy si myslí, že to udělal Jack.

V jistém smyslu má pravdu, protože Dannymu je ublíženo v důsledku dohody, kterou Jack uzavřel.

Frustrovaný Jack se vydává do baru ve Zlaté místnosti (Gold Room). Očividně vystresovaný si pro sebe šeptá, že by zaprodal svoji duši za skleničku. V té chvíli se setkává se skutečným ředitelem hotelu Vyhlídka. Za barem se totiž zničehonic objeví podivný muž.

Jmenuje se Lloyd a je hotelovým barmanem.

Nasvícení, ve kterém Kubrick Lloyda představuje, je jednoznačně ďábelské.

Lloyd Jacka svede skleničkou alkoholu. Svoji duši Jack Projektu zaprodal tím, že se stal správcem Vyhlídky. Rozhovor Jacka s Lloydem je přerušen příchodem Wendy. Sklenky obou mužů znenadání zmizí. Wendy říká Jackovi, že v hotelu je ještě někdo další.

Jack se pak vydá do pokoje 237 a je svědkem proměny mladé ženy ve starou.

Protože je pokoj 237 symbolickou lunární scenérií přistání Apolla 11, musí Jack Wendy lhát o tom, co se mezi jeho stěnami děje. Řekne jí, že tam nic není a že si Danny musel ublížit sám.

To je pravda – Danny si ublížil kvůli Jackovi. Danny je ta část Stanleyho Kubricka, která věděla o Stanleyho tajném projektu. Nějak se dostal do situace, kdy mu hotel Vyhlídka – Amerika ublížila.

Nyní už Jack směřuje do pekla i fyzicky.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly