TAJEMNÉ POSLÁNÍ ROBOTICKÉ SONDY "CURIOSITY" - JAKÝ JE SKUTEČNÝ CÍL JEJÍ EXISTENCE NA POVRCHU MARSU? (3)

V souvislosti s projektem "Curiosity" jsem přesvědčen o tom, že stojíme na prahu úžasných vědeckých důkazů, které se dotýkají starověké marťanské civilizace. V současné době lze sledovat celou řadu indicií, které minimálně naznačují, že politické pozadí kolem aktivity "NASA" se dává do pohybu a to směrem k výrazně nadějnějším obzorům. Konečně svědčí o tom i skutečná ideologie mise "Curiosity", která je sice daleko v pozadí, ale která je i přesto zřejmá.

Konečný cíl mise "Curiosity" spočívá v nalezení nezvratných objektivních důkazů týkajících se nejen existence života na Marsu, ale především vysoce pokročilé formy inteligentního života v pravěkých dobách. Nasvědčuje tomu i pečlivě vybrané místo pro přistání - starobylý kráter "Gale" (viz obr. níže).

Kráter "Gale" (i když se to na první pohled nezdá) je pozoruhodným 96 kilometrů širokým útvarem, který leží těsně pod rovníkem Marsu přesně na 4,5 stupních jižní šířky. Výše uvedený barevný obrázek je vlastně jakousi topografickou mapou daného regionu, přičemž jednotlivé odstíny barev poukazují na nadmořskou výšku nebo také prohlubně v porovnání s průměrnou výškou povrchu Marsu. V podstatě toto škálování odpovídá pozemské nadmořské výšce či hloubce.

Z barevného rozhranní můžeme usoudit, že sonda Curiosity přistála v oblasti vyznačené bílou elipsou. Tato oblast se zároveň nachází v nejhlubším profilu kráteru "Gale" (-4,5 kilometrů s tmavě modrým odstínem). Jak již bylo řečeno, místo přistání rozhodně nebylo zvoleno náhodně. Naopak nejvyšší oblast kráteru dosahuje výšky 1,5 kilometrů a odpovídá tmavě hnědě rezavé barvě.

Takže pozorný čtenář již nyní určitě ví, čím je kráter "Gale" tak pozoruhodným. Není to jeho průměrem, a dokonce ani jeho hloubkou, ale tím, co je v jeho středu. V těchto místech se totiž nachází velmi zvláštní multivrstevnatá "hora", která je v jednom místě dokonce vyšší než okolí kráteru! Tato "hora" je agenturou "NASA" přezdívána "Mt. Sharp (na počest legendárního planetárního geologa Roberta Sharpa). Nejvyšší bod je označen červených kruhem, celý zájmový sektor, na který bychom měli soustředit pozornost, je vyznačen oranžovým prstencem a místo přístání sondy je vyznačeno černou elipsou. Je nepochybné, že vrchol "Mt. Sharp" vykazuje čtyřbokou charakteristiku, která je pro umělé artefakty na Marsu tolik typická (viz obr. níže).
 

Třídimenzionální počítačový model "NASA" zaměřený na "Aeolis Mons", což je neformální označení pro "Mt. Sharp", ukazuje, že tato formace je skutečně poněkud zvláštní. Nejdříve jsem si všiml do očí bijícího čtyřbokého vzhledu "Mt.Sharp". Pak jsem si uvědomil, že celý tento 1,5 kilometrů vysoký komplex v centru kráteru "Gale" by mohl být rozpadající se pravěkou marťanskou "arcologickou stavbou", na kterou je naváta velká vrstva prachu a sutě (http://en.wikipedia.org/wiki/Arcology).

Jak si zajisté mnozí z čtenářů uvědomují, aspekty "čtyřboké geometrie" byly nalezeny na Marsu i na jiných místech. V současné době máme za posledních třicet let k dispozici velké množství snímků ze strany "NASA" i "ESA", na kterých jsou patrné marťanské čtyřboké útvary. Tento druh objevů započal naším nejrozsáhlejším výzkumem lokality Cydonia, kde jsme identifikovali celou řadu čtyřbokých pyramidových útvarů (viz obr. níže).

S výše uvedenou problematikou souvisí i podstatně pokročilejší "marťanská čtyřboká geometrie", která je známa jako "Čtyřstěn Reuleaux". Tento útvar byl nalezen před nějakou dobou v průběhu mise "Surveyor" a je také znám pod označením "Mosco". Nachází se v oblasti "Cydonia" ve stejné vzdálenosti od objektů zvaných "Město" a "Tvář" (viz obr. níže).

"Čtyřstěn Releaux" je trojrozměrný objekt, který je geometricky složen ze čtyř sférických oblastí umístěných takovým způsobem, že střed každé sféry leží na obvodu tří ostatních. Středy jsou tak umístěny na vrcholech pravidelného čtyřstěnu, přičemž základní geometrická struktura se skládá z jakoby "nafouknutého" čtyřstěnu se čtyřmi zaoblenými hranami. Někteří myslitelé jsou přesvědčeni o tom, že "Čtyřstěn Reuleaux" je trojrozměrná konstrukce s topologickým rozšířením do vyšších dimenzí, které jsou pro nás již neviditelné.

Z našeho výzkumu vyplývá, že čtyřboká geometrie je na povrchu Marsu nejrozšířenějším topologickým vzorcem vůbec. Na tuto skutečnost jsme přišli již někdy kolem roku 1983 a pochopili jsme, že úzce souvisí s tzv. "čtyřbokou matematikou a geometrií", která byla pro pravěké stavitele velmi zásadním a možná i primárním faktorem převodu energetické rezonance do tvaru a geometrických proporcí. Zjistili jsme také, že právě v této oblasti leží velmi důležité klíče k pochopení a následné praktické aplikaci "hyperdimenzionální/torzní fyziky", která byla v pravěkých dobách "Tvůrci" aplikována na mnoha místech naší sluneční soustavy.

Na obrázku níže je patrná zřejmě nejkrásnější a nejzachovalejší 3D verze reprezentující tuto významnou formu geometrie. Uvedený snímek je signován kódem "E06002" a pochází z projektu "Surveyor". Tento plně trojrozměrný profil "Čtyřboké pyramidy Reuleaux" byl objeven dr. Wilmerem Faustem. Samotný snímek byl přijat dne 7. 7. 2001. Objekt se nachází nikoliv v oblasti Cydonia, ale v lokalitě zvané "West Candor Chasma" (což je jeden z menších bočních severních kaňonů zhruba 5000 kilomterů dlouhého systému "Vallis Marineris").

Cílový objekt vypadá téměř nedotčeně a na první pohled vypadá, jako kdyby byl vytvořen vcelku nedávno. Ve skutečnosti se však jeho stáří odhaduje minimálně na několik milionů let. V dolní části snímku jsou patrné ustupující duny, které objekt částečně překrývají a to především na jeho severní straně (na obvodu vpravo nahoře).

Je zajímavé, že odborníci z "NASA" se v tomto případě odmítají vyjádřit k přesnějšímu datování stáří tohoto čtyřbokého objektu a to i přesto, že jsme v současné době prostřednictvím družicového měření schopni poměrně spolehlivým způsobem určit geologické datum. Každopádně v následující části tohoto materiálu se o tomto objektu dozvíme celou řadu dalších pozoruhodností.

-pokračování-
Diskuze byla uzamčena, již do ní není možné vkládat příspěvky.

Další díly