SYSTÉMY UMĚLÉ INTELIGENCE JSOU SCHOPNY VIDĚT UFO

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

08.09.2023 Ufo

Nový systém, který je vybaven umělou inteligencí (AI) prostřednictvím algoritmů, nyní umožňuje využívat satelity k získávání snímků neznámých létajících objektů neboli UFO. Takové tajné programy jsou tedy schopny vidět a identifikovat UFO. Jeden z těchto přísně tajných projektů se nazývá "Sentient" a slouží k vyhodnocování nevysvětlitelných leteckých jevů. Vlády doufají, že získají nové poznatky o původu UFO a jejich vyspělé technologii. Je možné, že mnohé z těchto lodí jsou pilotovány mimozemskými formami života z jiných civilizací. Takové přísně tajné programy umělé inteligence podle této zprávy již nějakou dobu používá americký Národní průzkumný úřad (NRO) jako užitečný analytický nástroj pro zpracování dat, pochopení minulosti a současnosti a předvídání budoucnosti! Z různých rozhovorů s vládními insidery a zveřejněných informací vyplývá, že Sentient je ve skutečnosti již plně vyvinutý "umělý mozek", který dokáže autonomně ovládat satelity a získávat data.

Z dokumentů získaných prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že Sentient má schopnost vyhledávat a pozorovat UFO. Specifikace takových objektů získané z vojenských a zpravodajských analýz zůstávají přísně tajné, protože je prosazována cenzura takových údajů. Existuje mnoho důkazů, které naznačují, že neidentifikované létající objekty a větší lodě provádějí průzkum ve velkých výškách, dosud nepovšimnuté světovou populací. Odhalení, že k výzkumu UFO je využívána umělá inteligence, rozhodně vyvolává rozruch. Čím více údajů o tomto jevu se podaří shromáždit, tím dříve se podaří záhadu jejich původu vyřešit.

Američtí whistlebloweři nyní otevřeně hovoří o tom, že pracovali na přísně tajných projektech, kde byla technologie UFO zpětně využívána. Taková tvrzení byla donedávna považována za konspirační teorie, protože podle jejich vyjádření se skutečně jedná o mimozemskou technologii! Novinář James Fox v rámci rozhovoru v pořadu "The Amazing People Podcast" představil informace, které pocházejí ze zpravodajských zdrojů spolupracujících s organizací AARO. Někteří noví a vysoce postavení whistlebloweři se tak připravují na to, že se svými poznatky seznámí americký Kongres. Patří k nim zejména skutečnost, že tyto osoby vypovídají o tom, že byly nebo stále jsou aktivní v tajných projektech, v nichž se replikuje technologie UFO. Taková tvrzení kolují v ufologických a UFO výzkumných kruzích již několik desetiletí a naznačují, že lidstvo je již v procesu odhalování tajemství mimozemské techniky.

Mezitím celosvětovou přítomnost UFO potvrdil také představitel amerických vesmírných sil. Tímto mužem je generálmajor John Olson. Vyzývá vlády k mezinárodní spolupráci, aby lépe porozuměly těmto záhadným objektům. UFO jsou skutečná a lze je pozorovat po celém světě. Generálmajor Olson uvádí, že během mnoha hodin létání byl několikrát svědkem nevysvětlitelných vzdušných úkazů. Tyto snahy zřejmě vedly k tomu, že OSN zřídila novou agenturu, která má fenomén UAP vědecky zkoumat. Generálmajor Olson v této souvislosti hovoří o jiných formách života, které existují mimo Zemi. Možná se nacházejí i v naší sluneční soustavě; to mají objasnit nové vesmírné sondy nebo mise na Měsíc.

Bývalý zaměstnanec Pentagonu Dr. Colm Kelleher, který již napsal knihu o záhadách na ranči Skinwalker, nyní hovoří o tom, že americká vláda zkoumá havarovaná UFO, jejichž původ není znám. Dr. Kelleher nyní znovu vypověděl, že vraky UFO neznámého původu studují přední vědci. Protože studovaná technologie je mnohem lepší než konvenční vojenská technologie, nemůže se podle něj jednat o lodě z USA, Číny nebo Ruska. Dr. Kelleher se domnívá, že UFO jsou mimozemského původu a navštěvují Zemi, aby studovaly lidstvo. Poukazuje na to, že lidstvo je středem interakce, která existuje mezi námi a mimozemskými inteligencemi, které tyto objekty vyrábějí a ovládají. Kelleher dále uvádí, že zkušenosti z ranče Skinwalker prokázaly, že fenomén UFO ovlivňuje vědomí různých lidí různě. Rok 1947 znamenal počátek moderního fenoménu a byl to také rok záhadné havárie v Rosswellu. Od té doby dospělo vyšetřování k závěru, že existuje vztah mezi výskytem UFO a lidským vědomím.

Před nástupem moderního fenoménu létajících talířů si stařešinové indiánských kmenů dlouho předávali tradice o návštěvnících z hvězd podobných lidem, a to po mnoho generací. Tito hvězdní lidé před svým odchodem zanechali indiánským kmenům proroctví o budoucnosti. Jedním ze stařešinů, který nás o tom poučuje, je náčelník Looking Horse z kmene Lakotů. Vyzývá nás, abychom kolektivně dosáhli nové úrovně vědomí, která bude prospěšná pro lidstvo Země, protože v současné době se blížíme k období četných globálních krizí, jak předpověděly hvězdné bytosti již dávno. Musí dojít ke změně myšlení a duchovnímu probuzení, aby byla možná transformace do nového věku.

"Jsme součástí stvoření, takže když porušujeme zákony stvoření, ničíme sami sebe. My, původní správci Matky Země, nemáme jinou možnost než následovat a dodržovat původní pokyny, které udržují kontinuitu života. Uvědomujeme si své pupeční spojení s Matkou Zemí a chápeme, že je zdrojem života, nikoliv zdrojem, který je třeba využívat. Dnes promlouváme jménem celého stvoření, abychom vyslali naléhavý vzkaz, že lidé zašli příliš daleko a dostali nás do stavu přežití. Varovali jsme, že jednoho dne již nebudete schopni ovládat to, co jste vytvořili. Ten den je tady. Pokud nebudeme dbát varování přírody a lidí na Zemi, zůstaneme na cestě sebezničení. Tato sebedestruktivní cesta vedla například k jaderné krizi ve Fukušimě, úniku ropy v Mexickém zálivu, devastaci dehtových písků, poruchám ropovodů, dopadům emisí oxidu uhličitého a ničení podzemních vod hydraulickým štěpením. Kromě toho tyto činnosti a vývoj nadále způsobují degradaci a ničení posvátných míst a posvátných vod, které jsou životně důležité."

Podle tohoto prohlášení, které pochází od staršího Zuni Clifforda Mahootyho, je vztah lidí Země a Hvězdných lidí takový, že nám již dávno svěřili péči o tuto planetu. Návštěvníci neboli strážci této planety a lidstva však znali budoucnost a ohlásili svůj návrat, když se lidstvo chystá zničit stvoření posvátné přírody Země. Literatura o UFO a zprávy o kontaktech v posledních desetiletích opakovaně naznačují, že mimozemské vyšší inteligence předaly pozemšťanům poselství o konci světa.

"To, co v našem náboženském a duchovním systému obecně nazýváme hvězdnými lidmi, jsou ti, které bychom mohli nazvat strážci, a také strážci vesmíru a zejména Země. A jsou to lidé, kteří nám kdysi dávno předali protokoly a způsoby, jak zachovat tuto planetu, a také lidé, a tedy i učení, které se předávalo z generace na generaci. ... Vždycky tu byli, (hvězdní) lidé, kteří jsou strážci a pozorovateli."

Z hlediska spirituality a lidského vědomí přikládají tito Hvězdní lidé největší hodnotu pozvednutí našeho chápání vesmíru a přírody. Menší důraz kladou na lidskou vědu než na náš morální a etický rozvoj jako civilizace. Tyto souvislosti se v mainstreamových médiích objevují jen zřídka. Chápání mimozemských bytostí a hvězdných lidí u domorodých kmenů se zásadně liší od západního pohledu na tento fenomén. Kmenoví stařešinové nikdy nezdůrazňovali jasné rozdíly mezi mimozemšťany a bytostmi z duchovního světa. Kmeny se domnívají, že lidstvo se v současné době nachází v procesu mentální integrace duchovního světa do materiálního pohledu na svět, což mohou potvrdit i pozorování na ranči Skinwalker. Musíme proto dbát na duchovní růst v chápání, abychom si uvědomili své duchovní spojení se Zemí a celým životem na této planetě. Jak už to tak bývá, nikdy jsme nebyli sami a procházíme evolucí vedenou dohlížiteli lidstva v podobě vyšších inteligencí, které byly na této planetě vždy spolu s námi.