!!!! SVĚTOVÉ UDÁLOSTI BEZ CENZURY - 21.2. 2006 !!!!

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

21.02.2006 Exkluzivně

       Ruské vědecké zprávy popisují cosi co velmi zneklidňuje vnitřní vědecké kruhy. Jde o jev, který je označen jako "Kvantová anomálie", která zasáhla naší  planetu Zemi v průběhu minulého měsíce. Jev byl nejintenzivněji pozorován v jižních polárních oblastech Antarktidy. Podle aktuálních měření se zjistilo, že došlo k ovlivnění seizmické aktivity Země stejně tak jako sluneční aktivity. Stejně tak i četní nezávislí američtí výzkumníci si povšimli dalších zajímavých účinků.  Jde o to, že v posledních třech týdnech není registrováno charakteristické "kývání Země". Jde o zcela nevysvětlitelný zásah do geofyzicky naší planety, říká ve své zprávě vědec Michael Mandeville. Kývavý pohyb Země byl po dobu jeho registrování (v posledních 100 letech) velmi charakteristickou vlastností Země. Je způsoben rozdílnou gravitační přítažlivostí Měsíce a Slunce, přičemž svou roli hraje také úhlové nastavení orbit výše uvedených těles ve vztahu k zemskému rovníku a pólům. Co se tedy děje? Další podrobnosti se čtenář dozví v této reportáži.

       Uvedené kolísání Země se odehrává v sedmiletém cyklu, který vytváří dva vrcholy - tzv. "malou cyklickou spirálu" a "velkou cyklickou spirálu" s délkou zhruba 3, 5 roků. Planeta Země se v průběhu řijna 2005 přestěhovala do "malé cyklické spirály" (minimální fáze kolísání), ta měla pokračovat během celého roku 2006 a několika měsíců v roce 2007 (každá spirála je rozdělena na fáze, přičemž každá z nich trvá zhruba 14 měsíců).

      Ale na začátku listopadu 2005 se stalo něco zcela podivuhodného. Umístění osy dráhy rotace se zdeformovalo do velmi strého úhlu ke krouživému pohybu, přičemž se dráha rotace počala smršťovat. Dne 8. ledna 2006 se pohyb zcela zastavil.

      K této velmi zvláštní situaci došlo přesně v době, kdy jeden z nejznámějších vědců světa profesor James Lovelock - legendární objevitel "Gaia teorie" přichází s intenzivní varováním, že hrozí komplexní energetické zhroucení naší planety:

      "Lidstvo se nutně musí připravit na katastrofální změny. Dioxid uhlíku je v nebývalém množství produkován do atmosféry. Je třeba počítat s dalšími nárůsty teplot na planetě Zemi. Charakteristiku tohoto vzestupu nebudeme schopni předpovědět a simulační modely budou postrádat svůj smysl. Ledové čepičky v oblasti zemských pólů, ale i velkých pohoří a hor budou mizet (to už se děje - viz. Kilimandžáro a reportáž ZDE, poz. red.). Oslabená míra odrazovosti bude nárost teploty ještě intenzifikovat. Tím pádem lze očekávaz vznik většího množství cyklónů, hurikánů s výrazně zvýšenou ničivou schopností. Naše planeta bude procházet velmi zásadní a hlubokou vynucenou metamorfozou. Je zřejmé, že lidskou bytost to vše vrhne na úroveň prvobytně pospolné společnosti. To co se děje je přirozené a logické - planeta se brání," říká Lavelock.

      Lavelock se proslavil společně s biologem Lynn Margulisem na počátku sedmdesátých let minulého století díky jejich podivuhodné filozofické koncepci. Tato koncepce naznačuje, že planeta Země - Gaia je v podstatě dynamický fyziologický systém, který se udržuje při životě více jak tři miliardy let. Podle této teorie všechny bilogické formy jsou jakoby uzamčené do homogeního seberegulačního a sebereprodukčního způsobu chování, které je neustále optimalizováno vzhledem k aktuálním vnitřním a vnějším okolnostem. Ona optimalizace spočívá v tom, že systém upřednostňuje podmínky příznivé pro systém jako celek a nikoliv pouze pro jeho část (např. lidstvo). I když byla zpočátku tato filozofická koncepce pojímaná vědeckými konzervatisty s velkým skepticismem, dnes je situace zcela jiná.

      Lavelockova koncepce v souvislostí s "Kvantovou anomálií" vytváří velmi radikální scénů objektivních skutečností, které jen a pouze potvrzují dramaticky se zrychlující změny v envíromentálním systému naší planety. Svět je nejteplejší za posledních 1200 let naznačují výzkumníci. Období posledních dvaceti let je jednoznačně nejteplejší za celou dobu moderního způsobu archivace dat od roku 1850.Vezmeme - li v potaz speciálně severní hemisféru planety pak zjistíme výraznou teplotní anomálii, která překračuje 1200 let. K tomuto zjištění dospěli vědci - klimatologové z univerzity Norwich, Anglie.

       Společně s tímto zjištěním nás nepřekvapí zpráva ze Spojených Států Amerických. Vojenští vědci z národní laboratoře Lawrence Livermorea jistou dobu společně s ruskými kolegy vzájemně posuzovali výsledky svého výzkumu v oblasti geoseizmických aktivit. Společně došli k závěru, že je třeba počítat s významným nárůstem sopečné činnosti. Paradoxně by pak tato sopečná činnost tlumila nárůst teploty ve světových oceánech . Jmenovanými vědci bylo použito dvanáct nejmodernějších klimatických modelů přičemž se zjistilo, že nárůst teploty mořské hladiny byl významně redukován např. erupcí sopky Krakatoa v Indonézii k které došlo v roce 1883. Tuto informaci veřejnosti tlumočil vědec s ústavu fyzicky atmsoféry z národní laboratoře Lawrence Livermorea (LLNL) dr. Peter Glecker. (Ve skutečnosti je situace nejasná. Existují totiž velmi dobře propracované studie, které přinejmenším naznačují, že atmsferické zastínění sopečným popílkem snižující dopad slunečního záření nesnižuje nárost teploty Země. V jiné reportáži jsme na to narazili v souvislosti s narůstající pokrývkou oblačnosti, pozn. red.).

      Abychom směrem do budoucnosti lépe pochopili jev, který se nazývá "Kvantová anomálie" jež byl zaregistrován na jižními polárními oblastmi, je třeba si povědět něco o základních myšlenkách kvantové fyziky. Kvantová fyzika je odvětví vědy, které se zabývá tzv. nerozdělitelnými jednotkami energie, které se v odborné terminologii nazývají "kvanta". Je v podstatě postavena na pěti základních myšlenkách:

1.)     Energie není spojitá, ale je koncipována formou malých a dílčích jednotek

2.)     Elementární částice se chovají jednou jako částečky a jindy jako vlny

3.)     Pohyb těchto částic je neodmyslitelně náhodný

4.)     Je nemožné registrovat jak pozici, tak hybnost částečky ve stejnou dobu.

5.)     Svět atomů je stejný jako svět ve kterém my žijeme

 

      Obrovský paradox spočívá v tom, že pokud skutečně svět kvant kopíruje náš vnímatelný svět, znamená to, že náš pozorovatelný svět není nic jného než myšlenka nebo pravděpodobnost a ona výše zmiňovaná "Kvantová anomálie" registrovatelná na jižními polárními oblastmi může být jistou předzvěstí našeho osudu.

      K tomuto tématu se vyjádřil i jeden z největších kvantových fyziků, bývalý fyzik NASA - Barbara Brennan: "Skrze experimenty, které byly prováděné v historii se dochází k názoru, že projev hmoty na podatomové úrovni se nejeví jako fyzikálně existující parametr, ale spíše v režimu "tendence existovat". Kvantová fyzika je jakousi bránou k pochopení, že Vesmír je ve skutečnosti dynamickou sítí propojených a neodělitelných energetických vzorů. Pokud je Vesmír skutečně postaven na této konponenci pak je zřetelné, že žádná část nemůže existovat odděleně. To znamená, že vše funguje jako celek."

       Možná, že všechny tyto skutečnosti na jiné úrovni aplikace souvisí s poznatky, které přinesla nová analýza genetického stromu člověka. Tuto analýzu zvěřejnil Alan R. Templeton z unierzity v St. Louis. Deklaruje, že existovaly tři velmi zřetelné vlny stěhování starověkého člověka z afrického kontinentu (doposud se počítalo pouze se dvěmi vlnami). Templeton na základě fosilních nálezů dokladuje existenci velmi závažné změny ve velikosti mozku, ke které došlo v období zhruba před 700 000 roky. Ve stejné čase je registrován i výrazný posun v adaptaci na kulturu kamenných nástrojů s následnou expanzí této kultury skrze Eurásii.

       "Na podkladě nejnovějších výzkumných aktivit, jsme schopni z 99% sdělit, že existovala velmi výrazná genetická výměna mezi africkými a euroasijskými populacemi. Z tohoto důvodu v rámci tohoto historického koncensu nemůže existovat genetická a tím pádem ani rasová odlišnost mezi jednotlivými soudobými národy," sděluje Templeton.

       (Již několikrát bylo sděleno, že události na naší planetě se intenzifikují. Podrobný způsobem se tomuto zjištění s odhalením skrytých souvislostí věnuji a budu věnovat v ostře sledovaném seriálu "Horizont událostí", který je elektronickým fragmentem stejnojmenného spisu na jehož prvním díle aktivně pracuji. V souvislosti s nabíhajícími okolnostmi, vlivy a silami chci vyzdvihnout vážnost dopadu mentální a psychické energie na realitní koncepci světa, který se nám zrcadlí na matričním pozadí našeho Vědomí. Nezbývá nám tak nic jiného než vstříc novým událostem. J.CH.).


Hlavní zdroj: http://www.whatdoesitmean.com

 

Další zdroje:

http://www.michaelmandeville.com/earthmonitor/polarmotion/2006_wobble_anomaly.htm

http://observer.guardian.co.uk/review/story/0,,1707791,00.html

http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20060210.WARM10/TPStory/Environment

http://www.yubanet.com/artman/publish/article_31563.shtml

http://library.thinkquest.org/3487/qp.html

http://english.ohmynews.com/ArticleView/article_view.asp?menu=A11100&no=273803&rel_no=1&back_url=