!!!! SVĚTOVÉ UDÁLOSTI BEZ CENZURY - 18.5. 2006 !!!!

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

26.05.2006 Exkluzivně

        V souvislostmi ohledně ohledně komety "73P SW" nebudou jistě bez zajímavosti následujcí informace. Analytici ruských zpravodajských agentůr zjistili, že vojenští vůdcové USA dali bezprostřední příkaz uvést ozbrojené složky do nejvyšší pohotovosti. Přitom došlo s největšíí pravděpodobností k jejich rozmístění v severozápadní oblasti Pacifiku. Svým působem se o tom zmiňuje i americké ministerstvo dopravy. Americké ministerstvo dopravy ve spolupráci federálními agenturami a místními samosprávami včetně Kanadských partnerů v období od 23. - 25. května 2006 nedaleko vojenského tábora Rilea při Oregonském pobřeží nacvičovali krizové situace, které by v této lokalitě mohli nastat při silném podmořským zemětřesení a nebo jemu podobných jevech. Cvičení postuluje katastrofickou seizmickou situaci, která by mohla spustit vlny tsunami ničící vše při pobřeží od Britské Kolumbie až po Severní Kalifornii.S největší pravděpodobností se podobná akce koná i na druhé straně při východní atlantickém pobřeží.

      Všimněte si prosím zajímavého načasování této akce, která jednoznačně koliduje a vlastně vrcholí s inkriminovaným datumem 25. května 2006. V tomto a nebo následujícím dni by údajně měla dráha planety Země kolidovat minimálně s jedním úlomkem komety "73P SW". Detailně o tom informuje badatel Erik Julien a na stránkách Matrixu o této situaci proběhlo několik podrobných reportáží.

       Otázka tedy zní. Dostaly vysoké vojenské a tudiž i politické složky Spojených Států podobné a nebo stejné informace jako Julien. Nechce se mi věřit, že by takové instituce uvěřily jen tak sami od sebe Julienovým proklamovaným informacím. A pakliže informování byli (podle mého názoru zcela určitě, načasování údajných cvičení je do očí bijící faktor a osobně nevěřím, že jde čístě jen o preventivní cvičení, to je pouze kulisa pro veřejné odůvodnění takové akce), pak je třeba se ptát kde případně odkud je zdroj informací. Julien zřejmě k zděšení mnoha lidí s naprosto ledovým klidem sděluje, že tyto fakta obdržel již před několika měsíci od jakési mimozemské inteligence. On vůbec svým přístupem velmi připomíná jiného badatele kontaktéra - Alexe Colliera. Ten pro změnu již v roce 1995 hlásal radikální změny v chování velmi zvláštních kosmických útvarů, které známe jako "černé díry". Veřejost se mu vysmála a tak jsme museli čekat dalších deset let než samotný Stephen Hawking matematicky i fyzikálně doložil pravdivost tohoto doposud nevysvětlitelného jevu. Když byl Collier opakovaně dotázán odkud získal tyto informace, odpověděl zcela stejně - od mimozemské inteligence.

       Ačkoliv se západní vědci a různé propagandistické orgány snažily vehementně bagatelizovat výše uvedenou možnost týkající se rozpadu komety "73P SW" s následným možným meteoritickým deštěm aktuální a fakta zůstávají stále reálnými fakty. Dokladuje to jeden velmi zajímavý případ ze scela opačné části naší planety - z Austrálie. Zde totiž před dvěma dny vyukla panika, která se dotkla právě možného meteoritického roje. V jihovýchodním Queeslandu byli obyvatelé polekáni jasnými světelnými úkazy na noční obloze. Tato světla měla nazelenalou barvu v podobě míčů a jakoby padala s oblohy na zem. Vše mělo jednoznačný scénář padajících meteorů. Jeden z farmářů dokonce toto žhnoucí nazelenalé světlo objevil ležící na zemi v nepřístupném křovinatém terénu v jakémsi vyhloubené dolíků či kráteru na svém pozemku asi 6,5 kilometrrů od famy. Prý  z toho sálalo hrozné horko. Na celou věc bylo okamžitě vydáno informační embago, takže se  nic dalšího ohledně tohoto farmáře zjistit nepodařilo.

       Každopádně další "meteority" s nazelenalou fosforeskující barvou přeletěly nad ostrovem Bribie a daleko ve vnitrozemí nedaleko Warwicku. I když se místní badatelé snažit o těchto případech zjistit podrobnější skutečnosti naráží u oficiálních institucí na přísné mlčení. Nedaří se tedy dostat ani k případným svědkům těchto jevů. Při této příležitosti bych chtěl poprosit čtenáře, kdyby se stal svědkem něčeho podobného aby dal ke mne do redakční kanceláře vědět. Je totiž vysoce pravděpodobné, že se podobné úkazy mohou vykytnout i na našem území.

       Ruští vědci se ve svých závěrech velmi dobře shodují s výsledky výzkumu dr. Sidharta astronoma a astrologa, krý naznačuje, že energetické pole komety "73P SW" nemusí ovlivňovat naší planetu pouze fyzicky s tím, že hlávní vliv může působit na jemnějších úrovních existence a může tak u člověka dojít k masivnímu ovlivnění především psychické oblasti. Podle reakcí osob, kteří mi volali a nebo psalipřípadně se kterými jsem osobně mluvil na akcích v posledních dnech tyto závěry více než povrzují.

        Vědečtí odborníci také zjiili, že ji v roce 1995 byla kometa rodělena ne na dva kusy jak se oficiálně deklaruje nýbrž na tři prakticky stejně velké části. Další velmi zajímavou skutečností je zjištění související s planetou Saturn. Zjistilo se totiž, že při této aktuální orbitě směrem k Slunci muselo na kometu něco v blízkosti Saturna zapůsobit (jakási energie či síla), která začala inicovat dramatický rozpad tohoto tělesa. Za normálních okolností k tomu dochází zásadně vlivem slunečních slapových sil a stejně nebývá proces rozpadu tak dramatický jako tomu bylo v tomto případě.

        Takže ve vzdálenosti nějakých 1.9 miiardy kilometrů od Slunce došlo k náhlém odtržení plynu a prachu z jádra komety přičemž probíhající rozklad vytvořil oblak prachu přes 100 000 kilometrů dlouhy a jasnější než samotný původní objekt komety.

        Pojďme nyní obrítit pozornost k jiný věcem, které by neměly ujít naší pozornosti. Asi nejzajímavější jsou jisté výroky prezidenta Putina v jednom ze svých velmi důležitých projevů, který před nedávnem pronesl. V tomto projevu označil Spojené Státy jako "vlka" a to v souvislosti s velmi podivnými praktikami této velmoci v oblasti mezinárodních vztahů. Zdůraznil, že USA vůbec nenaslouchá reakcím okolního světa resp. nechce je slyšet a svéhlavě se žene za vidinou své vlastní mystifikace. Budeme - lli přesní, pak za "vlčí identifikací" stojí političtí a vojenští vůdci tohoto státu, kteří nejenže neslyší, ale dokonce uvádí v omyl své vlastní obyvatelstvo.

      Mnohé indicie naznačují, že rok 2006 je klíčovým mezníkem. V tomto roce by mohly gradovat jisté síly, které se snad v plnném rozsahu a síle projeví za dalších šest let - v roce 2012. Možná, že by bylo dobré si na tomto místě uvědomit, že se v tomto roce nacházíme přesně v polovině cesty. Cesty na kterou upozorňovali již před mnoha stya možná tisíci lety naši moudří předci. Máme ten ohromný dar, žít fyzický život právě v tomto klíčovém období a snad se dožít oniho magického finále. Snad .......


Hlavní zdroj: http://www.whatdoesitmean.com

Další prameny:

http://continuitycentral.com/news02544.htm

http://www.news24.com/News24/Technology/News/0,,2-13-1443_1934436,00.html

http://www.heraldsun.news.com.au/common/story_page/0,5478,19161692%5E1702,00.html

http://www.gulfnews.com/opinion/columns/world/10040911.html