!!!! SVĚTOVÉ UDÁLOSTI BEZ CENZURY - 18.4.2007

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

18.04.2007 Exkluzivně

        Putin velí ruským 'královnám' domů, ničí americké včelařství. Dnes jsem si při procházení zpráv z našich kremelských zdrojů nemohl pomoct a musel jsem vzpomenout slov velkého německého vědce Alberta Einsteina, jenž na otázku, jakým druhem zbraní se bude bojovat ve třetí světové válce, odpověděl: "Nevím, s jakými zbraněmi se bude bojovat ve třetí světové válce, ale ve čtvrté světové válce se bude bojovat za použití klacků a kamenů". Tyto myšlenky mne napadaly díky informacím obsaženým v těchto zprávách, které se týkaly zdecimování včelařství ve Spojených státech - můžeme se o tom dočíst na zpravodajském serveru Mongabay.com v jejich článku nazvaném "Záhadná epidemie vraždí miliony včel", který říká:

 

        "Podle entomologa z univerzity v Montaně, stojí záhadná epidemie za úhynem milionů včel medonosných ve 22 státech. Jerry Bromenshenk říká, že onemocnění-zkolabování kolonie "způsobuje, že včely po celé zemi opustí své úly a zmizí"."Jednotliví chovatelé včel dostávají skutečně zabrat", říká  Bromenshenk. "Jeden člověk v Oklahomě ztratil minulý měsíc 80 procent ze svých 13 000 kolonií. Na Floridě čelí spousta lidí 40, 60 a 80 procentním ztrátám. To je síla. "U této poruchy většina dospělých včel opustí úl a zmizí, za sebou nechají královnu a zbytek mladších včel. Tato choroba je také charakterizována  Odkrytým potomstvem - když buňky mladých včel ve stadiu kukly nejsou kryty a chráněny svými staršími sestrami - pravděpodobně protože většina dospělých včel zmizela. Mrtvé dospělé včely nejsou nalezeny v blízkosti úlu; jsou zkrátka pryč", vysvětluje tisková zpráva z univerzity v Montaně."

      Nyní je velmi důležité si uvědomit, že tyto včely nejsou mrtvé, či umírající, ony jednoduše 'mizí', což mne přivedlo ke vzpomínce na má studia pod ruským biofyzikem a molekulárním biologem Pjotrem Garjajevem kolem roku 1980, kdy Sověti v té době velice usilovali o záchranu amerického národního včelařství po devastujících ztrátách zapříčiněných roztoči varroa.

      O úspěchu Sovětů se dočteme v Science News, Vol. 154, No. 6, z 8.8. 1998:

      "Federální vědci doufají, že se jim podaří zavést ruskou dynastii po celých Spojených státech - sestávající z potomstva včel vylíhnutých  v Asii, známých pro jejich odolnost vůči roztočům.

       Minulý týden se náš cíl o krok přiblížil. První generace včel vyprodukovaná z 90 procent zahraničními královnami, právě propuštěnými z karantény, výrazně překonala  americké příslušníky svého druhu, Apis mellifera, co se týká zamoření roztoči varroa.

       Tento parazit, který se poprvé objevil u amerických včel před 11 lety, si vyžádal neslýchané množství obětí. Živením se krví svého hostitele oslabují tito energii sající roztoči včely a brzy také zabíjí. Navíc, ve čtyřech státech si roztoči vyvinuli rezistenci vůči pesticidu schválenému k zásahu proti nim, poznamenává Thomas E. Rinderer z včelařské laboratoře amerického Ministerstva zemědělství v Baton Rouge.

      Taková odolnost vůči pesticidu činí včelaře naprosto bezmocnými, říká. Samozřejmě, divoké včely nebyly nikdy ošetřeny, tak "jsou pryč". Přestože roje, které zbloudí z chovatelských kolonií mohou přežít pár měsíců jako divoce žijící, v těchto dnech "už jsou odsouzeni k záhubě".

      Paraziti se objevují na včelích kuklách. Jakmile je včela dospělá, žije běžně 30 dní a déle, podle toho, jak pilně pracuje. Avšak zamořené dělnice mohou přežít ve svém stavu nemoci pouze 3 až 5 dní. Roztoči, kteří útočí také na dospělé, se rozmnožují v 10denních cyklech, což jim umožňuje rychle zlikvidovat kolonii.

      V nových testech vystavil Rindererův tým 90 nezasažených kolonií roztočům. Každá kolonie obsahovala královnu z ruské líhně a až 60 000 příslušníků jejího potomstva. Zhruba po 12 týdnech vědci sečetli, kolik roztočů zamořilo dospělé a kukly.

      Z předchozích údajů o amerických koloniích "bychom v tomto testovacím období očekávali nárůst roztočů s indexem 11,4", říká Rinderer. Místo toho jsme zaznamenali v průměru index 3,9 - a mnoho kolonií nemělo vůbec žádný nárůst. To je nesmírně povzbuzující."

      Přestože mnoho populací ruských včel medonosných z pobřeží Tichého oceánu mělo století nato, aby se u nich vyvinula přirozená odolnost vůči roztočům varroa, včely, které dorazily do oblasti v nedávné době vykazují malou schopnost přežít s parazity. Současné testy byly navrženy, aby odhalily a odstranily tyto slabší včely z jakéhokoli amerického chovného programu.

       Královny dovezené před rokem, které mohou žít až tři roky, začínají celkem stárnout. Nicméně kolonie vedené jejich dcerami začínají nyní novou vlnu testů pro přímé srovnání s americkými úly. Královny, které se páří pouze jednou, přenášejí sperma od potomků včel vylíhnutých v Rusku. Do příštího jara Rindererův tým plánuje začít s distribucí spářených ruských královen chovatelům k experimentům a zhodnocení, jak dobře opylují rostliny a produkují med v polních podmínkách.

      Ruské královny vyvolávají mezi včelaři značné nadšení, říká Troy Fore z Americké včelařské federace v Jesupu. Částka za ošetření kolonií přípravkem proti roztočům může spolknout až 20 procent hrubého výdělku včelařů - nebo 80 procent plánovaného výnosu. Včely s ruskými geny by měly zredukovat potřebu použití  těchto nákladných přípravků, dodává."

      Ruské královny také "nabízí možnost zavést odolné geny do zbloudilých včel" a znovuzavedení soběstačné volně žijící komunity, poznamenává Kim Flottum, vydavatel časopisu 'Bee Culture' v Medině, Ohio.

      Nicméně, co Američanům v souvislosti se záchranou jejich národního včelařství masivním zavedením Ruských Včel Královen nebylo známo, byl sovětský výzkum prováděný na včelách, jenž stavěl na výzkumu zoologů z Würzburgu a vyvrcholil průkopnickou studií nazvanou "Působení magnetických polí vyvolávají riziko špatného nasměrování u včel pomocí mechanismu magnetické rezonance".

       Aniž bychom z tohoto chtěli učinit čistou vědeckou zprávu, což není naším záměrem, neboť naším úmyslem je pouze poskytnout obecné informace, které mohou vést k vašemu dalšímu výzkumu - vědci zjistili, že: "působení o frekvenci 250 Hz nastavené paralelně se siločarami magnetického pole neomylně vede k výkyvům v nasměrování až +10°" v koloniích ruských včel, a co má obrovský význam - pokud by si 'někdo' přál zničit kolonie včel tím, že by způsobil 'zmizení' dělnic a neschopnost najít cestu zpět do úlu.

       (Je důležité poznamenat, že domácí včely, které ztratily svůj domácí úl, jsou schopny vyprodukkovat novou divokou královnu a pokračovat v životě ve volné přírodě.)

      Větší význam těchto událostí spočívá v rozsahu 250 Hz, který nejen způsobuje u ruských domácích včel ztrátu schopnosti opětovně najít svůj domovský úl, ale je také frekvencí, jíž je připisováno vyvolávání velké zlosti u lidských bytostí.

      Dlouhou dobu je známo, že jak Spojené státy tak Sověti vedli dekády trvající výzkum týkající se užívání technologií ovládání mysli, jehož větším cílem mělo být ovládání vlastního obyvatelstva, ale také využití ve válečném stavu, a, jak se zdá, tyto události zapadají do dřívějších předpovědí nedozírných, třebas nezáměrných, důsledků, pokud by tato ezoterika měla být uvolněna.

      Co se dnes děje ve Spojených státech, ve spojitosti se stovkami milionů mizících domácích včel, které jsou potomstvem původních Ruských Královen-předků, je, že váleční lídři vypustili na své obyvatelstvo skrze propagandistická média (TV/radio) 'hrozivý' signál 250 Hz se záměrem vyvolat u populace 'hněv', narůstající a směřující k válce s Íránem.

      Ale! Jedním z nechtěných dopadů vyvolaných jejich provokativními zásahy vůči vlastnímu obyvatelstvu je, že rovněž 'signalizovali' úhyn jejich zemědělského odvětví skrze zničení jejich národního včelařství.

      Je doopravdy možné, že by Sověti byli v 80.letech minulého století tak předvídaví, že by nasadili časovanou bombu přímo do srdce Ameriky pro případ, že by Spojené státy dostaly někdy v budoucnosti zálusk na globální nadvládu?

      Jediný telefonát našim kremelským zdrojům zajistil tuto záhadnou odpověď: "'Medové Spiknutí' existuje, sám Putin dal příkaz."


Hlavní zdroj: http://www.whatdoesitmean.com/