!!!! SVĚTOVÉ UDÁLOSTI BEZ CENZURY - 1.6. 2006 !!!!

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

01.06.2006 Exkluzivně

        V posledních dnech jsm obdržel spoustu e-mailů týkající se problematiky předpovědi Rika Juliena ohledně fragmentů z komety "73P SW 3" z nichž minimálně jeden měl dopadnout do vod Atlantického oceánu. Naštěstí k této události nedošlo. Rádi byste se dozvěděli jak na tuto situaci Julien reaguje. V solučasné době sbírám data a další informce k aktuálnímu vývoji situace kolem Erika Juliena a dalších zainteresovaných osob. Jamile budu mít materiál připravený k vydání ihned ho zveřejním na stránkách Matrixu. Pojďme se nyní podívat na jiné věci, které jsou předmětem vrásek světových vědeckých kapacit. Roste totiž znepokojení týkající se nárustu intenzity žhavých vulkanických mračen které ve velkém měřítku počínají globálním způsobem ovlivňovat vzdušné podmínky naší planety. Tyto mraky mají velmi zvláštní konzistenci a nebývalou stříbřitě modrou barvu. NASA se rozhodla využít družicový systém  výzkumu tohoto jevu. Kosmická mise "Aeronomy Ice"  bude tak prvním projektem, který se detailním způsobem soustředí na výzkum těchto oblak. I když je to stále více méně pravděpodobné stále je ve vědeckých kruzích aktuální teorie o tom, že by se tato maračna  mohla aktuáně podílet na globálním oteplování. Více již v následující reportáži.

        Ono vůbec je zajímavé sledovat přístup ruské vědecké enklávy a vědeckého světa západních zemí. Exituje velmi mnoho oblastí, kde je vidět diametrálně rozdílný přístup. Jedna ze styčných oblastí je právě záležitost spojená s globálním oteplováním. Ruští vědci vidí příčinu spíše v širších souvislostech mající až kosmické korespondence zahrnující Slunce a celou Sluneční soustavu. Příčinu vidí především v důsledku energetického bombardování naší planety (včetně celé Sluneční soustavy). Na tyto podivné energetické pulsy, které vyvěrají z centra galaxie jsme již několikrát poukázal. Ruská vědecká enkláva zde vidí zřetelnou souvislost s neméně podivným energetickým nárůstem v environmentálním systému planety. Kdežto západní svět se stále dogmaticky drží tradičního světonázoru, který se stále více a více ukazuje být prostě nefunkční záležitostí a vidí přičiny oteplování uvnitř a nebo na povrchu Země.

         Vraťme se ještě na chvíli k záhadné energetické pulsaci. Dr. Wayne Davidson z kanadskho meteorologického institutu říká, že zvláštní energetické impulsy z centra galaxie pprvé zasáhly naší planetu zhruba před pěti lety. Jejich frekvence a intenzita se však výrazně zvýšila v průběhu listopadu minulého roku. Především arktických oblastech jsou díky tomuto fenoménu zjištěny zcela unikátní atmosferické podmínky včetně světelných jevů těžko popsatelného charakteru.

        Velmi zajímavě hovoří výzkumníci z univerzity v Seattle. Zjistili, že v posledních 27 letech se extrémním způsobem zesílily tzv. Vysokorychlostní vzdušné proudy, které začínají v mirných pásmech planety vytvářet zřejmě nejen daleko intenzivnější teplotní rozhraní, ale bohužel jsou schopné do těchto netradičních míst přinášet velmi agresivní projevy počasí. Vědec Quiang Fu z univerzity ve Washingtonu to sdělil  přímo když řekl, že čelíme velmi zásadním změnám v anatomii planetárního proudění vzduchu.

       Vědci si všímají, ale i jiných důležitých signálů. Jedním z  ni je totální změna klimatu v tech nejchladnějších částech naší planety. Ta je spojena s katastrofálním úbytkem ledovců a sněhové přikrývky. Významě se mění i barva moře. Tak například David Phillips, pracovník kanadskéhi Institutu Životního Prostředí" se nechal slyšet, že barva moře v místě mezi Baffinovým ostrovem a pevninou v oblasti Quebecku je extrémně modrá. Jako ta nejmodřejší obloha. Dale říká, že v oblasti mysu Dorset bývalo od nepaměti během měsíce května kolem 50 cm sněhu. V posledních letech se v těchto místech v daném měsíci nachází sněhová pokrýka stěží 2cm silná. Klimatolog Philips říká, že je v posledních letech naměřená hodnota v různých fázích jarních měsíců vždy minimálě o čtyři až pět stupňů teplejší než jak by mělo podle dlouhodobých měření být.

       Bohužel ještě katastrofálnější situace nastává v oblasti fauny naší planety. Závěry a zjištěná čísla jsou absolutně neradostného charakteru. Podle vědců z "Anglické Královské Společnosti pro Ochranu Ptactva" během následujících třiceti let vyhyne kole 90% všech stěhovavých ptáků a to v důsledků změny globálního klimatu a zmodernizovaných forem zemědělství v oblasti Afrického kontinetu.

      V současné době se zkoumá ještě jiné podle mého soudu celmi aktuální téma o tom, zda a jakým způsobem by zvýšení teploty přírodního systému Země způsobilo výskyt navých forem nemocí způsobených mutačními formami známých virů a baktorií. Jde také o to, zda by mohlo dojít výše uvedenými změnami a klimatickými planetárními mutacemi k rozšíření teritoria mnohých visoce nebezpečných forem nemocí. Poslední zjištění naznačují, že se tak již zřejmě děje. Tak například "Dengue horečka" se počíná objevovat v Latinské Americe, nemoci které byly charakteristické pro oblast Střední Ameriky se objevují na Středním Východě a opačně.

       Když hovořím o těchto věcech nemohu pominout jednu velmi zásadní informaci. Tiskové agentury v Buffalo vydaly zprávu, která se později ukázalo jako pravdivá o ověřená o tom, že se na území Spojených Států Amerických objevila epidemie MORU !!! Ano vidíte a čtete správně. Odpovědné orgány v Novém Mexiku potvrdily, že došlo k umrtí na nemoc zvanou mor. Nezávisle na tomto případu byla zajištěna i mrtvá veverka, která zemřela na stejnou nemoc. Tuto informaci jako první oznámila teleizní spoelčnost "KSBY".

       Ale to není zdaleka všechno. Podle informací z "Washington Post" byla neprodyšně uzavřená mnohá místa v oblasti Utahu. Tedy na zcela jiném místě než v předchozím případu. A důvod? Epidemie "Dymějového moru" !!! Zní to jako zlý sen, ale je to prostě tak. Tato nemoc byla nahlášena také v oblasti Národního Parku "Mesa Verde"v Colorádu.

       Na místě je otázka. Co se děje se Spojenými Státy? Co se děje s tímto organismem jehož imunitní systém (z archetypálního úhlu pohledu řečeno) je v rozkladu? Sledujme dobře tento proces jako učebnicový příklad rozpadu jednoho demografického giganta. V tomto ohledu je alarmující ještě jiná skutečnost, kterou zjistil "Národní Intitut Zdraví". Jedna třetina obyvatel Spojených Států má buď jasně prokázaný diabetes a nebo má splněnou podmínku k získání této choroby. Jde o tzv. poškozenou glukozovou toleranci. Znamená to, že zhruba 73 milionů amerických obyvatel již touto chorobou trpí a nebo jsou na nejlepší cestě jí získat.

       Tyto skutečnosti jednoznačně poukazují na "cosi" nedobrého co se na jemnějších úrovních tohoto národa nachází. Glonální frustrace, strach a neschopnost vyjádřit svoje potřeby, neschopnost kreativně realizovat své představy to je pouze něco málo z daleko větší negativní potence, která může být příčinou tohoto stavu. Všeobecně rozšířený způsob stravování a vůbec kultura stolování a skladba potravin je další z dlouhé řady faktorů na které nelze je poukazovat, ale které je potřeba velmi rychle a radikálním způsobem změnit.


Hlavní zdroj: http://www.whatdoesitmean.com

Další zdroje:

http://www.newscientistspace.com/article/dn9228

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2003019908_jetstreams26m.html

http://www.cbc.ca/story/science/national/2006/05/19/arctic-ice.html

http://www.lse.co.uk/ShowStory.asp?story=US2625580M&news_headline=uk_migratory_birds

http://www.commondreams.org/headlines02/0621-03.htm

http://www.buffalonews.com/editorial/20060528/6059753.asp

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/05/16/AR2006051600223.html

http://www.foxnews.com/story/0,2933,197198,00.html