SVĚT V POHYBU - AKTUALITY ZE SVĚTA ALTERNATIVY, VĚDY A SPOLEČNOSTI (1)

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

23.09.2022 Zajímavosti

VÍCE NEŽ POLOVINA VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ MÁ MYOKARDITIDU BEZ PŘÍZNAKŮ.

Myokarditida, která obvykle vzniká v důsledku bakteriální nebo virové infekce, je spojována až s 20 % náhlých úmrtí mladých sportovců. Pandemie COVID-19 vyvolala obavy ze zvýšeného výskytu tohoto onemocnění u studentů-sportovců. Pro novou studii prezentovanou na výročním zasedání Radiologické společnosti Severní Ameriky (RSNA) spolupracovali lékaři ze škol ve vysoce konkurenční sportovní konferenci Big Ten, aby shromáždili údaje o četnosti výskytu myokarditidy u studentských sportovců, kteří se zotavili z infekce COVID-19. V rámci této studie se lékařům podařilo zjistit, zda se u nich vyskytuje myokarditida. Představitelé konference požadovali, aby všichni sportovci, kteří prodělali infekci COVID-19, podstoupili před návratem do hry sérii kardiologických testů, což vědcům poskytlo jedinečnou příležitost shromáždit údaje o stavu srdce sportovců.

Doktorka Jean Jeudyová, profesorka a radioložka na Lékařské fakultě Marylandské univerzity v Baltimoru, působí jako vedoucí kardiologické magnetické rezonance pro kardiologický registr Big Ten. Tento registr dohlížel na sběr všech údajů z jednotlivých škol. Výsledky 1 597 vyšetření magnetickou rezonancí srdce shromážděné na 13 zúčastněných školách odhalily, že u třiceti sedmi sportovců, tedy u 2,3 %, byla diagnostikována myokarditida COVID-19, což je procento srovnatelné s výskytem myokarditidy v běžné populaci. Alarmujícím způsobem vysoký podíl případů myokarditidy byl však zjištěn u sportovců bez klinických příznaků. Dvacet pacientů s myokarditidou COVID-19 (54 %) nemělo žádné srdeční příznaky ani abnormality v srdečních testech. Problém identifikovala pouze magnetická rezonance srdce. "Testování pacientů na klinické příznaky myokarditidy zachytilo pouze malé procento všech pacientů, kteří měli zánět myokardu," uvedl doktor Jeudy. "MRI srdce u všech sportovců přinesla 7,4násobné zvýšení záchytu." Důsledky poškození myokardu zjištěného pomocí MRI srdce po skončení programu COVID-19 zatím nejsou známy. (Zdroj: https://tinyurl.com/3yks7f4k)

 

FRANCIE ZAVÁDÍ POLICEJNÍ JEDNOTKU PRO BOJ SE ZMĚNOU KLIMATU

Podobně jako Kanada zahájila i Francie nábor nových příslušníků klimatické policie, kteří budou prosazovat přísné klimatické zákony. Média informují, že francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin najímá 3 000 "zelených policistů", kteří budou stíhat ty, kdo porušují "trestní záležitosti související s ekologií", aby ochránili zemi před katastrofami údajně způsobenými klimatickými změnami způsobenými člověkem. V rozhovoru pro deník "Le Journal du Dimanche Darmanin" uvedl: "Tváří v tvář tomu musíme zlepšit práci soudního vyšetřování," řekl. "Rozhodli jsme se proto masivně posílit zdroje Ústředního úřadu pro boj proti škodám na životním prostředí a spustit 3 000 míst "zelené policie"." Pokračoval, že klimatická policie "bude znamenat revoluci". Toto oznámení přišlo poté, co car krizového řízení EU - Janez Lenarčič vyzval k rychlému vytvoření celoevropských "sil civilní ochrany", které by prosazovaly klimatické zákony v celé EU. (Zdroj: https://tinyurl.com/2hwdlpx2)

PÁKISTÁN HROZÍ ZABLOKOVÁNÍM PŘÍSTUPU DO BANK PROSTŘEDNICTVÍM VYPNUTÍ DIGITÁLNÍCH PRŮKAZŮ TOTOŽNOSTI

Uprostřed pokračujících výpadků proudu a velkých politických nepokojů pohrozila pákistánská vláda podporovaná CIA protestujícím zablokováním jejich digitálních průkazů, aby neměli přístup ke svým bankovním účtům. Ministr vnitra Rana Sanaullah vydal tuto hrozbu jako varování bývalému premiérovi Imranu Khanovi, jeho kabinetu a protestujícím - poté, co byl ministr federální vlády veřejně napaden v restauraci. Khan byl mezitím obviněn z "terorismu" poté, co obvinil pákistánskou policii a justici ze zadržení a mučení jednoho ze svých pomocníků. Toto obvinění se podle očekávání nelíbilo současné vládě a jen oživilo protesty.

Khan je od svého dubnového odvolání z vlády po hlasování o nedůvěře vůči současné vládě velmi kritický a jeho rétorika je stále více obviňující. Vláda na to reagovala tím, že zablokovala online a živé televizní vysílání Khanových projevů. "Fašistická importovaná vláda dnes klesla na nové dno tím, že zakázala přímý přenos mých projevů v televizi a poté dočasně zablokovala YouTube během mého projevu v Liaquat Bagh. To vše po dřívějším neustálém zastrašování novinářů a vyřazování kanálů z vysílání," napsal Khan na Twitteru. (Zdroj: https://tinyurl.com/bdhacnfa)

 

WEF VYZÝVÁ K CELOSVĚTOVÉMU AI, ABY POLICEJNĚ KONTROLOVAL A VYMAZÁVAL MYŠLENKY Z INTERNETU

Světové ekonomické fórum (WEF) začalo ve svém nedávném článku vyzývat k vytvoření "globální inteligence shromažďující umělou inteligenci", která by pomohla cenzurovat obsah napříč sociálními médii, který by měl být podle WEF odstraněn. V článku WEF, jehož autorem je Inbal Goldberger, se uvádí, že lidé, kteří v současné době pracují v oblasti moderování a cenzury obsahu, "čelí stále rostoucímu seznamu zneužití, jako je zneužívání dětí, extremismus, dezinformace, nenávistné projevy a podvody; a stále pokročilejší subjekty zneužívající platformy jedinečnými způsoby". WEF se domnívá, že "řešením" cenzury myšlenek odporujících standardům WEF není najímání dalších lidských moderátorů obsahu, ale zavádění umělé inteligence.

WEF ve svém drakonickém doporučení vysvětluje: "Jedinečným spojením síly inovativních technologií, off-platformního sběru zpravodajských informací a zdatnosti odborníků na danou problematiku, kteří rozumějí tomu, jak aktéři hrozeb fungují, lze dosáhnout téměř dokonalé přesnosti při odhalování zneužívání online." Umělá inteligence by se nepoužívala k přezkoumávání obsahu zveřejněného na platformách sociálních médií, ale byla by zkonstruována tak, aby "v měřítku odhalila nuance a nová zneužití dříve, než se dostanou na hlavní platformy". WEF by v podstatě zachycoval zpravodajské informace nebo údaje z milionů zdrojů na internetu a "odborníci na danou problematiku", kteří by ovládali sílu umělé inteligence, by byli schopni zabránit tomu, aby se jakýkoli obsah, který považují za nebezpečný, vůbec dostal na platformy sociálních médií.

Uživatelé, kterým by byl zakázán přístup na Twitter, by mohli automaticky čelit stejné cenzuře na jiných platformách sociálních médií, jako je Instagram, Facebook atd. Kromě toho může být odhalena identita osob, které vystupují pod anonymními jmény nebo uživatelskými jmény, zejména pokud využívají více platforem sociálních médií. Nezávislý novinář Igor Chudov vysvětlil možné důsledky, které by mohly nastat v rámci takového protokolu WEF AI: "Například uživatel @JohnSmith12345 může mít účet na Twitteru a úzce dodržovat pravidla Twitteru, ale zároveň mít účet na Gettr, kde by zveřejňoval zprávy proti očkování. Společnost Twitter by nemohla účet @JohnSmith12345 pozastavit. To už je pro WEF nepřijatelné, protože chce umlčet lidi a myšlenky, nikoliv jednotlivé zprávy nebo účty," dodal Chudov. Díky shromažďování údajů napříč celým internetem může WEF profilovat konkrétní osoby jako příliš nebezpečné a v podstatě je zcela vykázat ze sociálních médií. (Zdroj: https://tinyurl.com/2nlmptk2)

WEF PLÁNUJE IMPLANTOVAT VŠEM LIDEM MIKROČIPY PRO VELKÝ RESET

Světové ekonomické fórum (WEF) se pokouší normalizovat myšlenku implantace sledovacích čipů do lidí prostřednictvím internetu těl - velmi kontroverzní technologie. Internet těl (IoB) je biologickým rozšířením internetu věcí (IoT), který nám přinesl auta bez řidiče a chytré domácnosti. Obojí je v rámci Velkého resetu součástí plánů pro budoucnost lidstva. IoB potvrzuje víru ve věčný přínos technologií a slibuje zlepšení našeho zdraví a prodloužení života. To je přece dobrá myšlenka, ne? Ne, význam se vám vyjasní, jakmile jej pochopíte. Klíčovým slovem jsou zde data. Data mají být v této nové technologické éře novou ropou. Naše telefony a Fitbity slouží ke shromažďování údajů o naší poloze, způsobu utrácení, vzdělání a ekonomickém statusu, politické loajalitě, krocích při chůzi a hladině kyslíku. Prostřednictvím internetu těl však bude do našeho těla zabudováváno stále více nanosenzorů a robotů, což z nás udělá kvantifikovatelnou informační platformu, kterou lze snadno komoditizovat a dokonce s ní na dálku manipulovat.

Díky shromažďování všech těchto údajů budou vlastníci dat schopni vytvořit velmi podrobné profily populace, které bude možné využít k posílení dohledu a bezpečnosti definované úřady. Klaus Schwab, zakladatel WEF a zastánce Velkého resetu, se domnívá, že pandemie a výluky jsou příležitostí k rozšíření tohoto technologického využití, které "povede ke spojení naší fyzické, digitální a biologické identity". Jeho cílem je překonat naše lidská omezení integrací dostatečného množství technologií do těla a umístit je do rámce čtvrté průmyslové revoluce. V článku WEF 2020 "Sledování fungování našich těl by mohlo změnit naše životy", který byl zveřejněn při oficiálním oznámení Velkého resetu v červnu 2020, Xiao Liu napsal: "Vstupujeme do éry 'internetu těl': Sbírání našich fyzických dat prostřednictvím řady zařízení, která mohou být implantována, spolknuta nebo nošena."

"Díky analýze velkých objemů dat se nespočet každodenních činností a rozhodnutí může nakonec promítnout do našeho zdravotního profilu, který mohou vytvářet a udržovat nejen tradiční poskytovatelé zdravotní péče, ale i technologické společnosti nebo jiné subjekty." K tomu nyní přispívá nový článek WEF zveřejněný 16. srpna 2022 s názvem "Augmented tech can change the way we live, but only with the right support and vision", jehož autorkou je Kathleen Philips, viceprezidentka pro výzkum a vývoj ve společnosti IMEC. Ta naznačuje, že "již děláme první kroky směrem k 'rozšířené společnosti'". Prosazuje myšlenku, že my lidé musíme být rozšířeni/spojeni s technologií, abychom mohli vykonávat tzv. chytré úkoly, a jejím cílem je, aby byla masová populace světa očipována: "Směřujeme k "odvážnému novému světu? Jakkoli děsivě mohou čipové implantáty znít, jsou součástí přirozeného vývoje, kterým kdysi prošla nositelná elektronika." (Zdroj: https://tinyurl.com/2lexerx2)

 

MOZKOVÉ ČIPY MAJÍ SLOUŽIT KE KONTROLE KRIMINALITY? PŘIPRAVTE SE NA NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD

Vzhledem k nedávným pokrokům v oblasti mozkových implantátů, kterými se vědecká komunita ohání, by technologie měnící mysl nemusela být ještě dlouho předmětem science fiction. Neurotechnologie jsou mozkové implantáty nebo části nositelné techniky, které přímo interagují s mozkem monitorováním nebo ovlivňováním nervové aktivity. Již se používají v medicíně k léčbě Parkinsonovy choroby a testují je vojenské organizace, které chtějí zaměstnávat "kyborgské vojáky". Nedávná zpráva právníka Dr. Allana McCaye z univerzity v Sydney se zabývala způsoby, jakými by se mohla změnit právnická profese, pokud se implantáty stanou ve společnosti běžnějšími. Naznačuje, že orgány činné v trestním řízení by mohly využívat mozkové čipy k řízení chování odsouzených a k prevenci opakování trestné činnosti.

Tyto čipy však mohou být také náchylné k hackerským útokům, což znamená, že pachatel by mohl u soudu oprávněně tvrdit, že své jednání neovládal. "Z důkazního hlediska by mohlo být obtížné prokázat výpověď oběti," říká Burkhard Schafer, profesor počítačové právní teorie na Edinburské univerzitě. "Byl to skutečně útok na jejich implantát, který způsobil, že neslyšeli přijíždějící vlak, nebo jen usnuli za volantem? Když vystřelili při čištění pistole, šlo o mimovolní svalovou křeč způsobenou útokem na jejich implantát, nebo je to jen výmluva z pohodlnosti?" (Zdroj: https://tinyurl.com/2lwuvcfy)

-pokračování-

Další díly