SVĚT V KOLIZI: Tragický případ Haiti poukázal na to, že éra "geofyzikálních zbraní začala" -------- Aktivita amerického jižního armádního velitelství den před zemětřesením (SOUTHCOM) je obestřena tajemstvím

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

26.01.2010 Exkluzivně

Velmi znepokojující informace poskytla ruská organizace „VKS“, která velmi bedlivě sleduje činnost Spojených Států v rámci amerického projektu „High Frequency Active Auroral Research Program“ (HAARP).

Tato instituce pro speciální úkoly varovala, že se Američané připravují na další test potenciálně ničivého zemětřesení, které by mělo být srovnatelné s tím, které tak katastrofálně dopadlo na karibský ostrov Haiti a jeho národ.

Jedním z důvodu tohoto dalšího testu by měl být fakt, že prakticky všechny předchozí pokusy katastrofálně selhaly, přičemž došlo k destabilizaci vnitřního pásma magnetosféry země. Tato skutečnost se také odrazila v poměrně významném nárůstu zemětřesení v posledních 30-ti dnech, stejně tak jako tomu bylo v prvních 90-ti dnech roku 2009. Tato zemětřesení dohromady způsobila větší ztráty na životech, jak všechna zemětřesení v předchozích pěti letech dohromady.

Dalším důvodem těchto testů je potencionální snaha využít tento typ zbraně proti Iránu v blízké budoucnosti. Strategičtí plánovači USA se domnívají, že takové katastrofální zemětřesení by významným způsobem narušilo základní vnitřní infrastrukturu tohoto státu, který by pak nebyl schopen podniknout žádná vážnější odvetná opatření proti západu.

Venezuelský prezident Hugo Chavez byl doposud jediným světovým vůdcem, který vyzval Spojené státy, aby okamžitě zastavily testování tohoto exotického zbraňového systému a obvinil Američany, že si začínají vážným způsobem hrát na boha. Další informace k tomuto tématu zveřejnila agentura „Russia Today News Service“:

„Chavez obvinil USA, že způsobilo zemětřesení v oblasti Haiti o síle 7.0 stupňů v rámci testování „exotické tektonické zbraně“, která dokáže prakticky na kterémkoliv místě světa způsobit rozsáhlé ekologické katastrofy. Latinskoamerický vůdce dodal, že USA by si měly okamžitě přestat hrát na boha.

Chávez také dodal, že tato zbraň by v samém důsledku měla být použita proti Iránu a to ve chvíli, kdy jí převezme americká armáda. Cávez také upozornil na to, že tyto zbraně mohou nejen vyvolávat silná zemětřesení, ale také měnit klima a aktivovat sopečnou činnost na dálku prostřednictvím elektromagnetických vln.“

Je velmi smutné, že mnohá oficiální média informace tohoto typu bagatelizují, nebo se jim zcela záměrně vyhýbají. Přestože není oficiálně známo kolik Američanů si je vůbec vědomo, že jejich armáda dlouhodobě testuje tyto typy zbraní, je zřejmé, že silové struktury USA již daleko v minulosti plánovaly vývoj tohoto druhu zbraní. Vyplývá to například i z rozhovoru bývalého ministra obrany Williama Cohena, který dne 28. dubna 1997 na tiskové konferenci prohlásil:

„Alvin Toeffler a další píší o tom, že celá řada našich špičkových vědců se snaží vyvinout jisté druhy specifických patogenů, které by mohly být nasazeny do prostředí předem vybraných populačních skupin, probíhá genetický výzkum některých druhů hmyzu, který by byl schopen v poměrně krátké době zlikvidovat i velké množství důležitých zemědělských plodin.

Jiní jsou zase nasazeni do výzkumu prostředků, kterými bychom byli schopni měnit klima, nebo aktivovat takové druhy jevů, jako zemětřesení, nebo sopečné erupce a to pomocí elektromagnetických vln.“

O tom, že se něco děje svědčí i reakce jiných světových mocností včetně Ruska, které naznačují, že by pokračování v těchto aktivitách mohlo skutečně nakonec vést ke globální světové katastrofě. V podobném duchu hovoří i následující zpráva:

„Mnoho odborníků a vědců se domnívá, že nepředvídatelné přírodní katastrofy a to včetně několika z nich, které v létě roku 2002 postihly Evropu a Asii nemusí mít vždy svou příčinu v ryze přirozených klimatických změnách globálního charakteru. Stále více a více odborníků je přesvědčeno o tom, že jde o důsledky tajných testů geofyzikálních zbraní. Státní Duma ruské federace strávila téměř rok zkoumáním celé řady přísně tajných materiálů týkající se hrozby programu HAARP."

Duma nakonec připravila prohlášení, které odevzdala tehdejšímu prezidentovi Putinovi, OSN a další vlivným mezinárodním organizacím, parlamentům a vládám všech zemí, včetně vědecké komunity a vlivných sdělovacích prostředků.

Ruský parlament navrhl globální zákaz testů HAARP. Uvedená aktivita proběhla v září roku 2002. Je zajímavé, že významná část systému „HAARP“ byla uvedena do provozu v roce 2001. Dodnes však „HAARP“ není v plném provozu.

Mimo to existují jisté indicie, které naznačují, že scénář katastrofy na Haiti mohl být plánován v sídle „Jižního armádního velitelství“ (SOUTHCOM) se sídlem v Miami. Ještě jeden den před samotnou katastrofou se zde konala ve svém rozsahu nevídaná simulace amerického vojenského zásahu v důsledku ničivého dopadu hurikánu na Haiti.

Myslíte, že je to jenom náhoda?

Diskuze není aktivní, nelze do ní vkládat příspěvky.