SVĚT V KOLIZI: Situace v Addenském zálivu se vyhrocuje ---------------------- Chystá se něco podobného i v oblasti Himalájí -------------------- Ze Spojených Států se stává jedno velké vězení --------------- Dick Chenney a jehoi

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

05.01.2009 Exkluzivně

           Ruští vojenští analytici informovali o tom, že před několika dny začaly západní námořní jednotky masivní útok na podzemní základny tzv. "strážců" čili představitelů prastaré mimozemské inteligence, která je často prezentována v těch nejstarších mýtech a legendách. V souvislosti s těmito skutečnostmi je třeba zmínit nakupení světového válečného loďstva v oblasti Addenského zálivu. Nicméně Rusko má jiný názor na řešení záležitostí spojených se "Strážci" na rozdíl od západu. Před nedávnem Kreml uvedl, že v důsledku konfliktu západních sil s touto mimozemskou, ale humanoidní inteligencí zemřelo na Sinajském poloostrově na 32 ruských diplomatů a vědců. Prezident Medvěděv souběžně s tím varoval západ, aby ustoupilo od svých plánů v Gruzii, kde v současné době vládne loutková vláda, jinak bude muset vstoupit do opětovného konfliktu s tímto státem. Je zajímavé, že právě v Gruzii se nachází množství podzemních základen "Strážců". V kontextu s výše uvedenými skutečnostmi je třeba upozornit na fakt, že masivní útok vojenských sil státu Izrael v Gaze je velmi šikovný manévr jak zamaskovat odvedením pozornosti světové veřejnosti skutečnost, že v oblasti Sinajského poloostrova, a Addenského právě v této době probíhá masivní bombardování rozsáhlé sítě podzemních základen bombardéry B-51, B-2 Stealth a B-1. Navíc se západ chystá spustit útoky proti podzemním mimozemským základnám také v oblasti Himalájí přičemž případný ozbrojený konflikt mezi Pákistánem a Indií by měl být využit jako krycí faktor. Poslední informace ale naznačují, že k takovému scénáři nemusí dojít, neboť politická špička Indie zřejmě poslechla naléhání Ruska o odklad takové akce s tím, že Strážci nejsou ve skutečnosti nepřátelští vůči lidstvu, ba naopak.

 

        Mocní tohoto světa by se měli inspirovat moudrostí starověkých mýtů a legend naší lidské společnosti, měli by být vedeni zdrženlivou politikou Ruska a Indie místo, aby opakovali chyby našich předků. (Některé velmi cenzurované legendy hovoří o tom, že tzv. "Babylonská věž" byla ve skutečnosti obrovským útočným zařízením, které mělo zničit základny Strážců, jež byly umístěné na oběžné dráze. Tato akce však skončila zřejmým fiaskem).

       Je důležité si souběžně s těmito skutečnostmi uvědomit, že v kontextu s nastíněným scénářem není vůbec náhodné náhlé zhroucení globálního finančního systému, který se v současné době nachází v hlubokém kolapsu. Stejně tak není náhodná postupně se prohlubující změna globálního klimatu na naší planetě.

       Bohužel stále mnoho lidí byť více či méně konfrontováni těmito změnami nejsou schopni změnit svůj životní styl, nejsou schopni porozumět těmto událostem. V důsledku toho se stávají bezmocní mnoha vlivům, které nyní vstupují do jejich životů. Pod vlivem mnohdy falešných informací vnořeni do svých vlastních falešných představ ignorují vážná znamení, která nás počínají obklopovat.

       Pojďme se ale podívat na jiný problém, který úzce souvisí se Spojenými Státy. Ze světa přichází informace, že o tom, že se z této země pomalu, ale jistě stává největší vězení světa. Jisté zprávy hovoří o tom, že již od sedmdesátých let ještě za vlády prezidenta Nixona se vytvořil bezprecedentní mechanismus založený na kontrole globálního obchodu s drogami a který se za honbou vidiny snad neomezené moci obrátil proti vlastním lidem.

       Existují místa na světě, která jsou americké černé bezpečnostní, ale i politické složky velmi zásadní. Je to např. Peru a Kolumbie (kokain) anebo Afgánistán (heroin), přičemž roční příjem těchto složek na černém obchodu činí více jak jeden bilion dolarů.

       Tato situace nechala vzniknout zcela katastrofálním skutečnostem. Mexiko je zapleteno do drogové války, která jen v minulém roce stála životy mnoha tisíců nevinných osob. Kolumbie a Peru se zmítají prakticky v nepřetržitém násilí, politických korupcí, vzpour a rebelií. Afghánistán, který se v minulosti snažil vymýtit pěstování drog se nyní pod dohledem americkým bezpečnostních a vojenských sil stal největším producentem heroinu na světě.

       Tento stav má ovšem další dalekosáhlé důsledky. Částečně vlivem postupného rozpadu společnosti a částečně vlivem narůstající bezpečnostní a politické diktatury uvnitř USA je smutným faktem, že na 32 osob připadá jeden člověk, který byl uvězněn, nebo má nějakou zkušenost s vězením či nějakou formou státního dohledu. V současné době na 100 obyvatel připadá jeden, který se nachází fyzicky za mřížemi. Velkou většinu těchto osob tvoří drogoví delikventi.

      Aby toho nebylo málo, dozvídáme se, že viceprezident Spojených Států Dick Cheney byl texaskou hlavní porotou obviněn z toho, že osobně profituje z věznění milionů lidí uvnitř USA. Zajímavou reportáž o tom zveřejnil tisková agentura "Times India", kde se mimo jiné píše:

       "Americký viceprezident Dick Cheney a bývalý advokát Alberto Gonzales byl obžalován za nesrovnalosti ve finančních poplatcích, které jsou spojené s údajným zneužíváním vězňů v amerických federálních nápravných zařízeních. Obvinění se týká Cheneyovi společnosti "Vanguard Group". Jde o investiční společnost, která měla vlastní zájmy v prostředí různých vězeňských společností, detenčních a nápravných zařízení. V době kdy docházelo k těmto skutečnostem, byl Alberto Gonzales na pozici generálního prokurátora, přičemž existuje vážné podezření, že se vše odehrávalo s jeho vědomím. Do těchto machinací byl prý zapojen také demokratický senátor Eddie Lucio Jr."

        Obvinění proti Cheneyovi bylo pochopitelně záhy shozené ze stolu předsedajícím soudcem, který měl proces přidělený, přičemž žalobci bylo nařízeno, aby ukončil všechna vyšetřování v této věci a veškerou dokumentaci předal ještě stávající americké vládě. Ovšem finanční nesrovnalosti ve výši prakticky 2 miliard dolarů zůstaly doposud nevyjasněné.

      To, že lze očekávat v blízké budoucnosti velmi zásadní posuny uvnitř americké společnosti předpovídá i děkan "Akademie ministerstva zahraničí", prof. Igor Panarin. Pro noviny "Wall Street" řekl následující:

       "Bohužel existuje 55% až 45% pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti lze očekávat komplexní rozpad společnosti. Samozřejmě, že se z takového procesu nemůže nikdo radovat. A pokud budu hovořit upřímně, nevěstí tento scénář nic dobrého ani pro Rusko. I když by se Rusko tím pádem stálo v globálním měřítku podstatně silnějším jeho ekonomika by velmi trpěla. A to z toho důvodu, že je velmi závislá na dolaru a ochodu s USA.

       Lze očekávat narůstající migraci, hospodářský úpadek a morální ponížení společnosti může odjistit sérii civilních rebelií a pád dolaru. Tento scénář lze očekávat na podzim roku 2009. Někdy v červnu anebo počátkem července roku 2010 se s velkou pravděpodobností USA rozpadnou na šest vzájemně proti sobě postavených územních celků, přičemž Aljaška by se mohla vrátit zpět pod kontrolu Ruska."

       Panarin, ale není jediným, který předpokládá tuto neuvěřitelnou vizi blízké budoucnosti Spojených Států. Dalším je Lt.Col. Nathan Freier, armádní veterán, který v současné době vyučuje na pozici profesora na "US Army War College", který ve své studii na 44 mimo jiné uvedl:

       "Spojené Státy by se měly zcela vážně připravit na nepředvídaný ekonomický kolaps, který mohou doprovázet velmi vážně vnitřní občanské nepokoje jakožto potenciální následek zmražené domácí ekonomiky. To, že ministerstvo obrany volá po stažení některých vojenských útvarů ze zahraničí do vnitrozemí, kde by se měly tyto vojenské složky spojit s bezpečnostními složkami ministerstva vnitra, naznačuje, že si jsou patřičné orgány této prognózy velmi dobře vědomy."

       Takže co nás čeká? Jsem optimista, ale současná situace v pásmu Gazy, rozhodnutí Ruska o rozmístění svých vojenských námořních jednotek v různých částech světa, katastrofální situace uvnitř USA jsou jen některé alarmující signály, které jistě nenechávají nikoho na pochybách, že rok 2009 bude velkou výzvou pro nás všechny.


Hlavní zdroj: www.whatdoesitmean.com

Další zdroje: www.courant.com/news/nationworld/sns-ap-ml-egypt-russia-accident,0,5444622.story

                        www.ufos-aliens.co.uk/cosmicunder.html

                        www.messenger.com.ge/issues/1763_december_26_2008/1763_medvedev.html

                        http://ldolphin.org/babel.html

                        www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=aj1nH.0owWcY

                        www.hermes-press.com/prisons_drugs.htm

                        www.ciadrugs.com

                        http://timesofindia.indiatimes.com

                        http://online.wsj.com/article/SB123051100709638419.html

                        www.presstv.ir/detail.aspx?id=79957&sectionid=3510213