SVĚT V KOLIZI: První část přesného písemného záznamu z průlomové diskuze v japonském parlamentu týkající se pravdivých skutečností ohledně "911" a skutečných okolností "války proti terorismu". Byla odvysílána v přímém přenosu hlavními médii Japonska

Chvátal Jaroslav

Chvátal Jaroslav

autor

04.06.2008 Exkluzivně

           Vážení přátelé a příznivci nezávislého internetového magazínu Matrix-2001. Následuje další reportáž ze seriálu, který se snaží vám všem zprostředkovat informace, které se v klasických médiích nedozvíte. Jak sami velmi dobře víte je tomu z mnoha důvodů. Na mnoha zkušenostech se dnes a denně můžeme přesvědčovat o tom jak dalece jsou taková média "nezávislá". V následující reportáži Vám přináším zápis diskuse, která před jistou dobou proběhla v japonském parlamentu a kterou živě odvysílal celostátní televizní kanál "NHK". Bohužel o takovým zkušenostech si v našem parlamentu neřku-li v TV vysílání můžeme pouze zdát. Tak jsem alespoň pátral po tom, zda o této veskrze klíčové a zcela průlomové diskusi u nás proběhla nějaká kratičká zpráva nebo informace. Kdepak?., ticho a zase jen ticho. Zápis detailním způsobem monitoruje vystoupení člena parlamentu za Demokratickou stranu Japonska pana Yukihisa Fujita jenž vyvolal diskusi týkající šedých okolností a skutečných příčin jenž stály za katastrofických scénářem "911". Po tomto vystoupení obdržel pan ujita velké množství děkovných telefonátů od ostatních členů parlamentu. Bohužel ale také jednu výhružku smrtí. V souvislosti s touto bezprecedentní událostí se Benjamin Fulford pokoušel  požádat některé zahraniční zpravodaje o účast na tiskové konferenci, která se měla odvíjet k danému tématu. Reakce zvenku (která se ovšem dala předpokládat) byla jednoznačná. Velmi briskně došlo k zmrazení e-mailových účtů a poškození počítače za doposud neobjasněných okolností. Podle tvrzení Benjamina Fulforda bylo zároveň úžasné sledovat neuvěřitelně nestydaté slovní akrobacie amerických korporačních novinářů, jež se snažili protlačit do tisku ještě před avízovanou tiskovou konferenci. Naštěstí novináři zbytku světa byli jiného názoru a jmenovanou akci podpořili s tím, že by se měla uskutečnit v nejbližších týdnech. Co k tomu všemu říci. Sytém skryté globální kontroly se minimálně v Japonsku začal hroutit. Nasvědčuje tomu i jiná zkušenost. Několik týdnů před avízovanou debatou v parlamentu došlo v jednom z hlavních japonských TV médií k odvysílání pořadu týkající se "911" s neuvěřitelně otevřenými a pravdivými informacemi. K odvysílání došlo v hlavním vysílacím čase. Zároveň došlo k prohlášení, že obyvatelé Japonska nechtějí již dále financovat masové vrahy podílející se na globální genocidě. Tak vida. V Japonsku zřejmě prolomili ledy. Když to jde v této zemi může to jít v kterékoliv jiné. Pojďme se ale nyní podívat na podrobný zápis z vystoupení v japonském parlamentu.

 

       Předseda výboru: Začínáme první zasedání výboru pro obranu a výboru pro zahraniční záležitosti. Začínáme diskutovat o specifickém protiteroristickém zákonu. Vystoupí pan Yukihisa Fujita.

       Fujita se postavil před mikrofon:

       Toto je poslední vystoupení tohoto výboru vysílané v přímém přenosu a proto bych rád pohovořil o aspektech původu války proti terorismu, která byla odstartována útokem na budovy WTC dne 11. září 2001. V ten samý den o rok později, tedy 11. září 2002 jsem šel do divadla, abych se zúčastnil koncertu pro dobročinné účely, který měl pomoci postavit školu pro děti v Afghánistánu. Oni se rozhodli zrealizovat koncert pro dobročinné účely přesně v tento den jako hluboké gesto úcty a respektu ke všem obětem v souvislosti s otřesným incidentem v USA.

       Je běžné, že tento den je každým rokem určen jako vzpomínka ke všem lidem, kteří zemřeli v New Yorku, ovšem organizátoři této akce se rozhodli uspořádat koncert, který měl připomenout, že v souvislosti s "911" zemřelo v Afghánistánu nesrovnatelně více nevinných osob než v New Yorku. A tak se podařilo postavit školu v místech kde byla vojáky zničena socha Budhy v oblasti Bamiyanu. Jméno této školy je "Škola Naděje". Během koncertu byly také zapáleny svíčky jako připomínka všech mrtvých v Afghánistánu a v New Yorku - 11. září 2002, tedy rok po osudném útoku.

       Dnes budeme diskutovat o protiteroristickém zákonu a v této souvislosti bychom se měli zeptat na to co se vlastně  tenkrát stalo, měli bychom se také ptát na to, co je vlastně terorismus? Takže dnes bych opravdu rád promluvil o počátcích této globální války proti terorismu. Také bych se rád zeptal všech těch lidí, kteří nazývají tento zákon protiteroristickým zákonem, aby si uvědomili, že největší obětí této dosavadní války s terorismem byl Afghánistán a tak věřím, že pomoc lidem této země by měla být tou největší prioritou. Ohledně tohoto tématu bych se rád zeptal přímo pana Inuzuka.

 

        Tadashi Inuzuka jde k mikrofonu:       

       Tak jak již řekl pan Fujita je hlavním účelem tohoto zákona zajistit mír a bezpečnost Afghánistánu. A plně s ním souhlasím v tom, že hlavní obětí byli prostí lidé v této zemi. Afghánistán disponuje 1.7 krát větší plochou v porovnání s Japonskem. Žije zde asi 20 milionů obyvatel. V této souvislosti chci zmínit, že na euroasijském kontinentu zemřelo necelých 5 milionů obyvatel a to z důvodu nedostatku pitné vody. Takže hlavním cílem je zajistit stabilitu v oblastí válečných území. A v kontextu řečeno, je toto skutečně to co Japonsko činí? Místo toho, abychom zajistili obyvatelstvu podporu pokytujeme palivo americkým vojenským silám. Ale my v Demokratické straně jsme se rozhodli, že voda je podstatně důležitější. Filozofie našeho protiteroristického zákona by měla přimět vládnoucí stranu k tomu, aby praktickým způsobem byl tento legislativní prvek ve shodě s výše uvedenými skutečnostmi.

 

       Vedoucí výboru: Pan Fujita:

       Já bych rád promluvil o původu války s terorismem. Vzpomeňte si prosím na mou výzvu z listopadu, kdy jsem vás žádal, abyste odpověděli na otázku zda terorismus je válkou a nebo akt zločinu. Celé to všechno odstartovalo v "911". Proto chci znát odpověď na otázku zda tato událost byla způsobena Al Kajdou či nikoliv. Doposud naše vláda sdělila jedinou skutečnost a to, že si myslíme, že útok na WTC byl způsoben Al Kajdou protože to řekl prezident Bush. Ale je zřejmé, že jsme doposud neviděli žádný průkazný důkaz, který by nasvědčoval tomu, že za tím vším stojí tato organizace. Osobně bych rád věděl, proč si předseda naší vlády myslí, že to je právě Talibán, který je zodpovědný za "911". Jako předseda výboru se přímo ptám premiéra jelikož on byl v inkriminované době šéfem kabinetu.

 

        Premiér Fukuda:

        Protože jsme ohledně těchto útoků komunikovaly s vládou USA a také jinými vládami na různých úrovních a vyměňovali si informace. Podle tajných informací získaných naší vládou a ze seskupených zpráv od zahraničních vlád bylo zřejmé, že útoky v "911" uskutečnila mezinárodní teroristická organizace známá jako Al Kajda.

 

       Pan Fujita:

       Takže vy na jedné straně hovoříte o utajení a na druhé straně o prozrazených informacích. Má otázka je prostá a směřuje k tomu, zda japonská vláda prováděla své vlastní šetření v dané věci za použití policie a jiných prostředků. Pokud dojde k zločinu, je potřebné aby došlo k řádnému vyšetření celé věci. Když byl jeden japonský novinář zastřelen v Myanmaru, prováděli jste vyšetřování. Uvědomme si, že v souvislosti s "911" zahynulo více jak 20 Japonců, takže všichni tu doufáme, že i v této věci došlo k našemu vlastnímu šetření a v jeho výsledku bylo rozhodnuto, že za incident je zodpovědná Al Kajda. Takže prosím, buďte tak laskav a sdělte nám jaké vlastní vyšetřování jste v této věci provedli? V té době jste byl šéfem vládního kabinetu, takže lépe jak kdokoliv jiný jste o této věci informován.

 

       Premiér Fukuda:

       Po útocích z 11. září 2001 Národní policejní agentura vyslala do New Yorku protiteroristický tým. Tento tým se setkal s americkými vládními ministry a shromáždili informace o pohřešovaných Japoncích.

      

        Pan Fujita:

      Takže říkáte, že přes 20 osob zemřelo v důsledku tohoto zločinu a většina z nich pracovala v New Yorku. Také, ale několik Japonců zemřelo ve čtyřech letounech, která byla unesená. Já bych rád věděl, kolik přesně našich občanů zemřelo v budovách WTC a kolik jich zemřelo v letadlech. Také chci vědět zda lze nějakým způsobem tyto informace potvrdit. Byl bych rád kdyby na tyto otázky odpověděl ministr zahraničních věcí.

 

        Ministr zahraničních věcí Masahiko Komura se postavil před mikrofon:

        Nalezli jsme a identifikovali tucet těl japonských občanů v souvislosti s teroristickými útoky, které se uskutečnily 11. září 2001. Byli jsme také obeznámeni o smrti dalších jedenácti našich obyvatel americkými úřady. Dohromady jde o 24 Japonců, kteří zahynuli během útoků. Z nich se dva nacházeli v letadlech.

 

       Pan Fujita:

      Rád bych se zeptal jakými leteckými linkami letěli zmínění dva Japonci a také by mne zajímalo jakým způsobem jste je identifikovali. Ministr zahraničí mi odpověděl velmi byrokratickým způsobem.

 

       Divizní šéf ministerstva zahraničí Ryoji Tanizaki:

       Na tuto faktickou otázku samozřejmě odpovím. Tak jak již sdělil ministr zahraničí, zemřelo celkem 24 japonských občanů přičemž dva se nacházeli v letadlech. Jeden z nich použil let "93" a druhý pak let "11". Ohledně toho jakým způsobem byla provedena identifikace nemám podrobné informace, ale bylo nám americkými úřady sděleno, že v takových případech používají DNA testování. Takže věříme, že identifikace byla provedena právě tímto způsobem.

- pokračování -


Zpracováno podle zahraničních zdrojů